Szukaj szkolenia

ARCHIWUM ZAKŁADOWE – PRZYGOTOWANIE DO KOMPLEKSOWEJ OPIEKI NAD ARCHIWUM ZAKŁADOWYM LUB SKŁADNICĄ AKT

Kategoria szkolenia: Administracja publiczna
Łódź, Łódź, łódzkie
16.06.2021 - 16.06.2021
350,00 zł (350,00 netto)

Adresaci:

Osoby zajmujące się archiwizacją w zakładach oraz prowadzące archiwum zakładowe w urzędach i innych instytucjach, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.  Pracownicy działów administracyjnych, HR, sekretariatów.

Cel szkolenia:

 • Nabycie, zaktualizowanie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania dokumentacją oraz wiedzy niezbędnej do zgodnej z obowiązującymi przepisami organizacji pracy w kancelarii / archiwum jednostki organizacyjnej
 • Omówienie nowych przepisów znowelizowanej ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Zapoznanie się z prawidłowym prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji kadrowo-płacowej z uwzględnieniem Rozporządzenia RODO, nowej Ustawy ODO i Kodeksu Pracy


Program szkolenia ( nowy ulepszony o nowe moduły program szkolenia):

I. Wprowadzenie do problematyki.

 • Źródła wiedzy na temat metodologii archiwalnej. Przydatne odnośniki. Na co zwracać uwagę korzystając z literatury?
 • Zapoznanie z podstawową terminologią związaną z archiwistyką
 • Różnice praktyczne pomiędzy prowadzeniem archiwum zakładowego i składnicy akt
 • Współpraca z nadzorem archiwalnym – rola odpowiedniego archiwum państwowego w pracy archiwum zakładowego
 • Określanie kategorii archiwalnej dokumentacji i jej przynależności do klasy. Różnice pomiędzy aktami kategorii A, B, BE i BC. Ekspertyza archiwalna.

II. Obieg dokumentacji w jednostce organizacyjnej. Miejsce i rola archiwum w jednostce.

 • Podstawowe systemy kancelaryjne – ich zalety i wady
 • Schemat obiegu dokumentacji w zakładzie pracy – rola archiwum zakładowego
 • Omówienie normatywów kancelaryjno-archiwalnych: instrukcji kancelaryjnej, instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego / składnicy akt i jednolitego rzeczowego wykazu akt. Analiza budowy jednolitego rzeczowego wykazu akt Procedura wprowadzania i zmiany normatywów kancelaryjno-archiwalnych
 • Podział kompetencji pracowników: co należy do zadań archiwisty zakładowego, a co do obowiązków pracowników komórek merytorycznych
 • System tradycyjny, system elektronicznego zarządzania dokumentacją, system tradycyjny wspomagany elektronicznie – omówienie głównych różnic. Skład chronologiczny, skład informatycznych nośników danych
 • Teczki spraw i teczki akt nie stanowiących akt spraw: tworzenie podteczek, dokumentowanie przebiegu sprawy i nadawanie znaku sprawy
 • Przygotowanie teczki do przekazania do archiwum zakładowego: porządkowanie jednostki aktowej, nadanie znaku teczki, wypisane okładek archiwalnych.

III. Najważniejsze akty prawa polskiego regulujące postępowanie z dokumentacją.

IV. Profesjonalne archiwum zakładowe.

 • Zasób archiwum zakładowego
 • Lokal archiwum zakładowego: magazyn archiwalny i biuro archiwisty. Niezbędne wymogi techniczne: temperatura, wilgotność, bezpieczeństwo
 • Wyposażenie archiwum zakładowego – zalety i wady poszczególnych rozwiązań
 • Techniczne i organizacyjne zabezpieczenie zasobu archiwum zakładowego
 • Rozmieszczenie akt w archiwum zakładowym – wymogi oraz wady i zalety poszczególnych rozwiązań
 • Bezpieczny archiwista – omówienie niezbędnych środków ochrony indywidualnej pracownika magazynu archiwalnego oraz najczęściej popełnianych błędów.

V. Najważniejsze procedury postępowania w archiwum zakładowym.

 • Przyjmowanie akt z komórek organizacyjnych: formularze, przygotowanie akt do przekazania, współpraca z pracownikiem komórki merytorycznej
 • Brakowanie akt: typowanie akt do brakowania. Współpraca z: pracownikami komórki merytorycznej, odpowiednim archiwum państwowym oraz firmą brakującą dokumentacje. Stosowane formularze. Konieczność zadbania o bezpieczeństwo danych osobowych w procesie brakowania akt – zabezpieczenia techniczne i organizacyjne
 • Udostępnianie i wypożyczanie akt zgromadzonych w zasobie archiwum zakładowego: kiedy i na jakich zasadach, stosowane formularze, metody zabezpieczania danych osobowych zawartych w dokumentacji: anominizacja, pseudonimizacja, umowa zakazująca dalszego przetwarzania
 • Postępowanie w przypadku uszkodzenia wypożyczonych akt: obowiązki archiwisty, stosowane formularze
 • Procedura skontrum: kiedy należy przeprowadzić, zadanie komisji skontrowej, stosowane formularze
 • Procedura wycofywania dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego: kiedy ją podejmujemy, stosowane formularze, kwestia aktualizowania ewidencji
 • Przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego: procedura, standardy przygotowania akt, stosowane formularze, potencjalne błędy,
 • Sprawozdanie roczne z działalności archiwum zakładowego: najważniejsze elementy, stosowane formularze
 • Postępowanie w przypadku reorganizacji lub ustania działalności aktotwórcy.

Lokalizacje i terminy

Katowice woj. śląskie
Katowice
24.03.2021 - 24.03.2021
430,50 zł (350,00 netto)
Lublin woj. lubelskie
Lublin
29.03.2021 - 29.03.2021
430,50 zł (350,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Warszawa
07.04.2021 - 07.04.2021
350,00 zł (284,55 netto)
online woj. zachodniopomorskie
online
07.04.2021 - 07.04.2021
356,70 zł (290,00 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
Wrocław
14.04.2021 - 14.04.2021
430,50 zł (350,00 netto)
online woj. śląskie
online
21.04.2021 - 21.04.2021
356,70 zł (290,00 netto)
online woj. świętokrzyskie
online
10.05.2021 - 10.05.2021
356,70 zł (290,00 netto)
Gdańsk woj. pomorskie
Gdańsk
17.05.2021 - 17.05.2021
430,50 zł (350,00 netto)
Katowice woj. śląskie
Katowice
24.05.2021 - 24.05.2021
430,50 zł (350,00 netto)
online woj. warmińsko-mazurskie
online
24.05.2021 - 24.05.2021
356,70 zł (290,00 netto)
Poznań woj. wielkopolskie
Poznań
02.06.2021 - 02.06.2021
430,50 zł (350,00 netto)
online woj. dolnośląskie
online
07.06.2021 - 07.06.2021
356,70 zł (290,00 netto)
Łódź woj. łódzkie
Łódź
16.06.2021 - 16.06.2021
350,00 zł (284,55 netto)
Lublin woj. lubelskie
Lublin
21.06.2021 - 21.06.2021
430,50 zł (350,00 netto)
online woj. dolnośląskie
online
23.06.2021 - 23.06.2021
356,70 zł (290,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Warszawa
28.06.2021 - 28.06.2021
430,50 zł (350,00 netto)

Trenerzy biorący udział

SUKCES Centrum Rozwoju

Edyta Szczerkowska
507 530
Godziny kontaktu
8:00-17:00
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA
SUKCES Centrum Rozwoju
Łódź, Łódź, łódzkie
16.06.2021 - 18.06.2021
1 094,70 zł (890,00 netto)
WARSZTATY ARCHIWISTYCZNE: PORZĄDKOWANIE, ARCHIWIZOWANIE I EWIDENCJONOWANIE DOKUMENTACJI
SUKCES Centrum Rozwoju
On-line, On-line, dolnośląskie
21.06.2021 - 21.06.2021
356,70 zł (290,00 netto)
KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY II STOPNIA
SUKCES Centrum Rozwoju
on-line, on-line, opolskie
21.06.2021 - 23.06.2021
922,50 zł (750,00 netto)
PRZEKAZYWANIE AKT W SYSTEMIE ARCHIWUM DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ 2021
SUKCES Centrum Rozwoju
Kraków, Kraków, małopolskie
18.06.2021 - 18.06.2021
430,50 zł (290,00 netto)

Polecane szkolenia

KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA
SUKCES Centrum Rozwoju
Łódź, Łódź, łódzkie
16.06.2021 - 18.06.2021
1 094,70 zł (890,00 netto)
WARSZTATY ARCHIWISTYCZNE: PORZĄDKOWANIE, ARCHIWIZOWANIE I EWIDENCJONOWANIE DOKUMENTACJI
SUKCES Centrum Rozwoju
On-line, On-line, dolnośląskie
21.06.2021 - 21.06.2021
356,70 zł (290,00 netto)
KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY II STOPNIA
SUKCES Centrum Rozwoju
on-line, on-line, opolskie
21.06.2021 - 23.06.2021
922,50 zł (750,00 netto)
5% rabatu Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników - Warsztaty
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
23.08.2021 - 23.08.2021
725,70 zł (590,00 netto)
5% rabatu Archiwizacja Dokumentacji
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
02.08.2021 - 02.08.2021
725,70 zł (590,00 netto)
5% rabatu Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
05.07.2021 - 05.07.2021
725,70 zł (590,00 netto)
PRZEKAZYWANIE AKT W SYSTEMIE ARCHIWUM DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ 2021
SUKCES Centrum Rozwoju
Kraków, Kraków, małopolskie
18.06.2021 - 18.06.2021
430,50 zł (290,00 netto)
Obieg i archiwizacja dokumentów w systemie EZD
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Online, Online, łódzkie
29.06.2021 - 29.06.2021
270,00 zł (270,00 netto)
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Online, Online, mazowieckie
14.10.2021 - 14.10.2021
160,00 zł (160,00 netto)
Korygowanie list płac i dokumentów rozliczeniowych do ZUS
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Online, Online, małopolskie
22.06.2021 - 22.06.2021
320,00 zł (320,00 netto)
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Online, Online, łódzkie
24.06.2021 - 24.06.2021
160,00 zł (160,00 netto)
10% rabatu Budżet zadaniowy w jednostkach sektora finansów publicznych. Certyfikowane szkolenie online.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
14.06.2021 - 15.06.2021
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
5% rabatu Zdalne zarządzanie projektami z wykorzystaniem PRINCE2, PMBoK, AGILE. 2-dniowe warsztaty szkoleniowe online.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
12.07.2021 - 13.07.2021
1 820,40 zł (1 480,00 netto)
Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników organów administracji publicznej.
Centrum Szkoleń Eureka
szkolenie online, online, mazowieckie
15.06.2021 - 15.06.2021
490,77 zł (399,00 netto)
Dostęp do informacji publicznej – zasady i ograniczenia
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel, Kraków, małopolskie
24.09.2021 - 24.09.2021
922,50 zł (750,00 netto)
5% rabatu Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) – kompendium najnowszych zmian – 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
17.06.2021 - 18.06.2021
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
5% rabatu ABC Finansów publicznych w praktyce - Kompendium aktualnych przepisów. Szkolenie w Zakopanem.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Zakopane, Zakopane, małopolskie
15.06.2021 - 18.06.2021
2 693,70 zł (2 190,00 netto)
5% rabatu Zarządzanie Projektami w Administracji Publicznej - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
08.07.2021 - 09.07.2021
1 340,70 zł (1 090,00 netto)
5% rabatu Zarządzanie Zespołem w Administracji Publicznej - Inspirujące warsztaty praktyczne i efektywny plan zmiany osobistej.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
14.06.2021 - 15.06.2021
1 094,70 zł (890,00 netto)
10% rabatu Finanse publiczne w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów. Analiza aspektów prawnych, finansowych.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
24.06.2021 - 25.06.2021
1 340,70 zł (1 090,00 netto)
5% rabatu Kontrola Zarządcza i Zarządzanie Ryzykiem - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
22.07.2021 - 23.07.2021
1 340,70 zł (1 090,00 netto)
5% rabatu Odpowiedzialność majątkowa urzędników administracji publicznej 2021 - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
06.07.2021 - 07.07.2021
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe