Szukaj szkolenia

Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory

Kategoria szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Hotel, Kraków, małopolskie
21.04.2020 - 21.04.2020
799,50 zł (650,00 netto)

CEL I PROGRAM SZKOLENIA

Podstawą prawidłowego rozliczenia czasu pracy kierowcy jest poprawne planowanie oraz właściwa identyfikacja poszczególnych aktywności kierowcy w celu zgodnego z prawem naliczenia poszczególnych świadczeń pieniężnych, w tym świadczeń należnych z tytułu podróży służbowej. Niniejsze szkolenie gwarantuje zapoznanie uczestnika z tymi zagadnieniami.

Korzyści dla uczestników:

 • Umiejętność prawidłowego prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców.
 • Znajomość przepisów prawnych regulujących tematykę czasu pracy kierowców.
 • Znajomość obowiązków pracodawcy w zakresie czasu pracy kierowców.
 • Znajomość uprawnień organów kontrolnych.
 • Umiejętność prawidłowego rozliczania czasu pracy kierowców
 • Świadomość zasad kontroli czasu pracy oraz ewentualnych konsekwencji nieprzestrzegania przepisów

PROGRAM SZKOLENIA

 • Źródła prawa – przepisy dotyczące czasu pracy kierowców tj. Ustawa o czasie pracy kierowców; Ustawa Kodeks pracy; Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98 jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85; Rozporządzenie Rady (EWG) NR 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym; Umowa europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR); Ustawa o transporcie drogowym; Ustawa o systemie tachografów cyfrowych.
 •  
 • Wymagania dla kierowców w przewozach drogowych: definicje, kryterium wieku, wymagania szczególne, kwalifikacja wstępna i szkolenia okresowe, badania kierowców, wpisywanie danych do prawa jazdy;
 •  
 • Podstawowe definicje z zakresu czasu pracy kierowców tj. dyżur, „gotowość do pracy” , „pozostawanie w dyspozycji”; „doba” i „tydzień” przy rozliczaniu czasu pracy kierowców; odpoczynek dobowy i tygodniowy.
 •  
 • Rozliczanie czasu pracy kierowcy tj. systemy czasu pracy , normy i wymiar czasu pracy kierowców w różnych systemach czasu pracy; maksymalny dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy kierowcy oraz dzienne normy prowadzenia pojazdu oraz łączny dopuszczalny czas prowadzenia pojazdu na tydzień i w ciągu 2 tygodni; dobowe, tygodniowe i roczne limity godzin nadliczbowych; rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych zapłatą wynagrodzenia lub udzieleniem czasu wolnego; praca w porze nocnej – rodzaje oraz sposoby jej ustalenia w prawie zakładowym lub w umowie o pracę.
 •  
 • Dokumentacja czasu pracy kierowców tj. harmonogramy czasu pracy , zaświadczenie o okresach i przyczynach nieprowadzenia pojazdu; ewidencjonowanie czasu pracy kierowców, Karta drogowa, oświadczenie o dodatkowym zatrudnieniu.
 •  
 • Podróże służbowe kierowców tj. miejsce wykonywania pracy przez kierowcę; świadczenia z tytułu podróży służbowych;
 •  
 • Przewozy regularne – zasady, czas prowadzenia pojazdu, przerwy i odpoczynki w tym na trasach powyżej 50 km, przewozy mieszane;
 •  
 • Zasady kontroli przedsiębiorców tj. kontrola przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców przez ITD i inne organy, kontrola czasu pracy kierowców przez Państwową Inspekcję Pracy

 

Rozkład godzinowy: 10:00 – 17:00

 

Grupa docelowa

Adresaci szkolenia:   
 • Kadra kierownicza przedsiębiorstwa
 • Osoby bezpośrednio zajmujące się rozliczaniem czasu pracy kierowców
 • Kierowcy zobowiązani do przestrzegania czasu pracy
 • Osoby zajmujące się księgowością oraz działem kadr w firmach przewozowych
 • Przedsiębiorcy branży transportowej, przewozowej
 • Certyfikaty

  Dyplom Effect Group

  Informacje dodatkowe

  Cena udziału w szkoleniu wynosi 650 zł + 23%VAT

   

   

  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

   

   

  Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

   

   

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniujest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

   

   

  Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

   

   

  Szkolenia zamknięte

   

  Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

   

  Lokalizacje i terminy

  Wrocław woj. dolnośląskie
  Hotel Novotel
  18.03.2020 - 18.03.2020
  799,50 zł (650,00 netto)
  Kraków woj. małopolskie
  Hotel
  21.04.2020 - 21.04.2020
  799,50 zł (650,00 netto)
  Zapisz się na szkolenie
  Błąd serwera.

  Pozostałe szkolenia firmy

  Krajowe i zagraniczne podróże służbowe
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel Novotel, Gdańsk, pomorskie
  17.06.2020 - 17.06.2020
  799,50 zł (650,00 netto)
  Zatrudnianie cudzoziemców
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel Poleski, Kraków, małopolskie
  26.05.2020 - 26.05.2020
  799,50 zł (650,00 netto)
  Systemy wynagradzania i premiowania – narzędzia oraz planowane zmiany przepisów
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
  18.05.2020 - 19.05.2020
  1 955,70 zł (1 590,00 netto)
  HR – narzędzia, formularze, procedury strategie – najlepsze praktyki
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
  23.04.2020 - 24.04.2020
  1 955,70 zł (1 590,00 netto)
  Mobbing i dyskryminacja. Zmiany przepisów i najlepsze praktyki przeciwdziałania
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
  22.04.2020 - 22.04.2020
  971,70 zł (790,00 netto)
  Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
  14.05.2020 - 15.05.2020
  1 955,70 zł (1 590,00 netto)
  Prawo pracy dla kadry kierowniczej
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel Poleski, Kraków, małopolskie
  25.05.2020 - 25.05.2020
  799,50 zł (650,00 netto)
  Pracownicze plany kapitałowe oraz prawo pracy aktualny stan i planowane zmiany na 2020 rok
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel, Rzeszów, podkarpackie
  20.04.2020 - 20.04.2020
  799,50 zł (650,00 netto)
  Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel, Rzeszów, podkarpackie
  21.04.2020 - 21.04.2020
  799,50 zł (650,00 netto)
  Zarządzanie kompetencjami i rozwojem pracowników w firmie
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
  18.05.2020 - 19.05.2020
  1 832,70 zł (1 490,00 netto)
  Lean management w działach HR
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
  23.04.2020 - 24.04.2020
  1 832,70 zł (1 490,00 netto)
  Zarządzanie utalentowanymi pracownikami
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
  06.07.2020 - 07.07.2020
  1 832,70 zł (1 490,00 netto)
  HR Biznes Partner – budowanie i wdrażanie modelu w organizacji
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
  21.09.2020 - 22.09.2020
  1 832,70 zł (1 490,00 netto)
  Standardy pracy kierowniczej. Ograniczanie ryzyka w zarządzaniu
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
  30.03.2020 - 31.03.2020
  1 832,70 zł (1 490,00 netto)
  Assessment Center/Development Center – podstawowe zasady efektywnego procesu AC/DC
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
  21.05.2020 - 22.05.2020
  1 906,50 zł (1 550,00 netto)
  Projektowanie Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych. Rozmowa Oceniająca/Rozwojowa
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
  23.04.2020 - 24.04.2020
  1 832,70 zł (1 490,00 netto)
  Systemy ocen pracowniczych jako narzędzia wspomagające realizację strategii firmy
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
  23.04.2020 - 23.04.2020
  1 045,50 zł (850,00 netto)
  Rozmowa oceniająca – jeden z najważniejszych elementów systemu ocen okresowych pracowników
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
  24.04.2020 - 24.04.2020
  1 045,50 zł (850,00 netto)
  Controlling personalny w firmie. Optymalizacja zasobów i procesów pracy w organizacji.
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
  21.05.2020 - 22.05.2020
  2 029,50 zł (1 650,00 netto)
  Zarządzanie szkoleniami
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
  21.05.2020 - 22.05.2020
  1 832,70 zł (1 490,00 netto)
  Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników (blue collars & white collars)
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
  20.05.2020 - 20.05.2020
  1 045,50 zł (850,00 netto)
  Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel IBIS, Kraków, małopolskie
  27.04.2020 - 28.04.2020
  1 783,50 zł (1 450,00 netto)
  Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z Y X Baby Boomers
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
  13.05.2020 - 13.05.2020
  1 045,50 zł (850,00 netto)

  Polecane szkolenia

  5% rabatu Nowoczesne narzędzia selekcji pracowników czyli rekrutacja w poszukiwaniu talentów
  AVENHANSEN Sp. z o.o.
  Centrum Szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
  07.05.2020 - 07.05.2020
  1 082,40 zł (880,00 netto)
  Kierowanie zespołem pracowniczym
  Progress Project Sp. z o.o.
  Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
  23.04.2020 - 24.04.2020
  1 709,70 zł (1 390,00 netto)
  Cykl szkoleń z zarządzania projektami z certyfikacją IPMA poziom D
  Progress Project Sp. z o.o.
  Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
  23.04.2020 - 24.04.2020
  5 658,00 zł (4 600,00 netto)
  Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS, umów cywilnoprawnych
  Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
  Topaz Hotel, Poznań, wielkopolskie
  03.04.2020 - 03.04.2020
  540,00 zł (439,02 netto)
  AgilePM Foundation - szkolenie akredytowane
  Progress Project Sp. z o.o.
  Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
  27.04.2020 - 28.04.2020
  1 525,20 zł (1 240,00 netto)
  Emerytury i renty - najnowsze zmiany.
  Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
  hotel Topaz, Poznań, wielkopolskie
  16.04.2020 - 16.04.2020
  664,20 zł (520,00 netto)
  AgilePM & AgileBA Foundation - szkolenie akredytowane
  Progress Project Sp. z o.o.
  Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
  22.04.2020 - 24.04.2020
  1 890,00 zł (1 536,59 netto)
  AgilePM Practitioner – szkolenie akredytowane
  Progress Project Sp. z o.o.
  Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
  29.04.2020 - 30.04.2020
  1 340,70 zł (1 090,00 netto)
  P3O Foundation - szkolenie akredytowane
  Progress Project Sp. z o.o.
  Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
  15.06.2020 - 17.06.2020
  1 832,70 zł (1 490,00 netto)
  Coaching menedżerski. Jak wykorzystywać podejście coachingowe w zarządzaniu?
  Progress Project Sp. z o.o.
  Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
  11.05.2020 - 12.05.2020
  1 771,20 zł (1 440,00 netto)
  Budowanie wizerunku menedżera - szkolenie z Ireną Kamińską-Radomską i Dominiką Grodowską
  Progress Project Sp. z o.o.
  Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
  23.04.2020 - 24.04.2020
  2 816,70 zł (2 290,00 netto)
  Agile - Zwinne zarządzanie zmianą
  Progress Project Sp. z o.o.
  Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
  11.06.2020 - 12.06.2020
  1 586,70 zł (1 290,00 netto)
  URLOPY PRACOWNICZE I RODZICIELSKIE ZWIĄZANE ZE STOSUNKIEM PRACY PO ZMIANACH
  Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
  ul. św. Józefa 1/3, Wrocław, dolnośląskie
  30.03.2020 - 30.03.2020
  450,00 zł (414,63 netto)
  Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
  Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
  hotel Topaz, Poznań, wielkopolskie
  21.04.2020 - 22.04.2020
  1 180,80 zł (756,10 netto)
  Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie
  Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
  centrum miasta, Wrocław, dolnośląskie
  28.04.2020 - 29.04.2020
  960,00 zł (756,10 netto)
  Zarządzanie Zasobami Komunikacją i Interesariuszami
  PM Experts Sp. z o.o.
  Warszawa, Warszawa, mazowieckie
  07.04.2020 - 08.04.2020
  2 398,50 zł (1 950,00 netto)
  10% rabatu Budowanie zespołu i komunikacja w grupie
  AVENHANSEN Sp. z o.o.
  Hotel ***** Radisson Blu, Kraków, małopolskie
  30.03.2020 - 31.03.2020
  1 943,40 zł (1 580,00 netto)
  Kierowanie zespołem - trening menedżerski
  VIDI CENTRUM ROZWOJU KADR
  Golden Floor Airport, Warszawa, mazowieckie
  02.04.2020 - 03.04.2020
  2 078,70 zł (1 690,00 netto)
  10% rabatu Zarządzanie konfliktem w zespole i efektywna komunikacja
  AVENHANSEN Sp. z o.o.
  Hotel ***** Radisson Blu, Kraków, małopolskie
  29.06.2020 - 30.06.2020
  1 943,40 zł (1 580,00 netto)
  10% rabatu Rozmowa oceniająca i trudne rozmowy z pracownikami.
  AVENHANSEN Sp. z o.o.
  Hotel ***** Radisson Blu, Kraków, małopolskie
  06.04.2020 - 07.04.2020
  1 943,40 zł (1 580,00 netto)
  10% rabatu Przywództwo w praktyce. Nowoczesne techniki zarządzania zespołem
  AVENHANSEN Sp. z o.o.
  Hotel ***** Radisson Blu, Kraków, małopolskie
  25.05.2020 - 26.05.2020
  1 943,40 zł (1 580,00 netto)
  PODSTAWY ZARZĄDZANIA DLA LIDERÓW PRODUKCJI
  TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
  TQMsoft, Kraków, małopolskie
  01.04.2020 - 01.04.2020
  1 586,70 zł (1 290,00 netto)
  10% rabatu Młody menadżer - jak stworzyć zwycięski zespół
  AVENHANSEN Sp. z o.o.
  Hotel*****Radisson Blu, Kraków, małopolskie
  21.05.2020 - 22.05.2020
  1 943,40 zł (1 580,00 netto)
  5% rabatu Dobre motywowanie - czyli jak wpływać na zaangażowanie i efektywność pracowników
  AVENHANSEN Sp. z o.o.
  Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
  21.04.2020 - 21.04.2020
  1 082,40 zł (880,00 netto)
  5% rabatu ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI I ROZWOJEM PRACOWNIKÓW - CZYLI TRENING MISTRZÓW ROZWOJU
  AVENHANSEN Sp. z o.o.
  Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
  25.05.2020 - 25.05.2020
  1 082,40 zł (880,00 netto)
  5% rabatu Menadżer w nowoczesnej organizacji: delegowanie motywowanie rozmowy z pracownikami
  AVENHANSEN Sp. z o.o.
  Sale szkoleniowe - Ogrodowa 12 Conference Center, Poznań, wielkopolskie
  09.06.2020 - 09.06.2020
  1 082,40 zł (880,00 netto)
  5% rabatu Rekrutacja i selekcja w nowoczesnej organizacji
  AVENHANSEN Sp. z o.o.
  Sale szkoleniowe - Ogrodowa 12 Conference Center, Poznań, wielkopolskie
  31.03.2020 - 31.03.2020
  1 082,40 zł (880,00 netto)
  10% rabatu Budowanie zespołu poprzez komunikację pracę zespołową i relacje
  AVENHANSEN Sp. z o.o.
  Hotel***AMBER, Gdańsk, pomorskie
  02.04.2020 - 03.04.2020
  1 820,40 zł (1 480,00 netto)
  Krajowe i zagraniczne podróże służbowe
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel Novotel, Gdańsk, pomorskie
  17.06.2020 - 17.06.2020
  799,50 zł (650,00 netto)
  Zatrudnianie cudzoziemców
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel Poleski, Kraków, małopolskie
  26.05.2020 - 26.05.2020
  799,50 zł (650,00 netto)
  Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
  zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe