Szukaj szkolenia

Efektywna komunikacja z elementami inteligencji emocjonalnej

Kategoria szkolenia: Umiejętności osobiste
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
29.01.2020 - 30.01.2020
1 100,00 zł
  • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania
  • Maksymalna liczba uczestników10

Komunikacja interpersonalna jest podstawą wszelkich interakcji między ludźmi. Jest też uniwersalnym narzędziem, które wykorzystujemy niezależnie od tego, czym się zajmujemy. Trudno wyobrazić sobie dzisiaj jakiekolwiek stanowisko, którego efekty pracy nie są powiązane z efektami pracy innych osób. Niezależnie od celu, w jakim się komunikujemy (aby informować, wyjaśniać, negocjować, wspierać czy motywować) porozumiewanie się stanowi podstawę naszych relacji w życiu prywatnym, jak i na gruncie zawodowym. 

 

Znajomość zasad efektywnej komunikacji, umiejętne słuchanie, prowadzenie dyskusji czy też asertywne wyrażanie własnego zdania to niezwykle wartościowe i niezbędne umiejętności , aby budować zdrowe relacje z innymi i odnosić życiowe sukcesy. Wiedza o rządzących komunikacją interpersonalną zasadach, uwzględniających cechy osobowe, psychologię emocji oraz umiejętności poprawnego konstruowania oraz odbierania komunikatów oraz spójność treści i formy, aby to co chcemy powiedzieć było tym, co rzeczywiście mówimy - to obszar, który powinniśmy stale rozwijać należy rozwijać. 

 

Celem warsztatów będzie nabycie niezbędnej wiedzy z zakresu psychologii emocji, inteligencji emocjonalnej, źródeł powstawania konfliktów oraz wykształcenie praktycznych umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, wpływających na efekty i jakość naszych relacji. 

 

Uczestnicy zrozumieją, jak duże znaczenie w komunikacji odgrywają nasze myśli i przekonania, otrzymają narzędzia pozwalające na skuteczne radzenie sobie w sytuacjach trudnych związanych z konfliktem oraz poznają zasady budowania autorytetu/ marki własnej w życiu prywatnym i zawodowym.

 

Warsztat szkoleniowy pokaże uczestnikom, w jaki sposób ludzie mogą na siebie oddziaływać, z czego składa się komunikacja międzyludzka oraz jak rozwijać inteligencję emocjonalną. Uczestnicy szkolenia zapoznają się też w praktyce z najskuteczniejszymi stylami i strategiami komunikacyjnymi, umożliwiającymi dokładne zrozumienie drugiej strony. 

 

Zdolność do efektywnego komunikowania się nigdy wcześniej nie była tak istotna, jak dziś! Chcesz poznać:

·swój osobisty potencjał w zakresie komunikacji interpersonalnej? 

· jak dzięki komunikacji osiągnąć sukces w budowaniu relacji? 

· w jaki sposób możesz świadomie zarządzać komunikacją niewerbalną, by wzbudzać zaufanie i sympatię? 

· czym jest konstruktywna informacja zwrotna? 

· różnice między słyszeniem a słuchaniem? 

· parafrazę, aby móc wpływać na redukcję konfliktów i nieporozumień?

· zrozumianym i zrozumiałym w kontaktach interpersonalnych?  

· w jaki sposób zbudować dobre relacje z rozmówcą i jak słowami wpływać na zachowanie innych? 

· jak powstają emocje i jak nimi zarządzać w zgodzie z samym sobą? 

· czym jest stres, skąd się bierze wypalenie zawodowe i jak temu zapobiegać? 

· sposoby na wykorzystanie i rozwijanie inteligencji emocjonalnej? 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA: 

· uświadomią sobie znaczenie umiejętności porozumiewania się i jej wpływu na budowanie relacji międzyludzkich, 

· nauczą się wykorzystywać zasady poprawnej komunikacji niewerbalnej w budowaniu marki własnej/ autorytetu 

· poznają techniki zadawania efektywnych pytań oraz korzyści z aktywnego słuchania 

· nauczą się świadomego zarządzania komunikacją werbalną i niewerbalną, 

· zdobędą praktyczne umiejętności udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej 

· zapoznają się z zasadami asertywnej komunikacji 

· nauczą się wykorzystywać inteligencję emocjonalną w celu poprawy komunikacji interpersonalnej 

· zapoznają się z przyczynami powstawania stresu, jego następstwami oraz możliwościami jego redukcji w szybki i skuteczny sposób 

· nauczą się świadomie kreować swoją postawę oraz wypracują własny model wizerunku

 

Czas trwania: 2 dni (16 h) 

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO: 1100 zł brutto / os (zw. z VAT) 

 

Cena szkolenia zawiera: 

• pakiet materiałów szkoleniowych, 

• obiad + przerwy kawowe, 

• certyfikat ukończenia szkolenia, 

• indywidualne konsultacje z trenerem w dniu trwania szkolenia 

 

Metodologia prowadzenia szkolenia: 

 

Dużym atutem naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter oraz nowoczesne aktywne metody warsztatowe. Zgodnie z Cyklem KOLBA, by zagwarantować SKUTECZNOŚĆ szkolenia: 

20% czasu – poświęcamy teorii 

80 % czasu poświęcone jest na: 

- symulacje, - mini- wykłady- ćwiczenia- prace indywidualne, w parach i grupowe, 

- dyskusje moderowane przez trenera, - burze mózgów,- case study. 

 

Warsztatowy charakter szkolenia umożliwi uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy oraz pozyskanie konkretnych umiejętności praktycznych. 

Zasadą pracy będzie wspólne wypracowywanie rozwiązań. Feedback ze strony trenera będzie miał charakter motywujący, otwierający na rozwój. 

! Praca w małych grupach szkoleniowych pozwala na zastosowanie metod coachingowych oraz gwarantuje intensywną, warsztatową formę prowadzenia szkolenia. 

 

PROGRAM SZKOLENIA: 

EFEKTYWNE KOMUNIKOWANIE SIĘ ŹRÓDŁEM SUKCESÓW W BUDOWANIU RELACJI 

· Znaczenie komunikowania się w budowaniu relacji 

· Efektywna komunikacja a „bariery” komunikacyjne 

· Komunikacja to nie tylko słowa, jak wykorzystać świadomie przekaz niewerbalny 

· Jak się porozumieć, gdy nie ma „chemii” Czym są style komunikowania? Ich znaczenie w efektywnej współpracy zespołu 

· Autodiagnoza własnego stylu komunikacyjnego. Macierz zachowań i reakcji a styl osobowościowy 

· Rapport, jako podstawa zrozumienia, budowania relacji oraz wywierania wpływu 

 

KOMUNIKACJA WERBALNA VS. KOMUNIKACJA NIEWERBALNA 

· Anatomia wypowiedzi · Słowa niosą moc – co mówić, aby nas słuchano 

· Wykorzystanie języka wpływu i perswazji 

· Fakty a ich interpretacja – skąd się biorą zniekształcenia w komunikacji werbalnej i jak je eliminować. 

 

AKTYWNE SŁUCHANIE 

· Znaczenie słuchania – zasady rządzące aktywnym słuchaniem. 

· Sztuka zadawania pytań – siła DOBRYCH pytań w komunikacji. 

· Korzyści z zadawania pytań. 

· Pytania jako metoda zbierania informacji oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. 

· Technika parafrazy a wspólne zrozumienie komunikatów. 

· Prowadzenie rozmów poprzez zadawanie pytań. 

 

ROLA INFORMACJI ZWROTNEJ W KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ I BUDOWANIU RELACJI 

·Dobra” i „zła” informacja zwrotna – cechy. 

· Jak udzielać motywującej informacji zwrotnej w trudnych sytuacjach 

· Krytyczna informacja zwrotna 

· Pochwały i okazywanie uznania – jak to działa na innych. 

 

ASERTYWNA KOMUNIKACJA W KONTAKTACH INTERPERSONALNYCH 

· Czym jest asertywność? 

· Asertywne wyrażanie oczekiwań – komunikat JA. 

· Egzekwowanie własnych praw i ustanawianie granic psychologicznych. 

· Metody mówienia NIE w ujęciu asertywnym 

· Nierealne żądania. Obrona przed szantażem, manipulacją i agresją. 

· Jak skutecznie kontrolować rozmowę? 

· Asertywna komunikacja bez nieporozumień. Informacja zwrotna i inne komunikaty asertywne . 

 

SYTUACJE TRUDNE I KONFLIKTOWE I SPOSOBY ICH ROZWIĄZYWANIA 

· skąd się biorą konflikty i jak im zapobiegać 

· rodzaje sytuacji trudnych i konfliktowych 

· analiza i sposoby rozwiązania konfliktów w praktyce 

 

AUTOPREZENTACJA JAKO ŚWIADOMY KOMUNIKAT 

· Co komunikujemy innym 

· Czym jest wizerunek własny 

· Poczucie własnej wartości a wizerunek 

· Rola wizerunku w życiu zawodowym 

· Budowanie wiarygodności 

· Elementy komunikacji niewerbalnej i werbalnej 

· Spójność komunikatów. Znaczenie gestów, praca głosem, parajęzyk 

 

KOMPETENCJE INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ 

Kompetencje psychologiczne (relacje z samym sobą) 

· Samoświadomość 

· Samoocena 

· Samokontrola lub Samoregulacja 

· Kompetencje prakseologiczne (inaczej kompetencje działania-nasz stosunek do zadań, wyzwań i działań) 

· Motywacja 

· Zdolności adaptacyjne 

· Sumienność

 

Kompetencje społeczne (relacje z innymi) 

· Empatia 

· Asertywność 

· Perswazja 

· Przywództwo 

· Współpraca  Empatia 

· Asertywność 

· Perswazja 

· Przywództwo 

· Współpraca  

 

ZARZĄDZANIE EMOCJAMI. STRES 

· po co nam emocje 

· ABC emocji – metody pracy 

· skąd się bierze stres '

· stres pozytywny i negatywny techniki rozładowania stresu 

 

 

POLECAMY INNE SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ GRUPĘ SZKOLENIOWĄ SOLBERG:

- Skuteczny Lider Zespołu
- Nowoczesne Zarządzanie Zespołem
- Nowoczesne Strategie Sprzedaży
- Budowanie relacji z Klientem
- Proaktywna Sprzedaż Telefoniczna
- Profesjonalne Negocjacje Handlowe
- Telefoniczne umawianie spotkań
- Profesjonalna Obsługa Klienta
- Efektywność Osobista

Zapraszamy do skorzystania z bogatej oferty szkoleń zamkniętych. Program szkoleń dopasujemy do Państwa oczekiwań

Zapraszamy do współpracy.

 

 

PROWADZĄCY: Coach Kryzysowy™, Trener Relacji i Rozwoju osobistego Od 1990 r. nieustannie pracuję z ludźmi zgłębiając obszar budowania zdrowych relacji i rozwoju komunikacji interpersonalnej. Przez kilka lat zarządzałam pracą specjalistów i menedżerów, rekrutując, wdrażając, szkoląc, motywując i oceniając. Od kilkunastu lat projektuję i prowadzę szkolenia z efektywnej komunikacji, budowania relacji w sprzedaży i inteligentnego zarządzania. Wprowadzam do szkoleń elementy NLP, metody coachingowe, zarządzanie stresem, kryzysem oraz inteligencję emocjonalną - najskuteczniejszy gwarant sukcesu. Jestem osobą niezwykle komunikatywną, kreatywną z dużym poczuciem misji, ale też odpowiednią dawką humoru niezbędną w pracy z ludźmi. Jako zadaniowiec skupiam się i dążę do wyznaczonego celu. Jako akredytowany Coach Kryzysowy™ oraz Trener Relacji i Rozwoju osobistego specjalizuję się w kryzysach emocjonalnych w życiu prywatnym i zawodowym. Swoich Klientów wspieram w budowaniu poczucia własnej wartości, rozwoju osobistym i zawodowym. Pracuję z osobami zmagającymi się z chronicznym stresem, konfliktami i kryzysami w pracy, a także wypaleniem zawodowym. Uczę, jak pracować ze stresem, pokonywać życiowe bariery, rozwijać talenty i budować zdrowe relacje międzyludzkie. 

 

Posiadane certyfikaty: 

Coach ICI - International Association of Coaching Institutes 

Coach Kryzysowy ™– Polskie Towarzystwo Coachingu Kryzysowego 

Practitioner of Art of NLP – Polskie Stowarzyszenie NLP i International Association of NLP Institutes 

Trener Zarządzania – Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK

 

Kim jesteśmy? 

Grupę Szkoleniowa SOLBERG tworzą ludzie, którzy w branży szkoleniowej pracują od lat. Nasi trenerzy posiadają często ponad 20-letnie doświadczenie w branży szkoleniowej. Jesteśmy dynamiczni, otwarci, kreatywni a naszą wspólną pasją jest organizowanie szkoleń. 

Grupa Szkoleniowa SOLBERG to zespół wyselekcjonowanych trenerów, coachów, doradców i wysokiej klasy ekspertów posiadających doskonałe przygotowanie merytoryczne, wybitne zdolności dydaktyczne oraz bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń biznesowych. 

 

Co ważne, trenerzy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, by inspirować naszych Klientów do osiągania lepszych rezultatów biznesowych. Posiadają również ugruntowane doświadczenie szkoleniowe, w ramach którego wypracowali wiele aktywizujących i niestandardowych metody pracy, docenianych przez uczestników. 

● Należymy do grona firm szkoleniowych posiadającą wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.24/00207/2014 

● Wszystkie nasze szkolenia mogą być finansowane przez KFS

 

 

Lokalizacje i terminy

Warszawa woj. mazowieckie
Warszawa
29.01.2020 - 30.01.2020
1 100,00 zł
Kraków woj. małopolskie
Kraków
02.03.2020 - 03.03.2020
1 100,00 zł

Grupa Szkoleniowa SOLBERG

Marzena Mrukwa
333
Godziny kontaktu
8:00-17:00
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Z ELEMENTAMI INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ
Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
29.01.2020 - 30.01.2020
1 100,00 zł
EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Z ELEMENTAMI INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ
Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
29.01.2020 - 30.01.2020
1 100,00 zł
Profesjonalna obsługa klienta z wykorzystaniem elementów inteligencji emocjonalnej
Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Katowice, Katowice, śląskie
21.04.2020 - 22.04.2020
1 100,00 zł
Profesjonalna obsługa klienta z wykorzystaniem elementów inteligencji emocjonalnej
Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Katowice, Katowice, śląskie
21.04.2020 - 22.04.2020
1 100,00 zł
TELEFONICZNE UMAWIANIE SPOTKAŃ- COLD CALLING
Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
27.01.2020 - 27.01.2020
650,00 zł
TELEFONICZNE UMAWIANIE SPOTKAŃ- COLD CALLING
Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
27.01.2020 - 27.01.2020
650,00 zł
Radzenie sobie ze stresem i emocjami oraz komunikacja interpersonalna
Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
29.01.2020 - 30.01.2020
1 100,00 zł
Efektywna komunikacja z elementami inteligencji emocjonalnej
Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
29.01.2020 - 30.01.2020
1 100,00 zł
Radzenie sobie ze stresem i emocjami oraz komunikacja interpersonalna
Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
29.01.2020 - 30.01.2020
1 100,00 zł

Polecane szkolenia

10% rabatu AVENHANSEN w Warszawie
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel ***** Radisson Blu, Kraków, małopolskie
12.12.2019 - 13.12.2019
Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel**** Radisson Blu, Kraków, małopolskie
12.12.2019 - 13.12.2019
Wygraj wyścig z czasem! Zarządzanie sobą w czasie z elementami asertywności.
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*** Amber, Gdańsk, pomorskie
03.02.2020 - 04.02.2020
1 820,40 zł
Prezentacja i autoprezentacja - wystąpienia publiczne Jak skutecznie i bezstresowo występować przed ludźmi
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
16.01.2020 - 17.01.2020
Zarządzanie stresem emocjami i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu - warsztaty antystresowe
HIGH5 Training Group
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
17.12.2019 - 18.12.2019
Akademia Nowoczesnych Prezentacji: Profesjonalne prezentacje i wystąpienia publiczne
HIGH5 Training Group
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
23.01.2020 - 24.01.2020
Zarządzanie czasem.TIME MANAGEMENT PREMIUM
HIGH5 Training Group
Warszawa, warszawa, mazowieckie
16.12.2019 - 17.12.2019
Akademia Prezentacji: Storytelling retoryka i wystąpienia publiczne - poziom II
HIGH5 Training Group
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
17.12.2019 - 18.12.2019
10% rabatu ASERTYWNOŚĆ. Trening budowania profesjonalnej postawy w sytuacjach zawodowych i pewności siebie w sytuacjach prywatnych
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel**** Radisson Blu, Kraków, małopolskie
13.01.2020 - 14.01.2020
1 943,40 zł
Skuteczny handlowiec - techniki sprzedaży część II
VIDI CENTRUM ROZWOJU KADR
Golden Floor Airport, Warszawa, mazowieckie
17.12.2019 - 18.12.2019
1 490,00 zł
Techniki sprzedaży w pigułce
VIDI CENTRUM ROZWOJU KADR
Hotel Witek, Kraków, małopolskie
18.12.2019 - 18.12.2019
890,00 zł
Profesjonalne negocjacje i obrona ceny
VIDI CENTRUM ROZWOJU KADR
Biurowiec Omega, Poznań, wielkopolskie
16.12.2019 - 17.12.2019
5% rabatu Warsztaty kreatywnego myślenia
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel ***** Radisson Blu, Kraków, małopolskie
05.02.2020 - 05.02.2020
1 082,40 zł
10% rabatu Zarządzanie sobą w czasie z elementami asertywności
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*** Quality Silesian, Katowice, śląskie
20.04.2020 - 21.04.2020
10% rabatu Trening budowania pewności siebie i własnego wizerunku w życiu zawodowym i prywatnym
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*** Amber, Gdańsk, pomorskie
27.01.2020 - 28.01.2020
10% rabatu Komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej.Świadome komunikowanie zarządzanie emocjami i stresem
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*** Europejski, Wrocław, dolnośląskie
25.02.2020 - 26.02.2020
Akademia Przywództwa Kobiet - odWAŻNA i silna - budowanie marki
HIGH5 Training Group
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
12.12.2019 - 13.12.2019
Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel**** Radisson Blu, Kraków, małopolskie
12.12.2019 - 13.12.2019
10% rabatu Prezentacja i autoprezentacja - wystąpienia publiczne
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum Biznesowe Tarasy, Warszawa, mazowieckie
16.01.2020 - 17.01.2020
5% rabatu Biznesowy savoir-vivre i budowanie relacji zawodowych
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum Biznesowe Tarasy, dolnośląskie
20.04.2020 - 20.04.2020
5% rabatu Dobre motywowanie - czyli jak wpływać na zaangażowanie i efektywność pracowników
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Golden Floor Airport, Warszawa, mazowieckie
21.04.2020 - 21.04.2020
10% rabatu Pokonaj stres na zawsze.
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*** AMBER, Gdańsk, pomorskie
30.01.2020 - 31.01.2020
1 820,40 zł
Program rozwoju osobistego PRO-VandO - warsztat świadomości swojej roli i skuteczna komunikacja (moduł II)
VandO sp. z o.o.
Warszawa, mazowieckie
12.12.2019 - 13.12.2019
2 029,50 zł
Program rozwoju osobistego PRO-VandO - warsztat budowania konstruktywnych relacji z innymi (moduł III)
VandO sp. z o.o.
Warszawa, mazowieckie
12.12.2019 - 13.12.2019
2 029,50 zł
10% rabatu Prezentacje i wystąpienia publiczne w sytuacjach zawodowych
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Sale szkoleniowe - Ogrodowa 12 Conference Center, Poznań, wielkopolskie
28.01.2020 - 29.01.2020
1 820,40 zł
10% rabatu Komunikacja asertywna z klientem wewnętrznym i zewnętrzny
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Sale szkoleniowe - Ogrodowa 12 Conference Center, Poznań, wielkopolskie
17.03.2020 - 18.03.2020
1 820,40 zł
Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Mercure, Zakopane, małopolskie
16.12.2019 - 17.12.2019
1 390,00 zł
Radzenie sobie ze stresem kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
12.12.2019 - 13.12.2019
1 350,00 zł
10% rabatu Znakomita organizacja czasu z elementami asertywności czyli jak zarządzać swoją osobistą efektywnością
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum Szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
03.06.2020 - 04.06.2020
1 943,40 zł
Myślenie wizualne, czyli jak robić notatki, prezentacje, spotkania
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
11.12.2019 - 11.12.2019
750,00 zł
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe