Szukaj szkolenia

Obieg dokumentów w Systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)

Kategoria szkolenia: Organizacja
online
02.11.2021 09:30-02.11.2021 14:30
688,80 zł (560,00 netto)

Zakres tematyczny szkolenia

I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie 
    1) Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
    2) Rozporządzenie MKiDN z dnia 20.10.2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej 
    3) Rozporządzenie MSWiA z dnia 30.10.2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi  
    4) Rozporządzenie PRM w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18.01.2011 r.

II. Rodzaje współczesnej dokumentacji 
    1) Dokument elektroniczny 
    2) Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie 
    3) Dokumentacja tworząca akta spraw i nietworząca akta spraw 
    4) Rodzaje przesyłek wpływających do podmiotu 
       a) przesyłki przekazane pocztą elektroniczną  
       b) przesyłki na nośniku papierowym  
       c) przesyłki przekazane na informatycznym nośniku danych  
       d) przesyłki przekazane na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP

III. Podstawowy system dokumentowania przebiegu, załatwiania i rozstrzygania - System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) 
    1) Pojęcia i ważne terminy  
    2) Akty wewnętrzne dotyczące sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw  
    3) Koordynator czynności kancelaryjnych - zadania w EZD  
    4) Interoperacyjność znaku sprawy  
    5) Akta sprawy w EZD  
    6) Metryka sprawy w EZD 

IV. Czynności kancelaryjne w systemie EZD 
    1) Zadania punktów kancelaryjnych  
       a) otwieranie przesyłek wpływających - wyjątki  
       b) rejestracja wpływów (naklejanie identyfikatora) - wyjątki  
       c) odwzorowanie cyfrowe (skanowanie) - wyjątki  
       d) wprowadzanie meta danych  
       e) tworzenie i prowadzenie składu chronologicznego w podziale na pełne odwzorowanie i niepełne odwzorowanie  
       f) prowadzenie składu informatycznych nośników danych  
       g) wypożyczanie i wycofywanie dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych  
       h) przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych  
       i) wysyłka pisma papierowego i elektronicznego  
    2) Zadania kierowników komórek organizacyjnych  
        a) dekretacja pisma - wyjątki  
        b) dekretacja zastępcza  
        c) akceptacja projektów pism (jedno lub wielostopniowa)  
        d) podpisanie pisma podpisem elektronicznym  
        e) podpisanie pisma podpisem odręcznym  
    3) Zadania prowadzących sprawy  
       a) zakładanie spraw  
       b) uzupełnianie metadanych  
       c) prowadzenie kompletnych akt sprawy  
       d) prowadzenie metryk spraw  
       e) sporządzanie projektów pism  
       f) dokonywanie akceptacji 

V. Korespondencja wewnętrzna w EZD 
    1) Udostępnianie pism 
    2) Przekazywanie pism 

VI. Postępowanie z dokumentacja w przypadku reorganizacji komórek organizacyjnych w EZD

VII. Archiwizacja akt spraw zakończonych w EZD  
    1) Organizacja i zadania archiwum zakładowego (składnicy akt) 
    2) Lokal archiwum zakładowego (składnicy akt)  
    3) Przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego (składnicy akt)  
    4) Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji  
    5) Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym  
    6) Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym (składnicy akt)  
    7) Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego (składnicy akt) 
    8) Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej 
    9) Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych

VIII. Pytania i odpowiedzi

Certyfikaty

certyfikat ukończenia szkolenia

Metodologia

ROMAN STEMPEL - dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej karierze zawodowej współpracował m. in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, czy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, b. pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej.Obecnie kieruje archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w administracji i przedsiębiorstwach. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia: 560,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje: 
- uczestnictwo w szkoleniu 
- materiały szkoleniowe  
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby) 
 

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia  
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT  
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506

W przypadku pytań prosimy o kontakt

Anna Hoffmann tel. 91 489 64 55

Dorota Biskupska  tel. 91 466 90 97

Małgorzata Pawelec  tel. 91 434 29 79

Lokalizacje i terminy

online
09.03.2021 - 09.03.2021
688,80 zł (560,00 netto)
online
26.04.2021 - 26.04.2021
688,80 zł (560,00 netto)
online
01.07.2021 - 01.07.2021
688,80 zł (560,00 netto)
online
09.09.2021 - 09.09.2021
688,80 zł (560,00 netto)
online
15.10.2021 - 15.10.2021
688,80 zł (560,00 netto)
online
02.11.2021 - 02.11.2021
688,80 zł (560,00 netto)
online
06.12.2021 - 06.12.2021
688,80 zł (560,00 netto)

Trenerzy biorący udział

Pozostałe szkolenia firmy

Porządkowanie i archiwizacja dokumentacji projektów unijnych
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Archiwizacja dokumentacji i funkcjonowanie archiwum zakładowego
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Normatywy kancelaryjno-archiwalne i ich praktyczne zastosowanie
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)

Polecane szkolenia

Zarządzanie Ryzykiem w sytuacji kryzysowej On LINE
WIK Consulting
Do ustalenia
1 230,00 zł (1 000,00 netto)
Zarządzanie zespołem na home office
Langas Group
Do ustalenia
Zarządzanie sobą w czasie na home office
Langas Group
Do ustalenia
Organizacja projektów zwinnych
eduFuturo
Do ustalenia
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Audytowanie systemów zarządzania wg normy ISO 19011:2018. Live online
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Do ustalenia
452,64 zł (368,00 netto)
ISO/IEC 17025:2017 – zmiany w systemie zarządzania jakością w laboratorium. Live online
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Do ustalenia
507,99 zł (413,00 netto)
System zarządzania środowiskowego – podstawy ISO 14001. E-learning
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Do ustalenia
307,50 zł (250,00 netto)
PPAP
Lean Action Plan
Do ustalenia
555,00 zł (451,22 netto)
Compliance w instytucji finansowej w czasie kryzysu – szkolenie on-line
Certified Global Education
Do ustalenia
695,00 zł (565,04 netto)
Audytowanie wg ISO 19011
Lean Action Plan
Do ustalenia
511,00 zł (415,45 netto)
Audyty warstwowe (LPA) wg CQI-8
Lean Action Plan
Do ustalenia
358,00 zł (291,06 netto)
Dodatkowe wytyczne dla audytorów wg ISO 19011
Lean Action Plan
Do ustalenia
311,00 zł (252,85 netto)
Trylogia APQP a zarządzanie projektem w motoryzacji
Lean Action Plan
Do ustalenia
585,00 zł (475,61 netto)
Zarządzanie czasem
Llidero Sp. z o.o.
Do ustalenia
109,47 zł (89,00 netto)
Lean Management – doskonalenie procesów i Organizacji
HIGH5 Training Group
Do ustalenia
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Porządkowanie i archiwizacja dokumentacji projektów unijnych
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
online - Asertywność w warunkach home office/pracy zdalnej/pracy rozproszonej
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 217,70 zł (990,00 netto)
10% rabatu Lean team - budowanie zaangażowania i motywowania zespołu produkcyjnego lean
Langas Group
Do ustalenia
1 562,10 zł (1 270,00 netto)
2% rabatu Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w organizacji
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
602,70 zł (490,00 netto)
Audyt u dostawcy jako narzedzie skutecznego nadzoru. Live online
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Do ustalenia
455,10 zł (370,00 netto)
Food Fraud – Zafałszowania oszustwa i autentyczność żywności. Live online
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Do ustalenia
405,90 zł (330,00 netto)
Standard BRC CP. Live online
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Do ustalenia
405,90 zł (330,00 netto)
Standard BRC Food (wersja 8). Live online
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Do ustalenia
405,90 zł (330,00 netto)
Standard IFS Food. Live online
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Do ustalenia
405,90 zł (330,00 netto)
10% rabatu Prawno – finansowe aspekty pracy działu administracji JAK PODNIEŚĆ EFEKTYWNOŚĆ FINANSOWĄ DZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO?
Langas Group
Do ustalenia
2 300,10 zł (1 870,00 netto)
10% rabatu Lean team - budowanie zaangażowania i motywowania zespołu produkcyjnego lean
Langas Group
Do ustalenia
1 562,10 zł (1 270,00 netto)
10% rabatu Certyfikowany audytor wewnętrzny 5S
Langas Group
Do ustalenia
1 808,10 zł (1 470,00 netto)
Audytor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania (ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001). Live online
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe