Szukaj szkolenia

Aspekty prawne współpracy ze związkami zawodowymi-najnowsze zmiany

Kategoria szkolenia: Prawo pracy
sala szkoleniowa WIK Consulting, Warszawa, mazowieckie
19.06.2020 - 19.06.2020
1 230,00 zł (1 000,00 netto)

Zakres tematyczny szkolenia

Współpraca ze związkami zawodowymi zawsze budzi wiele wątpliwości i kontrowersji, często przysparza też problemy pracodawcom. Szkolenie to jest odpowiedzią na najczęściej pojawiające się pytania i problemy związane z relacjami ze związkami zawodowymi. Doświadczony ekspert i praktyk pokaże, jak kształtować pożądane relacje ze związkami zawodowymi, jak stosować i interpretować najnowsze zmiany w ustawie o związkach zawodowych.

Najważniejsza zmiana polega na objęciu pełnym prawem koalicji związkowej wszystkich osób wykonujących pracę zarobkową, które na gruncie konstytucyjnym i prawnomiędzynarodowym mogą być zaliczane do kategorii pracowników. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą osobą wykonującą pracę zarobkową jest zarówno pracownik w rozumieniu Kodeksu pracy, jak i osoba świadcząca pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudnia do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia oraz ma takie prawa i interesy związane z wykonywaniem pracy, które mogą być reprezentowane i bronione przez związek zawodowy.

Cele szkolenia:

  • Wzmocnienie umiejętności współdziałania uczestników z zakładowymi organizacjami związkowymi.
  • Zapoznanie uczestników z zasadami współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w ramach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.
  • Dostarczenie wiedzy i wsparcie ułatwiające zbudowanie strategii współdziałania ze związkami zawodowymi, poparte praktycznymi przykładami wzajemnych zachowań w relacjach pracodawca – związki zawodowe.
  • Przygotowanie uczestników do operacyjnego współdziałania oraz negocjowania ze związkami zawodowymi
  • Zapoznanie uczestników ze zmianami w ustawie o związkach zawodowych

Program szkolenia:

1. Rewolucyjne zmiany ustawy o związkach zawodowych - 1 stycznia 2019 roku

2. Zmiana kręgu osób uprawnionych do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych 
- Zmiana definicji osoby, która może przystąpić do związku zawodowego (możliwość tworzenia i wstępowania do związków zawodowych osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych oraz samozatrudnienia)

3. Zmiana warunków uzyskania przez związek zawodowy statusu zakładowej organizacji związkowej 
- Nowe zasady ustalania reprezentatywności związku zawodowego

4. Wprowadzenie mechanizmów kontrolnych dotyczących weryfikacji liczby członków związku zawodowego 
- Prawo składania przez pracodawcę zastrzeżeń co do liczebności związku 
- Na kim będzie spoczywał ciężar udowodnienia prawidłowości, co do ilości członków organizacji związkowej? 
- Jak to będzie wyglądało w praktyce?

5. Nowe zasady ustalania reprezentatywności związku zawodowego (zmiana obowiązujących progów)

6. Doprecyzowanie zakresu informacyjnego dla związku zawodowego o Jakich informacji może wymagać organizacja związkowa od pracodawcy? 
- Jakie czyny popełnione w związku z posiadaniem informacji mogą rodzić odpowiedzialność działacza związkowego?

7. Zmiana treści art. 30 – nowe regulacje w zakresie zawierania porozumień zbiorowych o Jakie konsekwencje rodzą nowe przepisy w praktyce dla pracodawcy i strony związkowej?

8. Zmiany w zakresie konsultacji lub zgody związku zawodowego w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę 
- Zmiana terminów na podjęcie decyzji przez związek zawodowy 
- Co to w praktyce oznacza dla pracodawców? 
- Kiedy pracodawca jest zwolniony z tego obowiązku?

9. Zmiana treści art. 31 – rozszerzenie zakresu osób uprawnionych do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy 
- Kiedy osobie wykonującej pracę zarobkową (innej niż pracownik) nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej?

10. Zmiana art. 32 – rozszerzenie ochrony członków związku 
- Więcej osób będzie mogło korzystać z odszkodowań w przypadku rozwiązania lub niekorzystnej zmiany umowy przez pracodawcę bez uzyskania zgody zarządu związku zawodowego 
- Kiedy gwarancje ochronne nie będą miały zastosowania? 
- Jakie obowiązują terminy?

11. Istotne zmiany w zakresie roszczeń przysługujących działaczom związkowym wykonującym pracę zarobkową, a nie posiadających statusu pracowniczego 
- Rekompensaty pieniężne 
- Wyłączenie instytucji przywrócenia do pracy

12. Zmiana art. 35 – rozszerzenie zakresu odpowiedzialności karnej 
- Dodatkowe sankcje karno – administracyjne

13. Zmiany w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

14. Wybrane zagadnienia w zakresie zmian prawa pracy 
a. Umowy na czas określony – 21 listopada koniec przepisów końcowych 
b. Pracownicze programy kapitałowe – system oszczędzania z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb finansowych po osiągnięciu wieku emerytalnego lub nabyciu uprawnień emerytalnych – NOWOŚĆ

15. RODO – najnowsze zmiany w zakresie danych osobowych i ich wpływ na procesy pracownicze 

Grupa docelowa

Adresaci szkolenia:
•    Dyrektorzy, Kierownicy ds. Personalnych
•    Pracownicy komorek personalnych, zzl
•    Przedstawiciele załogi

Certyfikaty

Certyfikat WIK Consulting

Metodologia

Metody szkoleniowe:
•    wykład,
•    dyskusja,
•    studia przypadków,
•    ćwiczenia grupowe i indywidualne

Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać drogą telefoniczną lub mailową kontakt:

Tel: +48 509 66 77 98
Tel: +48 22 299 77 07
Fax: +48 22 379 64 83
mail: szkolenia@wikconsulting.pl
www.wikconsulting.pl

Lokalizacje i terminy

Warszawa woj. mazowieckie
sala szkoleniowa WIK Consulting
20.03.2020 - 20.03.2020
1 230,00 zł (1 000,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
sala szkoleniowa WIK Consulting
19.06.2020 - 19.06.2020
1 230,00 zł (1 000,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
sala szkoleniowa WIK Consulting
21.09.2020 - 21.09.2020
1 230,00 zł (1 000,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
sala szkoleniowa WIK Consulting
15.12.2020 - 15.12.2020
1 230,00 zł (1 000,00 netto)

Pozostałe szkolenia firmy

Agencja zatrudnienia / Agencja pracy tymczasowej – jak założyć rozwijać i unikać błędów
WIK Consulting
sala szkoleniowa WIK Consulting, Warszawa, mazowieckie
20.05.2020 - 20.05.2020
984,00 zł (800,00 netto)
Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy – przejawy i przeciwdziałanie
WIK Consulting
sala szkoleniowa WIK Consulting, Warszawa, mazowieckie
07.04.2020 - 07.04.2020
984,00 zł (800,00 netto)

Polecane szkolenia

5% rabatu PRZETWARZANIE DANYCH PRACOWNIKÓW - nowelizacja przepisów RODO i wytyczne UODO dla pracodawców
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
20.05.2020 - 20.05.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
Przegląd najważniejszych zmian w Prawie Pracy
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
22.05.2020 - 22.05.2020
799,50 zł (650,00 netto)
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
21.05.2020 - 21.05.2020
799,50 zł (650,00 netto)
Nowa Polityka Migracyjna Polski – zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2020
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
08.04.2020 - 08.04.2020
664,20 zł (540,00 netto)
Pracownicze Plany Kapitałowe – nowy obowiązek dla pracodawców
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
24.04.2020 - 24.04.2020
664,20 zł (540,00 netto)
Czas pracy 2020 – warsztaty z tworzenia i modyfikowania harmonogramów w systemie podstawowym oraz równoważnym
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Topaz, Poznań, wielkopolskie
16.04.2020 - 16.04.2020
540,00 zł (414,63 netto)
Czas pracy w produkcji 2020 – czterobrygadówka i zmianowa organizacja czasu pracy
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. św. Józefa 1/3, Wrocław, dolnośląskie
16.04.2020 - 16.04.2020
540,00 zł (422,76 netto)
Lista płac 2020 PIT 0 - PPK – zasiłki ZUS, potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Centrum miasta, Szczecin, zachodniopomorskie
30.03.2020 - 30.03.2020
510,00 zł (365,85 netto)
Akademia Kadr i Płac 2020 – z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. św. Józefa 1/3, Wrocław, dolnośląskie
30.03.2020 - 31.03.2020
1 143,90 zł (930,00 netto)
5% rabatu Kodeks Pracy po nowelizacji z uwzględnieniem najnowszych zmian
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Radisson Blu Hotel Kraków, Kraków, małopolskie
25.05.2020 - 25.05.2020
848,70 zł (690,00 netto)
5% rabatu Zatrudnianie cudzoziemców
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Radisson Blu Hotel, Kraków, małopolskie
22.06.2020 - 22.06.2020
725,70 zł (590,00 netto)
VI Konferencja Kadry i Płace 2020 - rewolucyjne zmiany
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Marriott, Warszawa, mazowieckie
15.06.2020 - 16.06.2020
2 201,70 zł (1 790,00 netto)
Umowy outsourcingowe w praktyce kontrolnej PIP, ZUS, US i sądów – praktyczne warsztaty 2020
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
22.04.2020 - 22.04.2020
700,00 zł (569,11 netto)
Prawo pracy w 2020r. w praktyce firmy - wybrane zagadnienia
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
centrum mista, Nowy Sącz, małopolskie
16.04.2020 - 16.04.2020
590,40 zł (520,00 netto)
Czas pracy w praktyce
ACC Training and Consulting Group
Warszawa, Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, WARSZAWA (Centrum), Warszawa, mazowieckie
19.05.2020 - 19.05.2020
590,00 zł (590,00 netto)
Umowa zlecenie i umowa o dzieło w zatrudnieniu - aspekty praktyczne. Wzory zapisów w umowach.
ACC Training and Consulting Group
POZNAŃ (CENTRUM), Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta 20, Poznań, wielkopolskie
19.05.2020 - 19.05.2020
590,00 zł (590,00 netto)
Podróże służbowe w praktyce - jak prawidłowo rozliczyć delegacje krajowe i zagraniczne
ACC Training and Consulting Group
POZNAŃ (CENTRUM), Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta 20, Poznań, wielkopolskie
19.05.2020 - 19.05.2020
590,00 zł (590,00 netto)
Kodeks pracy z uwzględnieniem zmian oraz nowe obowiązki pracodawców związane z wdrażaniem PPK
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel, Rzeszów, podkarpackie
20.04.2020 - 21.04.2020
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
PRAWO PRACY praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Best Western Premier****, Kraków, małopolskie
04.06.2020 - 05.06.2020
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2020 od podstaw
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. św. Józefa 1/3, Wrocław, dolnośląskie
30.03.2020 - 30.03.2020
510,00 zł (414,63 netto)
Akademia prawa pracy
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Topaz, Poznań, wielkopolskie
23.04.2020 - 24.04.2020
960,00 zł (715,45 netto)
Kurs na certyfikowanego specjalistę ds. legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
20.04.2020 - 21.04.2020
1 217,70 zł (990,00 netto)
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) – praktyka prowadzenia działalności socjalnej pracodawcy
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
19.06.2020 - 19.06.2020
910,20 zł (740,00 netto)
5% rabatu CZAS PRACY - praktyczne aspekty planowania i rozliczenia - 2-dniowe szkolenie warsztatowe.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
23.04.2020 - 24.04.2020
1 190,00 zł (967,48 netto)
5% rabatu Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) - obowiązki administracyjne pracodawcy oraz możliwe sankcje karne ze strony PIP
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Kraków, małopolskie
23.04.2020 - 24.04.2020
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
5% rabatu Prawo Pracy w praktyce - Najnowsze zmiany 2020 - Kompendium obowiązujących przepisów. 2-dniowe szkolenie warsztatowe.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
23.04.2020 - 24.04.2020
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Prawo pracy dla menadżerów
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
07.04.2020 - 07.04.2020
540,00 zł (439,02 netto)
RODO w dziale HR
FORSAFE Sp. z o.o.
Arche Residence Łódź, ul. Jana Matejki 11, Łódź, łódzkie
22.04.2020 - 22.04.2020
736,77 zł (599,00 netto)
Agencja zatrudnienia / Agencja pracy tymczasowej – jak założyć rozwijać i unikać błędów
WIK Consulting
sala szkoleniowa WIK Consulting, Warszawa, mazowieckie
20.05.2020 - 20.05.2020
984,00 zł (800,00 netto)
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI - ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
30.03.2020 - 30.03.2020
520,00 zł (414,63 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe