Szukaj szkolenia

Jak być perswazyjnym i relacyjnym w sprzedaży

Kategoria szkolenia: Sprzedaż
Hotel Novotel, Gdańsk, mazowieckie
17.03.2020 - 18.03.2020
1 340,70 zł (1 090,00 netto)

CEL I PROGRAM SZKOLENIA

Celem tych praktycznych warsztatów jest przede wszystkim wzmocnienie i rozwój kompetencji zawodowych u pracowników działu sprzedaży: sprzedawców, negocjatorów oraz KAMów. Sztuka perswazyjnej komunikacji w procesie sprzedaży i negocjacji jest niezbędną umiejętnością każdego, kto ma do czynienia z klientem, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności. Trenowane będą głównie umiejętności świadomego i skutecznego wykorzystania języka perswazji, jako elementu wspólnego, występującego zarówno w procesie sprzedaży, jak i negocjacji oraz praktyczne techniki i taktyki negocjacyjne.   Uczestnicy zostaną wyposażeni w szereg narzędzi sprzedażowych, dzięki którym sprawnie będą potrafili:

 • Przygotować sensowną i trudną do obalenia argumentację.
 • Dostosowywać swoją wypowiedź lub strategię do typu osobowości rozmówcy.
 • Błyskotliwie formułować riposty.
 • Uniknąć niekorzystnego dla siebie oddziaływania perswazyjnego innych osób.
 • Posiadać zdolność sterowania emocjonalnym klimatem dialogu.
 • Identyfikować przyjęty przez rozmówcę model negocjacyjny oraz niwelować jego główne atuty.
 • Sprawnie i niepostrzeżenie stosować techniki wpływu społecznego.

Korzyści dla uczestników:

Podczas szkolenia uczestnik pozna techniki prowadzenia skutecznej rozmowy handlowej z klientem w oparciu o zasady wywierania wpływu i skutecznej finalizacji sprzedaży.

Kluczową korzyścią dla uczestników będzie przede wszystkim wyraźny wzrost ich skuteczności zawodowej, osiągnięty między innymi dzięki:

 • Zdecydowanemu zwiększeniu osobistej skuteczności w interakcji z innymi ludźmi.
 • Wzmocnieniu umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach negocjacyjnych.
 • Zwiększeniu poziomu profesjonalizmu w obszarze budowania długotrwałych pozytywnych relacji z otoczeniem.
 • Nowym umiejętnościom świadomego stosowania strategicznych i intelektualnych technik wpływu społecznego.
 • Sprawnemu handlowaniu ustępstwami oraz umiejętności osiągania rozwiązań zadowalających obie strony.
 • Stosowaniu strategii i taktyk negocjacyjnych w celu osiągania efektu WIN – WIN.

Program szkolenia:

Moduł I   Diagnoza miejsca, w którym jesteś:

 • Przełamanie ograniczeń mentalnych.
 • Co wyróżnia wybitnych handlowców od rzeszy nieudaczników?
 • Wykreowanie mentalności zwycięzcy, poprzez uporządkowanie nastawienia do siebie, swoich możliwości oraz swoich osobistych umiejętności w relacji z innymi ludźmi.

Moduł II   Język perswazji w sprzedaży:

 • Warunki skuteczności języka perswazji.
 • Typologia najważniejszych argumentów perswazyjnych.
 • Zasady doboru argumentów.
 • Oddziaływanie na emocje odbiorcy.
 • Słowa zwrotnice.
 • Modele językowe i kluczowe słowa
 • Pomysły na nawykowe „tak, ale”.
 • Rola zachowań niewerbalnych w procesie perswazji.

Moduł III  Mechanizmy wywieranie wpływu:

 • Psychologiczne techniki prowadzenia trudnej rozmowy perswazyjnej.
 • Operowanie samooceną zaniżoną, zawyżoną i adekwatną w rozmowie z trudnym klientem.
 • Pozorne poddawanie się sugestii klienta.
 • Ukryte sterowanie reakcjami trudnego klienta.
 • Kreowanie własnej sytuacji przewagi psychologicznej.
 • Techniki podejmowania racjonalnego ryzyka
 • Technika zwalczania dominacji klienta nad przedstawicielem handlowym.
 • Budowanie pozytywnego klimatu emocjonalnego celem „zmiękczenia” klienta.
 • Typy zachowań asertywnych w prewencji konfliktów z klientem.
 • Manipulacja a psychologiczne sterowanie zachowaniem klientów w sytuacji konfliktu interesów.
 • Manipulacja jako psychopatyczna strategia oszukiwania.

Moduł IV  Wykorzystanie metaprogramów w komunikacji intepersonalnej:

 • Autorytet wewnętrzny i zewnętrzny.
 • Ja i inni.
 • Podobieństwa i różnice.
 • Dążenie a unikanie.
 • Opcje i procedury.
 • Sposoby dotarcia do wszystkich typów osobowościowych.

Moduł V   Narzędzia negocjacyjne:

 • Efektywne planowanie negocjacji.
 • Identyfikacja potrzeb własnych i zrozumienie drugiej strony.
 • Ustalanie i identyfikacja zmiennych negocjacyjnych.
 • Priorytety zmiennych z punktu widzenia obu stron.
 • Konstruowanie najlepszych alternatyw (BATNA).

Moduł VI    Kompetencje negocjacyjne:

 • Bariery komunikacyjne.
 • Komunikacja jednostronna i dwustronna.
 • Dostosowanie przekazu komunikacyjnego do rozmówcy.
 • Komunikatywność i precyzja wypowiedzi.
 • Asertywna wymiana ustępstw.
 • Handlowanie ustępstwami i ryb warunkowy.

Moduł VII    Taktyki negocjacyjne:

 • Konstrukcja twardych i miękkich warunków handlowych.
 • Twarde taktyki otwarcia (Przeszkadzania i przerywania, Niedopuszczanie do głosu, Aroganckiego Partnera, Wzbudzania poczucia winy, Drzwiami w twarz, czyli wysoka piłka, Szokująca oferta, Groźby, Blefu czy Wyciskania).
 • Miękkie taktyki otwarcia (Wysmażania pączusia, Kozła ofiarnego, Dziel i zdobywaj, Łagodnego dotyku czy Stopy w ustach).
 • Taktyki wstępnej fazy wymiany stanowisk (Wolność wyboru, Udawanie bezinteresowności, Idziemy za tłumem, czyli społecznego dowodu słuszności albo Magiczne „ZANIM”)
 • Taktyki wychodzenia z impasu (Przedłużanie pozytywnych strzałek, Odłożenia na później, Przepuszczania zdechłych krów, Przeciwnego przykładu, Wypuszczania pary i Wyjścia na balkon).
 • Taktyki sprzedawania ustępstw (Zdartej płyty, Pustego portfela, Zdechłej Ryby, Stopy w drzwiach, Niskiej piłki, Pozornego kompromisu, Pozornych ustępstw i Nie odmawiam dwa razy).
 • Taktyki zakończenia (Wielki Deal, Imadło i Dokręcanie śruby, Gruszki na wierzbie czyli Nagroda w raju, Dzielenie różnicy na pół, Sztywny nieobecny, Na Rumuna, Zmęczenie materiału, Brak mi kompetencji i Wycofanie się z oferty).

Moduł VIII   Psychologiczne techniki wpływu w warunkach negocjowania i renegocjowania:

 • Wojna pozorów.
 • Reguła wzajemności.
 • Reguła konsekwencji.
 •  
 • Złudzenia (Efekt Kontrastu, Efekt Aleksa Iwanowicza, Efekt Niedostępności, Efekt Bumerangu, Efekt Otella, Efekt Tonącego Statku).
 • Fałszywe zwierciadło.

Moduł IX   Kontrola emocji i stresu:

 • Czynniki wywołujące stres.
 • Czynniki pozwalające dystansować się od negatywnych emocji.
 • Techniki rozmowy ze zdenerwowaną lub agresywną osobą.
 • Umiejętne odwoływanie się do swoich mocnych stron i pozytywnych emocji.
 • Metody zapobiegania i radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami.

Moduł X   Gry klientów:

 • Gry handlowe stosowane przez klientów.
 • Gry korporacyjne oraz instytucjonalne.
 • Analiza transakcyjna gier w kategoriach psychologicznych.
 • Strategie nie ulegania konkretnym grom klientów.
 • Identyfikacja i sposoby obrony przed technikami wpływu społecznego stosowanych przez klientów.
 • Ustalanie długofalowych zasad partnerskiej współpracy z klientem, opartej na jasnym komunikowaniu wzajemnych potrzeb i interesów.

Podsumowanie szkolenia.

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

Grupa docelowa

sprzedawcy, którzy dopiero zaczynają swoją karierę zawodową

 • doświadczeni sprzedawcy, którzy już dokładnie wiedzą czego chcą więcej i do jakich sytuacji mogliby być lepiej się przygotowanie
 • sprzedawcy w kanałach detalicznych i hurtowych,
 • sprzedawcy B2B oraz dla klienta indywidualnego

Certyfikaty

Dyplom Effect Group

Metodologia

Relacja teorii do praktyki wynosi jak 20:80. Szkolenie kształci kompetencje. Poza niektórymi ćwiczeniami wprowadzającymi, jak testy czy zadania indywidualne – przez większość warsztatów uczestnicy ćwiczą w parach, trójkach lub kilkuosobowych grupach symulacje scenek komunikacyjnych. Indywidualnie rozważymy zastosowanie pomocy dydaktycznych z grupy: dyktafon, kamera. Stawiamy na pracę według Cyklu Kolb’a oraz indywidualnych doświadczeniach. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie” pozwalającej uczestnikom warsztatów w praktyczny sposób poznać i zastosować przyswajane narzędzia i techniki  z zakresu skutecznego obsługi trudnego klienta i postaw asertywnych. Każde ćwiczenie i gra są omawiane. W ciągu całego warsztatu prowadzony jest trenerski monitoring uczestników i przekazywane informacje zwrotne modelujące pożądaną postawę i umiejętności w zakresie komunikacji w zespole.

 • Gry i ćwiczenia wpływają na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań w komunikacji i współpracy zespołowej poprzez przełożenie obserwacji zachowań własnych i innych uczestników na realne sytuacje w miejscu pracy
 • Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną przekazują praktyczną wiedzę o zasadach efektywnej komunikacji w zespole
 • Dyskusje  moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z komunikacją w zespole
 • Testy autodiagnostyczne –  wskazują mocne i słabe strony uczestników szkolenia w budowaniu   i utrzymywaniu relacji interpersonalnych  (wyniki tylko do wiadomości uczestników)
 • Prace grupowe umożliwią wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy Uczestnikami
 • Ćwiczenia grupowe umożliwią budowanie pozytywnej atmosfery sprzyjającej współpracy w zespole

Informacje dodatkowe

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1 090 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Lokalizacje i terminy

Gdańsk woj. mazowieckie
Hotel Novotel
17.03.2020 - 18.03.2020
1 340,70 zł (1 090,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Hotel IBIS
04.06.2020 - 05.06.2020
1 340,70 zł (1 090,00 netto)
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
04.06.2020 - 05.06.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Techniki sprzedaży pozyskiwania i obsługi klientów
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
21.04.2020 - 22.04.2020
1 463,70 zł (1 190,00 netto)

Polecane szkolenia

10 Tricków Negocjatora
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
05.03.2020 - 06.03.2020
1 390,00 zł (1 390,00 netto)
10% rabatu Negocjacje zakupowe w praktyce
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*** AMBER, Gdańsk, pomorskie
02.03.2020 - 03.03.2020
1 820,40 zł (1 480,00 netto)
Nowoczesne Strategie Sprzedaży I Finalizacji Transakcji
Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Gdańsk, Gdańsk, pomorskie
23.03.2020 - 24.03.2020
1 350,00 zł (1 350,00 netto)
10% rabatu Skuteczny specjalista działu zakupów
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel *** Quality Silesian, Katowice, śląskie
30.03.2020 - 31.03.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
10% rabatu Skuteczny przedstawiciel handlowy
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*****Radisson Blu, Kraków, małopolskie
14.05.2020 - 15.05.2020
1 820,40 zł (1 480,00 netto)
10% rabatu Negocjacje w biznesie
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum Szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
23.04.2020 - 24.04.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
10% rabatu Techniki sprzedaży i skuteczna komunikacja w obsłudze klienta
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel ***** Radisson Blu, Kraków, małopolskie
20.04.2020 - 21.04.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
10% rabatu Komunikacja telefoniczna w budowaniu długotrwałych relacji z Klientem
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*****Radisson Blu, Kraków, małopolskie
02.03.2020 - 03.03.2020
1 820,40 zł (1 480,00 netto)
10% rabatu Komunikacja asertywna z klientem wewnętrznym i zewnętrzny
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Sale szkoleniowe - Ogrodowa 12 Conference Center, Poznań, wielkopolskie
17.03.2020 - 18.03.2020
1 820,40 zł (1 480,00 netto)
10% rabatu Profesjonalna obsługa reklamacji w firmie
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*** AMBER, Gdańsk, pomorskie
04.05.2020 - 05.05.2020
1 820,40 zł (1 480,00 netto)
10% rabatu Profesjonalne techniki sprzedaży i skuteczna komunikacja w obsłudze klienta
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*** AMBER, Gdańsk, pomorskie
25.05.2020 - 26.05.2020
1 820,40 zł (1 480,00 netto)
10% rabatu Skuteczne negocjacje handlowe
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*** Amber, Gdańsk, pomorskie
02.03.2020 - 03.03.2020
1 820,40 zł (1 480,00 netto)
10% rabatu Profesjonalna obsługa klienta przez telefon z elementami telemarketingu
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*** Amber, Gdańsk, pomorskie
09.03.2020 - 10.03.2020
1 820,40 zł (1 480,00 netto)
10% rabatu Asertywność w sprzedaży i obsłudze klienta czyli sztuka satysfakcjonowania klienta
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel***Amber, Gdańsk, pomorskie
23.03.2020 - 24.03.2020
1 820,40 zł (1 480,00 netto)
Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
04.06.2020 - 05.06.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
5% rabatu Skuteczna sprzedaż przez LinkedIn
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Radisson Blu Hotel, Kraków, małopolskie
23.03.2020 - 23.03.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
10% rabatu Optymalizacja wyniku negocjacji przy braku równowagi sił. Zaawansowane negocjacje dla praktyków
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel Europejski *** we Wrocławiu, Wrocław, dolnośląskie
04.06.2020 - 05.06.2020
1 820,40 zł (1 480,00 netto)
10% rabatu Poszukiwanie i pozyskiwanie nowego klienta. Praktyczne warsztaty z elementami telefonicznego umawiania spotkań
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel***Europejski, Wrocław, dolnośląskie
28.05.2020 - 29.05.2020
1 820,40 zł (1 480,00 netto)
10% rabatu Trening efektywnej sprzedaży z elementami negocjacji
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*** Europejski, Wrocław, dolnośląskie
06.04.2020 - 07.04.2020
1 820,40 zł (1 480,00 netto)
10% rabatu Cross-selling i up-selling czyli maksymalizowanie zysków z jednej transakcji
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel Europejski *** we Wrocławiu, Wrocław, dolnośląskie
20.04.2020 - 21.04.2020
1 820,40 zł (1 480,00 netto)
MS Excel w dziale sprzedaży
Network Masters
Gdynia, Gdynia, pomorskie
12.03.2020 - 13.03.2020
848,70 zł (690,00 netto)
MS Excel w dziale zakupów
Network Masters
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
16.03.2020 - 27.03.2020
848,70 zł (690,00 netto)
Rękojmia i gwarancja – rozpoznawanie i rozpatrywanie reklamacji
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
24.04.2020 - 24.04.2020
848,70 zł (690,00 netto)
Proaktywna sprzedaż telefoniczna produktów i usług
Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Poznań, Poznań, wielkopolskie
18.03.2020 - 18.03.2020
690,00 zł (690,00 netto)
PROFESJONALNE NEGOCJACJE HANDLOWE
Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Katowice, Katowice, śląskie
30.03.2020 - 31.03.2020
1 350,00 zł (1 350,00 netto)
oferta promowana
NOWOCZESNE STRATEGIE SPRZEDAŻY intensywne warsztaty handlowe
Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
04.03.2020 - 05.03.2020
1 350,00 zł (1 350,00 netto)
Proaktywna sprzedaż telefoniczna produktów i usług
Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Poznań, Poznań, wielkopolskie
18.03.2020 - 18.03.2020
690,00 zł (690,00 netto)
PROFESJONALNE NEGOCJACJE HANDLOWE
Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Katowice, Katowice, śląskie
30.03.2020 - 31.03.2020
1 550,00 zł (1 550,00 netto)
NOWOCZESNE STRATEGIE SPRZEDAŻY intensywne warsztaty handlowe
Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
04.03.2020 - 05.03.2020
1 350,00 zł (1 350,00 netto)
Negocjacje w biznesie - termin gwarantowany
Communication Corner Izabela Cichosz-Chmielecka
Iview Meetings /Warszawa, Centrum Konferencyjne Zielna (Zielna 37), Warszawa, mazowieckie
24.03.2020 - 25.03.2020
1 990,00 zł (1 617,89 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe