Szukaj szkolenia

Szkolenie archiwalne
Szkolenie archiwalne

Import i Zakupy Wewnątrzwspólnotowe. Zabezpieczenie interesów kupującego w nowych uwarunkowaniach prawnych i zwyczajowych.

Kategoria szkolenia: Prawo ogólne
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, Warszawa, mazowieckie
04.12.2019 - 04.12.2019
790,00 zł (642,28 netto)

Zakres tematyczny szkolenia

Pobierz pełną ofertę szkolenia wraz z formularzem zgłoszeniowym i informacjami organizacyjnymi (PDF)>>

Harmonogram wszystkich szkoleń otwartych kliknij tutaj >>

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod nr telefonu:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053

Jakie przykładowe umiejętności szkolenie zapewni uczestnikom:
 • Zapoznanie z zasadami prowadzenia handlu zagranicznego w zakresie importu, nowymi uregulowaniami prawno-zwyczajowymi, które mogą być wykorzystane do zabezpieczenia interesów firm słuchaczy w zawieranych umowach.
 • Praktyczne porady dotyczące zawierania różnego rodzaju umów na różnych rynkach.
 • Praktyczne porady dotyczące zawierania różnego rodzaju umów na różnych rynkach,
 • Nabycie praktycznych wskazówek, jak negocjować umowy z partnerem zagranicznym, posługując się argumentami, które pojawiły się w nowych uregulowaniach.
 • Uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy o imporcie, dokumentach, sposobach rozliczeń, bazach dostawy, źródłach poszukiwania i weryfikacji partnera.
PROGRAM SZKOLENIA:

1. NIEZBĘDNA WIEDZA PRAWNO-ORGANIZACYJNA DOTYCZĄCA IMPORTU.
 • Jakie należy uwzględnić uwarunkowania prawno-zwyczajowe umów zakupu od partnera zagranicznego?
 • Jak wybrać prawo właściwego w umowie według nowego Rozporządzenia PE?
 • Gdzie szukać informacji o nowym rynku zagranicznym – kontrahentach, cenach, procedurach importowych?
 • Jak posłużyć się Konwencją CISG w zakupach?
2. PROCEDURY ETAPU OFERTOWEGO W IMPORCIE.
 • Kiedy umowa została zawarta w formie oferty z partnerami z UE i spoza UE?
 • Zasady posługiwania się zapytaniem ofertowym oraz organizowania przetargów w imporcie?
 • Jak sporządzić zamówienie i przeforsować swoje OWZ, uwzględniając specyfikę różnych rynków?
 • Kto może zawrzeć umowę ze strony partnera zagranicznego i jak to sprawdzić?
3. WYBÓR OGÓLNEJ KONCEPCJI KONTRAKTU (BAZY DOSTAWY I PŁATNOŚCI) PRZEZ IMPORTERA.
 • Jak dobrać bazę dostawy w imporcie wg. Incoterms 2010, zabezpieczając interesy kupującego?
 • Jaka powinna być baza dostawy przy zakupach morskich i dostawach na składy celne?
 • Jakie są uregulowania dotyczące maksymalnego terminu odroczenia płatności w imporcie z UE?
 • Jak powinien negocjować importer, gdy eksporter żąda różnych form zabezpieczenia płatności, w tym gwarancji czy akredytywy?
4. ZABEZPIECZANIE INTERESÓW IMPORTERA W KLAUZULACH KONTRAKTOWYCH.
 • Jak negocjować ze strony importera kary umowne i procedury dochodzenia reklamacji?
 • Jak zabezpieczyć dochodzenie roszczeń z tytułu jakości na różnych rynkach?
 • Kiedy wykorzystać odpowiedzialność umowną, a kiedy odpowiedzialność z mocy prawa?
 • Dlaczego na niektórych rynkach lepiej wybrać arbitraż niż sąd powszechny?
 • Jak i w których obszarach można zwolnić się od odpowiedzialności kontraktowej będąc importerem?
 • Kiedy, jak, gdzie….? Odpowiedzi na problemy uczestników.
ANALIZA PRZYPADKÓW (CASE STUDY):
 • analiza zapisów w kontraktach i dokumentach w handlu zagranicznym, z punktu widzenia interesów importera,
 • omówienie sytuacji spornych w imporcie na podstawie zdjęć z portów, magazynów, terminali.
Program nie stanowi harmonogramu i tematy są omawiane w różnej, aczkolwiek logicznej kolejności oraz rozwijane zgodnie z zainteresowaniem uczestników. W trakcie szkolenia odpowiedzi na pytania uczestników dokonywane są na bieżąco. Uczestnicy otrzymują obszerny komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.

DODATKOWO:
 • Uczestnicy otrzymują komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.
 • Konsultacje z trenerem po szkoleniu przez Internet.
 • Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na min. 10 dni przed jego terminem.
OPIS SZKOLENIA:
Wiele przedsiębiorstw z powodzeniem działa na rynku globalnym, dokonując zakupów za granicą, zarówno na rynku Unii Europejskiej, jak i z krajów spoza UE . Umowy zawierane z partnerem zagranicznym są szczególnie ważnym rodzajem umów, ze względu na różnorodność rozwiązań prawnych, zwyczajowych oraz uwarunkowania kulturowe. Należy pamiętać, że konwencje międzynarodowe mają pierwszeństwo przed ustawami, regulującymi te kwestie.
Polska, wstępując do UE uznała ponadto pierwszeństwo prawa UE nad rozwiązaniami krajowymi. Na handlowca spadł więc obowiązek poruszania się w bardzo skomplikowanym, ulegającym ciągłym zmianom systemie. Brak szerokiej wiedzy na ten temat powoduje liczne błędy na etapie negocjowania i realizacji takich umów, w tym generowanie niepotrzebnych ryzyk i kosztów.
Nie można tu polegać na doświadczeniu, bo zmieniają się nie tylko uwarunkowania prawne (poufność, prawa autorskie), procedury (transport multimodalny, nowe dokumenty, formy rozliczeń, itp.), ale także zwyczaje w tym zakresie (Incoterms, UCP, URDG, itp.).

Naszym celem jest pokazanie, jak dokonać właściwych zabezpieczeń w umowach, które pozwolą uniknąć niepotrzebnych kosztów dla obu partnerów, w sytuacji powstania sporu. Oszczędności bieżące i ograniczenie kosztownej odpowiedzialności w przyszłości są argumentami, za traktowaniem naszego szkolenia jako niezbędnej inwestycji.

Grupa docelowa

Szkolenie kierujemy do: Kadry menedżerskiej, pracowników działów: importu i zakupów oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i rozliczanie umów z partnerami zagranicznymi.

Certyfikaty

Zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.

Metodologia

Wykład, studia przypadków, dyskusja.

Informacje dodatkowe

ZAKWATEROWANIE: osobom zainteresowanym pomagamy w rezerwacji noclegu w hotelach, w których odbywa się szkolenie lub w innych hotelach / apartamentach będących w ich pobliżu. Istnieje możliwość zakwaterowania w przeddzień szkolenia. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 10.00 – 16.00

CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA WYNOSI 790 zł. netto + 23% VAT i obejmuje:
wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 990 zł. netto + 23% VAT

Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dofinansowanych EFS - zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych PARP . Posiadamy certyfikat SUS 2.0 i wpis do RIS WUP. Poznaj ofertę EFS>>

Pełna oferta szkolenia wraz z formularzem zgłoszeniowym i informacjami organizacyjnymi (PDF)>>

Harmonogram wszystkich szkoleń otwartych kliknij tutaj >>

W przypadku jakichkolwiek pytań, bardzo prosimy o kontakt pod nr telefonu:
(22) 853 35 23,tel. kom.: 607 573 053.

Lokalizacje i terminy

Warszawa woj. mazowieckie
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2
22.05.2019 - 22.05.2019
0,00 zł (0,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2
16.10.2019 - 16.10.2019
0,00 zł (0,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2
04.12.2019 - 04.12.2019
0,00 zł (0,00 netto)

Polecane szkolenia

Umowy na usługi i systemy IT (warsztaty)
eduFuturo
saleMordor.pl, Warszawa, mazowieckie
10.12.2020 - 10.12.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Zatrudnianie cudzoziemców - ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców spoza UE
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
16.11.2020 - 16.11.2020
910,20 zł (740,00 netto)
5% rabatu Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel *** w Centrum, Wrocław, dolnośląskie
24.08.2020 - 25.08.2020
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
5% rabatu Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) dla początkujących. Kompendium obowiązujących przepisów od podstaw – 1-dnio
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
07.08.2020 - 07.08.2020
725,70 zł (479,67 netto)
5% rabatu Postępowanie odwoławcze w praktyce w świetle obowiązujących przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) 1 d
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
17.07.2020 - 17.07.2020
848,70 zł (690,00 netto)
5% rabatu Kodeks Spółek Handlowych (KSH). Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Kraków, małopolskie
26.10.2020 - 27.10.2020
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
5% rabatu Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym i ich należyte zabezpieczenie -2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Kraków, małopolskie
29.07.2020 - 30.07.2020
1 350,00 zł (1 097,56 netto)
5% rabatu Kodeks Postępowania Administracyjnego KPA w świetle nowelizacji 2017-2019 oraz redagowanie aktów administracyjnych
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel***, Zakopane, małopolskie
15.09.2020 - 18.09.2020
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
Zasady technik prawodawczych
WIK Consulting
sala szkoleniowa WIK Consulting, Warszawa, mazowieckie
13.10.2020 - 13.10.2020
984,00 zł (800,00 netto)
Rozwiązania praktyczne i nowości prawne w zakresie stosowania: prawo pracy - RODO - ubezp. społeczne - PPK - w 2020r.
JAKRO SZKOLENIA AUDYT Jacek Kropkowski
Iława, Iława, warmińsko-mazurskie
13.07.2020 - 13.07.2020
405,90 zł (330,00 netto)
Ochrona Danych Osobowych – Pracownicze Plany Kapitałowe Szkolenie w siedzibie Zamawiającego
JAKRO SZKOLENIA AUDYT Jacek Kropkowski
Bolesławiec, Bolesławiec, dolnośląskie
02.03.2020 - 31.07.2020
676,50 zł (550,00 netto)
5% rabatu Kodeks Postępowania Administracyjnego KPA w świetle nowelizacji 2017-2019 oraz redagowanie aktów administracyjnych
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel***, Kołobrzeg, zachodniopomorskie
29.09.2020 - 02.10.2020
2 693,70 zł (2 190,00 netto)
Rozwiązania praktyczne i nowości prawne w zakresie stosowania: prawo pracy - RODO - ubezp. społeczne - PPK - w 2020r.
JAKRO SZKOLENIA AUDYT Jacek Kropkowski
Lębork, Lębork, pomorskie
20.07.2020 - 20.07.2020
270,60 zł (220,00 netto)
Podróże służbowe na obszarze kraju i poza jego granicami
ODDK Sp.z o.o. Sp.k.
Centrum Szkoleniowe ODDK ul. Rzemieślnicza 33, Sopot-Wyścigi, pomorskie
05.08.2020 - 05.08.2020
450,00 zł (450,00 netto)
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
ODDK Sp.z o.o. Sp.k.
Internet, Sopot-Wyścigi, pomorskie
15.07.2020 - 15.07.2020
490,00 zł (398,37 netto)
5% rabatu Kodeks Postępowania Administracyjnego KPA w świetle nowelizacji 2017-2019 oraz redagowanie aktów administracyjnych
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel***, Kołobrzeg, zachodniopomorskie
29.09.2020 - 02.10.2020
2 693,70 zł (2 190,00 netto)
Pochodzenie i status celny towarów w obrocie międzynarodowym.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
15.09.2020 - 15.09.2020
787,20 zł (640,00 netto)
Klasyfikacja taryfowa i korzystanie ze Wspólnotowej Taryfy Celnej
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
14.09.2020 - 14.09.2020
787,20 zł (640,00 netto)
Odpowiedzialność i OBRONA członków zarządu oraz kadry managerskiej - Wykazanie BRAKU WINY
POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA I GOSPODARKI RYNKOWEJ
online, Warszawa, mazowieckie
21.07.2020 - 21.07.2020
399,75 zł (325,00 netto)
VAT od transakcji międzynarodowych (towary i usługi), w tym zmiany od 1.01.2020.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
16.09.2020 - 16.09.2020
848,70 zł (690,00 netto)
Prawo autorskie oraz zagadnienia dotyczace ochrony wizerunku. Zasady publikacji czyjegoś wizerunku i jego ochrona.
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Pałac Staszica (budynek PAN), ul. Nowy Świat 72, Warszawa, mazowieckie
21.09.2020 - 21.09.2020
811,80 zł (660,00 netto)
Prawo prasowe - podstawowe zagadnienia niezbędne do wykonywania pracy dziennikarzy, rzeczników prasowych, osób z PR
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Pałac Staszica (budynek PAN), ul. Nowy Świat 72, Warszawa, mazowieckie
22.09.2020 - 22.09.2020
811,80 zł (660,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe