Szukaj szkolenia

NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DLA WYKONAWCÓW Złożenie oferty krok po kroku.

Kategoria szkolenia: Zamówienia publiczne
online
1 223,85 zł (995,00 netto)

PROGRAM

 

WSTĘP

 1. Jak czytać i rozumieć nowa ustawę Prawo zamówień publicznych by bezbłędnie złożyć ofertę?
 2. Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, czyli po co to wszystko? Motywy zmian, kierunek „nowelizacji”, cele – analiza praktyczna z punktu widzenia oferenta.
 3. Prawo zamówień publicznych od nowa! – na czym polega zmiana koncepcji relacji Zamawiający -Wykonawca według nowych przepisów.
 4. Systematyka ustawy, czyli gdzie szukać przepisów kluczowych w procesie składania oferty.
 5. Jak przygotować się do złożenia oferty na nowych zasadach?
 6. Z jakimi nowymi dokumentami przetargowymi może spotkać się wykonawca od 2021 r.?
 7. Koniec z SIWZ-em! Co zastąpi specyfikację istotnych warunków zamówienia?
 8. Opis potrzeb i wymagań zamawiającego – jak wykonawca może wpływać na opis przedmiotu zamówienia?
 9. Polityka i plany zakupowe sektora publicznego – jak szukać szans biznesowych bez konieczności wertowania Biuletynu Zamówień Publicznych?
 10. Konsultacje rynkowe przed rozpoczęciem procedury – zasady i cele. Okazja na zwiększenie swoich szans w przetargu.
 11. Ogłoszenia o zamówieniu – wszczynanie postępowań według nowych przepisów i wpływ nowych zasad na prawa wykonawców,
 12. Opis przedmiotu zamówienia – wymóg posiadania certyfikatów i etykiet

KLUCZOWE OBSZARY PROCEDURALNE OKIEM WYKONAWCY – ANALIZA POSZCZEGÓLNYCH KROKÓW WYKONAWCY W PRZETARGU

 1. Nowe sposoby składania oferty i komunikacja z Zamawiającym w nowej ustawie Pzp
 2. Koniec z tradycyjną pisemną formą komunikacji.
 3. Rewolucja w sposobach składania oferty – kiedy nie jest potrzebny kwalifikowany podpis elektroniczny? Koniec z nadmiernym formalizmem.
 4. Oferta podpisywana profilem zaufanym i e-podpisem.
 5. Najnowsze orzecznictwo dotyczące elektronizacji i jego wpływ na stosowanie nowych przepisów
 6. Kiedy dopuszczalna jest komunikacja ustna?
 7. Nowy kształt elektronizacji zamówień publicznych.
 8. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców – kto i na jakich zasadach może ubiegać się o zamówienie publiczne według nowych przepisów?
 9. Aktualizacja podstaw wykluczenia – co ulega zmianie w nowym Pzp? Ograniczenie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia.
 10. Jakie nowe warunki udziału w postępowaniu przewidział ustawodawca?
 11. Nienależyte wykonanie zamówienia w przeszłości a wykluczenie z postępowania
 12. Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe – nowe definicje, ale czy stare zasady?
 13. Jak oceniać potencjał konsorcjum? Kiedy konsorcjum nie spełni wymogów zamawiającego?
 14. Obowiązek wskazania podziału zadań przez konsorcjantów – szczegółowa analiza  nowego oświadczenia składanego przez wykonawców.
 15. Udostępnianie zasobów przez podmioty trzecie – wyrok Esaprojekt w nowych przepisach i szersze możliwości „pożyczania” zasobów.
 16. Jaki obszar statusu podmiotowego wykonawcy musi, a jaki może badać Zamawiający?

 

 

ZŁOŻENIE OFERTY KROK PO KOROKU W PRZETARGU UNIJNYM I KRAJOWYM

 1. Nowości proceduralne w postępowaniach unijnych
 2. Tryby udzielania zamówień publicznych według nowej ustawy – analiza ogólna
 3. Zmiany w zasadach wnoszenia wadium.
 4. Nowe terminy na zadawanie pytań do dokumentacji przetargowej i towarzyszące im obowiązki zamawiającego.
 5. Nowe terminy związania ofertą i zasady jego przedłużania. Czy można wybrać ofertę, której termin związania upłynął?
 6. 19 (!) przesłanek odrzucenia oferty. Wizja lokalna – nowy obowiązek wykonawców?
 7. Kiedy kończy się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Koniec z niepewnością, ale nowe wątpliwości.
 8. Niepubliczne otwarcie ofert. Co z zasadą jawności postępowania?
 9. Łatwiejszy wgląd w oferty konkurencji.
 10. Zasada jawności a RODO.
 11. Postepowania krajowe – co się zmienia w kontraktowaniu zamówień tańszych niż progi unijne?
 12. Rewolucja w trybach udzielania zamówień krajowych
 13. Nowe terminy na zadawanie pytań do dokumentacji przetargowej i towarzyszące im obowiązki zamawiającego.
 14. Czym jest tzw. tryb podstawowy wyboru wykonawcy?
 15. Możliwości negocjacji oferty po jej ocenie – wpływ tej nowości na prawa wykonawców
 16. 3 scenariusze trybu podstawowego – z którego najczęściej skorzystają zamawiający?
 17. Na czym w praktyce polega odformalizowanie procedur zakupowych w postępowaniach krajowych? Podobieństwa i różnice między postępowaniami unijnymi i krajowymi na nowych zasadach.

WZMOCNIENIE POZYCJI WYKONAWCY NA ETAPIE UBIEGANIA SIĘ I REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 1. Umowy w sprawie zamówień publicznych – analiza na potrzeby składania oferty i w kontekście realizacji zamówienia
 2. Koniec z nierównością stron umowy? Klauzule abuzywne.
 3. Jakich zapisów nie wolno zamieszczać w umowie? Skarżenie treści umowy do KIO – ułatwienie dla wykonawcy.
 4. Waloryzacja kontraktów budowlanych – nowe zasady korzystne dla wykonawców.
 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na nowych zasadach – będzie taniej!
 6. Zmiany umów – kiedy można dokonać aneksu, kiedy można dokonać zmian podmiotowych po stronie wykonawcy?
 7. Podwykonawcy. Kiedy można zmienić podwykonawcę, kiedy można ograniczyć zakres podwykonawstwa lub żądać zmiany podwykonawcy?
 8. Środki ochrony prawnej w nowym PZP
 9. Postępowanie odwoławcze – co się zmieni?,
 10. Szerszy zakres zaskarżenia
 11. Postępowanie skargowe – dłuższe terminy na kwestionowanie orzeczeń KIO,
 12. Pomoc ze strony Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
 13. Wyspecjalizowany sąd zamówień publicznych.
 14. Pozasądowe rozstrzyganie sporów w relacji Zamawiający – Wykonawca. Koniec wieloletnich postępowań sądowych?

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

 

Podczas szkolenia ekspert przedstawi nową ustawę Prawo zamówień publicznych pod kątem wykonawców. Jakie nowe zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2021? Na szkoleniu dowiesz się jak w bezbłędny sposób złożyć ofertę w postępowaniu na nowych zasadach zarówno w przetargu unijnym jak i krajowym.

Ekspert przedstawi dobre rady, które pomogą wzmocnić swoją pozycyję podczas starania się o realizację zamówienia publicznego. Przedstawi m.in. 19 przesłanek odrzucenia oferty. Zainteresowany? Zapisz się już dziś!

Trenerzy biorący udział

Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

ZAMOWIENIA PUBLICZNE DLA POCZĄTKUJĄCYCH według nowej ustawy
ApexNet
Do ustalenia
1 223,85 zł (995,00 netto)
10 KLUCZOWYCH ZMIAN W NOWEJ USTAWIE 2020/2021 w zamówieniach publicznych na roboty budowlane
ApexNet
Do ustalenia
1 223,85 zł (995,00 netto)
NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DLA WYKONAWCÓW Złożenie oferty krok po kroku.
ApexNet
Do ustalenia
1 223,85 zł (995,00 netto)

Polecane szkolenia

5% rabatu Certyfikowane szkolenie online- webinarium: Prawo zamówień publicznych dla Wykonawców.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
658,05 zł (535,00 netto)
Szkolenie on-line: Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – praktyczne warsztaty z Andrzejem Łukaszewiczem
MRM Witold Jarzyński
Do ustalenia
984,00 zł (800,00 netto)
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY PZP ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM RYNKU IT
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
WYKORZYSTYWANIE PLATFORMY EPUAP PRZY REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ZAMÓWIENIAMI PUBLICZNYMI
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
10% rabatu Zamówienia publiczne od podstaw. Certyfikowane szkolenie online.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 094,70 zł (890,00 netto)
ZAMOWIENIA PUBLICZNE DLA POCZĄTKUJĄCYCH według nowej ustawy
ApexNet
Do ustalenia
1 223,85 zł (995,00 netto)
10 KLUCZOWYCH ZMIAN W NOWEJ USTAWIE 2020/2021 w zamówieniach publicznych na roboty budowlane
ApexNet
Do ustalenia
1 223,85 zł (995,00 netto)
NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DLA WYKONAWCÓW Złożenie oferty krok po kroku.
ApexNet
Do ustalenia
1 223,85 zł (995,00 netto)
5% rabatu Certyfikowane szkolenie online: Prawo zamówień publicznych dla Wykonawców.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
ABC zamówień publicznych z uwzględnieniem najnowszych zmian. Specustawa COVID-19, elektronizacja (2 dni)
ACC Training and Consulting Group
Do ustalenia
713,40 zł (580,00 netto)
Zamówienia publiczne do 30 000 euro - jak legalnie i oszczędnie realizować wydatki publiczne przy minimum formalności?
ACC Training and Consulting Group
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
Kontrola zamówień publicznych z uwzględnieniem elektronizacji oraz specustawy COVID-19
ACC Training and Consulting Group
Do ustalenia
356,70 zł (290,00 netto)
Specjalista ds. zamówień publicznych z uwzględnieniem najnowszych zmian. Elektronizacja, RODO - kurs (3 dni)
ACC Training and Consulting Group
Do ustalenia
1 070,10 zł (870,00 netto)
Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych - rewolucyjne zmiany.
ACC Training and Consulting Group
Do ustalenia
713,40 zł (580,00 netto)
Jak startować w przetargach po elektronizacji zamówień publicznych?
ACC Training and Consulting Group
Do ustalenia
479,70 zł (390,00 netto)
Zamówienia publiczne z uwzględnieniem najnowszych zmian. Elektronizacja – szkolenie dla zaawansowanych (2 dni)
ACC Training and Consulting Group
Do ustalenia
713,40 zł (580,00 netto)
Specjalista ds. zamówień publicznych z uwzględnieniem najnowszych zmian. Elektronizacja, RODO - kurs (3 dni)
ACC Training and Consulting Group
Do ustalenia
1 070,10 zł (870,00 netto)
ABC zamówień publicznych z uwzględnieniem najnowszych zmian. Elektronizacja – szkolenie dla początkujących (2 dni)
ACC Training and Consulting Group
Do ustalenia
713,40 zł (580,00 netto)
Zamówienia publiczne z uwzględnieniem najnowszych zmian. Elektronizacja - szkolenie dla zaawansowanych (2 dni)
ACC Training and Consulting Group
Do ustalenia
713,40 zł (580,00 netto)
Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych - rewolucyjne zmiany. Analiza porównawcza z obecnie obowiązującymi regulacjami.
ACC Training and Consulting Group
Do ustalenia
713,40 zł (580,00 netto)
ABC Zamówień publicznych z uwzględnieniem elektronizacji oraz RODO – szkolenie dla początkujących (2 dni)
ACC Training and Consulting Group
Do ustalenia
713,40 zł (580,00 netto)
Kontrola zamówień publicznych z uwzględnieniem elektronizacji oraz specustawy COVID-19 (online)
ACC Training and Consulting Group
Do ustalenia
430,50 zł (350,00 netto)
ABC zamówień publicznych z uwzględnieniem najnowszych zmian. Specustawa COVID-19, elektronizacja (2 dni) (online)
ACC Training and Consulting Group
Do ustalenia
861,00 zł (700,00 netto)
Jak startować w przetargach po elektronizacji zamówień publicznych? - specustawa COVID-19.
ACC Training and Consulting Group
Do ustalenia
479,70 zł (390,00 netto)
Zamówienia publiczne do 30 000 euro - jak legalnie i oszczędnie realizować wydatki publiczne przy minimum formalności?
ACC Training and Consulting Group
Do ustalenia
430,50 zł (350,00 netto)
Zamówienia publiczne z uwzględnieniem najnowszych zmian. Specustawa COVID-19 – szkolenie dla zaawansowanych (2 dni)
ACC Training and Consulting Group
Do ustalenia
861,00 zł (700,00 netto)
Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych - rewolucyjne zmiany. Analiza porównawcza z obecnie obowiązującymi regulacjami.
ACC Training and Consulting Group
Do ustalenia
861,00 zł (700,00 netto)
Specjalista ds. zamówień publicznych z uwzględnieniem najnowszych zmian. RODO, specustawa COVID-19 - kurs (3 dni)
ACC Training and Consulting Group
Do ustalenia
1 070,10 zł (870,00 netto)
Zamówienia publiczne finansowane z funduszy unijnych z uwzględnieniem elektronizacji oraz specustawy COVID-19
ACC Training and Consulting Group
Do ustalenia
861,00 zł (700,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe