Szukaj szkolenia

CZASOPISMA Z ZAKRESU HUMANISTYKI I NAUK SPOŁECZNYCH W XXI WIEKU.

Kategoria szkolenia: Edukacja
online
24.08.2022 09:30-24.08.2022 15:30
971,70 zł (790,00 netto)
 • Opcje szkoleniapewne szkolenie
 • Maksymalna liczba uczestników25

Współczesne czasopisma z zakresu nauk humanistycznych i społecznych odgrywają równie ważną rolę w wymianie myśli naukowej i prezentowaniu wyników najnowszych badań, jak periodyki dotyczące nauk ścisłych i przyrodniczych. O ich renomie decyduje przede wszystkim jakość merytoryczna artykułów, ale muszą też sprostać wymaganiom stawianym przez Ustawę 2.0 oraz przez bazy bibliometryczne Scopus i Web of Science – jednak budzi to obawy dotyczące celowości stosowania tych standardów oraz ich wpływu na tak istotną w humanistyce i w naukach społecznych tradycję wydawniczą. Duże znaczenie ma również, często zaniedbywana, promocja w środowisku naukowym. Osoby opracowujące koncepcję nowego czasopisma naukowego muszą wziąć pod uwagę wymienione elementy, ale także specyfikę wydawania pism humanistycznych i społecznych. Z kolei redakcje i wydawcy periodyków już istniejących powinni wprowadzić zmiany, dzięki którym zdobędą one silną pozycję wśród badaczy i znajdą się na liście czasopism punktowanych.

Celem szkolenia jest: 
1. usystematyzowanie wiedzy o wydawaniu czasopisma naukowego, 
2. przedstawienie sposobów rozwiązywania problemów, które pojawiają się podczas planowania i realizacji, 
3. pokazanie, że wprowadzenie standardów baz Scopus i Web of Science nie skutkuje zerwaniem z tradycją czasopisma, ale pomaga uporządkować kwestie prawne, proces wydawniczy i podnieść poziom merytoryczny artykułów naukowych.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak w praktyce łączyć wymagania Ustawy „Konstytucja dla nauki” oraz baz bibliometrycznych Scopus i Web of Science z tradycją czasopism. Zdobędą wiedzę o wykorzystaniu różnych narzędzi do usprawnienia pracy Redakcji i Wydawcy, która pozwoli zachować wysoki poziom merytoryczny oraz sprostać wymaganiom stawianym nauce w XXI wieku.

Szkolenie przeprowadzi: Dorota Dziedzic, Redaktor Prowadzący Czasopisma Naukowe w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego

PROGRAM

Czas trwania szkolenia od godz. 9:30 do ok. 15:30
 

 1. Czasopismo naukowe
 2. Dlaczego czasopisma humanistyczne i społeczne.
 3. Koncepcja czasopisma naukowego
  • Wybór dyscypliny, dyscyplin naukowych
  • Zakres tematyczny
  • Tytuł czasopisma
 4. Sposób finansowania czasopisma
  • Dotacja
  • Subskrypcja płatna
  • Autorzy opłacają publikację artykułów
 5. Dystrybucja czasopisma
  • Prenumerata
  • Otwarty dostęp (open access)
  • Czasopisma hybrydowe
 6. Proces wydawniczy – role Redaktora Naczelnego, Redaktora Naukowego, Sekretarza Redakcji, Wydawnictwa
  • Pozyskiwanie materiałów
  • Etapy procesu wydawniczego
 7. O bazie Web of Science
 8. Minimalne kryteria, które musi spełnić czasopismo aplikujące do baz Scopus i Web of Science
 9. Wymagania prawne
  • Rejestracja czasopisma
  • Prawo autorskie (licencje dotyczące tekstów, materiału ilustracyjnego, dozwolony użytek)
 10. Identyfikatory czasopisma, artykułu, autora
  • ISSN
  • DOI
  • ORCID
 11. Przygotowanie czasopisma do zgłoszenia do baz Scopus i Web of Science
  • Dyscyplina naukowa czasopisma
  • Tytuł a tematyka czasopisma
  • Dostępność tekstów
  • Wymagania wobec recenzentów
  • Wymagania wobec Rady Naukowej czasopisma
  • Wymagania wobec Redakcji czasopisma
  • Artykuł naukowy – wygląd artykułu, forma artykułu
  • Abstrakt
  • Słowa kluczowe
  • Bibliografia
 12. Przygotowanie strony internetowej czasopisma do zgłoszenia do baz Scopus i Web of Science
  • Adres strony internetowej czasopisma
  • Język w jakim publikowane są treści na stronie internetowej
  • Hierarchia informacji na stronie internetowej czasopisma
  • Konieczne elementy na stronie internetowej i ich widoczność
  • Strona artykułu
  • Format plików z artykułami
  • Inne dokumenty załączone do strony internetowej czasopisma
 13. Sposób aplikowania 
  • Scopus
  • Web of Science

PRELEGENCI:

 

Dorota Dziedzic

Redaktor prowadzący Redakcję Czasopism Naukowych w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego. 
Od ponad dwudziestu lat pracuje w wydawnictwach specjalizujących się w publikacjach naukowych. Była redaktorem prowadzącym Redakcję Czasopism oraz Redakcję Publikacji Zleconych w Wydawnictwie Naukowym PWN, kierowała oficyną Instytutu Psychologii Zdrowia, obecnie prowadzi Redakcję Czasopism Naukowych w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego. Szczególnie interesuje się wykorzystaniem nowoczesnych technologii w procesie wydawniczym oraz rozpowszechnianiu książek i czasopism. Jest zwolenniczką wolnego dostępu do wiedzy, sztuki, kultury.

INFORMACJE:

 

Termin i Miejsce

Termin:

24 sierpnia 2022 

Miejsce:

szkolenie on-line 

 

Koszt 

Koszt udziału jednej osoby wynosi:

 • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 12 sierpnia
 • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 13 sierpnia
 •  
 • Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formacie PDF, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

 

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 17 sierpnia 2022 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

 

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl 

Lokalizacje i terminy

online
24.08.2022 - 24.08.2022
971,70 zł (790,00 netto)

Trenerzy biorący udział

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.

Beata Kurpiewska
+48
Godziny kontaktu
8-16
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Jak skutecznie przekazywać wiedzę online? Zostań mistrzem organizacji spotkań zdalnych!
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Do ustalenia
280,00 zł (227,64 netto)
NADAWANIE STOPNIA NAUKOWEGO W ŚWIETLE DOTYCHCZASOWYCH DOŚWIADCZEŃ: W CZYM TKWIĄ PROBLEMY? I CO MOŻNA USPRAWNIĆ?
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
CZASOPISMA NAUKOWE W BAZACH REFERENCYJNYCH SCOPUS I WEB OF SCIENCE. WYMAGANIA I KRYTERIA OCENY
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)

Polecane szkolenia

PROFESJONALNY SEKRETARIAT W SZKOLE/PLACÓWCE OŚWIATOWEJ ON-LINE
SUKCES Centrum Rozwoju
Do ustalenia
356,70 zł (290,00 netto)
SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ – OBOWIĄZKI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ON-LINE
SUKCES Centrum Rozwoju
Do ustalenia
356,70 zł (290,00 netto)
PROWADZENIE SKŁADNICY AKT W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ – PORZĄDKOWANIE, ARCHIWIZOWANIE I EWIDENCJONOWANIE DOKUMENTACJI
SUKCES Centrum Rozwoju
Do ustalenia
290,00 zł (235,77 netto)
Train the Trainer - szkolenie dla Trenerów
KM Studio - szkolenia coaching
Do ustalenia
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
10% rabatu Kształtowanie kompetencji kluczowych
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
90,00 zł (73,17 netto)
10% rabatu NOWOCZESNA KOMUNIKACJA W ZESPOLE
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
90,00 zł (73,17 netto)
10% rabatu O postawie wspierającego nauczyciela i rodzica w uczeniu się dziecka
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
90,00 zł (73,17 netto)
10% rabatu Organizacja pomocy psychologiczno –pedagogicznej w czasach pandemii i po niej
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
90,00 zł (73,17 netto)
10% rabatu Zajęcia z umiejętności uczenia się w szkole
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
90,00 zł (73,17 netto)
10% rabatu Akceptacja i sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami - 1,5 h
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
70,00 zł (56,91 netto)
10% rabatu Akceptacja i sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami - 3 h
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
90,00 zł (73,17 netto)
5% rabatu Nauczyciel z kalsą on-line
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
90,00 zł (73,17 netto)
5% rabatu Nauka języka obcego metodą synergii językowej
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
90,00 zł (73,17 netto)
10% rabatu Dzień z Master Mentorem - Robertem Kroolem
Langas Group
Do ustalenia
2 054,10 zł (1 670,00 netto)
5% rabatu Inteligencja emocjonalna - szkolenie jednodniowe
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
390,00 zł (317,07 netto)
5% rabatu Inteligencja emocjonalna - szkolenie dwudniowe
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
5% rabatu Zarządzanie zmianą
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
490,00 zł (398,37 netto)
5% rabatu ZARZĄDZANIE ATMOSFERĄ
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
490,00 zł (398,37 netto)
5% rabatu ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
490,00 zł (398,37 netto)
Jak skutecznie przekazywać wiedzę online? Zostań mistrzem organizacji spotkań zdalnych!
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Do ustalenia
280,00 zł (227,64 netto)
10% rabatu EFEKTYWNA KOMUNIKACJA
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
390,00 zł (317,07 netto)
10% rabatu EFEKTYWNA KOMUNIKACJA – Jak się porozumieć?
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
90,00 zł (73,17 netto)
10% rabatu EFEKTYWNA KOMUNIKACJA – Mury w komunikacji interpersonalnej
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
90,00 zł (73,17 netto)
10% rabatu EFEKTYWNA KOMUNIKACJA – Budowanie lepszego porozumienia z innymi
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
90,00 zł (73,17 netto)
10% rabatu EFEKTYWNA KOMUNIKACJA – Konstruktywne wyrażanie opinii i potrzeb
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
90,00 zł (73,17 netto)
5% rabatu Nauczyciel z kalsą on-line
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
90,00 zł (73,17 netto)
5% rabatu Profesjonalna sprzedaż - Rozpoznawanie potrzeb klienta
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
90,00 zł (73,17 netto)
5% rabatu Profesjonalna sprzedaż - Prezentacja usługi lub produktu
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
90,00 zł (73,17 netto)
5% rabatu Wystąpienia publiczne
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
190,00 zł (154,47 netto)
5% rabatu Menadżer pewny siebie
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
990,00 zł (804,88 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe