Szukaj szkolenia

Efektywna komunikacja z elementami inteligencji emocjonalnej

Kategoria szkolenia: Umiejętności osobiste
KRAKÓW, KRAKÓW, małopolskie
29.10.2020 - 30.10.2020
1 100,00 zł (1 100,00 netto)
  • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania, pewne szkolenie
  • Maksymalna liczba uczestników8

UWAGA: Każde szkolenie może być zrealizowane w formie szkolenia ZDALNEGO / ON-LINE
Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy do kontaktu 

 

 

Komunikacja interpersonalna jest podstawą wszelkich interakcji między ludźmi. Jest też uniwersalnym narzędziem, które wykorzystujemy niezależnie od tego, czym się zajmujemy. Trudno wyobrazić sobie dzisiaj jakiekolwiek stanowisko, którego efekty pracy nie są powiązane z efektami pracy innych osób. Niezależnie od celu, w jakim się komunikujemy (aby informować, wyjaśniać, negocjować, wspierać czy motywować) porozumiewanie się stanowi podstawę naszych relacji w życiu prywatnym, jak i na gruncie zawodowym. 

 

Znajomość zasad efektywnej komunikacji, umiejętne słuchanie, prowadzenie dyskusji czy też asertywne wyrażanie własnego zdania to niezwykle wartościowe i niezbędne umiejętności , aby budować zdrowe relacje z innymi i odnosić życiowe sukcesy. Wiedza o rządzących komunikacją interpersonalną zasadach, uwzględniających cechy osobowe, psychologię emocji oraz umiejętności poprawnego konstruowania oraz odbierania komunikatów oraz spójność treści i formy, aby to co chcemy powiedzieć było tym, co rzeczywiście mówimy - to obszar, który powinniśmy stale rozwijać należy rozwijać. 

 

Celem warsztatów będzie nabycie niezbędnej wiedzy z zakresu psychologii emocji, inteligencji emocjonalnej, źródeł powstawania konfliktów oraz wykształcenie praktycznych umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, wpływających na efekty i jakość naszych relacji. 

 

Uczestnicy zrozumieją, jak duże znaczenie w komunikacji odgrywają nasze myśli i przekonania, otrzymają narzędzia pozwalające na skuteczne radzenie sobie w sytuacjach trudnych związanych z konfliktem oraz poznają zasady budowania autorytetu/ marki własnej w życiu prywatnym i zawodowym.

 

Warsztat szkoleniowy pokaże uczestnikom, w jaki sposób ludzie mogą na siebie oddziaływać, z czego składa się komunikacja międzyludzka oraz jak rozwijać inteligencję emocjonalną. Uczestnicy szkolenia zapoznają się też w praktyce z najskuteczniejszymi stylami i strategiami komunikacyjnymi, umożliwiającymi dokładne zrozumienie drugiej strony. 

 

Zdolność do efektywnego komunikowania się nigdy wcześniej nie była tak istotna, jak dziś! Chcesz poznać:

·swój osobisty potencjał w zakresie komunikacji interpersonalnej? 

· jak dzięki komunikacji osiągnąć sukces w budowaniu relacji? 

· w jaki sposób możesz świadomie zarządzać komunikacją niewerbalną, by wzbudzać zaufanie i sympatię? 

· czym jest konstruktywna informacja zwrotna? 

· różnice między słyszeniem a słuchaniem? 

· parafrazę, aby móc wpływać na redukcję konfliktów i nieporozumień?

· zrozumianym i zrozumiałym w kontaktach interpersonalnych?  

· w jaki sposób zbudować dobre relacje z rozmówcą i jak słowami wpływać na zachowanie innych? 

· jak powstają emocje i jak nimi zarządzać w zgodzie z samym sobą? 

· czym jest stres, skąd się bierze wypalenie zawodowe i jak temu zapobiegać? 

· sposoby na wykorzystanie i rozwijanie inteligencji emocjonalnej? 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA: 

· uświadomią sobie znaczenie umiejętności porozumiewania się i jej wpływu na budowanie relacji międzyludzkich, 

· nauczą się wykorzystywać zasady poprawnej komunikacji niewerbalnej w budowaniu marki własnej/ autorytetu 

· poznają techniki zadawania efektywnych pytań oraz korzyści z aktywnego słuchania 

· nauczą się świadomego zarządzania komunikacją werbalną i niewerbalną, 

· zdobędą praktyczne umiejętności udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej 

· zapoznają się z zasadami asertywnej komunikacji 

· nauczą się wykorzystywać inteligencję emocjonalną w celu poprawy komunikacji interpersonalnej 

· zapoznają się z przyczynami powstawania stresu, jego następstwami oraz możliwościami jego redukcji w szybki i skuteczny sposób 

· nauczą się świadomie kreować swoją postawę oraz wypracują własny model wizerunku

 

Czas trwania: 2 dni (16 h) 

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO: 1100 zł brutto / os (zw. z VAT) 

 

Cena szkolenia zawiera: 

• pakiet materiałów szkoleniowych, 

• obiad + przerwy kawowe, 

• certyfikat ukończenia szkolenia, 

• indywidualne konsultacje z trenerem w dniu trwania szkolenia 

 

Metodologia prowadzenia szkolenia: 

 

Dużym atutem naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter oraz nowoczesne aktywne metody warsztatowe. Zgodnie z Cyklem KOLBA, by zagwarantować SKUTECZNOŚĆ szkolenia: 

20% czasu – poświęcamy teorii 

80 % czasu poświęcone jest na: 

- symulacje, - mini- wykłady- ćwiczenia- prace indywidualne, w parach i grupowe, 

- dyskusje moderowane przez trenera, - burze mózgów,- case study. 

 

Warsztatowy charakter szkolenia umożliwi uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy oraz pozyskanie konkretnych umiejętności praktycznych. 

Zasadą pracy będzie wspólne wypracowywanie rozwiązań. Feedback ze strony trenera będzie miał charakter motywujący, otwierający na rozwój. 

! Praca w małych grupach szkoleniowych pozwala na zastosowanie metod coachingowych oraz gwarantuje intensywną, warsztatową formę prowadzenia szkolenia. 

 

PROGRAM SZKOLENIA: 

EFEKTYWNE KOMUNIKOWANIE SIĘ ŹRÓDŁEM SUKCESÓW W BUDOWANIU RELACJI 

· Znaczenie komunikowania się w budowaniu relacji 

· Efektywna komunikacja a „bariery” komunikacyjne 

· Komunikacja to nie tylko słowa, jak wykorzystać świadomie przekaz niewerbalny 

· Jak się porozumieć, gdy nie ma „chemii” Czym są style komunikowania? Ich znaczenie w efektywnej współpracy zespołu 

· Autodiagnoza własnego stylu komunikacyjnego. Macierz zachowań i reakcji a styl osobowościowy 

· Rapport, jako podstawa zrozumienia, budowania relacji oraz wywierania wpływu 

 

KOMUNIKACJA WERBALNA VS. KOMUNIKACJA NIEWERBALNA 

· Anatomia wypowiedzi · Słowa niosą moc – co mówić, aby nas słuchano 

· Wykorzystanie języka wpływu i perswazji 

· Fakty a ich interpretacja – skąd się biorą zniekształcenia w komunikacji werbalnej i jak je eliminować. 

 

AKTYWNE SŁUCHANIE 

· Znaczenie słuchania – zasady rządzące aktywnym słuchaniem. 

· Sztuka zadawania pytań – siła DOBRYCH pytań w komunikacji. 

· Korzyści z zadawania pytań. 

· Pytania jako metoda zbierania informacji oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. 

· Technika parafrazy a wspólne zrozumienie komunikatów. 

· Prowadzenie rozmów poprzez zadawanie pytań. 

 

ROLA INFORMACJI ZWROTNEJ W KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ I BUDOWANIU RELACJI 

·Dobra” i „zła” informacja zwrotna – cechy. 

· Jak udzielać motywującej informacji zwrotnej w trudnych sytuacjach 

· Krytyczna informacja zwrotna 

· Pochwały i okazywanie uznania – jak to działa na innych. 

 

ASERTYWNA KOMUNIKACJA W KONTAKTACH INTERPERSONALNYCH 

· Czym jest asertywność? 

· Asertywne wyrażanie oczekiwań – komunikat JA. 

· Egzekwowanie własnych praw i ustanawianie granic psychologicznych. 

· Metody mówienia NIE w ujęciu asertywnym 

· Nierealne żądania. Obrona przed szantażem, manipulacją i agresją. 

· Jak skutecznie kontrolować rozmowę? 

· Asertywna komunikacja bez nieporozumień. Informacja zwrotna i inne komunikaty asertywne . 

 

SYTUACJE TRUDNE I KONFLIKTOWE I SPOSOBY ICH ROZWIĄZYWANIA 

· skąd się biorą konflikty i jak im zapobiegać 

· rodzaje sytuacji trudnych i konfliktowych 

· analiza i sposoby rozwiązania konfliktów w praktyce 

 

AUTOPREZENTACJA JAKO ŚWIADOMY KOMUNIKAT 

· Co komunikujemy innym 

· Czym jest wizerunek własny 

· Poczucie własnej wartości a wizerunek 

· Rola wizerunku w życiu zawodowym 

· Budowanie wiarygodności 

· Elementy komunikacji niewerbalnej i werbalnej 

· Spójność komunikatów. Znaczenie gestów, praca głosem, parajęzyk 

 

KOMPETENCJE INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ 

Kompetencje psychologiczne (relacje z samym sobą) 

· Samoświadomość 

· Samoocena 

· Samokontrola lub Samoregulacja 

· Kompetencje prakseologiczne (inaczej kompetencje działania-nasz stosunek do zadań, wyzwań i działań) 

· Motywacja 

· Zdolności adaptacyjne 

· Sumienność

 

Kompetencje społeczne (relacje z innymi) 

· Empatia 

· Asertywność 

· Perswazja 

· Przywództwo 

· Współpraca  Empatia 

· Asertywność 

· Perswazja 

· Przywództwo 

· Współpraca  

 

ZARZĄDZANIE EMOCJAMI. STRES 

· po co nam emocje 

· ABC emocji – metody pracy 

· skąd się bierze stres '

· stres pozytywny i negatywny techniki rozładowania stresu 

 

 

POLECAMY INNE SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ GRUPĘ SZKOLENIOWĄ SOLBERG:

- Skuteczny Lider Zespołu
- Nowoczesne Zarządzanie Zespołem
- Nowoczesne Strategie Sprzedaży
- Budowanie relacji z Klientem
- Proaktywna Sprzedaż Telefoniczna
- Profesjonalne Negocjacje Handlowe
- Telefoniczne umawianie spotkań
- Profesjonalna Obsługa Klienta
- Efektywność Osobista

Zapraszamy do skorzystania z bogatej oferty szkoleń zamkniętych. Program szkoleń dopasujemy do Państwa oczekiwań

Zapraszamy do współpracy.

 

 

Kim jesteśmy? 

Grupę Szkoleniowa SOLBERG tworzą ludzie, którzy w branży szkoleniowej pracują od lat. Nasi trenerzy posiadają często ponad 20-letnie doświadczenie w branży szkoleniowej. Jesteśmy dynamiczni, otwarci, kreatywni a naszą wspólną pasją jest organizowanie szkoleń. 

Grupa Szkoleniowa SOLBERG to zespół wyselekcjonowanych trenerów, coachów, doradców i wysokiej klasy ekspertów posiadających doskonałe przygotowanie merytoryczne, wybitne zdolności dydaktyczne oraz bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń biznesowych. 

 

Co ważne, trenerzy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, by inspirować naszych Klientów do osiągania lepszych rezultatów biznesowych. Posiadają również ugruntowane doświadczenie szkoleniowe, w ramach którego wypracowali wiele aktywizujących i niestandardowych metody pracy, docenianych przez uczestników. 

● Należymy do grona firm szkoleniowych posiadającą wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.24/00207/2014 

● Wszystkie nasze szkolenia mogą być finansowane przez KFS

 

 

ZAUFALI NAM:

Lokalizacje i terminy

KRAKÓW woj. małopolskie
KRAKÓW
29.10.2020 - 30.10.2020
1 100,00 zł (1 100,00 netto)

Grupa Szkoleniowa SOLBERG

Marzena Mrukwa
333
Godziny kontaktu
8:00-17:00
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Z ELEMENTAMI INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ
Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Kraków, Kraków, małopolskie
17.09.2020 - 18.09.2020
1 100,00 zł (1 100,00 netto)
Radzenie sobie ze stresem i emocjami oraz komunikacja interpersonalna
Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Kraków, Kraków, małopolskie
29.10.2020 - 30.10.2020
1 100,00 zł (1 100,00 netto)
Efektywna komunikacja z elementami inteligencji emocjonalnej
Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Kraków, Kraków, małopolskie
29.10.2020 - 30.10.2020
1 100,00 zł (1 100,00 netto)
Radzenie sobie ze stresem i emocjami oraz komunikacja interpersonalna
Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Kraków, Kraków, małopolskie
29.10.2020 - 30.10.2020
1 100,00 zł (1 100,00 netto)
TELEFONICZNE UMAWIANIE SPOTKAŃ- COLD CALLING
Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
26.08.2020 - 26.08.2020
650,00 zł (650,00 netto)
TELEFONICZNE UMAWIANIE SPOTKAŃ- COLD CALLING
Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
26.08.2020 - 26.08.2020
650,00 zł (650,00 netto)
TELEFONICZNE UMAWIANIE SPOTKAŃ- COLD CALLING
Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
26.08.2020 - 26.08.2020
650,00 zł (650,00 netto)
TELEFONICZNE UMAWIANIE SPOTKAŃ- COLD CALLING
Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
26.08.2020 - 26.08.2020
650,00 zł (650,00 netto)
Efektywna komunikacja z elementami inteligencji emocjonalnej
Grupa Szkoleniowa SOLBERG
KRAKÓW, KRAKÓW, małopolskie
29.10.2020 - 30.10.2020
1 100,00 zł (1 100,00 netto)
EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA - SZTUKA ZARZĄDZANIA CZASEM. cz II
Grupa Szkoleniowa SOLBERG
kraków, kraków, małopolskie
22.09.2020 - 23.09.2020
1 100,00 zł (1 100,00 netto)

Polecane szkolenia

10% rabatu Prezentacje i wystąpienia publiczne w sytuacjach zawodowych
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Sale szkoleniowe - Ogrodowa 12 Conference Center, Poznań, wielkopolskie
07.07.2020 - 08.07.2020
1 820,40 zł (1 480,00 netto)
Kreatywność dla sukcesu zawodowego i osobistego
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
28.09.2020 - 29.09.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Design Thinking w działaniach projektowych
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
15.10.2020 - 16.10.2020
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Z ELEMENTAMI INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ
Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Kraków, Kraków, małopolskie
17.09.2020 - 18.09.2020
1 100,00 zł (1 100,00 netto)
Asertywność czyli stanowczo i łagodnie do przodu
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, Piotrkowska 125 - KM Studio - szkolenia, Łódź, łódzkie
03.08.2020 - 04.08.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Radzenie sobie ze stresem i emocjami oraz komunikacja interpersonalna
Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Kraków, Kraków, małopolskie
29.10.2020 - 30.10.2020
1 100,00 zł (1 100,00 netto)
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW
VIDI CENTRUM ROZWOJU KADR
Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
17.07.2020 - 17.07.2020
1 094,70 zł (890,00 netto)
Inteligencja emocjonalna jako skuteczne narzędzie w kontaktach międzyludzkich
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, Łódź, Łódź, łódzkie
06.07.2020 - 07.07.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Prezentacja i autoprezentacja podczas wystąpień publicznych
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
08.07.2020 - 09.07.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Sztuka prowadzenia dyskusji
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
13.07.2020 - 14.07.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Stres jak sobie z nim radzić i jak z niego korzystać / szkolenie zarządzanie stresem
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
06.07.2020 - 07.07.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
20% rabatu EFEKTYWNE TECHNIKI SPRZEDAŻY
VIDI CENTRUM ROZWOJU KADR
Sala szkoleniowa, Kraków, małopolskie
13.10.2020 - 13.10.2020
890,00 zł (890,00 netto)
Zarządzanie czasem - efektywna praca dobry wypoczynek
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
16.07.2020 - 17.07.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Praca w zespole - umiejętności interpersonalne potrzebne do współdziałania
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
16.07.2020 - 17.07.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Kreatywne rozwiązywanie problemów - szkolenie kreatywności i kreatywnego myślenia ( kreatywność)
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
16.07.2020 - 17.07.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Emisja głosu - jak dbać o głos i dobrze z niego korzystać
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
09.07.2020 - 09.07.2020
1 300,00 zł (1 056,91 netto)
Automotywacja - jak odnaleźć motywację do codziennych zadań ( automotywowanie )
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
16.07.2020 - 17.07.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Komunikacja interpersonalna - skuteczne przekazywanie i odbiór informacji w codziennej współpracy z ludźmi
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
13.07.2020 - 14.07.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Work Life Balance - jak utrzymać równowagę między pracą i życiem osobistym
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
16.07.2020 - 17.07.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Podejmowanie decyzji - sztuka dobrego wyboru. Skuteczny trening podejmowania decyzji
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
06.07.2020 - 07.07.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Negocjacje - przekonywanie do swoich rozwiązań by obie strony były wygrane
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
23.07.2020 - 24.07.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Wywieranie wpływu - Techniki i mechanizmy wywierania wpływu na ludzi
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
15.07.2020 - 16.07.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - poziom 2 - warsztaty z Maciejem Orłosiem
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
29.10.2020 - 30.10.2020
2 816,70 zł (2 290,00 netto)
Budowanie długotrwałych relacji biznesowych
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel Centrum Katowice****, Katowice, śląskie
12.10.2020 - 13.10.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Etykieta w biznesie – savoir-vivre i dress code
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Best Western Premier****, Kraków, małopolskie
24.08.2020 - 25.08.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Komunikacja i współpraca nastawiona na wynik - szkolenie z wykorzystaniem gry symulacyjnej SmileUrbo
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
22.10.2020 - 23.10.2020
2 078,70 zł (1 690,00 netto)
Kreatywność indywidualna i zespołowa - techniki twórczego myślenia w działaniach biznesowych
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel Marina***, Gdańsk, pomorskie
27.08.2020 - 28.08.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Mowa ciała i komunikacja niewerbalna – mówcy, przywódcy, negocjatora
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum****, Poznań, wielkopolskie
01.10.2020 - 02.10.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Profesjonalne wystąpienia publiczne
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
28.09.2020 - 29.09.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Pewność siebie i wzmacnianie potencjału
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
05.10.2020 - 06.10.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe