Szukaj szkolenia

Budowanie Autorytetu Skutecznego Lidera.

Kategoria szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Do ustalenia
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania
 • Maksymalna liczba uczestników12

Zakres tematyczny szkolenia


Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod nr telefonu: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053 

UWAGA! Ten wpis dotyczy szkolenia zamkniętego. Podana cena za jedną osobę ma charakter orientacyjny i nie stanowi oferty. Szkolenia zamknięte organizujemy dla grup od 3-4 osób. Cena szkolenia uzgadniana jest indywidualnie z każdym Klientem.
 

OPIS SZKOLENIA:
Jak przekazać zadania aby pracownicy czuli, że realizując cele firmowe, realizują również własne wewnętrzne cele? Jak postawić granice, aby nie być zbyt „miękkim” ani „zbyt kontrolującym” menedżerem?
Skuteczny lider w firmie, potrzebuje nie tylko znajomości modeli teoretycznych, ale również kompetencji w zakresie rozumienia zachowań i postaw w swoim zespole, diagnozy i rozumienia własnych zachowań. Są to umiejętności na poziomie psychologii funkcjonowania grupy. Nie każda grupa społeczna jest prawdziwym zespołem.
Bywa, że wychodząc z zebrania pracownicy mówią: „to tylko strata czasu...” Grupa staje się zespołem, gdy osoby mają poczucie wspólnej odpowiedzialności za wyniki, zgodę co do celów, norm grupowych i ról, jakie każdy z członków pełni w zespole, a także wypracowane systemy komunikacji i podejmowania decyzji zespołowych. 

Kompetencje społeczne i emocjonalne decydują w największym stopniu o odnoszonych sukcesach w pracy i życiu osobistym (dowodzą tego badania przeprowadzone w wielu instytutach takich jak: Hay& Mac Bee, oraz Uniwersytet Harvarda). Tymczasem wciąż pokutuje pogląd, że to wiedza ekspercka i IQ jest czynnikiem wystarczającym do tego, aby być efektywnym. 

Uczestnicząc w warsztatach będziesz miał/a okazję nie tylko przyjrzeć się działaniu zespołu i na własnej skórze doświadczyć reakcji osób na różne rodzaje komunikatów, ale również popracować nad własną charyzmą w relacji z drugą osobą i małą grupą społeczną. Może to stanowić okazję do zastanowienia się nad własnymi nawykami komunikacyjnymi oraz własnymi postawami pojawiającymi się w różnych okolicznościach, takich jak na przykład krytyka. Będzie to okazją dotarcia do źródeł własnych reakcji – archaicznych wzorców postępowania, które powtarzane w życiu dorosłym stanowią nie raz przeszkodę w budowaniu otwartych i partnerskich relacji w zespole. Będzie to także okazją do rozpoczęcia świadomej zmiany tych nawyków. 

 

CEL SZKOLENIA:
Zwiększenie kompetencji w zakresie rozwijania kompetencji przywódczych związanych z autorytetem w oczach współpracowników.
Uczestnicy po zakończeniu warsztatu:

 • Znacząco poprawią swoje relacje ze współpracownikami.
 • Poszerzą własną strefę wewnętrznego wpływu.
 • Zwiększą kompetencje w zakresie inspirowania współpracowników.
 • Poznają procesy kształtowania władzy w małych grupach społecznych.
 • Poszerzą własną wiedzę na temat motywowania.
 • Poznają możliwości mentoringu i nauczą się stosować wybrane techniki.
 • Będą potrafili skutecznie wpływać na rozwiązanie konfliktów.
 • Zwiększą swoją osobistą sprawność decyzyjną.
 • Będą potrafili wykorzystywać techniki asertywne w pracy z zespołem.
 • Znacząco wpłyną na własne poczucie wartości i siły sprawczej.


PROGRAM SZKOLENIA:

1. 4 POZIOMY KOMPETENCJI PRZYWÓDCY - RELACJE SZEFA A JEGO AUTORYTET I WIZERUNEK.

 • Inteligencja Emocjonalna (EQ), Inteligencja Społeczna (SQ), Iloraz inteligencji (IQ), Poziom ciała (PQ).
 • Różnice między przywództwem a zarządzaniem.
 • Nieoceniający styl komunikowania się, komunikat Ja.
 • Bariery w komunikacji.
 • Znaczenie flow w komunikacji i motywacji.
 • Podmiotowe a przedmiotowe traktowanie pracownika.
 • Wpływ sposobu tworzenia relacji z ludźmi na autorytet.
 • Rodzaje wizerunku liderów, naturalna ekspresja w wyrażaniu siebie i droga do jej osiągnięcia.
 • Paradygmaty w myśleniu o sobie samym i ich zmiana wg. S. Coveya.

2. OBLICZA AUTORYTETU - STUDIUM PRZYPADKU M. THATCHER, S.JOBS .

 • Analiza przypadku- co wpływa na autorytet?
 • Czy budowania autorytetu można się nauczyć?
 • W czym i komu pomaga autorytet szefa?

3. WIZERUNEK, WŁADZA W FIRMIE A AUTORYTET.

 • Podstawowe zasady budowania wizerunku menedżerskiego.
 • Prowadzenie spotkań i prezentacji z większą ilością uczestników.
 • Umacnianie autorytetu podczas spotkań z zespołami.
 • Nieformalne role grupowe.
 • Key Opinion Liders i współpraca z liderami.
 • Sposób podejmowania decyzji menedżerskich.
 • Sposoby sprawowania władzy i ich wpływ na autorytet.
 • Ja idealne a ja rzeczywiste, autorefleksja.

4. ELEMENTY MENTORINGU INSPIRACYJNEGO I MOTYWOWANIA.

 • 9 praw motywacji – zasady motywacji.
 • Wyznaczanie motywujących celów.
 • Wspólne wyznaczanie celów.
 • Wspólne wyznaczanie sposobów kontroli i informacji zwrotnej.
 • Motywatory pozafinansowe.
 • Czynniki motywującego zadania wg. Hackamna i Oldchama.
 • Trzy główne motywatory pracownika.
 • Teoria Herzberga w porównaniu z piramidą Maslowa.
 • Zarażanie pozytywnymi emocjami i teoria memów.
 • Motywowanie zespołu przez przywódcę.
 • Kim jest mentor i jak pracuje.
 • Dzielenie się doświadczeniem zawodowym.
 • Wykorzystanie action learning w organizacji- studium przypadku.
 • Przekazywanie wzmacniającej informacji zwrotnej.
 • Przekazywanie trudnych komunikatów w sposób wzmacniający.

5. POCHWAŁY, REPRYMENDY I FUNKCJE KONTROLNE MENEDŻERA.

 • Wyznaczenie granic przez szefa i obszarów odpowiedzialności pracowników.
 • Komunikaty Menedżerskie; Reprymenda, Pochwała.
 • Sprawowanie kontroli przez menedżera.
 • Systemy delegowania kontroli.

6. KRYZYSY I PSYCHOLOGIA ZESPOŁU. 

 • S. Jobs, Apple– Studium przypadku.
 • Fazy Rozwoju Zespołu wg. K. Blancharda.
 • Definiowanie fazy rozwoju własnej grupy zadaniowej.
 • Zastosowanie adekwatnego stylu przywództwa.
 • Unikanie kryzysów i „zamiatanie pod stół” przyczyny problemów.
 • Bezpośredni atak na osobę menedżera.
 • Różne strony kryzysu w zespole, czyli co można z tego mieć?
 • Twoja postawa w rozwiązywaniu kryzysu i trudności z kryzysem pojawiające się w twoim zespole.

7. SPOSÓB DECYDOWANIA I JEGO WPŁYW NA AUTORYTET.

 • Model MUD© (na podst. C. Rogers).
 • Konflikty woli (na podst. R. May).
 • Decyzje osobiste, osobista wizja i rozwój (na podst. S. Covey).

8. BUDOWANIE AUTORYTETU, PEWNOŚCI SIEBIE I EFEKTYWNOŚCI PRZYWÓDCY.

 • ZEfektywność życiowa (na podst. S. Covey).
 • Siła współzależności, niezależność i zależność (na podst. S. Covey).
 • Postawy życiowe wg. Harrisa.
 • Analiza transakcyjna Dziecko- Rodzic – Dorosły (na podst. E. Bearne).
 • Postawa uległa i jej archaiczna geneza.
 • Źródła siły, pewności siebie, poczucie wartości.
 • Twoje mocne prawa asertywne i deficyty praw a emocje.
 • Prawo do własnej złości.
 • Kontakt z własnymi emocjami.
 • Asertywne wyrażanie emocji.
 • Asertywne wyrażanie złości.
 • Asertywne wyrażanie wspierających emocji.
 • Klaryfikacja asertywna.
 • Obrona przed krytyką i stawianie granic.
 • Osobowość integralna.

9. PODSUMOWANIE. KONSULTACJE INDYWIDUALNE.

 

Grupa docelowa.

Menedżerowie.

Certyfikaty.

Zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.

Metodologia.

Warsztaty.

Informacje dodatkowe.

JEŻELI JESTEŚCIE PAŃSTWO ZAINTERESOWANI REALIZACJĄ TEGO SZKOLENIA W SWOJEJ FIRMIE (TAKŻE ON-LINE) PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY: 22 853 35 23, TEL. KOM.: 607 573 053  
LUB E-MAIL: atl@atl.edu.pl 


Szkolenia zamknięte organizowaliśmy m.in. dla: 

Aesculap Chifa Sp. z o.o., 
Agencja Celna Anneberg Sp. z o.o.,  
Agencja Mienia Wojskowego,  
ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o., 
ALSTOM Power Sp. z o.o.,  
ALTADIS POLSKA S.A., 
ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o.,  
ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o.,  
AXTONE S.A.,  
Backer OBR Sp. z o.o.,  
Bahlsen Polska Sp. z o.o.,  
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.,  
Bank Ochrony Środowiska S.A.,  
BARLINEK S.A., 
Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.,  
BE & K Europe Sp. z o.o.,  
BELL P.P.H.U., 
Bischof + Klein Polska GmbH, 
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., 
Capgemini Polska Sp. z o.o., 
CAN-PACK S.A. FPN w Bydgoszczy, 
CAT LC Polska Sp. z o.o., 
Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Sp. z o.o., 
CIECH S.A., 
CLIP Logistyka Sp. z o.o., 
CTL Logistics Sp. z o.o., 
CZACH-POMIAR Sp. z o.o.,  
Dajar Sp. z o.o., 
Davis Poland Sp. z o.o. Sp. K, 
DB Logistic Sp. z o.o., 
DB Schenker Rail Polska S.A., 
DBI Plastics Sp. z o.o.,  
Dedra-Exim Sp. z o.o., 
DEMIURG s.c., 
DONE Deliveries Misiek i Wspólnicy sp.j., 
DONE Deliveries Sp. z o.o. Sp. k., 
DREXIA Tomasz Wojtasik,  
Dora – Metal Sp. z o.o.,  
Energoserwis S.A.,  
Elektrociepłownie Warszawskie S.A., 
Fabryka Maszyn „Bumar-Koszalin” S.A.,  
Fabryka Mebli Okrętowych FAMOS Sp. z o.o.,  
Fabryka Porcelany „Wałbrzych” S.A.,  
Famot Pleszew Sp. z o.o., 
Farby KABE Polska Sp. z o.o.,  
Federal-Mogul Bimet S.A.,  
Federal – Mogul Gorzyce S.A.,  
Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A., 
Geis PL Sp. z o.o., 
FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o., 
Geis PL Sp. z o.o., 
General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o., 
Glencore Polska Sp. z o.o., 
Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik” Sp. z o.o.,  
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., 
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.,  
Grupa Topex Sp. z o.o., 
GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Sp. P., 
Grupa Lotos S.A.,  
Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A.,  
Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o.,  
Huta Zawiercie S.A.,  
Huta Pokój S.A.,  
„HOLDING-ZREMB” Gorzów S.A.,  
Hobas System Polska Sp. z o.o.,  
Hutchinson Poland Sp. z o.o., 
Igepa Polska Sp. z o.o,. 
ILS Sp. z o.o., 
IMPEL S.A., 
INCO-VERITAS S.A.,  
International Paper-Kwidzyn Sp. z o.o., 
IMPRESS DECOR POLSKA Sp. z o.o., 
INTERPRINT Polska Sp. z o.o., 
IPSEN LOGISTICS Sp. z o.o.,  
KABAT TYRE Sp. z o.o. sp.j.,  
KAN Sp. z o.o.,  
Keller Polska Sp. z o.o., 
Kerry Polska Sp. z o.o.,   
Kompania Piwowarska S.A.,  
Kongskilde Polska Sp. z o.o., 
KONIG TRANS SPEDITION Sp. z o.o.,  
Korporacja KGL S.A., 
Lagardere Travel Retail Sp. z o.o., 
Lublindis Sp. z o.o., 
Leica Geosystems Sp. z o.o.,  
Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o., 
MA Polska S.A., 
MA Polska S.A. Tychy Zakład w Kielcach 
MAN Bus Sp. z o.o.,  
MAN Trucks Sp. z o.o.,  
Maersk Polska Sp. z o.o.,  
Marsh Sp. z o.o.,  
Merck Sp. z o.o.,  
Metalpol Węgierska Górka Sp. z o.o., 
MFO S.A., 
ML Sp. z o.o., 
Mondi Świecie S.A., 
Monosuisse Sp. z o.o., 
Nadodrzański Oddział Straży Granicznej,  
Neapco Europe Sp. z o.o., 
NOVOL Sp. z o.o.,  
Opel Polska Sp. z o.o.,  
OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni,  
ORLEN OIL Sp. z o.o., 
ORLEN KolTrans Sp. z o.o., 
Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu,  
PCC Rokita S.A.,  
P.H. Alfa-Elektro Sp. z o.o.,   
PerkinElmer Shared Services Sp. z o.o.,  
Philips Lighting Poland S.A., 
Perre René Sp. z o.o.,  
PKN Orlen S.A., 
PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o., 
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.,  
POCH S.A.,  
Polcotton Sp. z o.o., 
Polmlek Sp. z o.o., 
Polpharma Biologics S.A., 
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, 
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., 
PORTA KMI Poland Sp. z o.o., 
POZ-BRUK Sp. z o.o. Sp. J.  
Przemysłowe Centrum Optyki S.A.,  
Przedsiębiorstwo Materiałów Ogniotrwałych „KOMEX” Sp. z o.o.,  
PP „Porty Lotnicze”,  
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.,  
PFLEIDERER PROSPAN S.A., 
RADWAR S.A.,  
RADMOR S.A.,  
Rhenus Logistics S.A.,  
Remontowa Hydraulic Systems Sp. z o.o.,  
Ronal Polska Sp. z o.o.,  
Ryłko Sp. z o.o., 
Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie Res-Drob Sp. z o.o.,  
Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., 
Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o., 
SaMASZ Sp. z o.o.,  
Sanitec Koło Sp. z o.o., 
Schattdecor Sp. z o.o., 
Schneider Electric Transformers Poland Sp. z o.o., 
Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o.,  
Siemens Sp. z o.o., 
Skandius Sp. z o.o., 
Solid Logistics Sp. z o.o., 
SP Medical Sp. z o.o.,  
Spedimex Sp. z o.o.,  
STOMIL S.A., 
Stora Enso Poland S.A., 
Südzucker Polska S.A., 
Sünkel Śruby Sp. z o.o., 
SUN GARDEN POLSKA Sp. z o.o. sp.k.,   
Tedrive Poland Sp. z o.o., 
TEMPO TP Sp. z o.o. Sp.k., 
TI Poland Sp. z o.o., 
TOTAL Polska Sp. z o.o.,  
TOYA S.A., 
Toyota Tsusho Europe S.A.,  
TPV Displays Sp. z o.o., 
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., 
Transcargo sp. z o.o., 
TRW Polska Sp. z o.o., 
TUiR Warta S.A., 
TUnŻ Warta S.A.,  
TZMO S.A., 
UNIFEEDER A/S S.A. Oddział w Polsce,  
Valvex S.A., 
Vesuvius Poland Sp. z o.o., 
VGL Group Sp. z o.o.,  
VOLVO Polska Sp. z o.o., 
WAMA AB, 
Werner Kenkel Sp. z o.o.,  
Winterhalter Gastronom Polska Sp. z o.o.,   
Wood-Mizer Industries Sp. z o.o.,  
Wrigley Poland Sp. z o.o.,  
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.,  
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.,  
Wrocławskie Zakłady Zielarskie„Herbapol” S.A.,  
Versalis International Societe Anonyme S.A. Oddział w Polsce 
Yara Poland Sp. z o.o., 
Zakłady Aparatury Chemicznej Chemet S.A., 
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A., 
Zakłady Produkcji Cukierniczej Vobro, 
Zbych-Pol & Mobet Sp. z.o.o., 
ZENTIS POLSKA Sp. z o.o. 

 

Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Motywowanie Zespołu do Realizacji Stawianych Celów Biznesowych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 832,70 zł (1 490,00 netto)

Polecane szkolenia

Zarządzanie szkoleniami w świetle przepisów prawnych
Kompetea
Do ustalenia
750,00 zł (609,76 netto)
Zarządzanie wiekiem dla kadry zarządzającej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kontrola zarządcza w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kontrola zarzadcza w jednostkach sektora finansow publicznych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
400,00 zł (325,20 netto)
Coaching i monitoring - skuteczne narzędzia zarządzania jakością w call center 09-10.05 Warszawa Szkolenia HILLWAY
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
1 500,00 zł (1 219,51 netto)
Zarządzanie sobą poprzez cele
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Trening kompetencji menedżerskich
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Motywowanie pracowników I
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Budowa efektywnego zespołu
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kreatywne rozwiazywanie problemow - metody i techniki przydatne w zagadnieniach biznesowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Polityka szkoleniowa w jednostkach administracji publicznej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie projektami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie kryzysowe projektem unijnym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie czasem zawodowym i prywatnym
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Tworzenie biznesplanu
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie zasobami ludzkimi w pigułce
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Budowanie zespołu i zarządzanie poprzez cele
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie logistyczne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Lean Manufacturing - stop błędom i marnotrawstwu w twojej firmie
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie projektami - warsztaty
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie sytuacją kryzysową
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarzadzanie projektami
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie państwowym
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie procesami informowania i komunikowania w jednostce sektora publicznego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie personelem
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie sobą w czasie I
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe