Szukaj szkolenia

Category Management – Zarządzanie Kategorią Zakupową

Kategoria szkolenia: Transport i logistyka
Hotel Scandic Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
06.10.2022 - 07.10.2022
2 091,00 zł (1 700,00 netto)
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania, pewne szkolenie
 • Maksymalna liczba uczestników14

Opis i cel szkolenia

Jaką wartość dla Twojej firmy generuje kategoria, którą zarządzasz?  W jaki sposób mierzysz wartość jaką realizujesz dla firmy? To pytania, na które bardzo często szuka odpowiedzi manager ds. zakupów

Biorąc udział w szkoleniu uzyskasz odpowiedzi na powyższe pytania, w znaczący sposób poszerzysz również wiedzę dotyczącą Category Management. Dowiesz się w jaki sposób skuteczne zarządzanie kategorią zakupową, wpływa na osiąganie większych oszczędności, uzyskasz odpowiedzi na pytanie w jaki sposób tworzyć i rozwijać strategię dla kategorii tak aby nie ucierpiały na tym relacje z dostawcami.

Ważnem elementem warsztatu będą case study, w trakcie których przeprowadzimy analizy ryzyka, przygotujemy plan ciągłości biznesu, stworzymy procedury rozliczania oszczędności zakupowych oraz stworzymy narzędzia do raportowania. Reasumują, warto wziąć udział w szkoleniu, jeśli chcesz stworzyć plan rozwoju bazy dostawców i ugruntować swoją wiedzę zakupową.

Szkolenie dedykowane przede wszystkim:

 • kierownikom i dyrektorom działów zakupów – chcących przygotować model zarządzania kategorią dla swoich pracowników, który będzie spójny z celami firmy
 • kierownikom kategorii zakupowych – zarówno direct jak indirect ; w trakcie szkolenia prezentowane będą narzędzia analizy i zarządzania kategorią oraz przykłady direct jak indirect
 • specjalistom ds. zakupów i kupców

Zapraszamy do zapoznania się z innymi szkoleniami, które dedykujemy działom zakupów i zaopatrzenia: 

  Metody oceny dostawców     
Skuteczne negocjacje zakupowe

 

Korzyści dla uczestników

Czego dowiesz się podczas szkolenia?

 • jak dział zakupów/kategoria zakupowa może dowozić więcej niż same oszczędności do wyników firmy, dział zakupów jako biznes partner,
 • jak przygotować strategię dla kategorii zakupowej,
 • jak przeprowadzić analizę ryzyka i przygotować plan ciągłości biznesu (contingency plan) – patrz rok 2020,
 • jak napisać procedurę rozliczania oszczędności zakupowych i stworzyć narzędzie raportowania oszczędności.

Metody szkolenia

 • Warsztat
 • Interaktywny wykład
 • Praca na przykładach praktycznych w Excel
 • Przentacja multimedialna
 • Case study
 • Dyskusja

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

Moduł 1 – Wartość Dodana

 1. Jaką wartość realizujesz w swojej firmie? Jaka jest rola działu zakupów oraz Twojej kategorii zakupowej w organizacji?
 2. Dla kogo pracujesz? Mapowanie interesariuszy.
 3. Z jakimi problemami, wyzwaniami mierzy się nasz biznes? Rozpoznanie potrzeb biznesu
 4. W jaki sposób Twoja kategoria zakupowa kontrybuuje do rozwiązywania tych problemów i wyników firmy?
 5. Stworzenie planu zarządzania kategorią zakupową i komunikacji z interesariuszami – Governance Model

Moduł 2 – Procedura liczenia oszczędności

 1. Jak rozliczać wartość dodaną kategorii zakupowej i działu zakupów?
 2. Pieć dźwigni oszczędnościowych – prezentacja i omówienie. Jak policzyć ROI z działu zakupów?
 3. Jakie wskaźniki wartości dodanej mierzyć? Przykłady i zastosowania KPI zakupowych dla kategorii zakupowej
 4. Jak rozliczać oszczędności, a jak wartość dodaną w zakupach?
 5. Tworzenie procedury rozliczania oszczędności zakupowych – konkretne przykłady
 6. Komunikacja z zarządem i interesariuszami dotycząca rozliczania oszczędności, ale również unikania kosztów („cost avoidance”), płynności finansowej, inżynierii wartości, pracochłonności procesów etc… czyli w jaki sposób podpisać porozumienie z zarządem dotyczące rozliczania oszczędności? Jakich informacji potrzebują i jak zbudować komunikację z głównymi interesariuszami, w celu ustalenia spójnej procedury i zrozumienia jak liczyć oszczędności?

Moduł 3 – Organizacja pracy i polityka zakupowa

 1. Polityka zakupowa – najważniejsze punkty jakie powinny znajdować się w polityce zakupowej – omówienie oraz konkretne przykłady.
 2. Zarządzanie kategorią – tworzenie strategii dla kategorii zakupowej. Plan i zakres prac związanych z rozwojem kategorii zakupowej.
 3. Podział na kategorie. Analiza wydatków – narzędzia analizy, kategoryzacja, wydatków, dostawców
 4. Przygotowanie programu oszczędnościowego – budowa „pipeline” projektów oszczędnościowych, podział ról i obowiązków w realizacji projektów
 5. Przygotowanie narzędzi i metodologii prac w realizacji i monitoringu projektów oszczędnościowych

Moduł 4 – Strategiczne zarządzanie dostawcami 

 1. Zarządzanie dostawcami – plan rozwoju bazy dostawców – narzędzia oceny dostawców dla tworzenia długofalowego planu rozwoju.
 2. Kategoryzacja dostawców – strategiczni, komercyjni, wąskie gardła
 3. Ocena ryzyka współpracy z dostawcami oraz ocena atrakcyjności klienta oczami dostawców
 4. Strategiczne zarządzanie dostawcami – rozwój alternatyw, konsolidacja
 5. Model zarządzania dostawcami tzw. grupy C.
 6. Komunikacja z interesariuszami dotycząca zarządzania bazą dostawców
 7. Podział ról w zarządzaniu dostawcami – manager kategorii vs zakupy lokalne lub interesariusz

Dzień 2

Moduł 5 – Analiza ryzyka i plan ciągłości biznesu

 1. Analiza ryzyka – rok 2020 bardziej nić kiedykolwiek nauczył, że konieczne jest tworzenie planów kontynuacji biznesu (contingency plan). Narzędzia analizy ryzyka i tworzenia planu ciągłości biznesu.
 2. Analiza rynku, trendów rynkowych, poszukiwanie innowacji, wartości dodanej z dostawców – narzędzia elektroniczne badania rynku, raporty rynkowe

Moduł 6 – Plan projektów oszczędnościowych

 1. Projekt sourcingowy – jak zaplanować szczegółowy proces przetargowy, elementy procesu, instrukcja działania dla zespołu przetargowego oraz interesariuszy.
 2. Zarządzanie Popytem – jedna z pięciu głównych dźwigni oszczędnościowych. Czyli odpowiedź na pytania, ile, na kiedy, w jakiej kolejności, kto kontroluje i akceptuje budżet. Największą oszczędność zrobisz, jeśli nie kupisz czegoś czego nie potrzebujesz.
 3. Inżynieria wartości – projekty Value Engineering jako jedna z głównych dźwigni oszczędnościowych (dla zakupów direct organizacja warsztatów IGW, dla zakupów indirect IGW podczas sourcingu). W jaki sposób przygotować pipeline oraz warsztaty generujące pomysły oszczędnościowe
 4. Poprawa płynności finansowej firmy – projekty cashflow , CS, VMI, Billing Schedule, ROA, outsourcing strategiczny

Moduł 7Analiza kosztow

 1. Zasady tworzenia modelu TCO – szablon modelu TCO dla zakupów direct oraz indirect
 2. Analiza modelu Should Cost Model oraz TCO na wybranych przykładach
 3. Wykorzystanie modelu TCO w procesie negocjacji i wyboru dostawcy

Moduł 8szablon strategii dla kategorii zakupowej

 1. Szablon w ppt oraz excel dokumentu „Strategia dla kategorii zakupowej”
 2. Omówienie i przykłady uzupełnienia jak powinna wyglądać strategia dla kategorii zakupowej

Lokalizacje i terminy

Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Scandic Wrocław
06.10.2022 - 07.10.2022
2 091,00 zł (1 700,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Szawa Conference Warszawa
06.12.2022 - 07.12.2022
2 091,00 zł (1 700,00 netto)

Pozostałe szkolenia firmy

Gospodarka magazynowa w nowoczesnym przedsiębiorstwie
One Step Up Sp. z o.o.
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
17.11.2022 - 18.11.2022
1 722,00 zł (1 400,00 netto)
Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie
One Step Up Sp. z o.o.
Katowice, Katowice, śląskie
13.10.2022 - 14.10.2022
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Metody oceny dostawców
One Step Up Sp. z o.o.
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
21.11.2022 - 21.11.2022
1 107,00 zł (900,00 netto)

Polecane szkolenia

Warunki Incoterms 2020 - najnowsza wersja. Jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa / ONLINE, mazowieckie
22.11.2022 - 22.11.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Doskonalenie i optymalizacja procesu produkcyjnego w oparciu o metodologię Lean Manufacturing
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
24.10.2022 - 25.10.2022
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Lean na magazynie – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Kraków, małopolskie
17.11.2022 - 18.11.2022
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel, Kraków, małopolskie
17.10.2022 - 17.10.2022
971,70 zł (790,00 netto)
Metody redukcji kosztów zakupów w firmie
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Kraków, małopolskie
14.11.2022 - 15.11.2022
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Negocjacje z dostawcami – poziom zaawansowany
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Gdańsk, pomorskie
10.10.2022 - 11.10.2022
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Przygotowanie inwentaryzacji
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
19.10.2022 - 19.10.2022
971,70 zł (790,00 netto)
Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
17.10.2022 - 18.10.2022
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
INCOTERMS 2020
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
17.10.2022 - 17.10.2022
971,70 zł (790,00 netto)
Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Mercure, Gdańsk, pomorskie
24.10.2022 - 24.10.2022
971,70 zł (790,00 netto)
Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, Konwencja CMR, prawo przewozowe – prawa i obowiązki stron, reklamacje
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
18.10.2022 - 18.10.2022
971,70 zł (790,00 netto)
Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
21.11.2022 - 22.11.2022
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Zarządzanie zespołem logistycznym
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
17.10.2022 - 18.10.2022
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
ADR 2022 przepisy w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Kraków, małopolskie
18.10.2022 - 18.10.2022
971,70 zł (790,00 netto)
Zakupy dla kadry zarządzającej – zmiana strategicznego podejścia narzędziem budowania wartości firmy
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
14.11.2022 - 15.11.2022
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
24.10.2022 - 26.10.2022
2 275,50 zł (1 850,00 netto)
Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
17.10.2022 - 18.10.2022
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Logistyka w przedsiębiorstwie - organizacja, uwarunkowania, analiza i optymalizacja procesów i operacji logistycznych
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
07.11.2022 - 09.11.2022
2 324,70 zł (1 890,00 netto)
Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty...
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Mercure, Gdańsk, pomorskie
12.10.2022 - 13.10.2022
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Gospodarka magazynowa w nowoczesnym przedsiębiorstwie
One Step Up Sp. z o.o.
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
17.11.2022 - 18.11.2022
1 722,00 zł (1 400,00 netto)
Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie
One Step Up Sp. z o.o.
Katowice, Katowice, śląskie
13.10.2022 - 14.10.2022
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Metody oceny dostawców
One Step Up Sp. z o.o.
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
21.11.2022 - 21.11.2022
1 107,00 zł (900,00 netto)
Rentowność w transporcie drogowym
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Poznań, wielkopolskie
25.10.2022 - 25.10.2022
922,50 zł (750,00 netto)
Międzynarodowy obrót towarami strategicznymi
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa / ONLINE, mazowieckie
17.11.2022 - 17.11.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Pochodzenie i status celny towarów w obrocie międzynarodowym
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa / ONLINE, mazowieckie
17.10.2022 - 17.10.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Eksport i import kompleksowo - jak prawidłowo realizować obrót towarowy z zagranicą w oparciu o obowiązujące przepisy
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa / ONLINE, mazowieckie
08.12.2022 - 09.12.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa / ONLINE, mazowieckie
15.12.2022 - 15.12.2022
848,70 zł (690,00 netto)
Transport drogowy i prawo przewozowe - umowy, konwencje, przepisy, list CMR, procedury
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa / ONLINE, mazowieckie
10.10.2022 - 11.10.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
ADR 2021-2023. Transport drogowy towarów niebezpiecznych - najnowsze wymogi prawne i praktyka
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa / ONLINE, mazowieckie
30.11.2022 - 01.12.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Praktyka zawierania umów handlowych z partnerem zagranicznym. Analiza pułapek w umowach. Warsztaty
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa / ONLINE, mazowieckie
28.11.2022 - 29.11.2022
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe