Szukaj szkolenia

Nowelizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego

Kategoria szkolenia: Rachunkowość/księgowość
Hotel*** w centrum, Warszawa, mazowieckie
30.01.2020 - 31.01.2020
1 190,00 zł

Zakres tematyczny szkolenia

W imieniu ekspertów Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym:

 

Nowelizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - obowiązuje od sierpnia 2019. Szkolenie 2-dniowe.

>>>>>  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

Cel szkolenia: 

Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi:- nabycie przez uczestników wiedzy na temat nowelizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;- nabycie przez uczestników umiejętności prawidłowej realizacji projektów i ich rozliczania zgodnie ze znowelizowanymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; - zastosowanie w praktyce zmian wprowadzonych w zakresie kwalifikowalności wydatków od sierpnia 2019r;- przekazanie uczestnikom praktycznych wskazówek pozwalających na uniknięcie najczęściej popełnianych błędów.

Korzyści dla uczestników: 

-ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez praktyków;-możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z ekspertem ds. projektów unijnych w Perspektywie Finansowej 2014-2020;-uzyskanie kompleksowej wiedzy pozwalającej na implementację w praktyce znowelizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. 

Trener

Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER. Specjalistka w zakresie opracowywania i realizacji projektów unijnych, pozyskiwania dotacji dla przedsiębiorców, firm szkoleniowych i samorządów, rozliczania przyznanych dotacji, opracowywania strategii rozwoju miast i firm itp. Autorka licznych artykułów prasowych o tematyce biznesowej i unijnej. Od 2010 roku członek Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Ekspert Instytutu Konsultantów Europejskich. Trener – ekspert z ponad 15 letnim doświadczeniem w realizacji i obsłudze szkoleń o tematyce unijnej - w tym na zlecenie MRR, MPiPS, WUP, PUP, PARP, WFOSiGW, czy urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich (ponad 24 tys. przeszkolonych osób). Jest trenerem kandydatów na konsultantów europejskich w ramach przyznawanej przez Instytut Konsultantów Europejskich certyfikacji European Funds Advisor.Osiągnięcia:• Powołana przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju do pełnienia funkcji eksperta do oceny projektów w dziedzinach „innowacje społeczne, mobilność ponadnarodowa, administracja publiczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.• Powołana Zarządzeniem Marszałka Województwa Dolnośląskiego do pełnienia funkcji kandydata na eksperta do oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Dolnośląskiego 2014 -2020.• Powołana przez Zarząd Województwa Mazowieckiego do pełnienia funkcji kandydata na eksperta do oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego 2014 -2020.• Powołana przez Zarząd Województwa Pomorskiego do pełnienia funkcji eksperta do oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego 2014 -2020.• Ekspert w 4 programach operacyjnych z okresu budżetowego 2007-2013.• Od 2010 roku członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. 

Program szkolenia:

|Program szkolenia jest własnością intelektualną SEMPER i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.|Dzień IInformacje podstawowe1. Zakres obowiązywania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności …..2. Zmiana ważniejszych definicji w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności… Kluczowe aspekty kwalifikowalności projektu i wydatków– wg znowelizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 1. Kwalifikowalność wydatków - a wniosek o dofinansowanie (zmiana podejścia)2. Zasięg geograficzny i ramy czasowe kwalifikowalności wydatków 3. Faktyczne poniesienie wydatku4. Trwałość projektu - zmiany po nowelizacji5. Kwalifikowalność wydatków w podziale na kategorie – szczegółowe omówienie i warsztat - z naciskiem na zmiany od sierpnia 2019r:• Podatek od towarów i usług VAT – zmiany po nowelizacji• Działania informacyjno-promocyjne• Koszty usług zleconych - zmiany po nowelizacji 6. Koszty personelu projektu - zmiany po nowelizacji• Stosunek pracy• Osoba fizyczna prowadząca działalność (beneficjent)7. Podwójne finansowanie – szczegółowe omówienie i warsztat8. Cross – financing – zmiany po nowelizacji.Dzień IIKluczowe aspekty kwalifikowalności wydatków 2014-2020 – wg znowelizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ciąg dalszy1. Wkład własny beneficjenta – pieniężny i niepieniężny (zmiana sposobu rozliczania)2. Kwalifikowalność zaliczki (nowelizacja)3. Utrata kwalifikowalności wydatku a wkład własny beneficjenta4. Finansowanie środków trwałych w projekcie i WNP5. Dochód w projekcie6. Specyfika projektów partnerskich7. Wydatki kwalifikowane i nie kwalifikowane – zmiany po nowelizacjiPrzepisy dotyczące udzielania zamówień publicznych według znowelizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków… 1. Szacowanie wartości zamówienia (obowiązek nałożony na Zamawiającego)2. Obowiązki beneficjenta w zakresie udzielanych zamówień będącego i niebędącego zamawiającym w rozumieniu PZP z naciskiem na zmiany od sierpnia 2019 roku:• Zasada konkurencyjności• Rozeznanie rynku• Zamówienia poniżej 20.000 zł netto.3. Konflikt interesów a zasada konkurencyjności4. Opis przedmiotu zamówienia – omówienie i warsztat5. Wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności…6. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia 7. Pozostałe procedury wynikające z zasady konkurencyjności8. Podpisanie umowy z wykonawcą/dostawcą9. Dokonywanie zmian w podpisanej umowie z wykonawcą/dostawcą10. Uproszczone metody rozliczania wydatków – nowelizacja wynikająca z Rozporz. PE i Rady UE nr 2018/1046Podsumowanie szkolenia.

Grupa docelowa

-główni księgowi,-pracownicy administracji publicznej i samorządowej,-osoby zarządzające, koordynujące i rozliczające projekty unijne w perspektywie 2014 -2020,-kierownicy działów finansowo-księgowych,-członkowie zespołów projektowych,-osoby, które planują aplikować o środki finansowe w perspektywie finansowej 2014-2020,-osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia problematyką.

Certyfikaty

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Metodologia

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

Informacje dodatkowe

Informacje organizacyjne:

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.Harmonogram zajęć
  • szkolenie trwa 2 dni (16h)
  • zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
  • ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
  • w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad
Dzień IGodz.10:00 -rozpoczęcie szkoleniaGodz.12:00 -przerwa kawowaGodz.14.00 -przerwa obiadowaGodz.16.00 -przerwa kawowaGodz.18:00 -zakończenie szkoleniaDzień IIGodz.09:00 -rozpoczęcie szkoleniaGodz.11:00 -przerwa kawowaGodz.13.00 przerwa obiadowaGodz.15.00 -przerwa kawowaGodz.17:00 -zakończenie szkolenia 

Inwestycja:

1190.00zł netto (+23% VAT) Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.-cena zawiera:-uczestnictwo w szkoleniu,-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia-konsultacje poszkoleniowe-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1550 zł netto (+23% Vat) 

Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a   następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).  

 

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

 

Kontakt:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPERSZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWOul. Libelta 1a/261-706 Poznań Godziny pracy biura:           Pn-Pt 08.00 - 18.00Departament szkoleń otwartych:tel. (61) 3 070 303tel. (61) 8 102 194tel. (61) 4 152 820tel. 508 393 926tel. (61) 4 152 036tel. (61) 4 152 810  fax. (61) 6 247 936fax. (61) 2 786 300info@szkolenia-semper.plwww.szkolenia-semper.pl 

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencjePOLITYKA  RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.     

Uwagi:

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Lokalizacje i terminy

Warszawa woj. mazowieckie
Centrum konferencyjne Golden Floor Plaza
29.07.2019 - 30.07.2019
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum konferencyjne Golden Floor Plaza
29.08.2019 - 30.08.2019
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum konferencyjne Golden Floor Plaza
23.09.2019 - 24.09.2019
Warszawa woj. mazowieckie
Hotel*** w centrum
30.01.2020 - 31.01.2020
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel*** w centrum
20.02.2020 - 21.02.2020
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel*** w centrum
20.02.2020 - 21.02.2020
Kraków woj. małopolskie
Hotel*** w centrum
27.02.2020 - 28.02.2020
Gdańsk woj. pomorskie
Hotel*** w centrum
05.03.2020 - 06.03.2020
Poznań woj. wielkopolskie
Hotel*** w centrum
19.03.2020 - 20.03.2020
Warszawa woj. mazowieckie
Hotel*** w centrum
23.04.2020 - 24.04.2020
Kraków woj. małopolskie
Hotel*** w centrum
25.05.2020 - 26.05.2020
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel*** w centrum
04.06.2020 - 05.06.2020

Pozostałe szkolenia firmy

Zamówienia Publiczne dla Wykonawców - Jak Przygotować Konkurencyjną Ofertę Przetargową? 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględn
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel*** w centrum, Wrocław, dolnośląskie
28.11.2019 - 29.11.2019
Prawo zamówień publicznych w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów - trzydniowe warsztaty praktyczne
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel*** w centrum, Zakopane, małopolskie
10.12.2019 - 13.12.2019
Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych w praktyce (końcowe rozliczanie projektu kontrola monitoro
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Centrum konferencyjne Golden Floor Plaza, Warszawa, mazowieckie
02.12.2019 - 03.12.2019
Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych w praktyce (końcowe rozliczanie projektu kontrola monitoro
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Centrum konferencyjne Golden Floor Plaza, Warszawa, mazowieckie
02.12.2019 - 03.12.2019
Kontrola i audyt projektów unijnych - Kompendium dobrych praktyk - inspirujące 2-dniowe warsztaty z możliwością indywidualnych k
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Centrum konferencyjne Golden Floor Plaza, Warszawa, mazowieckie
21.11.2019 - 22.11.2019
Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem n
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel*** w centrum, Katowice, śląskie
18.11.2019 - 19.11.2019
Jak realizować projekt współfinansowany ze środków UE by unikać niekwalifikowalności wydatków przekroczenia terminów i ustaloneg
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel*** w centrum, Wrocław, dolnośląskie
21.11.2019 - 22.11.2019
Zamówienia publiczne w projektach unijnych - jak prawidłowo przeprowadzić procedurę. Warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowel
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel*** w centrum, Kraków, małopolskie
21.11.2019 - 22.11.2019
Zamówienia Publiczne dla Wykonawców - Jak Przygotować Konkurencyjną Ofertę Przetargową? 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględn
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel*** w centrum, Wrocław, dolnośląskie
28.11.2019 - 29.11.2019
Finanse publiczne w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów. Analiza aspektów prawnych finansowych i organizacyjnych zwią
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel*** w centrum, Poznań, wielkopolskie
21.11.2019 - 22.11.2019
Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty prak
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel*** w centrum, Kraków, małopolskie
18.11.2019 - 19.11.2019
Kadry i płace w praktyce. Kompleksowe warsztaty z zakresu prawa pracy i naliczania wynagrodzeń.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Centrum konferencyjne Golden Floor Plaza, Warszawa, mazowieckie
28.11.2019 - 29.11.2019
Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel*** w centrum, Wrocław, dolnośląskie
20.11.2019 - 22.11.2019
Audyt zamówień publicznych. Audytowani i Audytorzy w rozstrzyganiu trudnych problemów związanych z realizacją zamówień publiczny
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel*** w centrum, Kraków, małopolskie
14.11.2019 - 15.11.2019
Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 3-dniowe warsztaty prak
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel*** w centrum, Kraków, małopolskie
18.11.2019 - 19.11.2019
Kontrola i audyt projektów unijnych - Kompendium dobrych praktyk - inspirujące 2-dniowe warsztaty z możliwością indywidualnych k
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Centrum konferencyjne Golden Floor Plaza, Warszawa, mazowieckie
21.11.2019 - 22.11.2019
CZAS PRACY - praktyczne aspekty planowania i rozliczenia - 2-dniowe szkolenie warsztatowe.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel *** w Centrum, Kraków, małopolskie
03.12.2019 - 04.12.2019
System SL2014 i rozliczanie wniosków o płatność w praktyce Opiekunów projektów pracowników Instytucji Zarządzających Pośredniczą
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel*** w centrum, Warszawa, mazowieckie
28.11.2019 - 29.11.2019
Podatki CIT i VAT od podstaw – 2-dniowe warsztaty szkoleniowe uwzględniające zmiany w przepisach 2019/2020.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel*** w centrum, Poznań, wielkopolskie
28.11.2019 - 29.11.2019

Polecane szkolenia

Podatek od nieruchomości 2019 - zmiany oraz aktualne orzecznictwo
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
18.11.2019 - 18.11.2019
639,60 zł
Zamówienia Publiczne dla Wykonawców - Jak Przygotować Konkurencyjną Ofertę Przetargową? 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględn
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel*** w centrum, Wrocław, dolnośląskie
28.11.2019 - 29.11.2019
Prawo zamówień publicznych w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów - trzydniowe warsztaty praktyczne
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel*** w centrum, Zakopane, małopolskie
10.12.2019 - 13.12.2019
Koszty w firmie 2019 – nowości i rozliczenie na gruncie CIT/PIT
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
centrum miasta, Wrocław, dolnośląskie
04.12.2019 - 04.12.2019
Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych w praktyce (końcowe rozliczanie projektu kontrola monitoro
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Centrum konferencyjne Golden Floor Plaza, Warszawa, mazowieckie
02.12.2019 - 03.12.2019
Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych w praktyce (końcowe rozliczanie projektu kontrola monitoro
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Centrum konferencyjne Golden Floor Plaza, Warszawa, mazowieckie
02.12.2019 - 03.12.2019
PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE WYNAGRODZENIAMI - szkolenie 3 dniowe dla menedżerów i specjalistów HR
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
13.11.2019 - 15.11.2019
Kontrola i audyt projektów unijnych - Kompendium dobrych praktyk - inspirujące 2-dniowe warsztaty z możliwością indywidualnych k
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Centrum konferencyjne Golden Floor Plaza, Warszawa, mazowieckie
21.11.2019 - 22.11.2019
Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem n
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel*** w centrum, Katowice, śląskie
18.11.2019 - 19.11.2019
Jak realizować projekt współfinansowany ze środków UE by unikać niekwalifikowalności wydatków przekroczenia terminów i ustaloneg
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel*** w centrum, Wrocław, dolnośląskie
21.11.2019 - 22.11.2019
Zrównoważona Karta Wyników - Balanced Scorecard
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
centrum miasta, Katowice, śląskie
02.12.2019 - 03.12.2019
880,00 zł
Zamówienia publiczne w projektach unijnych - jak prawidłowo przeprowadzić procedurę. Warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowel
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel*** w centrum, Kraków, małopolskie
21.11.2019 - 22.11.2019
Zamówienia Publiczne dla Wykonawców - Jak Przygotować Konkurencyjną Ofertę Przetargową? 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględn
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel*** w centrum, Wrocław, dolnośląskie
28.11.2019 - 29.11.2019
Finanse publiczne w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów. Analiza aspektów prawnych finansowych i organizacyjnych zwią
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel*** w centrum, Poznań, wielkopolskie
21.11.2019 - 22.11.2019
Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty prak
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel*** w centrum, Kraków, małopolskie
18.11.2019 - 19.11.2019
Zarządzanie przez cele
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
centrum miasta, Poznań, wielkopolskie
02.12.2019 - 03.12.2019
930,00 zł
Zarządzanie zmianą
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
centrum miasta, Poznań, wielkopolskie
02.12.2019 - 03.12.2019
930,00 zł
Tworzenie strategii rozwoju biznesu
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
centrum miasta, Poznań, wielkopolskie
02.12.2019 - 03.12.2019
930,00 zł
Kadry i płace w praktyce. Kompleksowe warsztaty z zakresu prawa pracy i naliczania wynagrodzeń.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Centrum konferencyjne Golden Floor Plaza, Warszawa, mazowieckie
28.11.2019 - 29.11.2019
Podatki 2019 – najważniejsze zmiany w VAT CIT i PIT w roku 2019
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
centrum miasta, Łódź, łódzkie
04.12.2019 - 04.12.2019
Samochody w firmie – rozliczenie na gruncie podatku dochodowego oraz VAT ze szczególny uwzględnieniem sprzedaży
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
centrum miasta, Łódź, łódzkie
22.11.2019 - 22.11.2019
Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel*** w centrum, Wrocław, dolnośląskie
20.11.2019 - 22.11.2019
Budżet zadaniowy w sektorze publicznym
ACC Training and Consulting Group
Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, Warszawa, mazowieckie
17.12.2019 - 17.12.2019
590,00 zł
Dotacje ze środków publicznych - udzielanie wykorzystywanie rozliczanie i kontrola wykorzystania - warsztaty (2 dni)
ACC Training and Consulting Group
Vienna House Easy Katowice **** ul. Sokolska 24​​, Katowice, śląskie
03.12.2019 - 04.12.2019
1 140,00 zł
Audyt zamówień publicznych. Audytowani i Audytorzy w rozstrzyganiu trudnych problemów związanych z realizacją zamówień publiczny
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel*** w centrum, Kraków, małopolskie
14.11.2019 - 15.11.2019
Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 3-dniowe warsztaty prak
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel*** w centrum, Kraków, małopolskie
18.11.2019 - 19.11.2019
Kontrola i audyt projektów unijnych - Kompendium dobrych praktyk - inspirujące 2-dniowe warsztaty z możliwością indywidualnych k
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Centrum konferencyjne Golden Floor Plaza, Warszawa, mazowieckie
21.11.2019 - 22.11.2019
Samochód w działalności gospodarczej 2019 - rozliczenie w podatku dochodowym (CIT/PIT) oraz podatku od towarów i usług
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
centrum miasta, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
20.11.2019 - 20.11.2019
CZAS PRACY - praktyczne aspekty planowania i rozliczenia - 2-dniowe szkolenie warsztatowe.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel *** w Centrum, Kraków, małopolskie
03.12.2019 - 04.12.2019
Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym - warsztaty (2 dni)
ACC Training and Consulting Group
Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, Warszawa, mazowieckie
18.12.2019 - 19.12.2019
1 402,20 zł
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe