Szukaj szkolenia

Efektywne zarządzanie zespołem produkcyjnym – warsztat dla dyrektorów, kierowników, mistrzów produkcji

Kategoria szkolenia: Organizacja
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
21.06.2021 - 22.06.2021
1 783,50 zł (1 450,00 netto)

CEL I PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie „Efektywne zarządzanie zespołem produkcyjnym” pomaga menedżerom w sprawnym komunikowaniu swoich potrzeb, efektywnym rozwiązywaniu problemów, skutecznym udzielaniu informacji zwrotnej, sprawnym delegowaniu i egzekwowaniu postawionych celów, motywowaniu pracowników oraz wzmocnieniu postaw asertywnych w trudnych sytuacjach. Warsztat pomaga również wzmocnić autorytet u podległego zespołu jak również działów współpracujących.

 

Cele szkolenia:

Na szkoleniu poznasz różne aspekty mające wpływ na budowanie autorytetu, motywowanie pracowników, sprawne komunikowanie się z pracownikami i współpracownikami w sytuacjach trudnych oraz zaangażowanie podwładnych:

 • Dowiesz się jakie postawy/zachowania mają wpływ na budowanie autorytetu u podległego zespołu
 • Zrozumiesz jakie narzędzia, którymi dysponujesz możesz wykorzystać do motywacji indywidualnej i zespołowej
 • Poznasz zasady skutecznej komunikacji, które są niezbędne do sprawnego funkcjonowania w zespole
 • Zdobędziesz wiedzę, która pozwala kształtować w pracownikach zachowania proaktywne
 • Dowiesz się, jak zarządzać energią grupy podczas prezentacji swoich pomysłów/wyników
 • Poznasz metodologię, która umożliwia sprawnie prowadzić trudne rozmowy z pracownikami
 • Zdobędziesz wiedzę na temat narzędzi, które można wykorzystać podczas udzielania informacji zwrotnej
 • Zrozumiesz znaczenie swoich emocji i emocji innych ludzi w jaki sposób na poziomie świadomym i podświadomym wpływają na sprawną komunikację
 • Nauczysz się, jak radzić sobie z postawami agresywnymi ze strony pracowników i współpracowników
 • Zrozumiesz jakie zachowania sprzyjają tworzeniu i zaostrzaniu się sytuacji konfliktowych
 • Poznasz na warsztatach jakie postawy/zachowania/komunikaty sprzyjają zwiększeniu motywacji pracownika do działania

 

Zdobędziesz umiejętności, dzięki którym komunikowanie się z pracownikami, współpracownikami i przełożonymi będzie łatwiejsze:

 • Skuteczniej będziesz budował autorytet u pracowników
 • Lepiej przygotujesz argumenty, które będą przemawiać do słuchaczy podczas prezentacji/rozmowy
 • Zwiększysz poziom wywierania wpływu podczas prezentacji/rozmowy
 • Skuteczniej będziesz ich motywował do efektywnego działania
 • Sprawniej będziesz reagował w przypadku gdy u pracowników pojawią się niepożądane zachowania
 • Wzmocnisz umiejętność słuchania ze zrozumieniem poprzez zadawanie pytań
 • Łatwiej będziesz przydzielał zadania i egzekwował ich realizację
 • Nauczysz się udzielać informacji zwrotnej w sposób jak najbezpieczniejszy dla słuchacza
 • Zaczniesz zamieniać negatywną informację zwrotną na obszary do sprawdzenia lub wzmocnienia
 • Lepiej będziesz budował postawy proaktywne u pracowników
 • Zrozumiesz motywy postaw agresywnych u swoich pracowników
 • Wzmocnisz swoje kompetencje w zakresie budowania postaw asertywnych w trudnych sytuacjach

Nauczysz się, jak sprawnie funkcjonować w trudnych sytuacjach:

 • Poznasz trzy techniki pomagające budować zaangażowanie pracownika do realizacji celów
 • Podczas ćwiczeń nauczysz się jakie metody można wykorzystać w celu zachowania spokoju podczas agresywnych postaw rozmówców
 • Wzmocnisz się w zakresie przyjmowania postaw asertywnych w sytuacjach roszczeniowych postawach podwładnych
 • Rozwiniesz u siebie umiejętność w sytuacjach konfliktowych skupiania się na poszukiwaniu rozwiązań a nie człowieku

 

Program szkolenia

 

I moduł – Rola lidera, budowanie autorytetu, motywowanie pracowników produkcyjnych

Wprowadzenie

 • Przedstawienie celu i programu szkolenia
 • Ustalenie indywidualnych potrzeb rozwojowych

Rola menedżera w organizacji produkcyjnej

 • Cechy, umiejętności i zadania lidera zespołu produkcyjnego
 • Style przewodzenia

Autorytet menedżera

 • Czym jest autorytet w pracy lidera
 • Kompetencje niezbędne w budowaniu autorytetu
 • Wizualne czynniki autorytetu

Dawny kolega, obecny Szef – jak skutecznie wyznaczać i dbać o właściwe granice w relacjach z pracownikami produkcyjnymi

 • Co to są zdrowe relacje szef & pracownik
 • Określanie relacji:
 • mapa moich relacji
 • rozpoznawanie zdrowych relacji szef & pracownik
 • wzmacnianie u siebie nowych postaw i zachowań w stosunku do pracowników

Motywacja indywidualna i zespołowa

 • Co motywuje pracowników produkcyjnych
 • Umiejętność rozpoznawania wiodącej potrzeby pracownika i umotywowania jej
 • Osobowość pracownika a motywatory
 • Motywacja finansowa
 • Metody motywowania a poziom rozwoju zawodowego
 • Chwalenia i doceniania
 • Główne motywatory w pracy i demotywatory w osiąganiu zamierzonych celów pracowników.

 

II moduł – Rozwiązywanie problemów i udzielanie informacji zwrotnej

Techniki i metody sprawnej komunikacji

 • Techniki sprawnej komunikacji w sytuacjach kryzysowych
 • Budowanie świadomości pracowniczej
 • Metodologia prowadzenia rozmów z pracownikami

Narzędzia rozwiązywania problemów

 • Metody analizy problemów
 • Narzędzia poszukiwania rozwiązań

Pozytywna komunikacja z pracownikiem

 • Docenianie pracownika i wyrażanie uznania
 • Pozytywne komunikaty

 

III moduł – Udzielanie informacji zwrotnej

Feedback – informacja zwrotna

 • Rola informacji zwrotnej w procesach komunikacji
 • Kiedy informacja zwrotna jest efektywna i skuteczna
 • Korzyści płynące z udzielenia feedbacku
 • Wzmacniająca i korygująca informacja zwrotna

Metodologia

 • Różnica między komunikatem typu ja i typu ty
 • Kolejne kroki udzielania informacji zwrotnej
 • Feedback udzielany z perspektywy obserwatora i uczestnika sytuacji
 • Kiedy mówić o własnych odczuciach a kiedy o konsekwencjach
 • Różnica między feedbackiem “na bieżąco” a rozmową okresową

Co tak naprawdę mówimy i co tak naprawdę słyszymy podczas feedbacku?

 • 4 rodzaje uszu i 4 rodzaje ust: model von Thuna
 • Co mówić i jak mówić, aby być słyszanym?
 • Parafrazowanie i zadawanie pytań ( kiedy, jakie i po co) podczas feedbacku

 

IV moduł – Trudne rozmowy z pracownikami produkcyjnymi

Postawy agresywne ze strony pracowników

 • Przyczyny postaw agresywnych
 • Metody reakcji ze strony menedżera
 • Budowanie zasobów odpornościowych własnych na postawy agresywne ze strony pracowników

Trudne sytuacje na produkcji – wykorzystanie techniki i narzędzi poznanych na warsztatach

 • Pracownik odmawia wykonania polecenia
 • Pracownik nie realizuje celów produkcyjnych
 • Pracownik obgaduje przełożonego i podburza zespół
 • Pracownik nie przestrzega przepisów BHP
 • Pracownik nie stosuje się do norm obowiązujących w zespole
 • Delegowanie zadań i ich egzekwowanie
 • Motywowanie pracownika w sytuacjach trudnych
 • Budowanie postaw proaktywnych u pracowników
 • Inne sytuacje przygotowane pod potrzeby firmy

Rozwijanie asertywnej postawy w procesach komunikacji

 • Nie uleganie presji pracowników
 • Przedstawianie swojego stanowiska
 • Mówienie „nie”
 • Przyjmowanie krytyki

 

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

Grupa docelowa

Warsztat skierowany jest do dyrektorów, kierowników, mistrzów produkcji.

Certyfikaty

Dyplom ukończenia szkolenia Effect Group

Metodologia

Praktyczna forma zajęć, przekazywanie teorii na podstawie analizy przypadków (casów), duża ilość ćwiczeń, moderacja metaplanowa, wspólne rozwiązywanie problemów (również wynikających z państwa doświadczeń)

Informacje dodatkowe

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1 450 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt

Lokalizacje i terminy

Warszawa woj. mazowieckie
Hotel IBIS
21.06.2021 - 22.06.2021
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Novotel
06.07.2021 - 07.07.2021
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
Hotel
30.08.2021 - 31.08.2021
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Novotel
29.11.2021 - 30.11.2021
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Hotel IBIS
20.12.2021 - 21.12.2021
1 783,50 zł (1 450,00 netto)

Pozostałe szkolenia firmy

Harmonogram i planowanie produkcji
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
14.06.2021 - 15.06.2021
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
28.06.2021 - 29.06.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Zarządzanie kosztami na produkcji
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
14.10.2021 - 15.10.2021
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Brygadzista mistrz – mały menedżer
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Katowice, śląskie
28.06.2021 - 29.06.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Trudne rozmowy na produkcji z elementami inteligencji emocjonalnej – trening kompetencyjny lider, brygadzista, mistrz
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel, Kraków, małopolskie
08.07.2021 - 09.07.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
TPM – globalne zarządzanie utrzymaniem ruchu
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Katowice, śląskie
24.06.2021 - 25.06.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
System 5 „S” – organizacja miejsca pracy
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
12.07.2021 - 13.07.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Mapowanie strumienia wartości – analiza czasu wartości dodanej
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel, Kraków, małopolskie
16.09.2021 - 17.09.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)

Polecane szkolenia

Koordynator Kaizen
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 400,00 zł (1 138,21 netto)
NTG/ZP - Szkolenie Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PMI
NT Group Sp. z o.o.
NT Group Pomorska 65, Łódź, łódzkie
14.06.2021 - 18.06.2021
3 690,00 zł (3 000,00 netto)
Zarządzanie czasem
NT Group Sp. z o.o.
NT Group Pomorska 65, Łódź, łódzkie
16.06.2021 - 17.06.2021
1 180,80 zł (960,00 netto)
Six Sigma Black Belt
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
15.03.2021 - 24.06.2021
9 212,70 zł (7 490,00 netto)
Six Sigma Green Belt Warszawa
Lynsky Solutions
al. jerozolimskie, Warszawa, mazowieckie
08.09.2021 - 29.09.2021
5 153,70 zł (4 190,00 netto)
Six Sigma Green Belt Poznań
Lynsky Solutions
Poznań, Kraków, małopolskie
23.08.2021 - 27.08.2021
5 153,70 zł (4 190,00 netto)
Narzędzia i metody zarządzania jakością i doskonalenia procesów
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
26.08.2021 - 27.08.2021
1 340,70 zł (1 090,00 netto)
Metoda Global 8D
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
25.06.2021 - 25.06.2021
1 094,70 zł (890,00 netto)
Problem Solving - skuteczne rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem metody A3
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
14.07.2021 - 14.07.2021
1 094,70 zł (890,00 netto)
Lider Lean Manufacturing
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
01.07.2021 - 02.07.2021
1 340,70 zł (1 090,00 netto)
Lean Logistic
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
06.09.2021 - 07.09.2021
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Warsztaty 5S
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
01.07.2021 - 01.07.2021
1 094,70 zł (890,00 netto)
Warsztaty SMED
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
30.08.2021 - 30.08.2021
1 094,70 zł (890,00 netto)
Szkolenie wprowadzające - PPAP, APQP, CONTROL PLAN, FMEA, SPC
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
28.06.2021 - 29.06.2021
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
FMEA procesu w praktyce - pFMEA analiza przyczyn i skutków potencjalnych wad
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
12.07.2021 - 13.07.2021
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
PPAP - zatwierdzenie części do produkcji, APQP - planowanie jakości wyrobu
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
30.08.2021 - 31.08.2021
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
MSA - Analiza systemów pomiarowych - z Excelem
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
18.06.2021 - 18.06.2021
1 094,70 zł (890,00 netto)
SPC + MSA - z Excelem
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
16.06.2021 - 18.06.2021
2 324,70 zł (1 890,00 netto)
Efektywne zarządzanie projektami - praktyczne wprowadzenie
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
14.06.2021 - 15.06.2021
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Excel średniozaawansowany
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
01.07.2021 - 02.07.2021
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Excel zaawansowany
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
30.08.2021 - 31.08.2021
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Warsztaty doskonalące audytorów wewnętrznych ISO 9001
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
26.10.2021 - 26.10.2021
1 045,50 zł (850,00 netto)
Leadership - skuteczny przywódca
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
08.09.2021 - 08.09.2021
1 094,70 zł (890,00 netto)
Audytor wiodący systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 (trzeciej strony)
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Łódź, łódzkie
21.06.2021 - 25.06.2021
4 305,00 zł (3 500,00 netto)
Pełnomocnik antykorupcyjnego systemu zarządzania ISO 37001
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
siedziba organizatora szkolenia, Zabrze, śląskie
30.06.2021 - 30.06.2021
848,70 zł (690,00 netto)
Audyt/audytor wewnętrzny procesu produkcyjnego wg wymagań specyfikacji VDA 6.3
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Poznań, wielkopolskie
15.06.2021 - 16.06.2021
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Audyt wyrobu wg VDA 6.5
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Poznań, wielkopolskie
17.06.2021 - 17.06.2021
725,70 zł (590,00 netto)
Pełnomocnik zintegrowanych systemów zarządzania (ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001)
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Wrocław, dolnośląskie
21.06.2021 - 25.06.2021
3 690,00 zł (3 000,00 netto)
Techniki doskonalenia jakości
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
siedziba organizatora szkolenia, Zabrze, śląskie
17.06.2021 - 18.06.2021
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Lean Manufacturing – szczupłe zarządzanie produkcją
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Łódź, łódzkie
16.06.2021 - 18.06.2021
2 201,70 zł (1 790,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe