Szukaj szkolenia

Szkolenie archiwalne
Szkolenie archiwalne

Import i Zakupy Wewnątrzwspólnotowe. Zabezpieczenie interesów kupującego w nowych uwarunkowaniach prawnych i zwyczajowych.

Kategoria szkolenia: Prawo ogólne
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, Warszawa, mazowieckie
04.12.2019 - 04.12.2019
790,00 zł

Zakres tematyczny szkolenia

Pobierz pełną ofertę szkolenia wraz z formularzem zgłoszeniowym i informacjami organizacyjnymi (PDF)>>

Harmonogram wszystkich szkoleń otwartych kliknij tutaj >>

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod nr telefonu:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053

Jakie przykładowe umiejętności szkolenie zapewni uczestnikom:
 • Zapoznanie z zasadami prowadzenia handlu zagranicznego w zakresie importu, nowymi uregulowaniami prawno-zwyczajowymi, które mogą być wykorzystane do zabezpieczenia interesów firm słuchaczy w zawieranych umowach.
 • Praktyczne porady dotyczące zawierania różnego rodzaju umów na różnych rynkach.
 • Praktyczne porady dotyczące zawierania różnego rodzaju umów na różnych rynkach,
 • Nabycie praktycznych wskazówek, jak negocjować umowy z partnerem zagranicznym, posługując się argumentami, które pojawiły się w nowych uregulowaniach.
 • Uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy o imporcie, dokumentach, sposobach rozliczeń, bazach dostawy, źródłach poszukiwania i weryfikacji partnera.
PROGRAM SZKOLENIA:

1. NIEZBĘDNA WIEDZA PRAWNO-ORGANIZACYJNA DOTYCZĄCA IMPORTU.
 • Jakie należy uwzględnić uwarunkowania prawno-zwyczajowe umów zakupu od partnera zagranicznego?
 • Jak wybrać prawo właściwego w umowie według nowego Rozporządzenia PE?
 • Gdzie szukać informacji o nowym rynku zagranicznym – kontrahentach, cenach, procedurach importowych?
 • Jak posłużyć się Konwencją CISG w zakupach?
2. PROCEDURY ETAPU OFERTOWEGO W IMPORCIE.
 • Kiedy umowa została zawarta w formie oferty z partnerami z UE i spoza UE?
 • Zasady posługiwania się zapytaniem ofertowym oraz organizowania przetargów w imporcie?
 • Jak sporządzić zamówienie i przeforsować swoje OWZ, uwzględniając specyfikę różnych rynków?
 • Kto może zawrzeć umowę ze strony partnera zagranicznego i jak to sprawdzić?
3. WYBÓR OGÓLNEJ KONCEPCJI KONTRAKTU (BAZY DOSTAWY I PŁATNOŚCI) PRZEZ IMPORTERA.
 • Jak dobrać bazę dostawy w imporcie wg. Incoterms 2010, zabezpieczając interesy kupującego?
 • Jaka powinna być baza dostawy przy zakupach morskich i dostawach na składy celne?
 • Jakie są uregulowania dotyczące maksymalnego terminu odroczenia płatności w imporcie z UE?
 • Jak powinien negocjować importer, gdy eksporter żąda różnych form zabezpieczenia płatności, w tym gwarancji czy akredytywy?
4. ZABEZPIECZANIE INTERESÓW IMPORTERA W KLAUZULACH KONTRAKTOWYCH.
 • Jak negocjować ze strony importera kary umowne i procedury dochodzenia reklamacji?
 • Jak zabezpieczyć dochodzenie roszczeń z tytułu jakości na różnych rynkach?
 • Kiedy wykorzystać odpowiedzialność umowną, a kiedy odpowiedzialność z mocy prawa?
 • Dlaczego na niektórych rynkach lepiej wybrać arbitraż niż sąd powszechny?
 • Jak i w których obszarach można zwolnić się od odpowiedzialności kontraktowej będąc importerem?
 • Kiedy, jak, gdzie….? Odpowiedzi na problemy uczestników.
ANALIZA PRZYPADKÓW (CASE STUDY):
 • analiza zapisów w kontraktach i dokumentach w handlu zagranicznym, z punktu widzenia interesów importera,
 • omówienie sytuacji spornych w imporcie na podstawie zdjęć z portów, magazynów, terminali.
Program nie stanowi harmonogramu i tematy są omawiane w różnej, aczkolwiek logicznej kolejności oraz rozwijane zgodnie z zainteresowaniem uczestników. W trakcie szkolenia odpowiedzi na pytania uczestników dokonywane są na bieżąco. Uczestnicy otrzymują obszerny komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.

DODATKOWO:
 • Uczestnicy otrzymują komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.
 • Konsultacje z trenerem po szkoleniu przez Internet.
 • Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na min. 10 dni przed jego terminem.
OPIS SZKOLENIA:
Wiele przedsiębiorstw z powodzeniem działa na rynku globalnym, dokonując zakupów za granicą, zarówno na rynku Unii Europejskiej, jak i z krajów spoza UE . Umowy zawierane z partnerem zagranicznym są szczególnie ważnym rodzajem umów, ze względu na różnorodność rozwiązań prawnych, zwyczajowych oraz uwarunkowania kulturowe. Należy pamiętać, że konwencje międzynarodowe mają pierwszeństwo przed ustawami, regulującymi te kwestie.
Polska, wstępując do UE uznała ponadto pierwszeństwo prawa UE nad rozwiązaniami krajowymi. Na handlowca spadł więc obowiązek poruszania się w bardzo skomplikowanym, ulegającym ciągłym zmianom systemie. Brak szerokiej wiedzy na ten temat powoduje liczne błędy na etapie negocjowania i realizacji takich umów, w tym generowanie niepotrzebnych ryzyk i kosztów.
Nie można tu polegać na doświadczeniu, bo zmieniają się nie tylko uwarunkowania prawne (poufność, prawa autorskie), procedury (transport multimodalny, nowe dokumenty, formy rozliczeń, itp.), ale także zwyczaje w tym zakresie (Incoterms, UCP, URDG, itp.).

Naszym celem jest pokazanie, jak dokonać właściwych zabezpieczeń w umowach, które pozwolą uniknąć niepotrzebnych kosztów dla obu partnerów, w sytuacji powstania sporu. Oszczędności bieżące i ograniczenie kosztownej odpowiedzialności w przyszłości są argumentami, za traktowaniem naszego szkolenia jako niezbędnej inwestycji.

Grupa docelowa

Szkolenie kierujemy do: Kadry menedżerskiej, pracowników działów: importu i zakupów oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i rozliczanie umów z partnerami zagranicznymi.

Certyfikaty

Zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.

Metodologia

Wykład, studia przypadków, dyskusja.

Informacje dodatkowe

ZAKWATEROWANIE: osobom zainteresowanym pomagamy w rezerwacji noclegu w hotelach, w których odbywa się szkolenie lub w innych hotelach / apartamentach będących w ich pobliżu. Istnieje możliwość zakwaterowania w przeddzień szkolenia. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 10.00 – 16.00

CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA WYNOSI 790 zł. netto + 23% VAT i obejmuje:
wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 990 zł. netto + 23% VAT

Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dofinansowanych EFS - zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych PARP . Posiadamy certyfikat SUS 2.0 i wpis do RIS WUP. Poznaj ofertę EFS>>

Pełna oferta szkolenia wraz z formularzem zgłoszeniowym i informacjami organizacyjnymi (PDF)>>

Harmonogram wszystkich szkoleń otwartych kliknij tutaj >>

W przypadku jakichkolwiek pytań, bardzo prosimy o kontakt pod nr telefonu:
(22) 853 35 23,tel. kom.: 607 573 053.

Lokalizacje i terminy

Warszawa woj. mazowieckie
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2
22.05.2019 - 22.05.2019
Warszawa woj. mazowieckie
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2
16.10.2019 - 16.10.2019
Warszawa woj. mazowieckie
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2
04.12.2019 - 04.12.2019

Pozostałe szkolenia firmy

Akredytywa Dokumentowa - Aktualności i Obowiązujące Standardy.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Diament Plaza****, ul. Dworcowa 9, Katowice, śląskie
18.12.2019 - 18.12.2019
Zakupy: Skuteczny Specjalista Działu Zakupów. Negocjacje warunki umowy proces zakupu.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, Warszawa, mazowieckie
12.12.2019 - 13.12.2019
1 390,00 zł
Handel Wewnątrzwspólnotowy Eksport Import.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, Warszawa, mazowieckie
18.12.2019 - 18.12.2019
Incoterms 2020. NOWA WERSJA REGUŁ MIĘDZYNARODOWEJ IZBY HANDLOWEJ (ICC) NIEZBĘDNYCH PRZY ZAWIERANIU UMÓW HANDLOWYCH.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Mercure Stare Miasto Gdańsk****, ul. Heweliusza 22, Gdańsk, pomorskie
12.12.2019 - 12.12.2019

Polecane szkolenia

Prawo energetyczne w praktyce. Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty i konsultacje.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Centrum konferencyjne Golden Floor Plaza, Warszawa, mazowieckie
12.12.2019 - 13.12.2019
Zamówienia Publiczne dla Wykonawców - Jak Przygotować Konkurencyjną Ofertę Przetargową? 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględn
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel*** w centrum, Gdańsk, pomorskie
12.12.2019 - 13.12.2019
Redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w postępowaniu administracyjnym. Poprawny i przejrzysty język urz
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Centrum konferencyjne Golden Floor Plaza, Warszawa, mazowieckie
13.12.2019 - 13.12.2019
Akredytywa Dokumentowa - Aktualności i Obowiązujące Standardy.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Diament Plaza****, ul. Dworcowa 9, Katowice, śląskie
18.12.2019 - 18.12.2019
Prawo zamówień publicznych w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów - trzydniowe warsztaty praktyczne
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel*** w centrum, Zakopane, małopolskie
10.12.2019 - 13.12.2019
Zakupy: Skuteczny Specjalista Działu Zakupów. Negocjacje warunki umowy proces zakupu.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, Warszawa, mazowieckie
12.12.2019 - 13.12.2019
1 390,00 zł
Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym - 3-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywid
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel*** w centrum, Kraków, małopolskie
11.12.2019 - 13.12.2019
Zamówienia publiczne w projektach unijnych - jak prawidłowo przeprowadzić procedurę. Warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowel
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Centrum konferencyjne Golden Floor Plaza, Warszawa, mazowieckie
19.12.2019 - 20.12.2019
Handel Wewnątrzwspólnotowy Eksport Import.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, Warszawa, mazowieckie
18.12.2019 - 18.12.2019
Zamówienia publiczne w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian. Elektronizacja RODO (3 dni)
ACC Training and Consulting Group
Zakopane, Hotel Logos ***, ul. Grunwaldzka 10 (blisko Krupówek), Zakopane, małopolskie
04.03.2020 - 06.03.2020
1 450,00 zł
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
ACC Training and Consulting Group
Mercure Poznań, ul. Roosevelta 20, Katowice, śląskie
12.12.2019 - 12.12.2019
590,00 zł
Prawo ochrony środowiska w praktyce – 3-dniowe szkolenie w Zakopanem (noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia).
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel*** w centrum, Zakopane, małopolskie
10.12.2019 - 13.12.2019
Współpraca pracodawcy i związku zawodowego po rewolucyjnych zmianach prawa – 1.1.2019
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Flor, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
12.12.2019 - 12.12.2019
520,00 zł
Specjalista ds. kadr i płac. Kompendium prawa pracy i naliczania wynagrodzeń w praktyce. 3-dniowe szkolenie w Zakopanem (noclegi
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel *** w Centrum, Zakopane, małopolskie
10.12.2019 - 13.12.2019
Kontrola zamówień publicznych
ACC Training and Consulting Group ACC Training and Consulting Group
Vienna House Easy Katowice **** ul. Sokolska 24​, Katowice, śląskie
18.12.2019 - 18.12.2019
590,00 zł
5% rabatu Windykacja i egzekucja. Jak skutecznie odzyskać należności
AVENHANSEN Sp. z o.o. AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
27.02.2020 - 27.02.2020
1 082,40 zł
Umowy w obrocie gospodarczym. Jak prawidłowo zgodnie z prawem sporządzić umowę z kontrahentem.
AVENHANSEN Sp. z o.o. AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum Biznesowe Tarasy, Warszawa, mazowieckie
16.12.2019 - 16.12.2019
Prawo pracy w 2019 roku - rewolucyjne zmiany
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o. Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Centrum miasta, Przemyśl, podkarpackie
13.12.2019 - 13.12.2019
450,00 zł
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy 2019/2020 - praktyczne warsztaty
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o. Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Polonia, Kraków, małopolskie
13.12.2019 - 13.12.2019
450,00 zł
Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o. Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
14.01.2020 - 14.01.2020
520,00 zł
Procesowe prawo pracy – praktyka polskich sądów pracy czyli jak reprezentować pracodawcę w sądzie
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o. Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
17.12.2019 - 17.12.2019
520,00 zł
DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO PRACY DO INNEGO PAŃSTWA W 2020 R. z uwzględnieniem zmian wynikających z dyrektywy 2018/957/UE
Grupa Most Wanted! Sp. z o.o. Grupa Most Wanted! Sp. z o.o.
Centrum Poznania, Poznań, wielkopolskie
18.12.2019 - 18.12.2019
Dokumentacja pracownicza 2019/2020 – akta osobowe dokumentacja czasu pracy dokumentacja nawiązania
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o. Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
18.12.2019 - 18.12.2019
520,00 zł
10% rabatu Instrumenty finansowe - kontrole i nieprawidłowości u Pośredników finansowych oraz Menedżera Funduszu Funduszy
AVENHANSEN Sp. z o.o. AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
20.02.2020 - 21.02.2020
2 189,40 zł
Incoterms 2020. NOWA WERSJA REGUŁ MIĘDZYNARODOWEJ IZBY HANDLOWEJ (ICC) NIEZBĘDNYCH PRZY ZAWIERANIU UMÓW HANDLOWYCH.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Mercure Stare Miasto Gdańsk****, ul. Heweliusza 22, Gdańsk, pomorskie
12.12.2019 - 12.12.2019
10% rabatu ZASADNICZE ZMIANY PRZEPISÓW KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO WPROWADZONE USTAWĄ Z DNIA 4 LIPCA 2019R.
Centrum Szkoleń Eureka
OMEGA, Poznań, wielkopolskie
16.12.2019 - 16.12.2019
675,27 zł
5% rabatu Zarządzanie reklamacjami - aspekty prawne
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
14.01.2020 - 14.01.2020
1 082,40 zł
5% rabatu Umowy handlowe - praktyczny warsztat sporządzania umów
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
18.02.2020 - 19.02.2020
1 943,40 zł
5% rabatu Rozpoczęcie działalności gospodarczej - aspekty prawne
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
05.03.2020 - 05.03.2020
1 082,40 zł
ISTOTNE ZMIANY DOTYCZĄCE PRZEPISÓW KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO OBJĘTYCH USTAWĄ Z DNIA 4.7.2019 R.
Centrum Szkoleń Eureka
kamienica pod Aniołami, Wrocław, dolnośląskie
09.03.2020 - 09.03.2020
675,27 zł
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe