Szukaj szkolenia

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym - warsztaty (2 dni)

5% rabatu
Kategoria szkolenia: Organizacja
Hotel Radisson Blu Sobieski **** Pl. Artura  Zawiszy 1, Warszawa, mazowieckie
28.03.2023 - 29.03.2023
1 894,20 zł (1 540,00 netto)
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania, pewne szkolenie

Adresaci szkolenia

 

Kierownicy jednostek, dyrektorzy komórek organizacyjnych, główni księgowi, skarbnicy, sekretarze, audytorzy wewnętrzni i pozostali pracownicy odpowiedzialni za organizację pracy, gospodarkę finansową oraz procedury kontrolne w jednostkach sektora finansów publicznych.

Cel szkolenia

 

Celem szkolenia jest pomoc uczestnikom w adekwatnej, efektywnej i skutecznej realizacji kontroli zarządczej, a zwłaszcza procesu zarządzania ryzykiem, w kształcie nadanym ustawą o finansach publicznych, zgodnie ze standardami oraz wytycznymi Ministra Finansów.

 

Efektem szkolenia będzie także umiejętność oceny systemu kontroli zarządczejistniejącego w reprezentowanych przez nich jednostkach, umiejętność określania celów wraz z miernikami, konstruowania pytań w zakresie samooceny kontroli zarządczej oraz zastosowania zarządzania ryzykiem jako narzędzia rozwiązywania problemów na poziomie jednostki.

 

Przedmiotem szkolenia jest  zarówno dokumentacja kontroli zarządczej (m.in. zarządzenia, samoocena, identyfikacja i analiza ryzyka)jak i przełożenie przepisów oraz standardów na poprawę faktycznego funkcjonowania jednostki sektora finansów publicznych.

 

Szczególna uwaga zostanie poświęcona ryzykom wynikającym ze skutków pandemii COVID-19.

Metoda

 

Wykład, dyskusja, analiza przypadków, warsztaty (cele, ryzyka, przeciwdziałanie). Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Zalety szkolenia online:

Dostęp na żywo do trenera z możliwością zadawania pytań przez mikrofon lub czat, widok prezentacji, eksperta oraz czatu, bezpłatne konsultacje poszkoleniowe.

Wykładowca

Prawnik, ekspert  w  zakresie  finansów  publicznych i środków unijnych, absolwent rachunkowości (studia podyplomowe), konsultant  podatkowy, otwarty przewód doktorski w Katedrze Prawa Finansowego UMCS,  wykładowca prawa finansowego, autor  publikacji m.in.  na  łamach  „Przeglądu  Podatkowego". Doradca kierowników jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, środków unijnych, zarządzania i organizacji, zamówień publicznych, rozliczania podatku VAT w sektorze publicznym  oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Wybrane szkolenia z zakresu finansów publicznych prowadzone w ostatnich latach przez wykładowcę:

Finanse publiczne w praktyce

 • Kontrola zarządcza w jednostkach sektora publicznego
 • Dotacje w sektorze publicznym
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Budżet zadaniowy

Na zlecenie ACC Training & Consulting Group realizował projekty szkoleniowe m.in. dla: Ministerstwa Spraw Zagranicznych,  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Najwyższej Izby Kontroli.

Program szkolenia

1. Kontrola zarządcza jako narzędzie kierowania i zarządzania jednostką sektora finansów publicznych, integrującego pozostałe narzędzia tzw. nowego zarządzania publicznego (budżet zadaniowy, zarządzanie procesowe, zarządzanie jakością).

2. Prawne podstawy kontroli zarządczej a „Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych" oraz wytyczne ministerialne.

3. Obszary kontroli zarządczej wg ustawy o finansach publicznych oraz standardów i wytycznych ministerialnych.

4. Ocena adekwatności, skuteczności i efektywności istniejących w jednostce mechanizmów kontroli zarządczej.

5. Obszary kontroli zarządczej w zakresie środowiska wewnętrznego jednostki:

 • przestrzeganie wartości etycznych,
 • kompetencje zawodowe,
 • struktura organizacyjna,
 • delegowanie uprawnień

6. Obszary kontroli zarządczej w zakresie celów (warsztaty):

 • określenie celu istnienia jednostki (misji),
 • system określania i wyznaczania celów i zadań jednostki

7. Obszary kontroli zarządczej w zakresie zarządzania ryzykiem (warsztaty):

 • identyfikacja ryzyka na poziomie jednostki, działów lub procesów,
 • analiza ryzyka pod względem przyczyn, skutków i częstotliwości wystąpienia,
 • wybór reakcji na ryzyko a monitorowanie ryzyk i efektywności podejmowanych działań,
 • sprawozdawczość z procesu zarządzania ryzykiem,
 • zarządzanie ryzykiem jako narzędzie rozwiązywania problemów

8. Mechanizmy kontroli jako odpowiedź na konkretne ryzyko:

 • dokumentowanie systemu kontroli zarządczej, w tym sprawozdawczość – potrzeby własne jednostki a oczekiwania kontroli zewnętrznych,
 • sprawowanie nadzoru,
 • ciągłość działalności,
 • ochrona zasobów,
 • szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych obejmujące m.in. rzetelne i pełne dokumentowanie i rejestrowanie operacji finansowych i gospodarczych, zatwierdzanie (autoryzację) operacji finansowych przez kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnione, podział kluczowych obowiązków, weryfikacja operacji finansowych i gospodarczych przed i po realizacji
 • mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych

9. Obszary kontroli zarządczej w zakresie informacji i komunikacji:

 • pozyskiwanie i weryfikacja bieżących informacji,
 • komunikacja wewnętrzna,
 • komunikacja zewnętrzna,

10. Obszary kontroli zarządczej w zakresie monitorowania i samooceny:

 • system monitorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań,
 • ocena systemu kontroli zarządczej przez osoby zarządzające i pracowników jednostki (samoocena – warsztaty),
 • ocena kontroli zarządczej przez audytora wewnętrznego,
 • źródła informacji o stanie kontroli zarządczej

11. Osoby odpowiedzialne za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej:

 • na poziomie kontroli jednostki sektora finansów publicznych (tzw. I poziom kontroli dotyczący wszystkich jednostek organizacyjnych)
 • na poziomie działu administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego (tzw. II poziom kontroli)

12. Proces realizacji kontroli zarządczej:

 • obowiązki kierownika jednostki, głównego księgowego, kierownika działu/referatu i poszczególnych pracowników,
 • dokumentacja kontroli zarządczej (procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników oraz inne dokumenty wewnętrzne),
 • oświadczenie o stanie kontroli zarządczej,
 • sposoby ujęcia kontroli zarządczej w regulaminie organizacyjnym jednostki i innych aktach kierownictwa wewnętrznego,
 • etapy realizacji KZ w danym roku licząc od dnia uczestnictwa w szkoleniu

13. Ocena kontroli zarządczej przez instytucje kontroli zewnętrznej (NIK, RIO):

 • najczęstsze błędy w zakresie kontroli zarządczej
 • typowe zalecenia pokontrolne dotyczące kontroli zarządczej

14. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych polegające na niewykonywaniu lub niewłaściwym wykonywaniu obowiązków w zakresie kontroli zarządczej.

15. Międzynarodowe standardy kontroli zarządczej.

Cena szkolenia

1140 zł cena szkolenia  online zawiera:

 • udział w szkoleniu online (wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia)
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (pdf),
 • certyfikat dla uczestników szkolenia w formie elektronicznej (pdf) ,
 • bezpłatne konsultacje poszkoleniowe

1540 zł - cena szkolenia stacjonarnego zawiera:

 • udział w szkoleniu stacjonarnym (wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia)
 • materiały szkoleniowe w formie papierowej w segregatorach, notatniki, długopisy
 • certyfikat dla uczestników szkolenia w formie papierowej,
 • przerwy kawowe,
 • obiad
 • bezpłatne konsultacje poszkoleniowe

Powyższa cena jest cena netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce i program szkolenia jest  dostosowany do Państwa potrzeb.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Lokalizacje i terminy

Warszawa woj. mazowieckie
Hotel Radisson Blu Sobieski **** Pl. Artura  Zawiszy 1
23.02.2023 - 24.02.2023
1 894,20 zł (1 540,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Hotel Radisson Blu Sobieski **** Pl. Artura  Zawiszy 1
28.03.2023 - 29.03.2023
1 894,20 zł (1 540,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
online
28.03.2023 - 29.03.2023
1 402,20 zł (1 140,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Hotel Radisson Blu Sobieski **** Pl. Artura Zawiszy 1
09.05.2023 - 10.05.2023
1 894,20 zł (1 540,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
online
09.05.2023 - 10.05.2023
1 140,00 zł (926,83 netto)
Poznań woj. wielkopolskie
Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta 20
18.05.2023 - 19.05.2023
1 894,20 zł (1 540,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Online/Warszawa
04.07.2023 - 05.07.2023
1 140,00 zł (926,83 netto)
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Polecane szkolenia

Koordynator Kaizen
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 400,00 zł (1 138,21 netto)
Lean office szkolenie otwarte Wrocław
Kuźnia P Sp. z o.o.
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
27.03.2023 - 28.03.2023
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
5% rabatu Profesjonalna Asystentka Zarządu / Sekretarka
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel**** SCANDIC, Gdańsk, pomorskie
11.05.2023 - 12.05.2023
1 820,40 zł (1 480,00 netto)
MANAGER JAKOŚCI (ZAAWANSOWANY KURS MANAGERSKI)
LUBUSKI INSTYTUT JAKOŚCI
ZJAZD I: 17-18.4/ ZJAZD II: 8-9.5/ ZJAZD III: 22-23.5, Łódź, łódzkie
17.04.2023 - 23.05.2023
5 904,00 zł (4 800,00 netto)
Kompetencje menedżerskie - zarządzanie zespołem
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
22.05.2023 - 22.05.2023
1 340,70 zł (1 090,00 netto)
Audytor Wewnętrzny ISO 9001:2015
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka, Kraków, małopolskie
27.04.2023 - 28.04.2023
1 709,70 zł (1 130,08 netto)
Warsztaty doskonalące audytorów wewnętrznych ISO 9001
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
28.04.2023 - 28.04.2023
1 094,70 zł (890,00 netto)
Leadership - skuteczny przywódca
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
29.03.2023 - 29.03.2023
1 340,70 zł (1 090,00 netto)
Lean Leadership
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
31.03.2023 - 31.03.2023
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
ISO 9001:2015 - wymagania
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
27.04.2023 - 27.04.2023
1 094,70 zł (890,00 netto)
2% rabatu Zarządzanie zapasami
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Ibis Hotel Ostrobramska Warszawa, Warszawa, mazowieckie
24.05.2023 - 24.05.2023
836,40 zł (530,00 netto)
Lean Manager Black Belt
Lynsky Solutions
Kraków, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
24.04.2023 - 22.06.2023
12 287,70 zł (9 990,00 netto)
Lean Expert Green Belt
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
24.04.2023 - 20.06.2023
6 137,70 zł (4 990,00 netto)
Warsztaty 5S
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul.Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
22.03.2023 - 22.03.2023
1 340,70 zł (1 090,00 netto)
Lider Lean Manufacturing
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka, Kraków, małopolskie
18.05.2023 - 19.05.2023
2 078,70 zł (1 690,00 netto)
Six Sigma Black Belt | szkolenie hybrydowe
Lynsky Solutions
Lynsku Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
27.03.2023 - 29.06.2023
10 811,70 zł (8 790,00 netto)
Excel zaawansowany
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
23.03.2023 - 24.03.2023
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Excel średniozaawansowany
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
30.03.2023 - 31.03.2023
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Statystyka w Excelu
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
11.05.2023 - 12.05.2023
2 078,70 zł (1 690,00 netto)
5% rabatu Zarządzanie projektami w oparciu o współpracę zespołową
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel**** SCANDIC, Gdańsk, pomorskie
29.05.2023 - 30.05.2023
1 820,40 zł (1 480,00 netto)
Six Sigma Green Belt
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
15.05.2023 - 16.06.2023
6 014,70 zł (4 890,00 netto)
Six Sigma Black Belt
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
15.05.2023 - 29.06.2023
10 811,70 zł (8 790,00 netto)
Upgrade to Six Sigma Green Belt
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
17.04.2023 - 19.04.2023
4 784,70 zł (3 890,00 netto)
Upgrade to Six Sigma Black Belt
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
26.06.2023 - 29.06.2023
7 244,70 zł (5 890,00 netto)
System zarządzania jakością – podstawy ISO 9001
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Warszawa, mazowieckie
15.05.2023 - 15.05.2023
725,70 zł (590,00 netto)
Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Warszawa, mazowieckie
16.05.2023 - 17.05.2023
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Audyt u dostawcy jako narzedzie skutecznego nadzoru
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Wrocław, dolnośląskie
20.03.2023 - 20.03.2023
725,70 zł (590,00 netto)
Pełnomocnik systemu zarządzania jakością ISO 9001
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Warszawa, mazowieckie
11.04.2023 - 18.04.2023
2 952,00 zł (2 400,00 netto)
Audytor wiodący systemu zarządzania jakością ISO 9001 (drugiej strony)
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
siedziba organizatora szkolenia, Zabrze, śląskie
05.06.2023 - 06.06.2023
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Audytor wiodący systemu zarządzania jakością ISO 9001 (trzeciej strony)
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Poznań, wielkopolskie
22.05.2023 - 26.05.2023
3 690,00 zł (3 000,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe