Szukaj szkolenia

komunikacja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem, asertywność oraz inteligencja emocjonalna - efektywność osobsta

Kategoria szkolenia: Umiejętności osobiste
szkolenie Zdalne, Online, śląskie
14.06.2021 - 15.06.2021
1 100,00 zł (1 100,00 netto)
  • Opcje szkoleniapewne szkolenie

WAGA: Każde szkolenie może być zrealizowane w formie szkolenia ZDALNEGO / ON-LINE
Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy do kontaktu 

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA - CZ1 komunikacja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem, asertywność oraz inteligencja emocjonalna

 

Komunikacja interpersonalna jest podstawą wszelkich interakcji między ludźmi. Jest też uniwersalnym narzędziem, które wykorzystujemy niezależnie od tego, czym się zajmujemy. Trudno wyobrazić sobie dzisiaj jakiekolwiek stanowisko, którego efekty pracy nie są powiązane z efektami pracy innych osób. Niezależnie od celu, w jakim się komunikujemy (aby informować, wyjaśniać, negocjować, wspierać czy motywować) porozumiewanie się stanowi podstawę naszych relacji w życiu prywatnym, jak i na gruncie zawodowym. 

 

Znajomość zasad efektywnej komunikacji, umiejętne słuchanie, prowadzenie dyskusji czy też asertywne wyrażanie własnego zdania to niezwykle wartościowe i niezbędne umiejętności , aby budować zdrowe relacje z innymi i odnosić życiowe sukcesy. Wiedza o rządzących komunikacją interpersonalną zasadach, uwzględniających cechy osobowe, psychologię emocji oraz umiejętności poprawnego konstruowania oraz odbierania komunikatów oraz spójność treści i formy, aby to co chcemy powiedzieć było tym, co rzeczywiście mówimy - to obszar, który powinniśmy stale rozwijać należy rozwijać. 

 

Celem warsztatów będzie nabycie niezbędnej wiedzy z zakresu psychologii emocji, inteligencji emocjonalnej, źródeł powstawania konfliktów oraz wykształcenie praktycznych umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, wpływających na efekty i jakość naszych relacji. 

 

Uczestnicy zrozumieją, jak duże znaczenie w komunikacji odgrywają nasze myśli i przekonania, otrzymają narzędzia pozwalające na skuteczne radzenie sobie w sytuacjach trudnych związanych z konfliktem oraz poznają zasady budowania autorytetu/ marki własnej w życiu prywatnym i zawodowym.

 

Warsztat szkoleniowy pokaże uczestnikom, w jaki sposób ludzie mogą na siebie oddziaływać, z czego składa się komunikacja międzyludzka oraz jak rozwijać inteligencję emocjonalną. Uczestnicy szkolenia zapoznają się też w praktyce z najskuteczniejszymi stylami i strategiami komunikacyjnymi, umożliwiającymi dokładne zrozumienie drugiej strony. 

Zdolność do efektywnego komunikowania się nigdy wcześniej nie była tak istotna, jak dziś! Chcesz poznać:

·swój osobisty potencjał w zakresie komunikacji interpersonalnej? 

· jak dzięki komunikacji osiągnąć sukces w budowaniu relacji? 

· w jaki sposób możesz świadomie zarządzać komunikacją niewerbalną, by wzbudzać zaufanie i sympatię? 

· czym jest konstruktywna informacja zwrotna? 

· różnice między słyszeniem a słuchaniem? 

· parafrazę, aby móc wpływać na redukcję konfliktów i nieporozumień?

· zrozumianym i zrozumiałym w kontaktach interpersonalnych?  

· w jaki sposób zbudować dobre relacje z rozmówcą i jak słowami wpływać na zachowanie innych? 

· jak powstają emocje i jak nimi zarządzać w zgodzie z samym sobą? 

· czym jest stres, skąd się bierze wypalenie zawodowe i jak temu zapobiegać? 

· sposoby na wykorzystanie i rozwijanie inteligencji emocjonalnej? 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA: 

· uświadomią sobie znaczenie umiejętności porozumiewania się i jej wpływu na budowanie relacji międzyludzkich, 

· nauczą się wykorzystywać zasady poprawnej komunikacji niewerbalnej w budowaniu marki własnej/ autorytetu 

· poznają techniki zadawania efektywnych pytań oraz korzyści z aktywnego słuchania 

· nauczą się świadomego zarządzania komunikacją werbalną i niewerbalną, 

· zdobędą praktyczne umiejętności udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej 

· zapoznają się z zasadami asertywnej komunikacji 

· nauczą się wykorzystywać inteligencję emocjonalną w celu poprawy komunikacji interpersonalnej 

· zapoznają się z przyczynami powstawania stresu, jego następstwami oraz możliwościami jego redukcji w szybki i skuteczny sposób 

· nauczą się świadomie kreować swoją postawę oraz wypracują własny model wizerunku

 

Czas trwania: 2 dni (16 h) 

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO: 1100 zł brutto / os (zw. z VAT) 

 

Cena szkolenia zawiera: 

• pakiet materiałów szkoleniowych, 

• obiad + przerwy kawowe, 

• certyfikat ukończenia szkolenia, 

• indywidualne konsultacje z trenerem w dniu trwania szkolenia 

 

Metodologia prowadzenia szkolenia: 

 

Dużym atutem naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter oraz nowoczesne aktywne metody warsztatowe. Zgodnie z Cyklem KOLBA, by zagwarantować SKUTECZNOŚĆ szkolenia: 

20% czasu – poświęcamy teorii 

80 % czasu poświęcone jest na: 

- symulacje, - mini- wykłady- ćwiczenia- prace indywidualne, w parach i grupowe, 

- dyskusje moderowane przez trenera, - burze mózgów,- case study. 

 

Warsztatowy charakter szkolenia umożliwi uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy oraz pozyskanie konkretnych umiejętności praktycznych. 

Zasadą pracy będzie wspólne wypracowywanie rozwiązań. Feedback ze strony trenera będzie miał charakter motywujący, otwierający na rozwój. 

! Praca w małych grupach szkoleniowych pozwala na zastosowanie metod coachingowych oraz gwarantuje intensywną, warsztatową formę prowadzenia szkolenia. 

 

PROGRAM SZKOLENIA: 

EFEKTYWNE KOMUNIKOWANIE SIĘ ŹRÓDŁEM SUKCESÓW W BUDOWANIU RELACJI 

· Znaczenie komunikowania się w budowaniu relacji 

· Efektywna komunikacja a „bariery” komunikacyjne 

· Komunikacja to nie tylko słowa, jak wykorzystać świadomie przekaz niewerbalny 

· Jak się porozumieć, gdy nie ma „chemii” Czym są style komunikowania? Ich znaczenie w efektywnej współpracy zespołu 

· Autodiagnoza własnego stylu komunikacyjnego. Macierz zachowań i reakcji a styl osobowościowy 

· Rapport, jako podstawa zrozumienia, budowania relacji oraz wywierania wpływu 

 

KOMUNIKACJA WERBALNA VS. KOMUNIKACJA NIEWERBALNA 

· Anatomia wypowiedzi · Słowa niosą moc – co mówić, aby nas słuchano 

· Wykorzystanie języka wpływu i perswazji 

· Fakty a ich interpretacja – skąd się biorą zniekształcenia w komunikacji werbalnej i jak je eliminować. 

 

AKTYWNE SŁUCHANIE 

· Znaczenie słuchania – zasady rządzące aktywnym słuchaniem. 

· Sztuka zadawania pytań – siła DOBRYCH pytań w komunikacji. 

· Korzyści z zadawania pytań. 

· Pytania jako metoda zbierania informacji oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. 

· Technika parafrazy a wspólne zrozumienie komunikatów. 

· Prowadzenie rozmów poprzez zadawanie pytań. 

 

ROLA INFORMACJI ZWROTNEJ W KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ I BUDOWANIU RELACJI 

·Dobra” i „zła” informacja zwrotna – cechy. 

· Jak udzielać motywującej informacji zwrotnej w trudnych sytuacjach 

· Krytyczna informacja zwrotna 

· Pochwały i okazywanie uznania – jak to działa na innych. 

 

ASERTYWNA KOMUNIKACJA W KONTAKTACH INTERPERSONALNYCH 

· Czym jest asertywność? 

· Asertywne wyrażanie oczekiwań – komunikat JA. 

· Egzekwowanie własnych praw i ustanawianie granic psychologicznych. 

· Metody mówienia NIE w ujęciu asertywnym 

· Nierealne żądania. Obrona przed szantażem, manipulacją i agresją. 

· Jak skutecznie kontrolować rozmowę? 

· Asertywna komunikacja bez nieporozumień. Informacja zwrotna i inne komunikaty asertywne . 

 

SYTUACJE TRUDNE I KONFLIKTOWE I SPOSOBY ICH ROZWIĄZYWANIA 

· skąd się biorą konflikty i jak im zapobiegać 

· rodzaje sytuacji trudnych i konfliktowych 

· analiza i sposoby rozwiązania konfliktów w praktyce 

 

AUTOPREZENTACJA JAKO ŚWIADOMY KOMUNIKAT 

· Co komunikujemy innym 

· Czym jest wizerunek własny 

· Poczucie własnej wartości a wizerunek 

· Rola wizerunku w życiu zawodowym 

· Budowanie wiarygodności 

· Elementy komunikacji niewerbalnej i werbalnej 

· Spójność komunikatów. Znaczenie gestów, praca głosem, parajęzyk 

 

KOMPETENCJE INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ 

Kompetencje psychologiczne (relacje z samym sobą) 

· Samoświadomość 

· Samoocena 

· Samokontrola lub Samoregulacja 

· Kompetencje prakseologiczne (inaczej kompetencje działania-nasz stosunek do zadań, wyzwań i działań) 

· Motywacja 

· Zdolności adaptacyjne 

· Sumienność

 

Kompetencje społeczne (relacje z innymi) 

· Empatia 

· Asertywność 

· Perswazja 

· Przywództwo 

· Współpraca  Empatia 

· Asertywność 

· Perswazja 

· Przywództwo 

· Współpraca  

 

ZARZĄDZANIE EMOCJAMI. STRES 

· po co nam emocje 

· ABC emocji – metody pracy 

· skąd się bierze stres '

· stres pozytywny i negatywny techniki rozładowania stresu 

 

 

POLECAMY INNE SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ GRUPĘ SZKOLENIOWĄ SOLBERG:

- Skuteczny Lider Zespołu
- Nowoczesne Zarządzanie Zespołem
- Nowoczesne Strategie Sprzedaży
- Budowanie relacji z Klientem
- Proaktywna Sprzedaż Telefoniczna
- Profesjonalne Negocjacje Handlowe
- Telefoniczne umawianie spotkań
- Profesjonalna Obsługa Klienta
- Efektywność Osobista

Zapraszamy do skorzystania z bogatej oferty szkoleń zamkniętych. Program szkoleń dopasujemy do Państwa oczekiwań

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

 

Celem dokonania zgłoszenia proszę o przesłanie karty zamówienia na adres: biuro@solberg-szkolenia.pl

 

TERMINY AKTUALNYCH SZKOLEŃ OTWARTYCH ZNAJDZIESZ TUTAJ: https://solberg-szkolenia.pl/#harmonogram

Zapraszamy do współpracy.

 

Planujesz przeszkolić więcej osób, z chęcią przygotujemy ofertę szkolenia zamkniętego.

ZAUFALI NAM:

Kim jesteśmy? 


 

Grupę Szkoleniowa SOLBERG tworzą ludzie, którzy w branży szkoleniowej pracują od lat. Nasi trenerzy posiadają często ponad 20-letnie doświadczenie w branży szkoleniowej. Jesteśmy dynamiczni, otwarci, kreatywni a naszą wspólną pasją jest organizowanie szkoleń.

Grupa Szkoleniowa SOLBERG to zespół wyselekcjonowanych trenerów, coachów, doradców i wysokiej klasy ekspertów posiadających doskonałe przygotowanie merytoryczne, wybitne zdolności dydaktyczne oraz bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń biznesowych.

Co ważne, trenerzy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, by inspirować naszych Klientów do osiągania lepszych rezultatów biznesowych. Posiadają również ugruntowane doświadczenie szkoleniowe, w ramach którego wypracowali wiele aktywizujących i niestandardowych metody pracy, docenianych przez uczestników.


Atutem naszej kadry jest również wieloletnie doświadczenie w realizacji usług doradczo- szkoleniowych w zakresie rozwoju organizacji. To kreatywni profesjonaliści potrafiący spojrzeć na funkcjonowanie organizacji, jak i pracowników z wielu perspektyw.

 


 

 

Gwarancje SOLBERG:

  • gwarancja małej grupy, tak by skupić się maksymalnie na każdym uczestniku
  • gwarancja warsztatowej formy szkolenia, tak by zwiększyć efektywność szkolenia
  • gwarancja indywidualnego podejścia do każdego uczestnika- powiedz nam o swoich oczekiwaniach a dostosujemy szkolenie do Twoich potrzeb


 

Zapraszamy do współpracy.


 

ORGANIZATOR:

GRUPA SZKOLENIOWA SOLBERG

tel. (33) 300 31 45

biuro@solberg-szkolenia.pl

www.solberg-szkolenia.pl

Lokalizacje i terminy

Kraków woj. małopolskie
Hotel Sympozjum
29.03.2021 - 30.03.2021
1 100,00 zł (1 100,00 netto)
Online woj. śląskie
Szkolenie Zdalne
12.04.2021 - 13.04.2021
1 100,00 zł (1 100,00 netto)
Online woj. śląskie
szkolenie Zdalne
14.06.2021 - 15.06.2021
1 100,00 zł (1 100,00 netto)
Poznań woj. wielkopolskie
CK OMEGA
08.07.2021 - 09.07.2021
1 100,00 zł (1 100,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
CK ADGAR
30.09.2021 - 01.10.2021
1 100,00 zł (1 100,00 netto)

Grupa Szkoleniowa SOLBERG

Marzena Mrukwa
333
Godziny kontaktu
8:00-17:00
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Polecane szkolenia

NTG/ZW - Szkolenie Zarządzanie wymaganiami
NT Group Sp. z o.o.
NT Group Pomorska 65, Łódź, łódzkie
28.06.2021 - 30.06.2021
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
10% rabatu Komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej.Świadome komunikowanie zarządzanie emocjami i stresem
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*****Radisson Blu, Wrocław, dolnośląskie
10.06.2021 - 11.06.2021
1 820,40 zł (1 480,00 netto)
10% rabatu Znakomita organizacja czasu z elementami asertywności czyli jak zarządzać swoją osobistą efektywnością
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum Szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
25.05.2021 - 26.05.2021
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
10% rabatu Wygraj wyścig z czasem! Zarządzanie sobą w czasie z elementami asertywności.
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*** Amber, Gdańsk, pomorskie
20.05.2021 - 21.05.2021
1 820,40 zł (1 480,00 netto)
Komunikacja w zespole
NT Group Sp. z o.o.
NT Group Pomorska 65, Łódź, łódzkie
18.05.2021 - 19.05.2021
1 180,80 zł (960,00 netto)
10% rabatu ASERTYWNOŚĆ. Trening budowania profesjonalnej postawy w sytuacjach zawodowych i pewności siebie w sytuacjach prywatnych
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*****Radisson Blu, Kraków, małopolskie
20.05.2021 - 21.05.2021
1 820,40 zł (1 480,00 netto)
Poznaj siebie, stwórz siebie – warsztat autoprezentacji z wykorzystaniem testów Gallupa
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
06.05.2021 - 07.05.2021
2 152,50 zł (1 750,00 netto)
Radzenie sobie ze stresem kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
20.04.2021 - 21.04.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Myślenie wizualne, czyli jak robić notatki, prezentacje, spotkania
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Gdańsk, pomorskie
07.06.2021 - 07.06.2021
922,50 zł (609,76 netto)
Profesjonalna Asystentka Zarządu
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
szkolenie online, szkolenie online, mazowieckie
21.05.2021 - 21.05.2021
955,71 zł (777,00 netto)
10% rabatu Trening budowania pewności siebie i własnego wizerunku w życiu zawodowym i prywatnym
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*** Amber, Gdańsk, pomorskie
06.05.2021 - 07.05.2021
1 820,40 zł (1 480,00 netto)
Warsztaty asertywności - czyli stanowczo i łagodnie do przodu
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź KM Studio - lub online, Łódź, łódzkie
06.05.2021 - 07.05.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Asertywność - skuteczny trening asertywności
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź KM Studio - lub online, Łódź, łódzkie
06.05.2021 - 07.05.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Asertywność czyli stanowczo i łagodnie do przodu
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź KM Studio - lub online, Łódź, łódzkie
06.05.2021 - 07.05.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Aktywne słuchanie - podstawowa umiejętność w procesie sprzedaży
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
17.05.2021 - 18.05.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Aktywne słuchanie – podstawy dobrej komunikacji
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
17.05.2021 - 18.05.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Automotywowanie - skuteczny trening automotywacyjny
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
22.04.2021 - 23.04.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Automotywacja do pracy
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
22.04.2021 - 23.04.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Automotywacja - jak odnaleźć motywację do codziennych zadań ( automotywowanie )
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
22.04.2021 - 23.04.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Emisja głosu - skuteczny trening pracy głosem
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
17.05.2021 - 17.05.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Emisja głosu - jak dbać o głos i dobrze z niego korzystać
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
17.05.2021 - 17.05.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Radzenie sobie z emocjami - inteligencja emocjonalna
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
06.05.2021 - 07.05.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie emocjami - Inteligencja emocjonalna
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
06.05.2021 - 07.05.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Inteligencja emocjonalna jako skuteczne narzędzie w kontaktach międzyludzkich
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
06.05.2021 - 07.05.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Komunikacja w zespole - komunikacja interpersonalna
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
10.05.2021 - 11.05.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Komunikacja wewnętrzna - komunikacja interpersonalna
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
10.05.2021 - 11.05.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Komunikacja - skuteczny warsztat komunikacji
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
10.05.2021 - 11.05.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Komunikacja interpersonalna - skuteczne przekazywanie i odbiór informacji w codziennej współpracy z ludźmi
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
10.05.2021 - 11.05.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Kreatywne myślenie - szkolenie kreatywności i kreatywnego rozwiązywania problemu
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
19.04.2021 - 20.04.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Kreatywność - warsztat kreatywnego myślenia
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
19.04.2021 - 20.04.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe