Szukaj szkolenia

Dystrybucja i Planowanie Dostaw.

Kategoria szkolenia: Transport i logistyka
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)

Zakres tematyczny szkolenia

Pobierz pełną ofertę szkolenia wraz z formularzem zgłoszeniowym i informacjami organizacyjnymi (PDF)>>

Harmonogram wszystkich szkoleń otwartych kliknij tutaj >>

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod nr telefonu:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053Formy prowadzenia zajęć:
 • analiza przypadków praktycznych połączona z metodami i formułami obliczeniowymi,
 • analizy, ćwiczenia i rozwiązywanie problemów,
 • forum decyzyjne.

PROWADZĄCY: Ekspert w dziedzinie zarządzania operacyjnego przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw, controllingu i zarządzania kosztami oraz analizy i poprawy efektywności procesów przedsiębiorstw.
Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w specjalności: logistyka, controlling, zarządzanie operacyjne. Wiedzę i 20-letnie doświadczenie wykorzystuje jako doradca zarządów przedsiębiorstw oraz kierownik projektów konsultingowych i badawczo-rozwojowych w kraju i za granicą. W ramach pełnionych funkcji kieruje projektami dla przedsiębiorstw w kraju i za granicą w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, logistyki i controllingu. Jest wieloletnim wykładowcą licznych uczelni wyższych w Polsce w zakresie studiów MBA i podyplomowych. Autor 90 publikacji z zakresu controllingu, zarządzania operacyjnego i logistyki.
Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów, Supply Chain Council i Polskiego Towarzystwa Logistycznego.
Wykonawca projektów m.in. dla: Grupa LOTOS S.A., PBG S.A., TP S.A., Frito Lay Sp. z zo.o., Alcatel - Lucent Polska Sp. z o.o., Volkswagen Poznań, Sp. z o.o., Panopa Logistics, Metro Group AG, Kompania Piwowarska S.A., Ruukki Polska Sp. z o.o., Artman S.A., TESCO Polska Sp. z o.o., DEC ZNTK, PTC ERA, Polkomtel S.A., Stalexport, Kompania Węglowa S.A., Intermarche / Bricomarche, Zentis Polska Sp. z o.o.


PROGRAM SZKOLENIA:

1. ANALIZA POTRZEB W SIECI DYSTRYBUCJI:
 • analiza lokalizacji i portfela zamówień klientów,
 • analiza popytu i możliwości obsługi dostaw,
 • planowanie potrzeb w sieci dystrybucji (bezpośredniej i pośredniej, pierwotnej i wtórnej),
 • analiza strumieni towarowych w wieloszczeblowym systemie dystrybucji i wymagań obsługi ładunku (strumień ładunków jednorodnych i niejednorodnych); mapa przepływów towarowych
 • analiza ABC i XYZ strumieni towarowych w dystrybucji,
 • analiza lokalizacji zapasów w łańcuchu dystrybucji,
 • analiza wymagań obsługi ładunku (np. opakowanie, wielkość ładunku, wielkość strumieni we/wy, operacje: przyjęcia, kompletacji, wysyłki) i magazynowania w centrum dystrybucji (np. przepustowość, wielkość magazynu, cross docking) .
 • analiza wymagań obsługi transportowej.
2. ANALIZA I PLANOWANIE PRZEPŁYWU W SIECI DYSTRYBUCJI:
 • analiza obrotu ładunkiem w sieci i centrum dystrybucji,
 • analiza i prognozowanie popytu,
 • planowanie zapasów i modeli sterowania zapasami w sieci dystrybucji,
 • analiza wymagań magazynowania (program magazynowania, obliczenia powierzchni i przestrzeni magazynowania, cykli transportowych i operacyjnych, liczby urządzeń magazynowych i zatrudnienia pracowników),
 • analiza i planowanie wymagań transportu dla obsługi dostaw i wysyłek, planowanie przewozów (planowanie tras transportowych i załadunku),
 • analiza funkcjonalna systemu informatycznego zarządzania dystrybucją, magazynowaniem (WMS), zapasami, transportem,
 • zastosowanie narzędzi automatycznej identyfikacji w procesie dystrybucji – systemy identyfikacji, elektroniczna wymiana danych, etykiety logistyczne, traceability.
3. KALKULACJA KOSZTÓW I ANALIZA WPŁYWU DYSTRYBUCJI NA WYNIK FINANSOWY PRZEDSIĘBIORSTWA:
 • analiza wyników dystrybucji – jakość, koszty, czas, organizacja i niezawodność dostaw - system mierników kompleksowej oceny dystrybucji (wskaźniki grupy OTIF),
 • ewidencja kosztów dystrybucji (zapasów, magazynowania, transportu) w zakładowym planie kont przedsiębiorstwa,
 • kalkulacja i analiza kosztów dystrybucji,
 • budżetowanie dystrybucji i realizacji dostaw,
 • analiza wpływu zaopatrzenia na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

OPIS SZKOLENIA:
Sprawna dystrybucja produktów do klientów jest warunkiem wykonania planu sprzedaży przedsiębiorstwa (w myśl zasady – tylko produkt dostępny może być sprzedany). Rozproszenie geograficzne klientów i rynków sprzedaży, rozbudowane portfolio produktów, znaczne zróżnicowanie profilu i poziomu popytu oraz organizacja łańcuchów dystrybucji (dystrybucja pośrednia i bezpośrednia; dystrybucja pierwotna i wtórna) z wykorzystaniem różnych opcji transportu i centrów dystrybucji, powodują dużą złożoność zagadnień planowania dystrybucji w sieci dostaw przedsiębiorstwa. Celem szkolenia jest omówienie zarówno planowania potrzeb dystrybucji wynikających z planów sprzedaży na docelowych rynkach, planowanie dostaw w dystrybucji wieloszczeblowej, alokacji zapasów w kanałach dystrybucji, planowania wszystkich operacji składających się na sprawną i niezawodną obsługę ładunku w realizacji dostaw oraz planowanie zasobów dystrybucji – głównie magazynowych i transportowych.

Wykonywane w trakcie szkolenia analizy i kontrole realizacji dostaw - terminowości, kompletności i jakości dostaw, poziomu obsługi klienta oraz doskonałości logistycznej (wskaźniki grupy OTIF), pozwalają kontrolować z jednej strony poziom satysfakcji klienta i jego wpływ na wzrost sprzedaży, a z drugiej poziom kosztów dystrybucji. Znaczący udział kosztów dystrybucji w sprzedawanych wyrobach (towarach), wywołuje potrzeby szczegółowej analizy sposobów realizacji dostaw lokalizacji i poziomów utrzymywanych zapasów, kosztów magazynowania i transportu we własnym zakresie oraz z wykorzystaniem outsourcingu.

Głównym celem jest pozyskanie wiedzy dot. umiejętności szybkiego, elastycznego, skutecznego i efektywnego reagowania pracowników dystrybucji na potrzeby klienta, planów sprzedaży i realizacji dostaw oraz wyników analizy kosztów.

Grupa docelowa

Uczestnicy szkolenia:    
 • kadra kierownicza ds. logistyki i łańcuchów dostaw
 • kierownicy ds. dystrybucji,
 • specjaliści ds. dystrybucji i planowania dostaw,
 • specjaliści ds. sieci/łańcuchów dostaw oraz współpracy z dostawcami,
 • koordynatorzy, planiści i specjaliści poszczególnych operacji w łańcuchach dystrybucji zajmujący się m. in.: planowaniem zapasów produktów

Certyfikaty

Zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin szkolenia.

Metodologia

Wykład, ćwiczenia, studium przypadków.

Informacje dodatkowe

ZAKWATEROWANIE: osobom zainteresowanym pomagamy w rezerwacji noclegu w hotelach, w których odbywa się szkolenie lub w innych hotelach / apartamentach będących w ich pobliżu. Istnieje możliwość zakwaterowania w przeddzień szkolenia. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 10.00-16.00 I dnia, 9.00-15.00 II dnia.

CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA WYNOSI 1490 zł. netto + 23% VAT i obejmuje:
wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 1690 zł. netto + 23% VAT

Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Harmonogram wszystkich szkoleń otwartych kliknij tutaj >>

W przypadku jakichkolwiek pytań, bardzo prosimy o kontakt pod nr telefonu:
(22) 853 35 23,tel. kom.: 607 573 053.

Lokalizacje

Warszawa woj. mazowieckie
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2
darmowe
Katowice woj. śląskie
Hotel Diament Plaza****, ul. Dworcowa 9
darmowe

Pozostałe szkolenia firmy

Transport Drogowy: Konwencja CMR i List Przewozowy.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Transport Morski. Likwidacja Szkód i Dochodzenie Roszczeń. Konosament i inne Morskie Dokumenty Przewozowe.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Gospodarka Magazynowa i Zarządzanie Zapasami.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Skuteczny Specjalista ds. Transportu i Spedycji.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Reklamacje z Tytułu Szkód w Transporcie- Załatwianie i Dochodzenie.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
790,00 zł (642,28 netto)
Transport Drogowy – Reklamacje i Spory Według Zasad Obowiązujących w 2018 r.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
790,00 zł (642,28 netto)
Controlling Logistyki w
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Kwalifikacja i Ocena Dostawców. Organizacja Współpracy w Procesie Zaopatrzenia. Zakupy logistyka.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Tryb Kontroli Prowadzonych przez Inspekcję Transportu Drogowego (ITD).
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Transport drogowy: Przewozy Nienormatywne w Transporcie Drogowym naciski na oś ważenie i pomiary pojazdów
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Czas pracy kierowców - z uwzględnieniem zmian od 3 września 2018 - Nowy taryfikator kar. – STAN PRAWNY NA ROK 2019.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Transport Drogowy: Mocowanie
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Zarządzanie Logistyką i
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Zarządzanie Zakupami i Redukcja Kosztów Zaopatrzenia.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Transport i Spedycja Krajowa oraz Międzynarodowa. Logistyka Umowy Dokumenty i Reklamacje.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Transport: ADR. Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych. Towary niebezpieczne.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Prawo Transportowe dla Spedytorów - Umowy Odpowiedzialność Reklamacje.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Gospodarka Magazynowa. Optymalna Organizacja i Prowadzenie Gospodarki Magazynowej w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
EXCEL w Logistyce. Wykorzystanie Arkusza Kalkulacyjnego do Optymalizacji Procesów Logistycznych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Skuteczny Szef Logistyki.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Audyt w Intralogistyce i Magazynie.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
790,00 zł (642,28 netto)
Magazyn Materiałów Niebezpiecznych i Substancji Chemicznych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Transport Drogowy: TRANSPORT DROGOWY - AKTUALNO
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Cło: Podstawy Unijnego Prawa Celnego w Zakresie Wykonywania Czynności Przez Spedytorów.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
SENT: SYSTEM MONITOROWANIA PRZEWOZU TOWARÓW (SENT) - OD PODSTAW.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Skuteczna Komunikacja w Logistyce i Spedycji i Zarządzanie Sobą w Czasie
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Sytuacje trudne w obsłudze klienta w firmie spedycyjnej. Zarządzanie stresem spedytora.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Transport Kolejowy Krajowy i Międzynarodowy. Zasady odpowiedzialności przewoźników procedura reklamacji.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
Jak Interpretować Incoterms 2010 w Sporach Transportowych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia

Polecane szkolenia

Zarządzanie procesami logistycznymi - zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 810,00 zł (1 471,54 netto)
Optymalizacja zapasów z wykorzystaniem MS Excel
Kompetea
Do ustalenia
1 190,00 zł (967,48 netto)
Spedycja i transport w transakcjach krajowych i międzynarodowych
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Zarządzenie kategoriami zakupowymi
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Strategiczne zarządzanie zakupami
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Optymalizacja procesu kompletacji
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Negocjacje w zakupach z elementami perswazji
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Mapowanie Strumienia Wartości
Kompetea
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)
Efektywne procesy logistyczne w nowoczesnych magazynach
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Controlling logistyki
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Lean Warehousing – szczupłe zarządzanie nowoczesnym magazynem
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Zarządzanie
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
MS Excel w logistyce
Kompetea
Do ustalenia
550,00 zł (447,15 netto)
Optymalizacja kosztów w dziale zakupów
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Współpraca z dostawcami
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Prognozowanie jako element skutecznego zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Zabezpieczenia płatności w transakcjach handlowych
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Kontrola eksportu – procedury systemowe w zakresie bezpieczeństwa
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Transport Drogowy: Konwencja CMR i List Przewozowy.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Efektywna gospodarka zakupowa w przedsiębiorstwie handlowo-dystrybucyjnym
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Handel z Chinami – minimalizacja ryzyka płatności i dostawy towaru
Kompetea
Do ustalenia
1 350,00 zł (1 097,56 netto)
Inwentaryzacja w przedsiębiorstwie
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Optymalizacja obsługi magazynów i logistyki wewnątrzzakładowej
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Obsługa logistyczna transakcji eksportowych
Kompetea
Do ustalenia
1 350,00 zł (1 097,56 netto)
Racjonalizacja procesów magazynowych
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Gospodarka magazynowa jako element efektywnego zarządzania logistyką w firmie
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
System INTRASTAT w perspektywie zmian na 2015r.
Kompetea
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)
System INTRASTAT w perspektywie zmian na 2015r.
Kompetea
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)
Zarządzanie magazynem e-commerce
Kompetea
Do ustalenia
850,00 zł (691,06 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe