Szukaj szkolenia

Logistyka w przedsiębiorstwie - organizacja, uwarunkowania, analiza i optymalizacja procesów i operacji logistycznych

Kategoria szkolenia: Transport i logistyka
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
06.04.2022 - 08.04.2022
2 275,50 zł (1 850,00 netto)

CEL I PROGRAM SZKOLENIA

Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo – dystrybucyjnych, współzależności i relacji między nimi oraz określenie stanu i dróg wdrożenia zasad logistyki, dla usprawnienia przepływu środków materiałowych i informacji w celu jak najlepszego zabezpieczenia potrzeb zgłaszanych przez klientów z jednoczesną optymalizacją kosztów tych procesów.

Korzyści dla uczestników:

Realizacja szkolenia umożliwi kadrze pionu logistyki:

 • określenie kompleksowych założeń logistyki w przedsiębiorstwie,
 • kontrolę i koordynację działań logistycznych w przedsiębiorstwie,
 • podejmowanie decyzji logistycznych,
 • określenie powiązań pomiędzy poszczególnymi komórkami łańcucha logistycznego oraz   dokonanie ich analizy,
 • określenie wielkości zapasów, czasu zamawiania i organizację ich przepływu,
 • kontrolę i koordynację działań w magazynach,
 • ukształtowanie umiejętności menedżerskich,
 • zaprojektowanie założeń do wdrożenia zmian logistycznych,
 • analizę i ocenę wariantów rozwiązań w zakresie działań logistycznych.

Program szkolenia:

Elementy systemu logistycznego

 • cele i znaczenie logistyki na współczesnym rynku,
 • podstawowe kompleksy systemu logistycznego,
 • wymagania procesów logistycznych,
 • infrastruktura procesów,
 • struktura przepływu materiałów.

Strategiczna rola logistyki w skali mikro i makro

 • znaczenie organizacji logistyki dla konkurencyjności,
 • integracja procesów produkcyjnych i logistycznych,
 • potrzeby wdrożenia logistyki do przedsiębiorstwa,
 • uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne wdrożenia logistyki.

Struktura organizacyjna logistyki w przedsiębiorstwie

 • miejsce i rola logistyki w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa,
 • kompleksowy system organizacji logistyki przedsiębiorstwa,
 • zintegrowane łańcuchy dostaw,
 • jakość i niezawodność w łańcuchach dostaw.

Obsługa klienta jako czynnik konkurencyjnościprzedsiębiorstwa na rynku

 • charakterystyka potrzeb i wymagań klienta,
 • standardy obsługi klienta,
 • strategia obsługi klienta,
 • elementy i ocena poziomu obsługi klienta,
 • wykorzystanie mierników obsługi klienta w zarządzaniu.

Organizacja procesów zakupowych i zaopatrzeniowych

 • miejsce komórek zakupowych i zaopatrzeniowych w strukturze przedsiębiorstwa,
 • zadania i priorytety działów zakupów i zaopatrzenia,
 • kryteria wyboru dostawców,
 • procedura wyboru dostawców,
 • metody i zasady współpracy z dostawcami,
 • trendy w realizacji procesów zakupowych i zaopatrzeniowych.

Zarządzanie zapasami i przepływami towarowymi w logistyce

 • prognozowanie popytu,
 • funkcje i czynniki kształtowania zapasów,
 • rodzaje popytu i jego wpływ na wielkość i strukturę zapasów,
 • metody zarządzania zapasami,
 • ekonomiczna wielkość zamówienia,
 • strategie zarządzania zapasami.

Funkcjonowanie magazynów w przedsiębiorstwie

 • infrastruktura procesów magazynowania i manipulacji towarów,
 • technizacja operacji magazynowych,
 • projektowanie wielkości i zagospodarowania magazynów,
 • trendy w realizacji procesów magazynowych.

Realizacja zadań transportowych na szczeblu przedsiębiorstwa

 • czynniki zewnętrzne i wewnętrzne realizacji zadań transportowych,
 • warunki realizacji zadań transportowych – Incoterms 2010,
 • outsourcing usług transportowych,
 • analiza wielkości stawek transportu,
 • kryteria i metody wyboru firm świadczących usługi transportowe,
 • kierunki (trendy) w realizacji procesów transportowych.

Koszty logistyczne przedsiębiorstw

 • wyodrębnienie i podział kosztów logistycznych,
 • potrzeby i możliwości optymalizacji poszczególnych grup kosztów,
 • budżet kosztów logistycznych przedsiębiorstwa.

Miernikii wskaźniki oceny funkcjonowania systemu logistycznego

 • mierniki poziomów obsługi klienta,
 • mierniki poziomu zapasów,
 • mierniki oceny funkcjonowania gospodarki magazynowej,
 • mierniki procesów transportowych,
 • mierniki i wskaźniki kosztowe.

Problematyka wdrażania i usprawnień  logistyki przedsiębiorstwa

 • ocena stanu istniejącego,
 • planowanie wdrożenia systemu logistycznego,
 • procedury wdrażania zmian.

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:30, drugi dzień: 9:00 – 17:00, trzeci dzień: 9:00 – 16:00

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do pracowników wszystkich komórek łańcucha logistycznego tj. działów; zakupów, zaopatrzenia, planowania, gospodarki magazynowej, transportu, dystrybucji oraz gospodarki materiałowej jeśli taki funkcjonuje w przedsiębiorstwie

Metodologia:

 

 • wykłady (około 30-35% czasu)
 • analiza przypadków,
 • praca w grupach w formie treningu menedżerskiego,
 • projekcja filmów video z wiodących polskich i zagranicznych przedsiębiorstw.

Założeniem treningu menedżerskiego jest zapoznanie uczestników z głównymi zagadnieniami wchodzącymi w zakres działań logistycznych przedsiębiorstwa, nakreślenie założeń do wdrożenia systemu i jego użytkowania oraz rozwiązanie najistotniejszych problemów w realizacji poszczególnych procesów logistycznych.

 

Informacje Organizacyjne:

 

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1 850 zł + 23%VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniujest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 

Lokalizacje i terminy

Warszawa woj. mazowieckie
Hotel IBIS
15.11.2021 - 17.11.2021
2 275,50 zł (1 850,00 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Novotel
06.04.2022 - 08.04.2022
2 275,50 zł (1 850,00 netto)
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, Konwencja CMR, prawo przewozowe – prawa i obowiązki stron, reklamacje
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Mercure, Zakopane, podkarpackie
14.12.2021 - 14.12.2021
922,50 zł (750,00 netto)
Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Mercure, Zakopane, podkarpackie
13.12.2021 - 14.12.2021
1 660,50 zł (1 350,00 netto)
INCOTERMS 2020
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Mercure, Zakopane, podkarpackie
13.12.2021 - 13.12.2021
922,50 zł (750,00 netto)
Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
06.12.2021 - 06.12.2021
971,70 zł (790,00 netto)
Zarządzanie zespołem logistycznym
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel, Kraków, małopolskie
13.12.2021 - 14.12.2021
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Metody redukcji kosztów zakupów w firmie
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
06.12.2021 - 07.12.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
09.12.2021 - 10.12.2021
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją magazynowaniem transportem i prognozowaniem
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
13.12.2021 - 14.12.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Operacyjne zarządzanie zakupami
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
07.02.2022 - 08.02.2022
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
31.01.2022 - 01.02.2022
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Zarządzanie gospodarką materiałową
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Katowice, śląskie
10.01.2022 - 11.01.2022
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty...
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Mercure, Zakopane, podkarpackie
13.12.2021 - 14.12.2021
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Katowice, dolnośląskie
19.01.2022 - 21.01.2022
2 201,70 zł (1 790,00 netto)
Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Mercure, Zakopane, małopolskie
13.12.2021 - 14.12.2021
1 660,50 zł (1 350,00 netto)
Rentowność w transporcie drogowym
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
07.12.2021 - 07.12.2021
848,70 zł (690,00 netto)

Polecane szkolenia

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, Konwencja CMR, prawo przewozowe – prawa i obowiązki stron, reklamacje
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Mercure, Zakopane, podkarpackie
14.12.2021 - 14.12.2021
922,50 zł (750,00 netto)
Dystrybucja i planowanie dostaw
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
09.12.2021 - 10.12.2021
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Planowanie logistyczne
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
09.12.2021 - 10.12.2021
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Zarządzanie procesami logistycznymi - zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
08.12.2021 - 10.12.2021
2 226,30 zł (1 810,00 netto)
Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Aquarion Zakopane****, Zakopane, małopolskie
09.12.2021 - 10.12.2021
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
System INTRASTAT w pigułce – aktualności i zmiany
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Mercure, Zakopane, podkarpackie
15.12.2021 - 15.12.2021
799,50 zł (650,00 netto)
Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Mercure, Zakopane, podkarpackie
13.12.2021 - 14.12.2021
1 660,50 zł (1 350,00 netto)
INCOTERMS 2020
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Mercure, Zakopane, podkarpackie
13.12.2021 - 13.12.2021
922,50 zł (750,00 netto)
Doskonalenie i optymalizacja procesu produkcyjnego w oparciu o metodologię Lean Manufacturing
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Wrocław, dolnośląskie
09.12.2021 - 10.12.2021
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
06.12.2021 - 06.12.2021
971,70 zł (790,00 netto)
ADR 2021 przepisy w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
07.12.2021 - 07.12.2021
971,70 zł (790,00 netto)
Lean na magazynie – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
06.12.2021 - 07.12.2021
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Zarządzanie zespołem logistycznym
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel, Kraków, małopolskie
13.12.2021 - 14.12.2021
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Metody redukcji kosztów zakupów w firmie
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
06.12.2021 - 07.12.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Przygotowanie inwentaryzacji
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
08.12.2021 - 08.12.2021
971,70 zł (790,00 netto)
Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
09.12.2021 - 10.12.2021
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Negocjacje z dostawcami – poziom zaawansowany
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
16.12.2021 - 17.12.2021
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Negocjacje biznesowe międzynarodowe
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
06.12.2021 - 07.12.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją magazynowaniem transportem i prognozowaniem
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
13.12.2021 - 14.12.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Operacyjne zarządzanie zakupami
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
07.02.2022 - 08.02.2022
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
31.01.2022 - 01.02.2022
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Zarządzanie gospodarką materiałową
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Katowice, śląskie
10.01.2022 - 11.01.2022
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
System monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów e-Przewóz - zgłoszenia SENT. Warsztaty komputerowe.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa lub ONLINE, Warszawa lub ONLINE, mazowieckie
17.12.2021 - 17.12.2021
787,20 zł (520,33 netto)
Regulacja drogowego transportu rzeczy na gruncie Ustawy Prawo Przewozowe oraz Konwencji CMR.
Szkoła Przedmiotów Ścisłych
Do uzgodnienia, Do uzgodnienia, łódzkie
01.06.2021 - 28.02.2022
560,00 zł (455,28 netto)
Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie
One Step Up Sp. z o.o.
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
16.12.2021 - 17.12.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
EXCEL w Logistyce. Wykorzystanie Arkusza Kalkulacyjnego do Optymalizacji Procesów Logistycznych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Vienna House Easy Katowice, Katowice, śląskie
07.12.2021 - 07.12.2021
1 094,70 zł (890,00 netto)
Gospodarka Magazynowa. Optymalna Organizacja i Prowadzenie Gospodarki Magazynowej w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Vienna House Easy Katowice, Katowice, śląskie
06.12.2021 - 06.12.2021
1 094,70 zł (890,00 netto)
Dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa lub ONLINE, Warszawa lub ONLINE, mazowieckie
08.12.2021 - 08.12.2021
787,20 zł (640,00 netto)
Transport drogowy i prawo przewozowe - umowy, konwencje, przepisy, list CMR, procedury.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa lub ONLINE, Warszawa lub ONLINE, mazowieckie
06.12.2021 - 07.12.2021
1 549,80 zł (1 260,00 netto)
Warunki Incoterms 2020 - najnowsza wersja. Jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa lub ONLINE, Warszawa lub ONLINE, mazowieckie
09.12.2021 - 09.12.2021
774,90 zł (630,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe