Szukaj szkolenia

Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z Y X Baby Boomers

Kategoria szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Hotel, Warszawa, mazowieckie
16.06.2021 - 16.06.2021
1 045,50 zł (850,00 netto)

Na rynku pracy mamy obecnie cztery aktywne zawodowe pokolenia.

Jak to wykorzystać by zwiększać wydajność organizacji?  Jak tworzyć optymalne środowisko pracy dla ludzi z różnych pokoleń? Jak świadomie zarządzać międzypokoleniowym potencjałem zespołu?

Z pojęciem pokolenia spotykamy się coraz częściej w kontekście zarządzania. Jest to termin kluczowy z punktu widzenia rozwoju firmy i zmian zachodzących w strukturze zatrudnienia. Przyjęło się uznawać, że pokolenie to grupa społeczna, którą charakteryzują określone wzorce zachowań i określone podejście do rzeczywistości, w tym: do pracy.

Problemy wynikające z różnic międzypokoleniowych pracowników coraz częściej pojawiają się w organizacjach, które nie potrafią – w sposób świadomy – zarządzać potencjałem ludzi w różnym wieku, o różnych motywacjach i potrzebach. Często deprecjonujemy doświadczenie starszych pracowników, nie doceniając ich wiedzy oraz roli, jaką pełnią w organizacji. Z kolei do osób młodszych podchodzimy z nieufnością, obawiając się o to, że mogą nas zbyt łatwo i zbyt szybko zastąpić, szczególnie widząc ich elastyczność oraz sprawność uczenia się.

Każde pokolenie wyrasta w innych warunkach społeczno – demograficznych, co w wpływa na posiadany styl komunikacji, sposób pracy, wartości, potrzeby, oczekiwania płacowe oraz stosunek do struktur, obowiązków i hierarchii.

Te różnorodności mogą stać się źródłem konfliktów, które negatywnie wpływają na efektywność i satysfakcję zawodową pracowników albo… różnice międzypokoleniowe mogą stać się źródłem przewagi konkurencyjnej oraz przyczynić się do wzrostu wydajności zespołów.

Aby się tak jednak stało, potrzebne jest stworzenie systemu i środowiska sprzyjających konstruktywnemu wykorzystywaniu międzypokoleniowego potencjału, który drzemie w każdej organizacji!

Jak zatrzymać wiedzę i doświadczenie w organizacji? Jak budować środowisko działające na prawach synergii międzypokoleniowej, w którym ludzie dzielą się wiedzą i umiejętnościami? Jak rozwijać wzajemne zaufanie i docenienie pracowników w różnym wieku?

Warsztat ma na celu przygotowanie kadry do opracowania strategii zarządzania wiekiem oraz planu jej wdrożenia w organizacji.

Cele szczegółowe warsztatu:

 • Diagnoza obecnego sposobu zarządzania w przedsiębiorstwie, uwzględniającego wiek pracowników;
 • Rozpoznanie sytuacji problematycznych w przedsiębiorstwie, u których podłoża leży wiek zatrudnionych pracowników – wypracowanie operacyjnych rozwiązań oraz sposobów przeciwdziałania dyskryminacji zawodowej;
 • Uwrażliwienie oraz wyposażenie kadry kierowniczej w wiedzę oraz umiejętności dotyczące wykorzystania potencjału rozwojowego pracowników reprezentujących różnorodne grupy wiekowe, zarządzania rozwojem karier pracowników (pokolenie Z, X, Baby Boomers oraz pokolenie Y);
 • Rozpoznanie i przygotowanie do zastosowania powiązań pomiędzy elementami zarządzania wiekiem a motywacją i satysfakcją pracowników, skuteczną komunikacją, zarządzaniem zespołem, strategią HR, zarządzaniem kompetencjami i zarządzaniem zmianą;
 • Kim jest pokolenie Z? Przygotowanie organizacji do przyjęcia nowego pokolenia.

Korzyści:

 • Zdobycie wiedzy dotyczącej potrzeby zarządzania wiekiem i przełożenie tej wiedzy na realia firmy;
 • Nabycie umiejętności identyfikowania i brania pod uwagę w zarządzaniu różnic związanych z wiekiem;
 • Rozwój umiejętności rozpoznawania mocnych stron pracowników w różnym wieku
  i wykorzystywanie ich w celu zwiększenia efektywności firmy;
 • Dostrzeganie korzyści ze współpracy osób w zróżnicowanym wieku dla przepływu wiedzy w firmie;
 • Rozpoznanie i przygotowanie do zastosowania powiązań pomiędzy elementami zarządzania wiekiem a motywacją i satysfakcją pracowników, skuteczną komunikacją, zarządzaniem zespołem, strategią HR, zarządzaniem kompetencjami i zarządzaniem zmianą.

Program szkolenia:

Moduł 1.

 • Diagnoza dotychczasowego sposobu zarządzania wiekiem;
 • Zidentyfikowanie i skategoryzowanie zagadnień, sytuacji, zachowań, obszarów problemowych związanych z wiekiem pracowników w miejscu pracy oraz ustalenie priorytetów w tym obszarze.

Moduł 2.

 • Analiza pokoleń – najnowsze badania
 • Różnice pokoleniowe wśród pracowników, ich przyczyny
 • Charakterystyka 4 pokoleń funkcjonujących na rynku pracy: Z, Y, X i Baby Boomers.

Moduł 3.

 • Zarządzanie wiekiem – jak przygotowaliśmy się na przyjęcie najmłodszych pokoleń Y i Z?
 • jaki jest pracownik pokolenia Y i Z?
 • jak się komunikować z pracownikiem z pokolenia Y i Z?
 • jak rekrutować pracowników z pokolenia Y i Z?
 • Jak zarządzać pracownikiem z pokolenia Y i Z?
 • Jak zarządza pracownik z pokolenia Y i Z?
 • Budowanie motywacji i zaangażowania Pokoleń XXI wieku – praktyczne rozwiązania.

Moduł 4.

 • Definiowanie i zarządzanie potencjałem rozwojowym pracownika, uwzględniając specyfikę potrzeb i możliwości życiowych wynikających z wieku – kluczowe kompetencje
 • Techniki i umiejętności z zakresu motywowania i zarządzania pracownikami w różnym wieku.
 • Etapy rozwoju zawodowego – test.

Moduł 5.

 • Korzyści wynikające z planowania i realizacji polityk zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie (w perspektywie klientów zewnętrznych, doskonalenia procesów wewnętrznych, rozwoju pracowników, budowania przewagi konkurencyjnej).
 • Przegląd dobrych praktyk w zarządzaniu zespołami zróżnicowanymi pokoleniowo w Polsce i innych krajach.

Moduł 6.

 • Projektowanie systemu zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie:
  • Zarządzania rozwojem karier pracowników w różnym wieku
  • Wdrożenie systemów wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy pracownikami po 45 roku życia oraz najmłodszym pokoleniem pracowników
  • Wdrażanie programów uczenia się przez całe życie
  • Wdrażanie elastycznych form zatrudnienia w celu umożliwienia utrzymania aktywności zawodowej w każdym wieku
  • Wypracowanie rozwiązań oraz sposobów przeciwdziałania dyskryminacji zawodowej w miejscu pracy związanej z wiekiem pracowników.

Rozkład godzinowy:  10:00 – 17:00
 

 

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników z działu HR, działów szkoleń oraz managerów i dyrektorów zespołów.

Certyfikaty

Dyplom Effect Group


Metodologia

Przykładowe metody szkoleniowe:

 • Studia przypadków z praktyki firmy i rynku
 • Dyskusje moderowane
 • Działania w grupach zadaniowych
 • Kwestionariusz diagnostyczny.
 • Większość z omawianych składowych elementów modułu przyswajana jest przez uczestników poprzez wykonywanie praktycznych ćwiczeń i zadań. Warsztat prowadzony jest aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników. Składa się z ćwiczeń, oraz analizy i symulacji realnych zdarzeń, z jakimi mogą spotykać się uczestnicy szkolenia w trakcie pracy. Forma zajęć daje możliwość zdobycia wiedzy, doskonalenia umiejętności, oraz umożliwia wdrożenie zdobytej wiedzy w organizacji.

  Uczestnicy otrzymają również bogaty materiał dodatkowy do pracy własnej min. zawierający przykłady wdrażania zmian w różnego typu organizacjach oraz Pigułki Wiedzy z obszaru zarządzania wiekiem.

  Informacje dodatkowe

  Cena udziału w szkoleniu wynosi 850 zł + 23%VAT

  Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

  Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

  Szkolenia zamknięte

  Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

  Lokalizacje i terminy

  Poznań woj. wielkopolskie
  Hotel Novotel
  19.05.2021 - 19.05.2021
  1 045,50 zł (850,00 netto)
  Gdańsk woj. pomorskie
  Hotel Novotel
  09.06.2021 - 09.06.2021
  1 045,50 zł (850,00 netto)
  Warszawa woj. mazowieckie
  Hotel
  16.06.2021 - 16.06.2021
  1 045,50 zł (850,00 netto)
  Gdańsk woj. pomorskie
  Hotel Novotel
  13.10.2021 - 13.10.2021
  1 045,50 zł (850,00 netto)
  Warszawa woj. mazowieckie
  Hotel IBIS
  17.11.2021 - 17.11.2021
  1 045,50 zł (850,00 netto)
  Kraków woj. małopolskie
  Hotel
  15.12.2021 - 15.12.2021
  1 045,50 zł (850,00 netto)
  Zapisz się na szkolenie
  Błąd serwera.

  Pozostałe szkolenia firmy

  Lean management w działach HR
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
  21.06.2021 - 22.06.2021
  1 832,70 zł (1 490,00 netto)
  Zarządzanie utalentowanymi pracownikami
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
  08.07.2021 - 09.07.2021
  1 832,70 zł (1 490,00 netto)
  Zarządzanie różnorodnością w praktyce
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
  28.06.2021 - 29.06.2021
  1 955,70 zł (1 590,00 netto)
  Czas pracy kierowców oraz pakiet mobilności
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel Novotel, Poznań, wielkopolskie
  15.09.2021 - 15.09.2021
  799,50 zł (650,00 netto)
  Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
  08.07.2021 - 09.07.2021
  1 783,50 zł (1 450,00 netto)
  Zarządzanie szkoleniami
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
  17.06.2021 - 18.06.2021
  1 832,70 zł (1 490,00 netto)
  Projektowanie Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych. Rozmowa Oceniająca/Rozwojowa
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
  26.08.2021 - 27.08.2021
  1 832,70 zł (1 490,00 netto)
  Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników (blue collars & white collars)
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
  07.07.2021 - 07.07.2021
  1 045,50 zł (691,06 netto)
  Systemy wynagradzania i premiowania – optymalizacja. Przykłady rozwiązań – dobre praktyki i narzędzia
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel, Kraków, małopolskie
  22.09.2021 - 23.09.2021
  1 955,70 zł (1 590,00 netto)
  Controlling personalny w firmie. Optymalizacja zasobów i procesów pracy w organizacji.
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel Novotel, Katowice, śląskie
  05.07.2021 - 06.07.2021
  2 029,50 zł (1 650,00 netto)
  Standardy pracy kierowniczej. Ograniczanie ryzyka w zarządzaniu
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
  27.10.2021 - 28.10.2021
  1 832,70 zł (1 490,00 netto)
  Mobbing i dyskryminacja. Zmiany przepisów i najlepsze praktyki przeciwdziałania
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
  07.07.2021 - 07.07.2021
  971,70 zł (790,00 netto)
  Assessment Center/Development Center – podstawowe zasady efektywnego procesu AC/DC
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel Novotel, Poznań, wielkopolskie
  08.07.2021 - 09.07.2021
  1 906,50 zł (1 550,00 netto)
  HR Biznes Partner – budowanie i wdrażanie modelu w organizacji
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel Novotel, Gdańsk, pomorskie
  13.10.2021 - 14.10.2021
  1 832,70 zł (1 490,00 netto)

  Polecane szkolenia

  NTG/ZZZ - Szkolenie-Zarządzanie zespołem
  NT Group Sp. z o.o.
  NT Group Pomorska 65, Łódź, łódzkie
  19.07.2021 - 20.07.2021
  1 180,80 zł (960,00 netto)
  Obsługa Trudnego Klienta / Pacjenta
  NT Group Sp. z o.o.
  NT Group Pomorska 65, Łódź, łódzkie
  22.06.2021 - 23.06.2021
  1 180,80 zł (960,00 netto)
  Lean management w działach HR
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
  21.06.2021 - 22.06.2021
  1 832,70 zł (1 490,00 netto)
  Zarządzanie utalentowanymi pracownikami
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
  08.07.2021 - 09.07.2021
  1 832,70 zł (1 490,00 netto)
  Komunikacja i współpraca w zespole
  WIK Consulting
  online, online, mazowieckie
  08.07.2021 - 09.07.2021
  1 490,00 zł (1 490,00 netto)
  Zarządzanie różnorodnością w praktyce
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
  28.06.2021 - 29.06.2021
  1 955,70 zł (1 590,00 netto)
  Skuteczny Lider Zespołu - zarządzanie i przywództwo
  Grupa Szkoleniowa SOLBERG
  CK ADGAR, warszawa, mazowieckie
  17.06.2021 - 18.06.2021
  1 550,00 zł (1 100,00 netto)
  Coaching menedżerski jako narzędzie w zarządzaniu
  KM Studio - szkolenia coaching
  Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
  21.06.2021 - 22.06.2021
  1 599,00 zł (1 300,00 netto)
  Coaching w zarządzaniu
  KM Studio - szkolenia coaching
  Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
  21.06.2021 - 22.06.2021
  1 599,00 zł (1 300,00 netto)
  Feedback - przekazywanie informacji zwrotnej
  KM Studio - szkolenia coaching
  Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
  28.06.2021 - 29.06.2021
  1 599,00 zł (1 300,00 netto)
  Informacja zwrotna - czyli dawanie feedback-u
  KM Studio - szkolenia coaching
  Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
  28.06.2021 - 29.06.2021
  1 599,00 zł (1 300,00 netto)
  Leadership - skuteczny warsztat świadomego przywództwa
  KM Studio - szkolenia coaching
  Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
  12.07.2021 - 13.07.2021
  1 599,00 zł (1 300,00 netto)
  Leadership - jak być prawdziwym liderem
  KM Studio - szkolenia coaching
  Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
  12.07.2021 - 13.07.2021
  1 599,00 zł (1 300,00 netto)
  Leadership świadome przywództwo
  KM Studio - szkolenia coaching
  Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
  12.07.2021 - 13.07.2021
  1 599,00 zł (1 300,00 netto)
  Mentoring w organizacji
  KM Studio - szkolenia coaching
  Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
  05.07.2021 - 06.07.2021
  1 599,00 zł (1 300,00 netto)
  Mentoring - jak być skutecznym mentorem
  KM Studio - szkolenia coaching
  Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
  05.07.2021 - 06.07.2021
  1 599,00 zł (1 300,00 netto)
  Mentoring czyli przekazywanie wiedzy poprzez siłę autorytetu
  KM Studio - szkolenia coaching
  Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
  05.07.2021 - 06.07.2021
  1 599,00 zł (1 300,00 netto)
  Motywowanie pracowników i współpracowników
  KM Studio - szkolenia coaching
  Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
  21.06.2021 - 22.06.2021
  1 599,00 zł (1 300,00 netto)
  Motywowanie pracowników w celu budowania zaangażowania pracowników
  KM Studio - szkolenia coaching
  Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
  21.06.2021 - 22.06.2021
  1 599,00 zł (1 300,00 netto)
  Motywowanie pracowników - podstawowe narzędzie w pracy managera
  KM Studio - szkolenia coaching
  Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
  21.06.2021 - 22.06.2021
  1 599,00 zł (1 300,00 netto)
  Rozmowa rekrutacyjna w praktyce / rozmowa kwalifikacyjna . Technika wywiadu kompetycyjnego.
  KM Studio - szkolenia coaching
  Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
  24.06.2021 - 25.06.2021
  1 599,00 zł (1 056,91 netto)
  Rozmowy kwalifikacyjne - techniki wywiadu kompetycyjnego.
  KM Studio - szkolenia coaching
  Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
  24.06.2021 - 25.06.2021
  1 599,00 zł (1 056,91 netto)
  Rozmowy okresowe z pracownikami - jak prowadzić rozmowy oceniające
  KM Studio - szkolenia coaching
  Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
  14.06.2021 - 14.06.2021
  1 599,00 zł (1 300,00 netto)
  Rozmowy okresowe z pracownikami. Rozwojowe rozmowy oceniające
  KM Studio - szkolenia coaching
  Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
  14.06.2021 - 14.06.2021
  1 599,00 zł (1 300,00 netto)
  Zarządzanie dla brygadzistów
  KM Studio - szkolenia coaching
  Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
  14.06.2021 - 15.06.2021
  1 599,00 zł (1 300,00 netto)
  Szkolenie dla brygadzistów - zarządzanie produktywnością szkolenie dla kadry zarządzającej niższego szczebla
  KM Studio - szkolenia coaching
  Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
  14.06.2021 - 15.06.2021
  1 599,00 zł (1 300,00 netto)
  Zarządzanie dla brygadzistów liderów mistrzów
  KM Studio - szkolenia coaching
  Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
  14.06.2021 - 15.06.2021
  1 599,00 zł (1 300,00 netto)
  Zarządzanie konfliktem - skuteczne rozwiązywanie konfliktów w zespole
  KM Studio - szkolenia coaching
  Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
  14.06.2021 - 15.06.2021
  1 599,00 zł (1 300,00 netto)
  Zarządzanie konfliktem - strategia, opanowanie, ekologiczne rozwiązania
  KM Studio - szkolenia coaching
  Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
  14.06.2021 - 15.06.2021
  1 599,00 zł (1 300,00 netto)
  Zarządzanie pracownikami i współpracownikami w praktyce
  KM Studio - szkolenia coaching
  Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
  21.06.2021 - 22.06.2021
  1 599,00 zł (1 300,00 netto)
  Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
  zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe