Szukaj szkolenia

Logistyka w Przedsiębiorstwie - praktyczne spojrzenie na procesy magazynowania zakupów i zintegrowany łańcuch dostaw. 2-dniowe w

Kategoria szkolenia: Transport i logistyka
Do ustalenia
1 390 zł brutto

Zakres tematyczny szkolenia

Logistyka w Przedsiębiorstwie - praktyczne spojrzenie na procesy magazynowania, zakupów i zintegrowany łańcuch dostaw. 2-dniowe warsztaty praktyczne z elementami gry symulacyjnej.

 

 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy na naszą stronę internetową:

http://www.szkolenia-semper.pl/


 Cel szkolenia:Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie kluczowych elementów związanych z wdrożeniem skutecznego zarządzania procesami logistycznymi w szczególności w zakresie procesów zakupowych i budowania strategicznych relacji biznesowych z kooperantami oraz dostawcami. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z technikami i metodami analizy, oceny oraz możliwych narzędzi do optymalizacji procesów w przedsiębiorstwie. 
Logistyka jest dziedziną wiedzy w ramach, której analizowane są procesy związane z transportem, magazynowaniem, kształtowaniem zapasów i innymi czynnościami związanymi z dostarczaniem finalnych produktów bądź usług. Podczas warsztatów pokazujemy jak w praktyce wykorzystać narzędzia, metody i sposoby sterowania tymi elementami. Profil funkcjonowania współczesnych działów logistyki i zakupów uległ znacznym zmianom i przeobrażeniom. Kluczowym zagadnieniem staje się już nie tylko koszt pozyskania materiałów, surowców, zasobów itd., ale również zapewnienie odpowiedniej jakości, czasu realizacji samej dostawy i zapewnienie atrakcyjnych warunków płatności w celu zachowania m.in. płynności finansowej przedsiębiorstwa.
Konieczność dokonywania oceny i zrozumienia strategicznych celów organizacji staje się nieodzowną kompetencją pracowników, którzy powinni poprzez znajomość odpowiednich narzędzi do planowania i analizy dokonywać oceny zależności i szukać dialogu ze wszystkimi partnerami w łańcuchu dostaw, dlatego też w ramach proponowanego programu warsztatów dołączyliśmy zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem. Korzyści dla użytkowników:Korzyści dla organizacji:Właściwie zarządzanie logistyką i efektywne wdrożenie łańcucha dostaw w przedsiębiorstwie należy do jednych z najważniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej. Finalnie przyczynia się do znacznej poprawy rentowności i uzyskania odpowiedniej wartości dla akcjonariuszy i interesariuszy przedsiębiorstwa. 
Uczestnicy warsztatów zostaną wyposażeni w wiedzę teoretyczną, praktyczne doświadczenia i przykłady najlepszych praktyk w zakresie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Zdobyte umiejętności pozwolą sprostać ich menedżerskim wyzwaniom i perspektywom rozwoju zawodowego. 

Korzyści dla uczestnika:
• Nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.
• Uzyskanie wiedzy na temat powiązań pomiędzy logistyką i zarządzaniem łańcuchem dostaw a zarządzaniem strategicznym, marketingiem, finansami, rachunkowością oraz zarządzaniem operacjami. 
• Nabycie umiejętności w zakresie definiowania miar efektywności dla poszczególnych elementów systemu logistycznego.  

Trener:

Specjalizacja trenerska:Jest ekspertem w zakresie zarządzania produkcją, logistyki, zarządzania projektami i procesami, jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 10 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych polskich przedsiębiorstwach, najbardziej dumny jest z udziału swojego zespołu w projektach związanych z optymalizacją procesów biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności. Posiada wieloletnią praktykę trenerską w kreowaniu wartości biznesowych i zarządzania ograniczeniami. Specjalista w zakresie nadzorowania i optymalizacji procesów logistycznych, Filizofii Lean Management, ekspert w dziedzinie nowoczesnych metod zarządzania produkcją. Doświadczony trener, od kilku lat prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe i wdrożenia dla wielu firm i przedsiębiorstw.  Program szkolenia:
1. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH. 
• Zdefiniowanie celów szkolenia i zdefiniowanie głównych problemów przez uczestników warsztatów. 
• Modele zarządzania strategicznego i operacyjnego w logistyce. 
• Współczesne wyzwania dla działów logistyki i zakupów. 

2. LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE – PRZEGLĄD GŁÓWNYCH ZAGADNIEŃ. 
• Przegląd głównych pojęć i definicji w logistyce. 
• Znaczenie logistyki w kształtowaniu wyniku finansowego przedsiębiorstwa.
• Projektowanie systemu logistycznego przedsiębiorstwa – analiza różnych rozwiązań i przegląd popełnionych błędów. 
• Strumienie wartości – czyli jak zaprojektować efektywne rozwiązania. 
• Zadania Działów Logistyki w nowoczesnych przedsiębiorstwach – czyli jak wykorzystać sprawdzone rozwiązania i podnieść konkurencyjność przedsiębiorstwa. 

3. INFRASTRUKTURA LOGISTYCZNA, CZYLI JAK WŁAŚCIWIE ZARZĄDZAĆ AKTYWAMI. 
• Znaczenie infrastruktury procesów logistycznych w organizacji. 
• Transport w realizacji procesów logistycznych. 
• Infrastruktura magazynowa i manipulacyjna. 
• Kluczowe miary sukcesu oceny funkcjonowania procesów logistycznych - czyli jak wdrożyć system wczesnego ostrzegania i zapewnić właściwą efektywność procesów. 
• Praktyka biznesowa w zakresie opracowywania mierników dla procesów w przedsiębiorstwie. 
• Rozwiązania informatyczne wspierajcie logistykę. 

4. MAGAZYNY I ICH FUNKCJE W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH.
• Logistyka a system logistyczny.
• Definicja, funkcje i rodzaje magazynu.
• Centra dystrybucyjne i logistyczne.
• Infrastruktura, sprzęt i urządzenia magazynowe.
• Współzależność pomiędzy elementami infrastruktury magazynowej.
• Mierniki i wskaźniki zarządzania magazynem (analiza wielkości i struktury zapasów oraz wskaźniki produktywności zapasów). 

5. STEROWANIE ZAPASAMI W PROCESACH LOGISTYCZNYCH - KLUCZOWE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA ZAKUPAMI I DOSTAWAMI.
• Procesy zakupowe i ich główne ograniczenia. 
• Współzależności między zakupami i znaczenie relacji biznesowych.
• Zakup sprawozdania finansowe.
Standardy zakupowe dla grup kapitałowych.
• Regulacje i ograniczenia prawne. 
• Przegląd rozwiązań korporacyjnych: procedury, metody i techniki. 

6. ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW – GRA SYMULACYJNA. 
• Architektura procesowa i kluczowe mierniki sukcesu. 
• Efektywne procesy nabywania towarów i usług. 
• Proces planowania – klucz do sukcesu przedsiębiorstwa i sieci kontrahentów. 
• Przepływ materiałów i stany magazynów – czyli jak zapewnić optymalną kombinację między kosztami a ciągłością działania procesów.
• Wskaźniki efektywności i ich interpretacja w naszym przedsiębiorstwie. 

7. PROCES REALIZACJI ZAMÓWIEŃ. 
• Elementy wyboru dostawcy. 
• Oceny dostawców – kryteria jakościowe i ilościowe. 
• Proces przetargowy. 
• Podsumowanie procesu udzielania zamówień. 

8. ZARZĄDZANIE KONTRAKTAMI Z DOSTAWCAMI. 
• Wprowadzenie do zawierania umów z dostawcami.
• Tworzenie listy kwalifikowanych dostawców: kryteria wyboru i ograniczenia.
• Rodzaje i klasyfikacja umów z dostawcami. 
• Umowy jakościowe i ich specyfikacje.
• Praktyczne wykorzystanie zapisów kontraktowych. 

9. TECHNIKI ANALIZY KOSZTÓW. 
• Modele kosztowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw. 
• Insourcing/outsourcing - make or buy?.
• Wykres analizy kosztów produktów.
• Analiza korelacji danych. 
• Główne wskaźniki rentowności i metody dynamiczne oceny inwestycji.

10. KONTROLA I NADZÓR JAKOŚCI.
• Proces realizacji audytów dostawców.
• Redukcja kosztów braku jakości - sposoby i techniki pro aktywnego działania na rzecz definiowania błędów. 
• Doskonalenie produkcji – przegląd współczesnych koncepcji (LEAN, KAIZEN).
• Proces reklamacyjny – czyli jak osiągnąć zadowolenie klienta końcowego. 

11. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM DOSTAWCY.
• Punkt bazowy w zarządzaniu ryzykiem (ang. Contingency Plan). 
• Relacje z dostawcą a ryzyko biznesowe. 
• Proces zarządzania ryzykiem biznesowym w działach zakupów i produkcji.
• Szacowanie bankructwa dostawcy lub braku zachowania jego ciągłości działania.
• Ryzyko w łańcuchu dostaw. 
• Identyfikacja ryzyka u dostawcy. 
• Monitorowanie dostawcy w zależności od poziomu ryzyka
• Proces postępowania w przypadku dostawcy preferowanego bądź partnera.

12. PRZEGLĄD TECHNIK I METOD DO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM.
• Podstawowe definicje i zasady.
• Identyfikacja ryzyka w odniesieniu do celów i zadań. 
• Techniki i metody identyfikacji ryzyka: 
o Technika delficka.
o Porównania analogii.
o Metoda Crawforda.
o Metody scenariuszowe.
o Lista zagrożeń.

13. PODSUMOWANIE WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.   

Grupa docelowa

Grupa docelowa:

Warsztat szkoleniowy przeznaczony jest zarówno dla kadry menedżerskiej jak i osób podejmujących ważne decyzje biznesowe szczególnie w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, procesem produkcyjnym jak i podejmujących szereg wyzwań na rzecz zwiększenia jakości w organizacji.

Certyfikaty

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Metodologia

Metodologia:

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:

  • Warsztaty, prezentacje, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, case study, dyskusja nad osiągniętymi wynikami.

Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania. 
Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów.


Informacje dodatkowe

Informacje organizacyjne:

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.


-szkolenie trwa 2 dni (16h);

-zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz w godzinach 09.00-17.00 drugiego dnia;
-ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób;
-w kazdym dniu szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz lunch.

Opcjonalnie:
Istnieje możliwość dokonania rezerwacji noclegu w tym samym hotelu*** w którym odbywa się szkolenie.
Szczegóły dostępne pod numerem telefonu (61) 8 102 194, zachęcamy również do kontaktu drogą elektroniczną: info@szkolenia-semper.plInwestycja:

1390 zł netto (+23% VAT) 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-Każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy wypełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia dostępną w formacie pdf  lub word  a  następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (061 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu.

Kontakt:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
ul. Żmigrodzka 41/49
60-171 Poznań

Godziny pracy biura:    Pn-Pt 07.30 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 8 102 194     
tel. (61) 6 115 034     
tel. 508 393 926  
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl

Uwaga:

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pllub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 

Lokalizacje

Warszawa woj. mazowieckie
Hotel*** w centrum
Warszawa woj. mazowieckie
Hotel*** w centrum
Poznań woj. wielkopolskie
Hotel*** w centrum

Pozostałe szkolenia firmy

Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 580 zł brutto
Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 580 zł brutto
Gospodarka Magazynowa od podstaw - 2-dniowe certyfikowane wasztaty praktyczne dlapoczątkujących.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 250 zł brutto
Logistyka i Zarządzanie
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 580 zł brutto
LEAN MANUFACTURING - optymalne zarządzanie potencjałem procesów produkcyjnych - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 580 zł brutto
Zarządzanie zespołem produkcyjnym - 2-dniowe warsztaty symulacyjne dla kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 580 zł brutto
Gospodarka Magazynowa i Zarządzanie Zapasami w praktyce - 2-dniowe warsztaty kompetencyjne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 390 zł brutto
Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 250 zł brutto
Logistyka i Zarządzanie
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 580 zł brutto
Gospodarka Magazynowa i Zarządzanie Zapasami w praktyce - 2-dniowe warsztaty kompetencyjne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 390 zł brutto
Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 580 zł brutto
Gospodarka Magazynowa i Zarządzanie Zapasami w praktyce - 2-dniowe warsztaty kompetencyjne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 390 zł brutto
Prawo transportowe w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów. 2-dniowe szkolenie i konsultacje.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 350 zł brutto
Logistyka i Zarządzanie
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 580 zł brutto
Czas pracy kierowców - kompendium obowiązujących przepisów i dobrych praktyk. 2-dniowe szkolenie warsztatowe.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 390 zł brutto

Polecane szkolenia

Bezpieczny ruch pieszych i środkow transportu w zakladzie techniczne i organizacyjne środki bezpi
Elokon Polska Sp.z o.o.
Do ustalenia
1 800 zł brutto
Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 580 zł brutto
Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 580 zł brutto
Gospodarka Magazynowa od podstaw - 2-dniowe certyfikowane wasztaty praktyczne dlapoczątkujących.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 250 zł brutto
Logistyka i Zarządzanie
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 580 zł brutto
LEAN MANUFACTURING - optymalne zarządzanie potencjałem procesów produkcyjnych - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 580 zł brutto
Zarządzanie zespołem produkcyjnym - 2-dniowe warsztaty symulacyjne dla kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 580 zł brutto
Zarządzanie procesami logistycznymi - zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 810 zł brutto
Optymalizacja zapasów z wykorzystaniem MS Excel
Kompetea
Do ustalenia
1 190 zł brutto
Spedycja i transport w transakcjach krajowych i międzynarodowych
Kompetea
Do ustalenia
1 290 zł brutto
Zarządzenie kategoriami zakupowymi
Kompetea
Do ustalenia
690 zł brutto
Strategiczne zarządzanie zakupami
Kompetea
Do ustalenia
1 290 zł brutto
Optymalizacja procesu kompletacji
Kompetea
Do ustalenia
650 zł brutto
Negocjacje w zakupach z elementami perswazji
Kompetea
Do ustalenia
1 250 zł brutto
Mapowanie Strumienia Wartości
Kompetea
Do ustalenia
590 zł brutto
Efektywne procesy logistyczne w nowoczesnych magazynach
Kompetea
Do ustalenia
1 290 zł brutto
Controlling logistyki
Kompetea
Do ustalenia
1 290 zł brutto
Zarządzanie logistyką i gospodarką magazynową
EDU-SKILLS SZKOLENIA
Do ustalenia
1 860 zł brutto
Zarządzanie zapasami
APM IT OUTSOURCING and TRAINING
Do ustalenia
980 zł brutto
Planowanie i Zarządzanie Zakupami
APM IT OUTSOURCING and TRAINING
Do ustalenia
980 zł brutto
Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM (Supply Chain Management)
APM IT OUTSOURCING and TRAINING
Do ustalenia
980 zł brutto
Lean Warehousing – szczupłe zarządzanie nowoczesnym magazynem
Kompetea
Do ustalenia
690 zł brutto
Zarządzanie
Kompetea
Do ustalenia
690 zł brutto
MS Excel w logistyce
Kompetea
Do ustalenia
550 zł brutto
Optymalizacja kosztów w dziale zakupów
Kompetea
Do ustalenia
650 zł brutto
Współpraca z dostawcami
Kompetea
Do ustalenia
650 zł brutto
Prognozowanie Popytu
MPM Productivity Management Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 900 zł brutto
Prognozowanie jako element skutecznego zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie
Kompetea
Do ustalenia
1 490 zł brutto
Gospodarka Magazynowa i Zarządzanie Zapasami w praktyce - 2-dniowe warsztaty kompetencyjne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 390 zł brutto
Zabezpieczenia płatności w transakcjach handlowych
Kompetea
Do ustalenia
1 290 zł brutto
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe