Szukaj szkolenia

Szkolenie archiwalne
Szkolenie archiwalne

Dobre Praktyki w Umowach IT

Kategoria szkolenia: Prawo ogólne
saleMordor.pl, Warszawa, mazowieckie
14.05.2020 - 15.05.2020
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
  • Maksymalna liczba uczestników15

Zakres tematyczny szkolenia

Cel:
Celem szkolenia jest przybliżenie jej uczestnikom najważniejszych zagadnień prawnych dotyczących umów na systemy IT oraz przedstawienie i omówienie praktycznych problemów prawnych jakie wiążą się z tworzeniem i realizowaniem umów na systemy IT, a także uwrażliwienie jego uczestników na treść poszczególnych zapisów w umowach w strategicznych obszarach związanych z jej realizacją.


Program szkolenia:
 

DZIEŃ 1:

09:00 – 09:15 Statystki, realia i pryncypia Umów IT

Kilka słów o statystykach i realiach realizacji wdrożeń informatycznych oraz głównych ryzykach wdrożeń, o które warto zadbać w umowie.

09:15 – 09:30 Zarządzanie cyklem życia Umowy IT – pryncypia

Omówienie podstawowych aspektów zarządzania umowami IT

09:30 – 10:15 Zrozumieć umowę IT – podstawowe instytucje

Praktyczne wprowadzenie do specyfiki i charakteru umów IT, zasad tworzenia umów, ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów zawieranych w branży IT oraz mechanizmu funkcjonowania tych umów.

10:15 – 10:45 Przerwa kawowa

10:45 – 11:15 Typowe błędy w Umowach IT vs umykające wszystkim oczywistości

 (warsztaty praktyczne + omówienie typowych błędów)

11:15 – 11:45 Modele wdrożeń IT (Agile vs. Waterfall)

Omówienie podstawowych różnic projektów prowadzonych w metodykach kaskadowych i zwinnych.

11:45 – 12:15 Aspekty prawno-autorskie w umowach IT
Omówienie i wyjaśnienie najważniejszych kwestii z zakresu prawa autorskiego istotnych przy tworzeniu i wykonywaniu umów dotyczących projektów informatycznych. 

12:15 – 13:00 Przerwa obiadowa

13:00 – 14:00 Aspekty prawno-autorskie w umowach IT

Omówienie najważniejszy modeli prawnych korzystania z oprogramowania dedykowanego oraz standardowego na bazie konkretnych klauzul umownych, tworzenie bezpiecznych dla zamawiającego klauzul dotyczących nabycia praw (w oparciu o najczęstsze błędy w definiowaniu uprawnień stron w tym zakresie).

14:00 – 14:30 Przerwa kawowa

14:30 – 15:00 Aspekty prawno-autorskie w umowach IT (warsztaty praktyczne)

15:00 – 15:30 Rodzaje umów IT – podstawowe kategorie

Omówienie i wyjaśnienie najważniejszych umów dotyczących projektów informatycznych, ich charakteru, treści oraz różnic pomiędzy nimi oraz znaczenia poszczególnych klauzul w ich treści (Umowa dostawy, Umowa wdrożeniowa, Umowa utrzymaniowa/serwisowa)

15:30-16:00 Podsumowanie + pytania

 

 

DZIEŃ II

09:00 – 09:15

Elementy konstrukcyjne umów IT – zagadnienia ogólne

Omówienie poszczególnych elementów umów IT oraz zasad ich opracowywania (na konkretnych przykładach klauzul umownych w ramach poszczególnych rodzajów umów), a także konsekwencji nieuregulowania pewnych kwestii w umowie.

09:15 – 09:30 Definicje
Omówienie typowych definicji, najważniejszych błędów w definiowaniu pojęć umownych (definicje za wąskie) oraz przemycanie treści normatywnych w definicjach umownych.

09:30 – 09:45 Przedmiot umowy i jego opis w kontekście rodzaju umówionego wynagrodzenia.
Omówienie najważniejszych zasad i warunków opisywania przedmiotu zamówienia (kiedy opis dokładny opis wykonywanych usług ma istotne znaczenie dla stron, a kiedy marginalne). Jak ukrywać w umowie dodatkowe usługi lub dodatkowe wynagrodzenie.

09:45 – 10:15 Podstawowe zasady realizacji umowy
Omówienie klauzul umownych określających najważniejsze prawa i obowiązki stron umowy (szczególnie w kontekście umów dostawy, wdrożeniowych oraz utrzymaniowych), typowych błędów w opisywaniu zakresu prac wykonawcy oraz klauzul wzmacniających sytuację prawną zamawiającego w umowach.

10:15 – 10:45 Przerwa kawowa

10:45 – 11:15 Odbiory prac/produktów
Omówienie klauzul umownych określających najważniejsze prawa i obowiązki stron umowy w ramach odbiorów (szczególnie w kontekście umów dostawy, wdrożeniowych oraz utrzymaniowych), klauzul pogarszających i polepszających sytuację prawną zamawiającego oraz zasad definiowania kryteriów odbiorów w kontekście projektów informatycznych.

11:15 – 11:45 Gwarancja i wsparcie pogwarancyjne
Omówienie typowych klauzul umownych dotyczących uprawnień zamawiającego w ramach gwarancji (na przykładzie klauzul bezpiecznych i mniej bezpiecznych), klauzul określających warunki gwarancji oraz zasady realizacji wsparcia powdrożeniowego (klauzule otwarte i zobowiązujące).

11:45 – 12:15 Zmiany w umowach IT (tzw. Change requests - CR)
Omówienie najistotniejszy zasad związanych z dokonywaniem zmian w ramach realizowanych projektów informatycznych, w tym w kontekście uregulowań Ustawy Prawo zamówień publicznych.

12:15 – 13:00 Przerwa obiadowa

13:00 – 13:15 Wynagrodzenie
Omówienie typowych klauzul umownych dotyczących wynagrodzenia ryczałtowego oraz wynagrodzenia kosztorysowego, klauzul związanych z rozliczeniami T&M, zasadami oraz warunkami wypłaty wynagrodzenia (wskazanie typowych błędów w pozornie nieistotnych zapisach). 

13:15 – 13:45 Odpowiedzialność odszkodowawcza
Omówienie istoty i znaczenia zapisów dotyczących zasad odpowiedzialności w umowach, typowych klauzul umownych w tym zakresie oraz błędów w ich formułowaniu, a także zasad tworzenia (na konkretnych przykładach) bezpiecznych dla zamawiającego klauzul umownych dotyczących zasad i warunków odpowiedzialności.

13:45 – 14:00 Kary umowne
Omówienie istoty i znaczenia kar umownych w umowach, typowych zapis regulujących kary umowne oraz błędów w ich formułowaniu, a także zasad tworzenia (na konkretnych przykładach) bezpiecznych dla zamawiającego klauzul umownych dotyczących kar umownych. 

14:00 – 14:30 Przerwa kawowa

14:30 – 15:00 Wyjście z umów IT (rozwiązanie, a odstąpienie)
Omówienie najważniejszych modeli zakończenia współpracy w ramach projektów informatycznych, ze wskazaniem różnic pomiędzy nimi i związanych z nimi konsekwencji prawnych, a także wzajemnych rozliczeń stron umowy. Zasady tworzenia bezpiecznych scenariuszy wyjścia z umowy.

15:00 – 15:30 Przetwarzanie danych osobowych i ochrona informacji poufnych

15:30-16:00 Podsumowanie + pytania

Grupa docelowa

 Osoby odpowiedzialne za negocjacje oraz zarządzanie wdrożeniami systemów informatycznych oraz umowami outsourcingu IT, Kadra zarządzająca firm IT, Dyrektorzy działów IT i osoby odpowiedzialne za zarządzanie systemami IT, Prawnicy biorący udział w opracowywaniu i negocjowaniu umów w zakresie systemów informatycznych. 

Certyfikaty

Ukończenia szkolenia

Metodologia

Dwa dni szkolenia. Wykład połączony z prezentacją multimedialną oraz praktycznymi warsztatami. W toku wykładu zostaną omówione konkretne przykłady stosowanych klauzul umownych, rodzajów umów, spraw spornych w prezentowanym zakresie wraz z wynikającymi z nich wnioskami. Każdy słuchacz otrzymuje komplet materiałów pisemnych ułatwiających przyswajanie prezentowanego materiału.

Informacje dodatkowe

https://www.edufuturo.pl/zarzadzanie-uslugami-it/245-szkolenie-umowy-na-uslugi-i-systemy-it.html

Lokalizacje i terminy

Warszawa woj. mazowieckie
saleMordor.pl
05.03.2020 - 06.03.2020
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
saleMordor.pl
14.05.2020 - 15.05.2020
2 447,70 zł (1 990,00 netto)

Trenerzy biorący udział

Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Umowy na usługi i systemy IT (warsztaty)
eduFuturo
saleMordor.pl, Warszawa, mazowieckie
10.12.2020 - 10.12.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)

Polecane szkolenia

Umowy na usługi i systemy IT (warsztaty)
eduFuturo
saleMordor.pl, Warszawa, mazowieckie
10.12.2020 - 10.12.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Zatrudnianie cudzoziemców - ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców spoza UE
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
16.11.2020 - 16.11.2020
910,20 zł (740,00 netto)
5% rabatu Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
24.09.2020 - 25.09.2020
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
5% rabatu Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) dla początkujących. Kompendium obowiązujących przepisów od podstaw – 1-dnio
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel*** w centrum, Poznań, wielkopolskie
09.10.2020 - 09.10.2020
725,70 zł (479,67 netto)
5% rabatu Postępowanie odwoławcze w praktyce w świetle obowiązujących przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) 1 d
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel *** w centrum, Kraków, małopolskie
15.10.2020 - 15.10.2020
848,70 zł (690,00 netto)
5% rabatu Kodeks Spółek Handlowych (KSH). Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Kraków, małopolskie
26.10.2020 - 27.10.2020
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
5% rabatu Kodeks Postępowania Administracyjnego KPA w świetle nowelizacji 2017-2019 oraz redagowanie aktów administracyjnych
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel***, Zakopane, małopolskie
17.11.2020 - 20.11.2020
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
Zasady technik prawodawczych
WIK Consulting
sala szkoleniowa WIK Consulting, Warszawa, mazowieckie
13.10.2020 - 13.10.2020
984,00 zł (800,00 netto)
5% rabatu Kodeks Postępowania Administracyjnego KPA w świetle nowelizacji 2017-2019 oraz redagowanie aktów administracyjnych
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel***, Kołobrzeg, zachodniopomorskie
29.09.2020 - 02.10.2020
2 693,70 zł (2 190,00 netto)
5% rabatu Kodeks Postępowania Administracyjnego KPA w świetle nowelizacji 2017-2019 oraz redagowanie aktów administracyjnych
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel***, Kołobrzeg, zachodniopomorskie
29.09.2020 - 02.10.2020
2 693,70 zł (2 190,00 netto)
Pochodzenie i status celny towarów w obrocie międzynarodowym.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
17.11.2020 - 17.11.2020
787,20 zł (640,00 netto)
Klasyfikacja taryfowa i korzystanie ze Wspólnotowej Taryfy Celnej
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
16.11.2020 - 16.11.2020
787,20 zł (640,00 netto)
VAT od transakcji międzynarodowych (towary i usługi), w tym zmiany od 1.01.2020.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
18.11.2020 - 18.11.2020
848,70 zł (690,00 netto)
Incoterms 2020. NOWA WERSJA REGUŁ MIĘDZYNARODOWEJ IZBY HANDLOWEJ (ICC) NIEZBĘDNYCH PRZY ZAWIERANIU UMÓW HANDLOWYCH.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Vienna House Easy, ul. Sokolska 24, Katowice, śląskie
07.10.2020 - 07.10.2020
971,70 zł (790,00 netto)
Akredytywa Dokumentowa - Skuteczne zabezpieczenie płatności.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Styles Wrocław Centrum, pl. Konstytucji 3 maja 3, Wrocław, dolnośląskie
23.09.2020 - 23.09.2020
971,70 zł (790,00 netto)
Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie książki obiektu budowlanego - warsztaty
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
29.10.2020 - 29.10.2020
725,70 zł (590,00 netto)
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
ODDK Sp.z o.o. Sp.k.
Internet, Sopot-Wyścigi, pomorskie
23.10.2020 - 23.10.2020
490,00 zł (398,37 netto)
Odpowiedzialność i OBRONA członków zarządu oraz kadry managerskiej - Wykazanie BRAKU WINY
POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA I GOSPODARKI RYNKOWEJ
online, warszawa, dolnośląskie
29.09.2020 - 29.09.2020
350,00 zł (284,55 netto)
Jak Unikać Pułapek w Umowach i Formułować Niezbędne Zabezpieczenia.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, Warszawa, mazowieckie
29.10.2020 - 29.10.2020
971,70 zł (790,00 netto)
Zabezpieczanie Płatności i Formy Rozliczeń Umów Handlowych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Styles Wrocław Centrum, pl. Konstytucji 3 maja 3, Wrocław, dolnośląskie
03.11.2020 - 03.11.2020
971,70 zł (790,00 netto)
Specjalista ds. Umów Handlowych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Styles Wrocław, pl. Konstytucji 3 Maja 3, Wrocław, dolnośląskie
01.10.2020 - 02.10.2020
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Audyt nieruchomości i obrót nieruchomościami - warsztaty praktyczne
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
23.11.2020 - 24.11.2020
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Wycena nieruchomości - operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu administracyjnym.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
04.12.2020 - 04.12.2020
725,70 zł (590,00 netto)
Zarządzanie najmem komercyjnym - szkolenie warsztatowe
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
28.09.2020 - 29.09.2020
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Prawo ochrony konkurencji - zagadnienia praktyczne
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
13.10.2020 - 13.10.2020
848,70 zł (690,00 netto)
Zakupy: Skuteczny Specjalista Działu Zakupów. Negocjacje warunki umowy proces zakupu.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, Warszawa, mazowieckie
05.10.2020 - 06.10.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Zawieranie Umów Zakupu.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Scandic, ul. Podwale Grodzkie 9, Gdańsk, pomorskie
29.09.2020 - 30.09.2020
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Specjalista ds. Negocjacji Handlowych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Scandic, ul. Podwale Grodzkie 9, Gdańsk, pomorskie
01.10.2020 - 02.10.2020
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Klauzule w Umowach Handlowych. Formułowanie Interpretacja Wykorzystanie.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, Warszawa, mazowieckie
06.11.2020 - 06.11.2020
790,00 zł (790,00 netto)
Transport i Spedycja: Jak Zawierać Dobre Umowy w Transporcie i Spedycji?
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum, ul. Roosevelta 20, Poznań, wielkopolskie
12.10.2020 - 12.10.2020
971,70 zł (790,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe