Szukaj szkolenia

Grupy Kapitałowe, Najefektywniejsze praktyki działania spółek w holdingu

10% rabatu
Kategoria szkolenia: Prawo pozostałe
online
1 562,10 zł (1 270,00 netto)
Chcesz otrzymać rabat? Zobacz kod
 • Opcje szkoleniapewne szkolenie
 • Maksymalna liczba uczestników25

Spółki działające w ramach grup kapitałowych mają ogromne możliwości, jeśli jej najważniejsze atuty zostaną wykorzystane, a kwestie prawne i zarządcze zintegrowane tak, by działały na korzyść spółek w grupie.

Szkolenie spółki giełdowe dla grupy kapitałowe zawiera kluczowe kwestie współdziałania w grupie:

 • przepływu dokumentacji,
 • informacji zarządczej,
 • wzajemnych relacji i komunikacji w grupie,
 • odpowiedzialności cywilnej i karnej w grupie kapitałowej oraz
 • działań operacyjnych.

To kompendium najefektywniejszych praktyk działania spółek w holdingu.

 

Korzyści:

Kluczowe zagadnienia

 • Poznaj rozwiązania rynkowe dotyczące „problematycznych” kwestii funkcjonowania w grupie nie ujęte w przepisach prawnych
 • Dowiedz się, jakie są prawa i obowiązki spółek zależnych i spółki matki
 • Poznaj uprawnienia i obowiązki zarządu i rady nadzorczej w spółkach  z o.o. i akcyjnych
 • Poznaj praktyki rynkowe w zakresie raportowania w grupie, przyjmowania strategii działania i wymiany informacji
 • Poznaj stosowane w praktyce procedury dotyczące narzędzi wspomagających nadzór właścicielski w spółkach zależnych
 • Dowiedz się, jak przeciwdziałać zagrożeniom związanym  z funkcjonowaniem spółek w grupie
 • Dowiedz się, jakie są praktyki formalnego i nieformalnego zarządzania w grupie

Praktyczne rozwiązania w ramach funkcjonowania w Grupie Kapitałowej

 • Jak podnosić efektywność organizacyjną spółek w grupie, jak  regulować stosunki, obowiązki i odpowiedzialności między spółkami dominującymi i zależnymi?
 • Jak wdrażać, aktualizować i regulować zasady działania w grupie, jakie są odpowiedzialności i uprawnienia spółek w grupie?
 • Jak nadzorować obieg dokumentacji w holdingu oraz jak tworzyć dobre porozumienia między spółkami, czyli skuteczne zapisy w umowach holdingowych?
 • Jak zarządzać i tworzyć przejrzystą politykę informacyjną holdingu?

Uczestnicy

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • Członków zarządu, członków rad nadzorczych
 • Kierowników Działów Zarządzania i Nadzoru Korporacyjnego
 • Dyrektorów Departamentów Nadzoru Właścicielskiego
 • Kierowników, Menedżerów Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Kierowników działów Organizacyjno-Prawnych
 • Dyrektorów ds. relacji inwestorskich
 • Specjalistów w biurach obsługi organów spółki

Program: 

9.00 – Logowanie na platformę i sprawdzenie ustawień
9.30 – Rozpoczęcie szkolenia

 

RELACJE, HIERARCHIA ORGANIZACYJNA, KOMPETENCJE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ
Uprawnienia – odpowiedzialność – hierarchia – funkcje

 • Reprezentacja w grupie kapitałowej – zależności i autonomia
 • Uprawnienia wspólników i akcjonariuszy
 • Akcjonariusze większościowi i mniejszościowi – sporne kwestie
 • Uprawnienia i obowiązki zarządu i rady nadzorczej w spółkach z o.o. i akcyjnych
 • Kto przed kim odpowiada i w jakim stopniu?
 • Wydawanie wiążących poleceń w grupie kapitałowej
 • Zakaz łączenia funkcji w grupie kapitałowej

KOMUNIKACJA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ – ZAKRES DOSTĘPU A PRAKTYKA DZIAŁANIA – INFORMACJE POUFNE W GRUPIE
Przepływ informacji w grupie kapitałowej

 • Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstw
 • Wykorzystywanie informacji w celach sprzecznych z interesem danej spółki
 • Odmowa udzielenia informacji
 • Wprowadzanie ograniczeń w zakresie dostępu do informacji
 • Osobiste uprawnienia akcjonariuszy
 • Informacje poufne w spółce, a dostęp spółki dominującej

ZAPISY W UMOWIE HOLDINGOWEJ – WARUNKI UMOWY – RYZYKA
Jak konstruować i korzystać z umowy holdingowej?

 • Przekazanie zarządzania spółką spółce dominującej
 • Uchwały w sprawie stworzenia umowy holdingowej
 • Ustalanie warunków umownych – kiedy umowa spełnia warunki umowy holdingowej?
 • Wprowadzanie wspólnych regulacji w zakresie realizowania np. polityki zakupowej, zarządzania zasobami
 • Przekazywanie zysków w ramach umowy holdingowej
 • Zgłoszenie umowy holdingowej
 • Ryzyko naruszenia uprawnień
 • Odpowiedzialność spółki dominującej względem spółki zależnej
 • Postanowienia ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność spółki dominującej

RAPORTOWANIE I DOKUMENTACJA W GRUPIE – EFEKTYWNE PRAKTYKI RYNKOWE

W jaki sposób organizować obieg, nadzorować i zarządzać kluczową dokumentacją w spółkach zależnych i dominujących?

 • Jak stworzyć sprawny, prosty i klarowny system raportowania w grupie zgodnie z przepisami prawa, wspierający rozwój grupy?
 • Jakie są zasady raportowania w grupie?
 • Jakie raporty mogą krążyć między spółkami?
 • Jakich raportów może wymagać zarząd/właściciele/inwestorzy / akcjonariusze spółek zależnych i nadzorowanych?
 • Raport spółka córka – spółka matka
 • Jakich informacji nie można przekazywać spółkom w grupie? –działanie na szkodę spółki
 • Specyfika obiegu dokumentacji w grupie kapitałowej – czyli co można ujawnić?

EFEKTYWNE PRAKTYKI RYNKOWE W ZAKRESIE ORGANIZACJI NADZORU W GRUPIE – ROZWIĄZANIA NIEUJĘTE W KODEKSIE

Kontrola i nadzór w grupie kapitałowej między spółkami

 • Na podstawie których regulacji spółka matka sprawuje kontrolę, a spółki zależne są zobowiązane do umożliwienia nadzoru – regulacje wewnątrz-organizacyjne i ustalenia w grupie kapitałowej
 • Kiedy spółki córki powinny poddać się kontroli i nadzorowi?
 • Kiedy spółka matka nie musi pytać o zgodę?
 • Jakie są sposoby wywierania wpływu na spółki grupy kapitałowej ze strony spółki nadzorującej?
 • Jak zorganizować zapisy w statucie spółki matki i córki aby sprzyjały realizacji strategii grupy kapitałowej?
 • Praktyki funkcjonujące na rynku, istniejące wbrew prawu
 • Upraszczanie i delegowanie nadzoru właścicielskiego
 • Szczególna sytuacja spółek publicznych
 • Korzyści „właścicieli” spółek a korzyści grupy
 • Możliwości współdziałania spółek należących do grupy

16.00 – Zakończenie szkolenia

Lokalizacje i terminy

online
08.12.2020 - 08.12.2020
1 562,10 zł (1 270,00 netto)

Trenerzy biorący udział

Langas Group

Anna Chmielewska
226
Godziny kontaktu
pn-pt 9-17
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Funkcjonowanie Biura Zarządu w stanie epidemii
Langas Group
Do ustalenia
Umowy B2B w stanie epidemii
Langas Group
Do ustalenia
1 070,10 zł (870,00 netto)
Umowy w handlu zagranicznym z uwzględnieniem Incoterms 2020
Langas Group
Do ustalenia
1 562,10 zł (1 270,00 netto)
Praktyczne aspekty przeprowadzenia due diligence klienta (KYC)
Langas Group
Do ustalenia
1 931,10 zł (1 570,00 netto)
Grupy Kapitałowe NAJEFEKTYWNIEJSZE PRAKTYKI DZIAŁANIA SPÓŁEK W HOLDINGU
Langas Group
Do ustalenia
1 562,10 zł (1 270,00 netto)
Członek Zarządu i Rady Nadzorczej JAK EFEKTYWNIE PEŁNIĆ KLUCZOWĄ FUNKCJĘ MENEDŻERSKĄ?
Langas Group
Do ustalenia
1 808,10 zł (1 470,00 netto)
10% rabatu Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej
Langas Group
Do ustalenia
2 300,10 zł (1 870,00 netto)
10% rabatu Biuro Zarządu od A do Z KOMPENDIUM KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI ORGANÓW SPÓŁKI
Langas Group
Do ustalenia
2 300,10 zł (1 870,00 netto)
10% rabatu Protokołowanie, dobre praktyki tworzenia protokołów z posiedzeń organów spółki
Langas Group
Do ustalenia
1 439,10 zł (1 170,00 netto)
10% rabatu Wypełnianie obowiązków biura zarządu na odległość, jak zapewnić ciągłość działania biura zarządu w pracy zdalnej?
Langas Group
Do ustalenia
1 439,10 zł (1 170,00 netto)
10% rabatu Umowy zakupowe, jak wykorzystać prawo do efektywnego prowadzenia procesów zakupowych?
Langas Group
Do ustalenia
1 193,10 zł (970,00 netto)
10% rabatu Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych (z uwzględnieniem nowelizacji 2021)
Langas Group
Do ustalenia
2 177,10 zł (1 770,00 netto)
10% rabatu Planowane zmiany w KSH dla Biura Zarządu, rewolucyjne zmiany wpływające na pracę Biura Zarządu w spółkach kapitałowych
Langas Group
Do ustalenia
1 439,10 zł (1 170,00 netto)
10% rabatu Planowane zmiany w KSH dla Biura Zarządu, rewolucyjne zmiany wpływające na pracę Biura Zarządu w spółkach kapitałowych
Langas Group
Do ustalenia
1 439,10 zł (1 170,00 netto)
10% rabatu Umowy w handlu zagranicznym z uwzględnieniem Incoterms 2020
Langas Group
Do ustalenia
1 562,10 zł (1 270,00 netto)
10% rabatu Członek Zarządu i Rady Nadzorczej wg nowego KSH 2021
Langas Group
Do ustalenia
1 808,10 zł (1 470,00 netto)
10% rabatu Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych (z uwzględnieniem nowelizacji 2021)
Langas Group
Do ustalenia
2 177,10 zł (1 770,00 netto)
10% rabatu Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej
Langas Group
Do ustalenia
2 300,10 zł (1 870,00 netto)
10% rabatu Umowy B2B i kontrakty handlowe
Langas Group
Do ustalenia
2 300,10 zł (1 870,00 netto)
10% rabatu Praktyczne aspekty przeprowadzenia due diligence klienta (KYC)
Langas Group
Do ustalenia
1 931,10 zł (1 570,00 netto)
10% rabatu Wypełnianie obowiązków biura zarządu na odległość, jak zapewnić ciągłość działania biura zarządu w pracy zdalnej?
Langas Group
Do ustalenia
1 439,10 zł (1 170,00 netto)
10% rabatu Umowy w handlu zagranicznym z uwzględnieniem Incoterms 2020
Langas Group
Do ustalenia
1 562,10 zł (1 270,00 netto)
10% rabatu Protokołowanie, dobre praktyki tworzenia protokołów z posiedzeń organów spółki
Langas Group
Do ustalenia
1 439,10 zł (1 170,00 netto)
10% rabatu Praktyczne aspekty przeprowadzenia due diligence klienta (KYC)
Langas Group
Do ustalenia
1 931,10 zł (1 570,00 netto)
10% rabatu Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej, WSPIERAĆ, ZABEZPIECZAĆ I UŁATWIAĆ PRACĘ ORGANÓW SPÓŁKI?
Langas Group
Do ustalenia
2 300,10 zł (1 870,00 netto)
10% rabatu Praktyczne aspekty przeprowadzenia due diligence klienta (KYC)
Langas Group
Do ustalenia
1 931,10 zł (1 570,00 netto)
10% rabatu Nowelizacje prawne w przepisach dla biura zarządu i rady nadzorczej
Langas Group
Do ustalenia
2 300,10 zł (1 870,00 netto)
10% rabatu Zmiany w KSH dla Biura Zarządu REWOLUCYJNE ZMIANY WPŁYWAJĄCE NA PRACĘ BIURA ZARZĄDU W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH
Langas Group
Do ustalenia
1 439,10 zł (1 170,00 netto)

Polecane szkolenia

Funkcjonowanie Biura Zarządu w stanie epidemii
Langas Group
Do ustalenia
Umowy B2B w stanie epidemii
Langas Group
Do ustalenia
1 070,10 zł (870,00 netto)
Umowy w handlu zagranicznym z uwzględnieniem Incoterms 2020
Langas Group
Do ustalenia
1 562,10 zł (1 270,00 netto)
Praktyczne aspekty przeprowadzenia due diligence klienta (KYC)
Langas Group
Do ustalenia
1 931,10 zł (1 570,00 netto)
Grupy Kapitałowe NAJEFEKTYWNIEJSZE PRAKTYKI DZIAŁANIA SPÓŁEK W HOLDINGU
Langas Group
Do ustalenia
1 562,10 zł (1 270,00 netto)
Członek Zarządu i Rady Nadzorczej JAK EFEKTYWNIE PEŁNIĆ KLUCZOWĄ FUNKCJĘ MENEDŻERSKĄ?
Langas Group
Do ustalenia
1 808,10 zł (1 470,00 netto)
10% rabatu Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej
Langas Group
Do ustalenia
2 300,10 zł (1 870,00 netto)
10% rabatu Biuro Zarządu od A do Z KOMPENDIUM KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI ORGANÓW SPÓŁKI
Langas Group
Do ustalenia
2 300,10 zł (1 870,00 netto)
10% rabatu Protokołowanie, dobre praktyki tworzenia protokołów z posiedzeń organów spółki
Langas Group
Do ustalenia
1 439,10 zł (1 170,00 netto)
10% rabatu Wypełnianie obowiązków biura zarządu na odległość, jak zapewnić ciągłość działania biura zarządu w pracy zdalnej?
Langas Group
Do ustalenia
1 439,10 zł (1 170,00 netto)
10% rabatu Umowy zakupowe, jak wykorzystać prawo do efektywnego prowadzenia procesów zakupowych?
Langas Group
Do ustalenia
1 193,10 zł (970,00 netto)
10% rabatu Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych (z uwzględnieniem nowelizacji 2021)
Langas Group
Do ustalenia
2 177,10 zł (1 770,00 netto)
10% rabatu Planowane zmiany w KSH dla Biura Zarządu, rewolucyjne zmiany wpływające na pracę Biura Zarządu w spółkach kapitałowych
Langas Group
Do ustalenia
1 439,10 zł (1 170,00 netto)
10% rabatu Planowane zmiany w KSH dla Biura Zarządu, rewolucyjne zmiany wpływające na pracę Biura Zarządu w spółkach kapitałowych
Langas Group
Do ustalenia
1 439,10 zł (1 170,00 netto)
10% rabatu Umowy w handlu zagranicznym z uwzględnieniem Incoterms 2020
Langas Group
Do ustalenia
1 562,10 zł (1 270,00 netto)
10% rabatu Członek Zarządu i Rady Nadzorczej wg nowego KSH 2021
Langas Group
Do ustalenia
1 808,10 zł (1 470,00 netto)
10% rabatu Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych (z uwzględnieniem nowelizacji 2021)
Langas Group
Do ustalenia
2 177,10 zł (1 770,00 netto)
10% rabatu Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej
Langas Group
Do ustalenia
2 300,10 zł (1 870,00 netto)
10% rabatu Umowy B2B i kontrakty handlowe
Langas Group
Do ustalenia
2 300,10 zł (1 870,00 netto)
10% rabatu Praktyczne aspekty przeprowadzenia due diligence klienta (KYC)
Langas Group
Do ustalenia
1 931,10 zł (1 570,00 netto)
10% rabatu Wypełnianie obowiązków biura zarządu na odległość, jak zapewnić ciągłość działania biura zarządu w pracy zdalnej?
Langas Group
Do ustalenia
1 439,10 zł (1 170,00 netto)
10% rabatu Umowy w handlu zagranicznym z uwzględnieniem Incoterms 2020
Langas Group
Do ustalenia
1 562,10 zł (1 270,00 netto)
10% rabatu Protokołowanie, dobre praktyki tworzenia protokołów z posiedzeń organów spółki
Langas Group
Do ustalenia
1 439,10 zł (1 170,00 netto)
10% rabatu Praktyczne aspekty przeprowadzenia due diligence klienta (KYC)
Langas Group
Do ustalenia
1 931,10 zł (1 570,00 netto)
10% rabatu Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej, WSPIERAĆ, ZABEZPIECZAĆ I UŁATWIAĆ PRACĘ ORGANÓW SPÓŁKI?
Langas Group
Do ustalenia
2 300,10 zł (1 870,00 netto)
10% rabatu Praktyczne aspekty przeprowadzenia due diligence klienta (KYC)
Langas Group
Do ustalenia
1 931,10 zł (1 570,00 netto)
10% rabatu Nowelizacje prawne w przepisach dla biura zarządu i rady nadzorczej
Langas Group
Do ustalenia
2 300,10 zł (1 870,00 netto)
10% rabatu Zmiany w KSH dla Biura Zarządu REWOLUCYJNE ZMIANY WPŁYWAJĄCE NA PRACĘ BIURA ZARZĄDU W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH
Langas Group
Do ustalenia
1 439,10 zł (1 170,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe