Szukaj szkolenia

Motywowanie Zespołu do Realizacji Stawianych Celów Biznesowych.

Kategoria szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi
online
1 512,90 zł (1 230,00 netto)
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania
 • Maksymalna liczba uczestników12

Zakres tematyczny szkolenia


Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod nr telefonu: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053 

Cel szkolenia: 
Nabycie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności motywowania podległych pracowników do osiągania indywidualnych  i grupowych celów biznesowych. 


Podczas szkolenia jego uczestnicy będą mieli możliwość pogłębienia, utrwalenia i nabycia umiejętności w następujących obszarach komunikacji zarządczej: 
 

 • Wyznaczanie i egzekwowanie celów u pracowników.
 • Skuteczne motywowanie do realizacji stawianych celów.
 • Dostosowanie stylu zarządzania do typu pracownika.
 • Budowanie efektywnego autorytetu lidera.
 • Skuteczne, pozafinansowe motywowanie i nagradzanie pracowników.
 • Radzenie sobie z trudnymi pracownikami.
 • Poprawienie komunikacji interpersonalnej w zespole.
 • Skuteczne kontrolowanie i jednoczesne nie demotywowanie.
 • Stosowanie perswazji psychologicznej.
 • Przeprowadzanie trudnej rozmowy z  pracownikiem.
 • Efektywne komunikowanie się z pracownikami. 

 

Podczas szkolenia jego uczestnicy będą mieli możliwość pogłębienia, utrwalenia i  nabycia wiedzy w następujących obszarach: 

 • Świadomości własnej roli w organizacji.
 • Postawy jakiej oczekuje się od Lidera.
 • Własnych mocnych stron oraz obszarów do poprawy jako Lidera.
 • Czynników stanowiących o skuteczności Lidera i jego zespołu.
 • Rodzajów autorytetu i informacji o autorytecie intuicyjnie wykorzystywanym przez siebie.
 • Własnych obszarów motywacji.
 • Niefinansowych czynnikach motywacji i metodach stosowania ich we własnym zespole.
 • Stylach zarządzania i informacji o właściwościach własnego, intuicyjnego stylu.


PROGRAM SZKOLENIA:

1. WPROWADZENIE DO SZKOLENIA.

 • Ćwiczenie integracyjno-wprowadzające.
 • Prezentacja programu.
 • Oczekiwania uczestników.

I. BLOK - Świadomy swojej roli w organizacji i stylu motywowania Lidera.

1. WYMAGANIA RYNKU I KORZYŚCI ZE SPROSTANIA NIM.

 • Oczekiwania pracodawcy i ich powody.
 • Oczekiwania pracowników.
 • Korzyści dla Liderów ze sprostania oczekiwaniom.

2. POSTAWA LIDERA PODCZAS PRZEKAZYWANIA W „DÓŁ” INFORMACJI, POLECEŃ POCHODZĄCYCH OD JEGO PRZEŁOŻONYCH.

 • Postawa Lidera jako reprezentanta „góry”.
 • Zasada identyfikowania się z celem.

3. PODSTAWOWE ZADANIA LIDERA – MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW.

 • Postawa Lidera jako reprezentanta „góry”.
 • Zasada identyfikowania się z celem.

II. BLOK - Narzędzia zarządcze wpływające na realizację celów przez podwładnych.

1. PODSTAWOWE ZADANIA LIDERA - BUDOWANIE AUTORYTETU LIDERA GRUPY?

 • Idealny szef – portret.
 • Rodzaje autorytetu w oczach pracowników i jego efektywność.
 • Metody budowania i wzmacniania najefektywniejszych form autorytetu.

2. PODSTAWOWE ZADANIA LIDERA – DOPASOWANIE STYLU ZARZĄDZANIA DO DOJRZAŁOŚCI PRACOWNIKA.

 • Mój styl zarządzania – kwestionariusz autoanalizy.
 • Style zarządzania i dojrzałość pracowników.
 • Dopasowanie stylu zarządzania do typu pracownika i sytuacji.

3. PODSTAWOWE ZADANIA LIDERA – STAWIANIE CELÓW I ZADAŃ PRACOWNIKOM.

 • Budowanie wizji dla własnego zespołu.
 • Cele / Marzenia - Wykorzystanie reguły SMART.
 • Cele ilościowe i jakościowe.

4. PODSTAWOWE ZADANIA LIDERA – MONITOROWANIE I OCENA.

 • Kontrola prewencyjna, bieżąca i po fakcie.
 • Standardy pracy jako podstawa do oceny.
 • Jak przeprowadzać oceny?

5. PODSTAWOWE ZADANIA LIDERA - UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNEJ. 

 • Przygotowanie się do rozmowy.
 • Zmotywowanie pracownika do rozmowy.
 • Zasady udzielania motywującej informacji zwrotnej.

6. PODSTAWOWE ZADANIA LIDERA - POSTĘPOWANIE W TRUDNYCH SYTUACJACH Z PRACOWNIKAMI.

 • Teoria zachowania w praktyce.
 • Metody oddziaływania na pracownika.
 • Analiza przypadków podanych przez uczestników.

7. PODSTAWOWE ZADANIA LIDERA – PRZEKONYWANIE.

 • Mechanizmy perswazji psychologicznej w zarządzaniu.
 • Techniki oparte o indywidualną specyfikę pracownika.
 • Perswazja oparta o osobowość rozmówcy i jego stosunek do nas.
 • Techniki presupozycji (wmawiania).

8. PODSTAWOWE ZADANIA LIDERA – COACHING NARZĘDZIOWY PRACOWNIKÓW. 

 • Kryteria wyboru celu coachingu.
 • Zawarcie kontraktu coachingowego.
 • Zasady pracy z pracownikiem.
 • Wyznaczanie celów po coachingu.

9. PODSTAWOWE ZADANIA LIDERA - EXPOSE PRZED PRACOWNIKAMI I PRZEŁOŻONYMI.

 • Kontrolowanie komunikacji niewerbalnej podczas wystąpień na różnych poziomach hierarchii zawodowej.
 • Efektywna komunikacja niewerbalna.
 • Struktura efektywnego wystąpienia.

III. BLOK - Implementacja szkolenia w codziennej pracy.

1. PODSUMOWANIE SZKOLENIA – PRZYSZŁE DZIAŁANIA.

 • Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia.
 • Opracowanie indywidualnego planu wzmocnienia efektywności działań zarządczych.
 • Prezentacja indywidualnych planów wdrożeniowych.

2. KONSULTACJE INDYWIDUALNE.

Grupa docelowa.

Szkolenie kierujemy do: Liderów czyli obecnych i przyszłych Dyrektorów, Kierowników i Menedżerów, których zadaniem jest motywowanie zespołu do osiągania określonych celów biznesowych.

 

Metodologia.

Zajęcia odbywają się w formie warsztatu, w którym uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę w danej dziedzinie oraz umiejętności praktyczne potrzebne do zastosowania w Ich codziennej pracy. 

Pracujemy metodami, które dają możliwość opanowania nowych umiejętności, zachowań i nawyków w łatwy i skuteczny sposób, w atmosferze akceptacji, wyzwalającej ciekawość i poczucie komfortu. Szkolenie jest zorientowane na osiąganie pożądanych rezultatów, wprowadzając zmiany z poszanowaniem odrębności i wartości świata drugiej osoby. Kładziemy nacisk na myślenie kreatywne i metody integrowania wiedzy z  doświadczeniem. Wykorzystujemy doświadczenie i umiejętności uczestników wynikające z Ich obecnej i wcześniejszej pracy zawodowej.

Wśród wielu form aktywności, na szkoleniu możemy wyróżnić: wprowadzenia i podsumowania; moderowane dyskusje; ćwiczenia pojedyncze i w grupach; studia przypadków; dzielenie się najlepszymi praktykami, scenki i gry szkoleniowe.

Informacje dodatkowe.

Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym  na platformie on-line.

09:50 – 10:00 Logowanie do platformy 
10:00 – 13:00 Zajęcia część I 
13:00 – 14:00 przerwa na lunch 
14:00 – 16:00 Zajęcia część II

 

Cena promocyjna szkolenia on-line wynosi 1230 zł. netto + 23% VAT i obejmuje:  

 • wysoki poziom merytoryczny szkolenia,
 • uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach,
 • obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF ,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF.   

Cena po okresie promocji: 1330 + 23% VAT. 

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).  

SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.  


Szkolenia zamknięte – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.  

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dofinansowanych EFS - zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych PARP . 

Posiadamy certyfikat SUS 2.0 i wpis do RIS WUP.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, bardzo prosimy o kontakt pod nr telefonu: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053. 
 

Lokalizacje i terminy

online
12.05.2022 - 13.05.2022
1 512,90 zł (1 230,00 netto)

Trenerzy biorący udział

Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Polecane szkolenia

online - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
553,50 zł (450,00 netto)
online - Praktyczne rozwiązania dla pracodawców - Tarcza Antykryzysowa
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
430,50 zł (350,00 netto)
online - Optymalizacja zatrudnienia w sytuacji kryzysowej
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
430,50 zł (350,00 netto)
Efektywne koordynowanie pracy zespołu on-line dla początkujących
Kompetea
Do ustalenia
307,50 zł (250,00 netto)
online - Czas pracy kierowców
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Proces odchodzenia pracowników – czyli przygotowanie rozmowy zwalniającej oraz informacji dla pracowników
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
online - Dział HR w sytuacji kryzysowej – obszary, priorytety, zadania
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
430,50 zł (350,00 netto)
online - Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
online - Standardy pracy kierowniczej
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 217,70 zł (990,00 netto)
5% rabatu Zarządzanie zespołem wirtualnym i rozproszonym
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
789,66 zł (642,00 netto)
Strong Team - budowanie, wzmacnianie i rozwijanie zespołu (online)
VR Training
Do ustalenia
210,00 zł (170,73 netto)
Motywowanie i budowanie zaangażowania (online)
VR Training
Do ustalenia
210,00 zł (170,73 netto)
Rozwiązywanie umów o pracę w czasach COVID-19 - Szkolenie online
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
8 548,50 zł (6 950,00 netto)
2% rabatu SZKOLENIE ON-LINE: Kompetencje menedżera w czasach kryzysu
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
10% rabatu SZKOLENIE ON-LINE: Team work w czasie pracy zdalnej
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
5% rabatu Menadżer w nowoczesnej organizacji: delegowanie motywowanie rozmowy z pracownikami
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
online - Mobbing i dyskryminacja. Zmiany przepisów i najlepsze praktyki przeciwdziałania
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Przeciwdziałanie absencji w miejscu pracy
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Jak przeprowadzić skuteczny wywiad z kandydatem? Sekrety udanej rozmowy kwalifikacyjnej
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
online - Lean Management
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
online - Systemy wynagradzania i premiowania
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
online - Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
861,00 zł (700,00 netto)
online - Podróże służbowe – krajowe i zagraniczne
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
553,50 zł (450,00 netto)
online - HR – narzędzia, formularze, procedury strategie
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Profesjonalny controlling HR PREMIUM
Kompetea
Do ustalenia
2 816,70 zł (2 290,00 netto)
Nowoczesne techniki rekrutacji i selekcji kandydatów - praktyczne narzędzia
Kompetea
Do ustalenia
2 100,00 zł (1 707,32 netto)
HR Business Partner - współpraca z menadżerami i pracownikami na rzecz sukcesu firmy
Kompetea
Do ustalenia
2 078,70 zł (1 690,00 netto)
Kurs Asesora sesji Assessment Center i Development Center
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
„Narzędziownia HR” – najważniejsze procesy i narzędzia w obszarze zzl
Kompetea
Do ustalenia
1 190,00 zł (967,48 netto)
Performance Management – zarządzanie wynikami pracy
Kompetea
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe