Szukaj szkolenia

Szkolenie archiwalne
Szkolenie archiwalne

NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Analiza porównawcza obecnych i nowych przepisów

Kategoria szkolenia: Zamówienia publiczne
Hotel Mercure, Toruń, kujawsko-pomorskie
30.01.2020 - 31.01.2020
1 217,70 zł (804,88 netto)

Więcej szczegółów znajdziesz TUTAJ

Jesteś gotowy na rewolucję w zamówieniach publicznych?

Podczas szkolenia ekspert porówna dotychczasowe zasady prowadzenia postępowania z zaznaczaniem, jak postępować według nowych przepisów, które wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku. Ekspert wskaże najważniejsze zmiany, które po wejściu w życie ustawy będą obowiązkowe dla wszystkich zamawiających i wykonawców.

NOWA USTAWA to aż trzykrotnie więcej przepisów niż dotychczasowe prawo!

Nowa ustawa nie jest kolejną nowelizacją, a zbiorem całkowicie nowych przepisów! To największe zmiany w historii zamówień publicznych.

 

PROGRAM:

I. NOWA USTAWA Prawo zamówień publicznych – dlaczego potrzebne są zmiany? Cele i konkluzje na temat nowego prawa wchodzącego w życie 1 stycznia 2021r.

II. Przygotowanie postępowania według NOWEJ USTAWY PZP

1. Zamówienia o wartości pomiędzy 50.000, a 130.000 zł.

 • obowiązek publikacji ogłoszeń o zamówieniach bagatelnych ( wymagana zawartość, zasady publikacji)
 • procedura udzielenia zamówienia bagatelnego

2. Konieczność uwzględnienia „polityki zakupowej państwa” w prowadzonych postępowaniach po wejściu w życie ustawy Pzp - nowy obowiązek Zamawiającego

3. Obowiązki związane z planowaniem postępowań o udzielenie zamówień polegające na wprowadzeniu:

 • wymogu dokonywania analizy potrzeb przed wszczęciem postępowania o udzielenie Zamówienia
 • obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań
 • koncentracji ogłoszeń o zamówieniach w oficjalnym publikatorze, tj. Biuletynie Zamówień Publicznych (poniżej progów UE) oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (powyżej progów UE);
 • zwiększenia znaczenia wstępnych konsultacji rynkowych na etapie przygotowania postępowania
 • zasady efektywności.

4. Nowe zasady ustalania wartości zamówienia

 • Podstawy szacowania wartości zamówień
 • Udzielanie zamówień mieszanych w częściach
 • Sumowanie wartości zamówień, w tym brak konieczności agregowania podobnych usług i robót budowlanych

5. Dokumenty w postępowaniu wg. nowego Prawa zamówień publicznych:

 • SWZ,opis potrzeb i wymagań Zamawiającego

6. Ocena podmiotowa wykonawców:

 • nowe warunki udziału w postępowaniu;
 • zmienione obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia
 • składanie wykonawców listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej przy sprawdzaniu podstawy wykluczenia dotyczącej zaangażowania w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia
 • zasady polegania na zasobach podmiotu trzeciego
 • nowe zasady wykazywania spełnienia kryteriów selekcji w procedurach wieloetapowych

7. Wymagania proceduralne w postępowaniach powyżej progów unijnych według nowej ustawy Pzp

 • powyżej progu:
  • ważne zmiany w trybach udzielania zamówień
  • uporządkowanie procedury odwróconej i dalsze odformalizowanie procedur
  • nowe zasady wnoszenia i zwrotu wadium
  • nowe terminy związania z ofertą
 • Poniżej progu:
  • zastąpienie trybów przetargowych i negocjacji z ogłoszeniem trybem podstawowym
  • nowe zasady udzielania wyjaśnień dotyczących treści SWZ i OPiW
  • możliowść negocjowania treści ofert w celu ich ulepszania
  • uproszczenia w zakresie publikacji ogłoszenia ( nowe zasady wszczynania postępowań poniżej progów UE)

III. Przeprowadzenie postępowania według NOWEJ USTAWY PZP

1. Rezygnacja z jawnego otwarcia ofert I inne ograniczenia zasady jawności:

 • brak obecności wykonawcy podczas otwarcia ofert
 • ograniczenie informacji publikowanych na stronie internetowej zamawiającego
 • nowe zasady postępowania w przypadku awarii system teleinformatycznego
 • otwarcie ofert po zmianach
 • nowa procedura wykazywania braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

2. Badanie i ocena ofert z uwzględnieniem wymogów elektronizacji i form składanych dokumentów:

 • przedmiotowe środki dowodowe;
 • podmiotowe środki dowodowe;
 • nowe przesłanki odrzucenia oferty;
 • zmiany w zakresie uzupełniania dokumentów i oświadczeń.

3. Wybór oferty po terminie związania ofertą – kontrowersje i wątpliwości

IV. ZMIANY w umowach o zamówienie publiczne

1. Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego przez:

 • określenie nowej zasady kształtowania umów
 • wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych
 • określenie obowiązkowych postanowień umownych;
 • wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia.
 • wymagane postanowienia umowy w przypadku korzystania z prawa opcji.

2. Wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy.

3. Obowiązek sporządzenia raportu

V. Środki ochrony prawnej

1. Zmiany w katalogu podmiotów uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej

2. Możliwość złożenia odwołania do Prezesa KIO:

 • przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;
 • na każdą czynność i zaniechanie w postępowaniach poniżej progów unijnych;

3. Ważne zmiany w zakresie ustanowienia pełnomocnika w postepowaniu odwoławczym

4. Usprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia KIO przez:

 • wnoszenie skargi do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych;
 • obniżenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO;
 • wydłużenie terminu na wniesienie skargi na orzeczenie KIO.

5. Pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z zamówienia publicznego (mediacja koncyliacja)

 

Cena zawiera:

Dostęp do EduStrefy - baza wiedzy o zamówieniach publicznych
Punkty w Programie Premiowym
Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”
Lunch i poczęstunki w przerwach
Certyfikat ukończenia szkolenia

Lokalizacje i terminy

Wrocław woj. dolnośląskie
Novotel City
05.12.2019 - 06.12.2019
1 217,70 zł (990,00 netto)
Poznań woj. wielkopolskie
Hotel Altus
12.12.2019 - 13.12.2019
990,00 zł (804,88 netto)
Kraków woj. małopolskie
Vienna House
12.12.2019 - 13.12.2019
990,00 zł (804,88 netto)
Lublin woj. lubelskie
Hotel Focus
17.12.2019 - 18.12.2019
990,00 zł (804,88 netto)
Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie
Hotel Wileński
17.12.2019 - 18.12.2019
990,00 zł (804,88 netto)
Katowice woj. śląskie
Hotel Novotel
19.12.2019 - 20.12.2019
990,00 zł (804,88 netto)
Katowice woj. śląskie
Hotel Novotel
19.12.2019 - 20.12.2019
990,00 zł (804,88 netto)
Gdańsk woj. pomorskie
Hotel Scandic
19.12.2019 - 20.12.2019
990,00 zł (804,88 netto)
Poznań woj. wielkopolskie
Hotel Altus
14.01.2020 - 15.01.2020
1 217,70 zł (990,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Atlas Tower
16.01.2020 - 17.01.2020
1 217,70 zł (990,00 netto)
Katowice woj. śląskie
Hotel Novotel
16.01.2020 - 17.01.2020
1 217,70 zł (990,00 netto)
Rzeszów woj. podkarpackie
Hotel Rzeszów
21.01.2020 - 22.01.2020
1 217,70 zł (990,00 netto)
Szczecin woj. zachodniopomorskie
Hotel Novotel
23.01.2020 - 24.01.2020
1 217,70 zł (990,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
Hotel Vienna House
23.01.2020 - 24.01.2020
1 217,70 zł (990,00 netto)
Gdańsk woj. pomorskie
Hotel Scanic
28.01.2020 - 29.01.2020
1 217,70 zł (990,00 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Scanic
28.01.2020 - 29.01.2020
1 217,70 zł (990,00 netto)
Toruń woj. kujawsko-pomorskie
Hotel Mercure
30.01.2020 - 31.01.2020
1 217,70 zł (990,00 netto)
Łódź woj. łódzkie
Iness Hotel
30.01.2020 - 31.01.2020
1 217,70 zł (990,00 netto)

Trenerzy biorący udział

Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Maraton Prawa zamówień publicznych - kurs przygotowujący do stosowania nowej ustawy
ApexNet
Hotel Astor, Jastrzębia Góra, pomorskie
29.06.2020 - 03.07.2020
3 308,70 zł (2 690,00 netto)
27 kroków do idealnego przetargu poniżej progów UE według nowej ustawy Prawo zamówień publicznych
ApexNet
Hotel Scandic, Gdańsk, pomorskie
25.02.2020 - 26.02.2020
1 223,85 zł (995,00 netto)
Rewolucja w zamówieniach publicznych o wartości niższej od progów UE wg nowej ustawy Pzp
ApexNet
Hotel Scandic, Gdańsk, pomorskie
25.02.2020 - 26.02.2020
1 223,85 zł (995,00 netto)
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro i zasada konkurencyjności
ApexNet
Atlas Tower, Warszawa, mazowieckie
19.03.2020 - 20.03.2020
995,00 zł (808,94 netto)

Polecane szkolenia

Zamówienia publiczne w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian. Elektronizacja, RODO (3 dni)
ACC Training and Consulting Group
GDAŃSK (centrum), Dobry Hotel centrum konferencyjne, biurowiec Neptun, Aleja Grunwaldzka 229., Gdańsk, pomorskie
22.04.2020 - 24.04.2020
1 450,00 zł (1 450,00 netto)
Jak startować w przetargach po elektronizacji zamówień publicznych?
ACC Training and Consulting Group
Wrocław, Hotel Scandic **** ul. Piłsudskiego 49-57, Wrocław, dolnośląskie
27.02.2020 - 27.02.2020
590,00 zł (590,00 netto)
ABC Zamówień publicznych z uwzględnieniem elektronizacji oraz RODO – szkolenie dla początkujących (2 dni)
ACC Training and Consulting Group
Wrocław, Hotel Scandic **** ul. Piłsudskiego 49-57, Wrocław, dolnośląskie
10.03.2020 - 11.03.2020
990,00 zł (990,00 netto)
Zamówienia publiczne z uwzględnieniem najnowszych zmian. Elektronizacja, RODO – szkolenie dla zaawansowanych (2 dni)
ACC Training and Consulting Group
POZNAŃ (CENTRUM), Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta 20, Poznań, wielkopolskie
27.02.2020 - 28.02.2020
990,00 zł (990,00 netto)
Specjalista ds. zamówień publicznych z uwzględnieniem elektronizacji oraz RODO – kurs (3 dni)
ACC Training and Consulting Group
KATOWICE (Centrum), Vienna House Easy Katowice **** ul. Sokolska 24​, Katowice, śląskie
11.03.2020 - 13.03.2020
1 450,00 zł (1 450,00 netto)
Zamówienia publiczne do 30 000 euro - jak legalnie i oszczędnie realizować wydatki publiczne przy minimum formalności?
ACC Training and Consulting Group
POZNAŃ (CENTRUM), Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta 20, Poznań, wielkopolskie
26.02.2020 - 26.02.2020
590,00 zł (590,00 netto)
Zamówienia publiczne finansowane z funduszy unijnych z uwzględnieniem elektronizacji oraz RODO
ACC Training and Consulting Group
Hotel Mercure Lublin (Centrum) Al. Racławickie 12, Lublin, lubelskie
26.03.2020 - 27.03.2020
990,00 zł (990,00 netto)
Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych - rewolucyjne zmiany. Analiza porównawcza z obecnie obowiązującymi regulacjami.
ACC Training and Consulting Group
Wrocław, Hotel Scandic **** ul. Piłsudskiego 49-57, Wrocław, dolnośląskie
25.02.2020 - 26.02.2020
990,00 zł (990,00 netto)
Maraton Prawa zamówień publicznych - kurs przygotowujący do stosowania nowej ustawy
ApexNet
Hotel Astor, Jastrzębia Góra, pomorskie
29.06.2020 - 03.07.2020
3 308,70 zł (2 690,00 netto)
Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych - rewolucyjne zmiany. Analiza porównawcza z obecnie obowiązującymi regulacjami.
ACC Training and Consulting Group
Rzeszów, Gdańsk, pomorskie
09.03.2020 - 10.03.2020
990,00 zł (990,00 netto)
5% rabatu Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – przygotowanie do respektowania przepisów. Przejrzysta analiza nowych rozwiązań
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
23.03.2020 - 24.03.2020
1 190,00 zł (967,48 netto)
5% rabatu Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem elektronizacji
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
19.02.2020 - 21.02.2020
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
5% rabatu Zamówienia publiczne: Poprawność SIWZ i oferty/wniosku w świetle orzecznictwa - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
20.02.2020 - 21.02.2020
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
5% rabatu Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Szczecin, zachodniopomorskie
20.02.2020 - 21.02.2020
990,00 zł (804,88 netto)
5% rabatu Umowy w systemie zamówień publicznych - przygotowanie zawieranie zmiany rozwiązywanie unieważnienie [2-dniowe warsztaty
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
12.03.2020 - 13.03.2020
1 090,00 zł (886,18 netto)
5% rabatu Zamówienia publiczne do 30 000 euro z uwzględnieniem elektronizacji i koncepcji nowej ustawy PZP -2-dniowe warsztaty
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Wrocław, dolnośląskie
27.02.2020 - 28.02.2020
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
5% rabatu Zamówienia Publiczne dla Wykonawców - Jak Przygotować Konkurencyjną Ofertę Przetargową? 2-dniowe warsztaty praktyczne
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Gdańsk, pomorskie
27.02.2020 - 28.02.2020
1 350,00 zł (1 097,56 netto)
5% rabatu Zamówienia publiczne sektorowe w praktyce - Kompendium wiedzy z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. Wybitny trener
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
18.05.2020 - 19.05.2020
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
27 kroków do idealnego przetargu poniżej progów UE według nowej ustawy Prawo zamówień publicznych
ApexNet
Hotel Scandic, Gdańsk, pomorskie
25.02.2020 - 26.02.2020
1 223,85 zł (995,00 netto)
5% rabatu Zamówienia publiczne dla zaawansowanych z uwzględnieniem elektronizacji i koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Kraków, małopolskie
20.02.2020 - 21.02.2020
1 190,00 zł (967,48 netto)
5% rabatu Zamówienia publiczne i umowy na roboty budowlane w świetle elektronizacji i koncepcji nowej ustawy PZP- 2-dniowe
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Kraków, małopolskie
27.02.2020 - 28.02.2020
990,00 zł (804,88 netto)
5% rabatu Prawo zamówień publicznych w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów - trzydniowe warsztaty praktyczne
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel***, Zakopane, małopolskie
31.03.2020 - 03.04.2020
1 990,00 zł (1 617,89 netto)
5% rabatu Zamówienia publiczne w projektach unijnych - jak prawidłowo przeprowadzić procedurę. Warsztaty praktyczne
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
06.04.2020 - 07.04.2020
1 190,00 zł (967,48 netto)
5% rabatu Zamówienia publiczne na usługi i dostawy informatyczne w praktyce. 2-dniowe szkolenie z uwzględnieniem nowelizacji
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
23.04.2020 - 24.04.2020
1 190,00 zł (967,48 netto)
5% rabatu Zamówienia publiczne w praktyce - 2-dniowe szkolenie z uwzględnieniem elektronizacji i koncepcji nowej ustawy PZP.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Kraków, małopolskie
27.04.2020 - 28.04.2020
990,00 zł (804,88 netto)
5% rabatu ABC Zamówień Publicznych z uwzględnieniem elektronizacji i koncepcji nowej ustawy PZP - 3-dniowe warsztaty praktyczne
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel***, Zakopane, małopolskie
03.03.2020 - 06.03.2020
1 990,00 zł (1 617,89 netto)
5% rabatu ABC Zamówień Publicznych z uwzględnieniem elektronizacji i koncepcji nowej ustawy PZP - 3-dniowe warsztaty praktyczne
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel***, Kołobrzeg-Dźwirzyno, zachodniopomorskie
27.04.2020 - 30.04.2020
2 190,00 zł (1 780,49 netto)
5% rabatu Zamówienia publiczne w Jednostkach Służby Zdrowia - 2-dniowe warsztaty z uwzględnieniem elektronizacji
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
23.06.2020 - 24.06.2020
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
5% rabatu Zamówienia publiczne: Nieprawidłowości i uchybienia w procesie przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Kraków, małopolskie
24.08.2020 - 25.08.2020
1 190,00 zł (967,48 netto)
5% rabatu Elektronizacja i problemy w realizacji zamówień publicznych z uwzględnieniem koncepcji nowej ustawy PZP - 2-dniowe
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Katowice, śląskie
23.03.2020 - 24.03.2020
1 190,00 zł (967,48 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe