Szukaj szkolenia

Onboarding – jak zaprojektować i wdrożyć proces skutecznej adaptacji nowego Pracownika

Kategoria szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Hotel Europejski *** we Wrocławiu, Wrocław, dolnośląskie
23.08.2021 - 24.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
 • Opcje szkoleniapewne szkolenie
 • Maksymalna liczba uczestników14

Opis i cel szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie sposobów skutecznego wdrożenia nowego Pracownika do Firmy, aby stał się on efektywnym członkiem zespołu. Szkolenie jest dedykowane Pracownikom HR oraz Menedżerom odpowiedzialnym za opracowanie, realizację i koordynowanie procesu wdrożenia nowych Pracowników do Firmy oraz osobom, które poszukują nowych pomysłów i inspiracji w zakresie usprawnień, optymalizacji i automatyzacji procesu adaptacji, a także wszystkim, którzy chcieliby zdobyć wiedzę w zakresie projektowania i wdrażania procesu onboardingu.

Korzyści dla uczestników

 • przegląd najlepszych praktyk wdrażania nowych Pracowników w Polsce i za granicą,
 • zaprojektowanie optymalnego programu adaptacji nowych Pracowników,
 • określenie kluczowych wskaźników pomiaru efektywności procesu onbordingu (ilościowych i jakościowych),
 • otrzymanie wzorów dokumentów i praktycznych narzędzi wykorzystywanych w procesie wdrożenia,
 • możliwość indywidualnych konsultacji z Trenerem po zakończeniu szkolenia

Metody szkolenia

 • ćwiczenia indywidualne
 • praca w parach i małych grupach,
 • dyskusja
 • case studies
 • mini-wykłady interaktywne
 • wymiana doświadczeń i pomysłów

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

1. Rola i znaczenie onboardingu dla efektywności Organizacji:

 • Korzyści dla Firmy i Pracowników
 • Employee Experience
 • Employee Advcacy
 • Ryzyko utraty Pracownika w pierwszych miesiącach pracy
 • Zasada 4C w onboardingu (Compliance, Clarification, Culture, Connection)

2. Kluczowe etapy wdrożenia nowego Pracownika:

 • Pre-onboarding: dokumentacja, przygotowanie stanowiska pracy, informacje organizacyjne, list/mail „oczekujący”
 • Magia Pierwszego Dnia Pracy:
  • Gotowe miejsce pracy
  • Pierwsze spotkanie z Zespołem i Przełożonym
  • Zapoznanie z Buddy’m
  • Welcome Pack – standardowe i nowatorskie pakiety powitane
  • Pierwszy dzień przy pracy zdalnej
 • Onboarding pierwszego tygodnia: uzupełnienie dokumentacji, oczekiwania i plany, regularne wsparcie
 • Onboarding pierwszego miesiąca: wdrożenie stanowiskowe, pierwsze zadania, regularny feedback, cele Pracownika, monitoring efektów, spotkania podsumowujące
 • Onboarding pierwszych 3-6 miesięcy: regularny feedback, cele Pracownika, monitoring efektów, decyzja o zatrudnieniu, kierunki rozwoju
 • Ewaluacja procesu onboardingu

3. Osoby zaangażowane w proces onboardingu i ich rola:

 • HR
 • Przełożony
 • Zespół
 • Opiekun (Buddy)
 • Instruktor
 • Jednostki wspierające (recepcja, administracja, IT, inne)

4. Narzędzia wspierające proces onboardingu:

 • Road mapa procesu onboardingu
 • Narzędzia pre-boardingowe
 • Procedury
 • Manuale papierowe i online
 • Lista kluczowych kontaktów
 • List/mail powitalny
 • Listy kontrolne (check list)
 • Filmy
 • Instrukcje stanowiskowe
 • Elementy gier, zabaw i doceniania

5. Przygotowanie planu onboardingu:

 • Moduły ogólnofirmowe: kultura organizacyjna, informacje o Firmie, produkty Firmy, Klienci Firmy, struktura organizacyjna, regulaminy, polityki, procedury
 • Moduły jednostek organizacyjnych: zadania jednostki i odpowiedzialności, współpraca z innymi jednostkami w Firmie, skład zespołu, zasady zespołowe
 • Moduły stanowiskowe: cel stanowiska, zadania i wymagania stanowiskowe, odpowiedzialności i uprawnienia stanowiska, priorytetyzacja zadań, narzędzia pracy (systemy, urządzenia), dostępne wsparcie, ścieżka rozwoju
 • Niezbędna dokumentacja
 • Szkolenia obowiązkowe
 • Treści stałe i aktualizowane
 • Onboarding grupowy i sezonowy

6. Monitorowanie i ewaluacja procesu onboardingu:

 • KPI procesu onboardingu
 • Lista i analiza czynników krytycznych procesu onboardingu
 • Ilościowe i jakościowe narzędzia monitorowania procesu onboardingu: checlisty, ankiety cząstkowe, ankieta kończąca, testy wiedzy i umiejętności, karta rozmowy monitorującej, badanie NPS

7. Rozwiązania online w procesie onboardingu:

 • Przykładowe platformy i moduły onboardingowe
 • Zadania i checklisty realizowane online i offline
 • Projektowanie ścieżek wdrożeniowych
 • Udostępnianie plików
 • Wirtualna wycieczka po Firmie
 • Na co zwrócić uwagę przy wyborze rozwiązania online:
  • Integracja danych z wewnętrznymi systemami HR i IT
  • Automatyczne powiadomienia
  • Synchronizacja z kalendarzem
  • Raportowanie procesu oraz wyników
  • Potwierdzanie zadań realizowanych offline
  • Wsparcie administratorów wewnątrzfirmowych
  • Bezpieczeństwo danych
  • Hosting i serwis
  • Weryfikacja referencji

8. Wykorzystanie procesu onboardingowego do rozwoju talentów i ścieżek karier

9. Najczęstsze błędy w procesie onboardingu i jak ich uniknąć

10. Dobre praktyki onboardingowe z rynku polskiego i zagranicznego

Lokalizacje i terminy

Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Europejski *** we Wrocławiu
23.08.2021 - 24.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
Kraków
06.12.2021 - 07.12.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)

One Step Up Sp. z o.o.

Bartosz Bartczak
224
Godziny kontaktu
8:00-16:00
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Efektywna rekrutacja i selekcja – jak przyciągnąć, pozyskać i zatrudnić najlepszych Pracowników
One Step Up Sp. z o.o.
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
09.09.2021 - 10.09.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie zmianą w organizacji – menadżer w świecie VUCA
One Step Up Sp. z o.o.
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
26.08.2021 - 27.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Pierwsze kroki menadżera jak zacząć zarządzać ludźmi
One Step Up Sp. z o.o.
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
20.09.2021 - 21.09.2021
1 660,50 zł (1 350,00 netto)
Kierowanie zespołem pracowników – warsztat z wykorzystaniem gry hybrydowej Raven13
One Step Up Sp. z o.o.
Poznań, Poznań, wielkopolskie
27.09.2021 - 28.09.2021
1 722,00 zł (1 400,00 netto)
Doskonalenie umiejętności managerskich z wykorzystaniem gry symulacyjnej SmileUrbo
One Step Up Sp. z o.o.
Kraków, Kraków, małopolskie
13.09.2021 - 14.09.2021
1 906,50 zł (1 550,00 netto)
Warsztat kierowniczy dla liderów magazynu
One Step Up Sp. z o.o.
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
18.10.2021 - 19.10.2021
1 660,50 zł (1 350,00 netto)
Warsztat kierowniczy dla liderów produkcji
One Step Up Sp. z o.o.
Poznań, Poznań, wielkopolskie
09.09.2021 - 10.09.2021
1 660,50 zł (1 350,00 netto)
HR Project Management – jak sprawnie zarządzać projektami HR
One Step Up Sp. z o.o.
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
27.09.2021 - 28.09.2021
1 722,00 zł (1 400,00 netto)

Polecane szkolenia

Obsługa Trudnego Klienta / Pacjenta
NT Group Sp. z o.o.
NT Group Pomorska 65, Łódź, łódzkie
30.08.2021 - 31.08.2021
1 180,80 zł (960,00 netto)
Komunikacja i współpraca w zespole
WIK Consulting
online, online, mazowieckie
07.10.2021 - 08.10.2021
1 490,00 zł (1 490,00 netto)
Coaching menedżerski jako narzędzie w zarządzaniu
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
19.08.2021 - 20.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Coaching w zarządzaniu
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
19.08.2021 - 20.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Feedback - przekazywanie informacji zwrotnej
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
26.08.2021 - 27.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Informacja zwrotna - czyli dawanie feedback-u
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
26.08.2021 - 27.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Leadership - skuteczny warsztat świadomego przywództwa
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
09.08.2021 - 10.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Leadership - jak być prawdziwym liderem
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
09.08.2021 - 10.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Leadership świadome przywództwo
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
09.08.2021 - 10.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Mentoring w organizacji
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
05.08.2021 - 06.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Mentoring - jak być skutecznym mentorem
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
05.08.2021 - 06.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Mentoring czyli przekazywanie wiedzy poprzez siłę autorytetu
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
05.08.2021 - 06.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Motywowanie pracowników i współpracowników
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
23.08.2021 - 24.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Motywowanie pracowników w celu budowania zaangażowania pracowników
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
23.08.2021 - 24.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Motywowanie pracowników - podstawowe narzędzie w pracy managera
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
23.08.2021 - 24.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Rozmowa rekrutacyjna w praktyce / rozmowa kwalifikacyjna . Technika wywiadu kompetycyjnego.
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
23.08.2021 - 24.08.2021
1 599,00 zł (1 056,91 netto)
Rozmowy kwalifikacyjne - techniki wywiadu kompetycyjnego.
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
23.08.2021 - 24.08.2021
1 599,00 zł (1 056,91 netto)
Rozmowy okresowe z pracownikami - jak prowadzić rozmowy oceniające
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
13.08.2021 - 13.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Rozmowy okresowe z pracownikami. Rozwojowe rozmowy oceniające
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
13.08.2021 - 13.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie dla brygadzistów
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
12.08.2021 - 13.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Szkolenie dla brygadzistów - zarządzanie produktywnością szkolenie dla kadry zarządzającej niższego szczebla
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
12.08.2021 - 13.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie dla brygadzistów liderów mistrzów
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
12.08.2021 - 13.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie konfliktem - skuteczne rozwiązywanie konfliktów w zespole
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
12.08.2021 - 13.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie konfliktem - strategia, opanowanie, ekologiczne rozwiązania
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
12.08.2021 - 13.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie pracownikami i współpracownikami w praktyce
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
19.08.2021 - 20.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie zasobami ludzkimi
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
19.08.2021 - 20.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie produkcją
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
16.08.2021 - 17.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie produktywnością szkolenie dla kadry zarządzającej niższego szczebla
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
09.08.2021 - 10.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie zmianą - zarządzanie procesem zmiany w organizacji
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
05.08.2021 - 06.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie zmianą - change management
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
05.08.2021 - 06.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe