Szukaj szkolenia

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Kategoria szkolenia: Administracja publiczna
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
30.03.2020 - 30.03.2020
922,50 zł (750,00 netto)

CEL I PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie ma służyć przedstawieniu w przystępnej formie specyfiki sytemu odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, katalogu osób mogących ponosić tego rodzaju odpowiedzialność, poszczególnych czynów stanowiących naruszenia, kar jakie można ponieść za ich popełnienie oraz przebiegu postępowania związanego z ustaleniem potencjalnej odpowiedzialności.

 

Korzyści dla uczestników:

 • uzyskanie niezbędnej i praktycznej wiedzy do wykorzystania w codziennej pracy w celu identyfikowania, przeciwdziałania i ograniczania zagrożeń związanych z możliwością naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
 • uzyskanie niezbędnej i praktycznej wiedzy, jak gospodarować środkami publicznymi oraz udzielać zamówień publicznych aby nie dopuścić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
 • uzyskanie niezbędnej i praktycznej wiedzy, jak prawidłowo zachować się w toku postępowania dotyczącego potencjalnej odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • uzyskanie niezbędnej i praktycznej wiedzy w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom popełnionych naruszeń, ustalania przyczyn ich popełnienia oraz możliwych działań zaradczych w celu przeciwdziałania ich popełnieniu w przyszłości.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Pojęcie dyscypliny finansów publicznych i podstawowe regulacje prawne

Podmiotowa odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 • zasada indywidualizacji
 • kto może odpowiadać za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – analiza praktyczna

Przedmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 • omówienie najczęściej popełnianych czynów zabronionych i praktyczna analiza ich znamion (w tym na bazie aktualnego orzecznictwa komisji orzekających, Głównej Komisji Orzekającej, WSA oraz NSA)
 • relacja norm sankcjonujących do norm sankcjonowanych

Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 • przesłanki odpowiedzialności – analiza praktyczna
 • zasada odpowiedzialności za czyn określony w ustawie;
 • zasada odpowiedzialności za zawinione działania albo zaniechania (odpowiedzialność oparta na winie a nie na zasadzie ryzyka);
 • zasada prymatu stosowania ustawy nowej

Przesłanki wyłączające odpowiedzialność – analiza praktyczna

Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

 • podmioty zobowiązane do złożenia zawiadomienia
 • wymogi formalne zawiadomienia (elementy obligatoryjne i fakultatywne)
 • braki w zawiadomieniu (pozostawienie bez rozpoznania zawiadomienia, obligatoryjny zwrot zawiadomienia, fakultatywny zwrot zawiadomienia)
 • czym jest tzw. informacja o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • jak napisać prawidłowe zawiadomienie – wspólne opracowanie praktycznego wzoru do wykorzystania

Prawa i obowiązki obwinionego o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych

 • Zasady postępowania
 • Podmioty uczestniczące w postępowaniu i ich kompetencje
 • Etapy postępowania
 • Prawa osoby, w stosunku do której wszczęto postępowanie wyjaśniające

Postępowanie przed komisją orzekającą

 • Zasady postępowania
 • Podmioty uczestniczące w postępowaniu i ich kompetencje
 • Etapy postępowania
 • Prawa osoby obwinionej

Rodzaje kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i dyrektywy ich wymiaru

Postępowanie odwoławcze i skarga do sądu administracyjnego

Przedawnienie i zatarcie skazania

 

Rozkład godzinowy: 10:00 – 17:00

Grupa docelowa

Adresaci szkolenia:   
 • kierownicy jednostek sektora finansów publicznych
 • główni księgowi w jednostkach sektora finansów publicznych
 • pracownicy jednostek sektora finansów publicznych
 • osoby, które niedawno podjęły pracę w sektorze jednostek sektora finansów publicznych
 • wszyscy zainteresowani
 • Certyfikaty

  Dyplom Effect Group

  Metodologia

  • szkolenie będzie zawierała elementy wykładowe, ale przede wszystkim praktyczne warsztaty dotyczące tematyki szkolenia
  • szkolenie ilustrowane praktycznymi przykładami „z życia” (casy study),
  • analiza przydatnego orzecznictwa komisji orzekających, Głównej Komisji Orzekającej, WSA oraz NSA
  • prezentacja przez trenera jego doświadczeń zawodowych i stosowanych dobrych praktyk oraz dyskusja z uczestnikami.

  Informacje dodatkowe

  Cena udziału w szkoleniu wynosi 750 zł + 23%VAT

   

  Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

   

  Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

   

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

   

  Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

  Szkolenia zamknięte

  Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt

  Lokalizacje i terminy

  Warszawa woj. mazowieckie
  Hotel IBIS
  30.03.2020 - 30.03.2020
  922,50 zł (750,00 netto)
  Zapisz się na szkolenie
  Błąd serwera.

  Pozostałe szkolenia firmy

  Profesjonalna obsługa klientów urzędu
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
  20.04.2020 - 21.04.2020
  1 390,00 zł (1 130,08 netto)
  Praktyczne aspekty kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE – nieprawidłowości i nadużycia w projektach.
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
  05.05.2020 - 06.05.2020
  1 217,70 zł (990,00 netto)
  Postępowanie z podejrzeniami nadużyć finansowych w projektach finansowanych ze środków unijnych 2014 -2020 r.
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel IBIS, Kraków, małopolskie
  18.06.2020 - 19.06.2020
  990,00 zł (804,88 netto)
  Kodeks postępowania administracyjnego
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
  11.05.2020 - 12.05.2020
  1 340,70 zł (1 090,00 netto)
  Kontrola w administracji rządowej – praktyczne kompendium wiedzy
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel IBIS, Kraków, dolnośląskie
  17.04.2020 - 17.04.2020
  922,50 zł (750,00 netto)
  Dostęp do informacji publicznej – zasady i ograniczenia
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
  17.04.2020 - 17.04.2020
  922,50 zł (750,00 netto)

  Polecane szkolenia

  Pracownicze Plany Kapitałowe 2020 – nowe obowiązki pracodawców
  Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
  Hotel Focus, Gdańsk, pomorskie
  15.04.2020 - 15.04.2020
  664,20 zł (510,00 netto)
  5% rabatu Dostęp do informacji publicznej
  AVENHANSEN Sp. z o.o.
  Radisson Blu Hotel, Kraków, małopolskie
  08.04.2020 - 08.04.2020
  1 082,40 zł (880,00 netto)
  Profesjonalna obsługa klientów urzędu
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
  20.04.2020 - 21.04.2020
  1 390,00 zł (1 130,08 netto)
  Praktyczne aspekty kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE – nieprawidłowości i nadużycia w projektach.
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
  05.05.2020 - 06.05.2020
  1 217,70 zł (990,00 netto)
  Postępowanie z podejrzeniami nadużyć finansowych w projektach finansowanych ze środków unijnych 2014 -2020 r.
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel IBIS, Kraków, małopolskie
  18.06.2020 - 19.06.2020
  990,00 zł (804,88 netto)
  Kodeks postępowania administracyjnego
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
  11.05.2020 - 12.05.2020
  1 340,70 zł (1 090,00 netto)
  Kontrola w administracji rządowej – praktyczne kompendium wiedzy
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel IBIS, Kraków, dolnośląskie
  17.04.2020 - 17.04.2020
  922,50 zł (750,00 netto)
  Dostęp do informacji publicznej – zasady i ograniczenia
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
  17.04.2020 - 17.04.2020
  922,50 zł (750,00 netto)
  5% rabatu Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników - Warsztaty
  AVENHANSEN Sp. z o.o.
  Golden Floor Airport, Warszawa, mazowieckie
  06.04.2020 - 06.04.2020
  725,70 zł (590,00 netto)
  5% rabatu Archiwizacja Dokumentacji
  AVENHANSEN Sp. z o.o.
  Golden Floor Airport, Warszawa, mazowieckie
  18.05.2020 - 18.05.2020
  725,70 zł (590,00 netto)
  5% rabatu Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)
  AVENHANSEN Sp. z o.o.
  Golden Floor Airport, Warszawa, mazowieckie
  05.06.2020 - 05.06.2020
  725,70 zł (590,00 netto)
  Microsoft Power BI Desktop
  NT Group Sp. z o.o.
  NT Group Łódź Kościuszki 39, Łódź, łódzkie
  20.04.2020 - 21.04.2020
  1 180,80 zł (960,00 netto)
  5% rabatu Obsługa Klienta w Administracji Publicznej - profesjonalne warsztaty i ćwiczenia radzenia sobie w kłopotliwych
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  hotel*** w centrum, Wrocław, dolnośląskie
  27.04.2020 - 28.04.2020
  990,00 zł (804,88 netto)
  5% rabatu Postępowanie egzekucyjne w administracji - Kompendium aktualnych przepisów z uwzględnieniem ostatnich zmian. 2-dniowe
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  hotel*** w centrum, Gdańsk, pomorskie
  02.04.2020 - 03.04.2020
  1 537,50 zł (1 250,00 netto)
  5% rabatu Kontrola Zarządcza i Zarządzanie Ryzykiem - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji.
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
  06.04.2020 - 07.04.2020
  1 190,00 zł (967,48 netto)
  5% rabatu Zarządzanie Projektami w Administracji Publicznej - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  hotel*** w centrum, Gdańsk, pomorskie
  02.04.2020 - 03.04.2020
  1 190,00 zł (967,48 netto)
  5% rabatu Zarządzanie Zespołem w Administracji Publicznej - Inspirujące warsztaty praktyczne i efektywny plan zmiany osobistej.
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  hotel*** w centrum, Gdańsk, pomorskie
  02.04.2020 - 03.04.2020
  1 217,70 zł (990,00 netto)
  ABC Finansów publicznych w praktyce - Kompendium aktualnych przepisów. Analiza aspektów prawnych finansowych i organiza
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  hotel***, Zakopane, małopolskie
  02.06.2020 - 05.06.2020
  1 990,00 zł (1 617,89 netto)
  5% rabatu Dostęp oraz ponowne wykorzystanie informacji publicznej - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium wiedzy o metodach
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
  09.04.2020 - 10.04.2020
  1 340,70 zł (1 090,00 netto)
  Etyka w służbie cywilnej
  WIK Consulting
  sala szkoleniowa WIK Consulting, Warszawa, mazowieckie
  25.06.2020 - 25.06.2020
  800,00 zł (800,00 netto)
  Procedury zgłaszania nieprawidłowości w miejscu pracy
  WIK Consulting
  sala szkoleniowa WIK Consulting, Warszawa, mazowieckie
  30.04.2020 - 30.04.2020
  800,00 zł (650,41 netto)
  Skargi wnioski i petycje według najnowszych przepisów
  WIK Consulting
  sala szkoleniowa WIK Consulting, Warszawa, mazowieckie
  13.05.2020 - 13.05.2020
  984,00 zł (800,00 netto)
  Pisanie tekstów urzędowych
  WIK Consulting
  sala szkoleniowa WIK Consulting, Warszawa, mazowieckie
  21.05.2020 - 21.05.2020
  984,00 zł (800,00 netto)
  10% rabatu Kontrola nieprawidłowości i nadużycia - wykrywanie oszustw w projektach unijnych
  AVENHANSEN Sp. z o.o.
  Centrum Szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
  13.05.2020 - 14.05.2020
  2 189,40 zł (1 780,00 netto)
  RODO w administracji publicznej – przepisy i praktyka
  J.G.Training szkolenia specjalistyczne
  SZKOLENIE ONLINE, SZKOLENIE ONLINE, mazowieckie
  30.03.2020 - 30.03.2020
  708,48 zł (576,00 netto)
  RODO a dostęp do informacji publicznej – przepisy i praktyka
  J.G.Training szkolenia specjalistyczne
  SZKOLENIE ONLINE, SZKOLENIE ONLINE, mazowieckie
  31.03.2020 - 31.03.2020
  708,48 zł (576,00 netto)
  Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
  zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe