Szukaj szkolenia

BHP/PPOZ

Kategoria szkolenia: Inne
Do ustalenia

Zakres tematyczny szkolenia

Szkolenie wstepne - instruktaz ogolny Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczegolności z: - podstawowymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy,w ukladach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, - przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujacymi w danym zakladzie pracy, - zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Szkolenia okresowe Szkolenie pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Cel szkolenia: Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupelnienie wiedzy i umiejetności w szczegolności z zakresu: - przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy zwiazanych z wykonywana praca, - zagrozen zwiazanych z wykonywana praca oraz metod ochrony przed tymi zagrozeniami, - postepowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrozen. Szkolenie okresowe pracodawcow i innych osob kierujacych pracownikami Cel szkolenia: Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupelnienie wiedzy i umiejetności w szczegolności z zakresu: - oceny zagrozen wystepujacych w procesach pracy oraz ryzyka zwiazanego z tymi zagrozeniami, - ksztaltowania bezpiecznych i higienicznych warunkow pracy, - ochrony pracownikow przed zagrozeniami zwiazanymi z wykonywana praca. Szkolenie okresowe pracownikow administracyjno-biurowych i innych Cel szkolenia: Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupelnienie wiedzy i umiejetności w szczegolności z zakresu: - oceny zagrozen zwiazanych z wykonywana praca, - metod ochrony przed zagrozeniami dla zdrowia i bezpieczenstwa pracownikow, - ksztaltowania warunkow pracy w sposob zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, - postepowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych. Szkolenie okresowe pracownikow inzynieryjno-technicznych Cel szkolenia: Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupelnienie wiedzy i umiejetności w szczegolności z zakresu: - identyfikacji i oceny zagrozen wystepujacych w procesach pracy, - organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ergonomii, - metod likwidacji lub ograniczenia zagrozen czynnikami wystepujacymi w środowisku pracy.

Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osob, ktore rozpoczynaja prace w danym zakladzie pracy. Szkolenie jest przeznaczone dla osob zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. pracodawcow, w tym osob kierujacych przedsiebiorstwami panstwowymi, spolkami, zakladami prywatnymi, urzedami, spoldzielniami, - innych osob kierujacych pracownikami (mistrzow, brygadzistow, kierownikow wydzialow i innych komorek organizacyjnych). Szkolenie jest przeznaczone dla pracownikow administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsludze monitorow ekranowych, a takze pracownikow placowek sluzby zdrowia, szkol i innych placowek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracownikow, ktorych charakter pracy wiaze sie z narazeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciazliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnościa w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenie jest przeznaczone dla pracownikow inzynieryjno-technicznych zakladow pracy,w szczegolności projektantow, konstruktorow, technologow, organizatorow produkcji. Przy kompletowaniu grup pracownikow do szkolenia nalezy brac pod uwage podobienstwo prac wykonywanych przez uczestnikow szkolenia.

Certyfikaty

certyfikat ukończenia szkolenia

Metodologia

- mini wyklady, -cwiczenia, - dyskusje, - analiza przypadkow

Lokalizacje

Częstochowa woj. śląskie
Siedziba klienta
Częstochowa woj. śląskie
Częstochowa woj. śląskie
Częstochowa woj. śląskie

Pozostałe szkolenia firmy

Motywowanie pracowników i delegowanie zadań z elementami coachingu managerskiego - WARSZTAT DLA ZAAWANSOWANYCH
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 290 zł brutto
PROFESJONALNY TRENER WEWN
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 290 zł brutto
Metoda GLOBAL 8D
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o. SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 290 zł brutto
Analiza 7S
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o. SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Do ustalenia
Narzędzia rozwiązywania problemów wg VDA 4
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o. SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 290 zł brutto
PDCA Metoda rozwiązywania problemów
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o. SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 290 zł brutto
Normowanie czasu pracy
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o. SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 290 zł brutto
Profesjonalna asystentka/sekretarka
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o. SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 290 zł brutto
VDA 2 - Zapewnienie jakości dostaw oraz zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu (PPA/PPF)
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o. SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 290 zł brutto
ZASADY AUDITOWANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA W OPARCIU O NORMĘ ISO 19011
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o. SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 290 zł brutto
VDA 6.1 AUDIT SYSTEMU JAKOŚCI
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o. SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 290 zł brutto
VDA 16 OCENA POWIERZCHNI DEKORACYJNYCH
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o. SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Do ustalenia
990 zł brutto
VDA 19 CZYSTOŚĆ TECHNICZNA W PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o. SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 390 zł brutto
AUDYT WYROBU ZGODNIE Z VDA 6.5
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o. SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Do ustalenia
990 zł brutto
SPECYFICZNE WYMAGANIA GRUPY VW
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o. SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 490 zł brutto
SPECYFICZNE WYMAGANIA VOLVO DLA DOSTAWCÓW
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o. SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 490 zł brutto
SPECYFICZNE WYMAGANIA JAGUAR LAND ROVER DLA DOSTAWCÓW
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o. SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 490 zł brutto
SPECYFICZNE WYMAGANIA NISSAN RENAULT DLA DOSTAWCÓW
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o. SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Do ustalenia
990 zł brutto
APQP - Wdrażanie wyrobów do produkcji seryjnej wg wymagań podręcznika APQP
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o. SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Do ustalenia
990 zł brutto
CQI 8 - AUDYT WARSTWOWY PROCESU- LAYERED PROCESS AUDIT
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o. SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Do ustalenia
990 zł brutto
METODA 6S (5S + SAFETy)
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o. SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 790 zł brutto
5S I KAIZEN W PRAKTYCE
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o. SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 290 zł brutto
CQI 23 -AUDYT PROCESY FORMOWANIA TWORZYW - WYMAGANIE AIAG
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o. SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Do ustalenia
990 zł brutto
CQI 15- AUDYT PROCESU SPAWANIA/ZGRZEWANIA - WYMAGANIE AIAG
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o. SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Do ustalenia
990 zł brutto
SMED - SZYBKIE PRZEZBROJENIE MASZYN
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o. SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 290 zł brutto
MAPOWANIE PROCESÓW W ORGANIZACJI
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o. SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 290 zł brutto
TOLEROWANIE I WYMIAROWANIE GPS WG NORM ISO
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o. SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 390 zł brutto
METROLOGIA DŁUGOŚCI I KĄTA
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o. SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 390 zł brutto
RYSUNEK TECHNICZNY
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o. SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 250 zł brutto
AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o. SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 290 zł brutto

Polecane szkolenia

Minimalne wymagania dot. bezpieczenstwa maszyn zakupionych przed 1. 01. 2003R. dyrektywa narzedziowa 2009/104/WE
Elokon Polska Sp.z o.o.
Do ustalenia
600 zł brutto
Praktyczne szkolenia-oznakowania CE z dyrektyw: maszynowej (MD)niskonapieciowej(LVD)kompat
Elokon Polska Sp.z o.o.
Do ustalenia
600 zł brutto
Pokonać stres czyli jak uniknąć wypalenia
Nowe Motywacje Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 400 zł brutto
Savoir-vivre w biznesie
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
880 zł brutto
Feedback czyli w jaki sposób przekazać informacje zwrotne?
EMPRIZ GROUP
Do ustalenia
490 zł brutto
Techniki sprzedaży przez telefon - warsztat doskonalenia
EMPRIZ GROUP
Do ustalenia
700 zł brutto
Uprawnienia do usuwania azbestu dla pracownikow jak rowniez dla FIRM caly KRAJ
FURTACZ.PL
Do ustalenia
1 592 zł brutto
Uprawnienia do usuwania azbestu dla pracownikow jak rowniez dla FIRM Katowice 13.09.2012
FURTACZ.PL
Do ustalenia
1 592 zł brutto
Kluczowe umiejętności współczesnej asystentki-sekretarki
EMPRIZ GROUP
Do ustalenia
700 zł brutto
Efektywna komunikacja z elementami inteligencji emocjonalnej (MS)
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 380 zł brutto
Praktyczne szkolenia-oznakowania CE z dyrektyw: maszynowej (MD)niskonapieciowej(LVD)kompat
Elokon Polska Sp.z o.o.
Do ustalenia
600 zł brutto
Prezentacje i wystąpienia publiczne
Biznes Edukator Sp. z o. o.
Do ustalenia
1 290 zł brutto
Komunikacja kryzysowa
Biznes Edukator Sp. z o. o.
Do ustalenia
1 590 zł brutto
Komunikacja interpersonalna
Biznes Edukator Sp. z o. o.
Do ustalenia
990 zł brutto
Savoir-vivre i elegancja w biznesie
Biznes Edukator Sp. z o. o.
Do ustalenia
890 zł brutto
Wywieranie wpływu w negocjacjach handlowych
Adept s.c.
Do ustalenia
Co sprawdzi Inspecja Pracy biorac pod uwage nowa dyrektywe maszynowa i narzedziowa
Elokon Polska Sp.z o.o.
Do ustalenia
600 zł brutto
MENEDŻER COACHEM. Jak wydobyć z zespołu to co najlepsze?
Europejski Instytut Psychologii Biznesu
Do ustalenia
1 200 zł brutto
Stare maszyny eklsploatacja moderwnizacja w świetle nowej dyrektywy narzedziowej i maszynowej
Elokon Polska Sp.z o.o.
Do ustalenia
600 zł brutto
Kupujesz maszyny na wschodzie -w EU obowiazuje nowa dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
Elokon Polska Sp.z o.o.
Do ustalenia
600 zł brutto
Obowiązek oceny ryzyka i odpowiedzialność prawna przy projektowaniu i obsłudze maszyn - metody oceny i redukcji
Elokon Polska Sp.z o.o.
Do ustalenia
2 100 zł brutto
Inteligencja emocjonalna (EQ): zarządzanie emocjami.
EVOLVO SzkoleniaandCoaching
Do ustalenia
840 zł brutto
Profesjonalne prezentacje i wystąpienia publiczne. Termin PEWNY!
HIGH5 Training Group
Do ustalenia
1 490 zł brutto
Bezpieczna eksploatacja magazynow dystrybucyjnych teoria i praktyka
Elokon Polska Sp.z o.o.
Do ustalenia
1 800 zł brutto
Trening asertywności rozwiazywania konfliktow oraz radzenia sobie ze stresem
MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polanska sp. j.
Do ustalenia
1 797 zł brutto
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji zebrań
Adept s.c.
Do ustalenia
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe