Szukaj szkolenia

Onboarding – program adaptacji pracowniczej

Kategoria szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
18.11.2019 - 19.11.2019
1 590,00 zł
 • Opcje szkoleniapewne szkolenie

Zakres tematyczny szkolenia

Onboarding – program adaptacji pracowniczej(kliknij temat szkolenia)

1. Znaczenie procesu adaptacji pracowników w procesie Zarządzania Zasobami Ludzkimi2. Onboarding jako kluczowy element wpływu na ilościowy proces kształtowania Kapitału Ludzkiego w organizacjach3. Zestaw koncepcji pojęciowych stosowanych w procesie adaptacji pracowników

▪ Ujęcie biologiczne▪ Ujęcie psychologiczne▪ Ujęcie funkcjonalne (prawne, organizacyjne)▪ Ujęcie płynności procesowej▪ Ujęcie ekonomiczne

4. Perspektywy procesu adaptacji pracowników wynikające z różnych poziomów w strukturze organizacyjnej5. Środowisko pracy –metody identyfikacji gotowości na przyjęcie nowego pracownika6. Symulacje wdrożeń onbordingowych stosowane w różnych etapach kultury organizacyjnej zgodnie z modelem Camerona i Quinna7. Adaptacja pracowników a aktualny model biznesowy organizacji8. Założenia programów „onboardingowych” w kształtowaniu wizerunku Pracodawcy

▪ Pracodawca pierwszego wyboru / kolejnego wyboru▪ Lider rynkowy / Ogon rynkowy▪ Solidny partner w budowaniu portfolio / „Przystanek na drodze kariery”▪ „Uniwersytet rynku pracy”/ dostawca know-how▪ Wartościowe miejsce pracy z którym się wiążę na lata

9. Proces adaptacji społeczno – zawodowej pracownika obejmującego nowe stanowisko pracy10. Elementy składowe procesu adaptacji w odniesieniu do treści pracy

▪ Cel stanowiska (uzasadnienie merytoryczne i ekonomiczne)▪ Wymagania stanowiskowe (okres próbny / okres pełnej aktywizacji)▪ Zadania stanowiska (kontekst ilościowy i jakościowy)▪ Uprawnienia stanowiskowe (początkowe i w pełnej wydajności stanowiska pracy)▪ Odpowiedzialność stanowiskowa▪ Opis stanowiska pracy a rzeczywisty zakres obowiązków▪ Wskaźniki i pomiar procesu wdrożenia pracownika w treść pracy (w czasie, w ilości obejmowanych zadań, w efektywności wymiarowanej/ niewymiarowanej)▪ Priorytetyzacja w przekazywaniu zadań stanowiskowych i obejmowaniu treści pracy▪ Przegląd podstawowych informacji niezbędnych do prawidłowego wdrożenia pracownika

11. Podmioty wspierające proces adaptacji w odniesieniu do relacji międzyludzkich

▪ Rola trenera▪ Rola Instruktora▪ Rola mentora▪ Rola coacha*▪ Rola facylitatora*

12. Struktura i sposób modelowania podmiotów wspierających proces adaptacji

▪ Rola i zadania opiekuna (bezpośredniego i pośredniego wspierającego)▪ Rola i zadania koordynatora procesu adaptacji▪ Specjalizacja wsparcia (zespół/ HR/ dedykowany HRBP)▪ Ewaluacja ilościowa i jakościowa procesu wsparcia bezpośredniego i pośredniego procesu adaptacji

13. Determinanty psychologiczne wpływające na proces (zwolnienia i przesunięcia wewnątrzorganizacyjne, powrót do pracy, pierwsza praca, fuzje i przejęcia, awans wewnątrzorganizacyjny, reorganizacje)14. Onboarding a moment cyklu ścieżki kariery pracownika zgodnie z modelem perspektywy egzystencjalnej etapów kariery15. Ryzyka psychospołeczne, wyzwania i bariery we wdrożeniach pracowników w procesach adaptacji16. Standaryzowane programy adaptacji (stagnacyjne/rozwojowe/efektywnościowe)

▪ Formalizowane programy adaptacji▪ Spontaniczne programy adaptacji▪ Alternatywne sposoby adaptacji pracowników

17. Etapy procesu adaptacji pracowniczej

▪ Zakres działań przed przyjęciem pracownika▪ Zakres działań po przyjęciu pracownika▪ Zakres działań w trakcie okresu adaptacji (harmonogramowanie)▪ Zakres działań na koniec procesu adaptacji▪ Podsumowanie procesu, agregacja i archiwizacja danych i informacji z procesu

18. Procedura adaptacji nowego pracownika w organizacji (tryb, role, modele, obszary informacyjne, ewaluacja, horyzont czasowy)19. Procesy onbordingu wielostanowiskowego/ grupowego/ sezonowego20. Zarządzanie procesem adaptacji pracowników – projektowanie modelu, centra odpowiedzialności (budżetowanie, odchylenia, ewaluacja, ROI, zarządzanie wiedzą, wskaźniki utrzymania, KPI)21. Profesjonalizacja roli działu HR w projektowaniu i wdrożeniu procesu adaptacji pracowników (specjalizacja a generalizacja funkcji personalnej)

▪ Partnerstwo działu HR z biznesem i realizacją celów strategicznych▪ Doskonalenie procesu i dostosowanie narzędzi do wymagań i potrzeb organizacji

22. Narzędzia przydatne w procesie adaptacji:

▪ Procedura adaptacji (zarządzenie, procedura)▪ List powitalny, mail powitalny▪ Ankieta wprowadzająca, ankieta kończąca▪ Kwestionariusz satysfakcji Kandydata▪ Kwestionariusz satysfakcji Opiekuna▪ Mapa drogowa procesu adaptacji▪ Tablica informacyjna o firmie▪ Dokument obiegowy „obiegówka”, lista kontrolna pierwszego dnia▪ Materiał powitalny „Witaj w firmie” + dystrybucja i propozycje wykorzystania z materiału▪ Materiał informacyjny dla Kandydata (w zakresie zasad funkcjonowania w organizacji, stanowiska pracy)▪ Ankieta satysfakcji z procesu adaptacji, karta rozmowy kontrolnej▪ Raport „exit interview”, raport analizy czynników krytycznych▪ Zestaw powitalny* dla nowego pracownika▪ Materiał stały/ aktualizowany▪ Zasady poufności wykorzystania materiału

23. Korzyści z właściwej adaptacji i wpływ na optymalizację procesów organizacyjnych

▪ Ocena przydatności nowych pracowników jako źródła nowej wiedzy w firmie▪ Kluczowe czynniki sukcesu wprowadzenia standaryzacji modelu onboardingu

24. IT w służbie procesu adaptacji pracowników (programy onboardingowe, ERP/ CRM, programy własne dedykowane)25. Perspektywy wdrożeń w organizacjach (wielkość organizacji, model biznesowy, wielkość budżetu, potencjał zespołu)

Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do osób które obecnie lub w przyszłości będą odpowiedzialne za projektowanie, optymalizację i/lub koordynację procesu adaptacji pracowników w organizacjach. Szczególnie polecane osobą pełniącym funkcję personalną lub zarządczą w organizacjach.

Certyfikaty

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Metodologia

 Cel szkolenia:Przygotowanie uczestników szkolenia do przyjęcia roli projektanta, zarządzającego oraz koordynatora procesu adaptacji pracowniczej w organizacjach (niezależnie od jej wielkości, profilu, sektora czy branży) oraz doskonalenie umiejętności własnych w tym zakresie. Korzyści ze szkolenia:Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:
 • ✓ Samodzielnie zaprojektować proces adaptacji pracowników w organizacji
 • ✓ Opracować program adaptacji wraz z dokumentacją adekwatną do potrzeb organizacji
 • ✓ Dokonać wyboru modelu adaptacji w kontekście potrzeb organizacyjnych
 • ✓ Przeprowadzić rozmowę powitalną oraz rozmowę podsumowującą (w różnych wariantach)
 • ✓ Wybrać właściwą ścieżkę wdrożenia w oparciu o diagnozę potencjału Pracownika
 • ✓ Koordynować przebieg procesu adaptacji i niezwłocznie reagować na odchylenia
 • ✓ Zdefiniować korzyści z procesu onboardingu i zaprezentować je w argumentacji podsumowującej proces
 • ✓ Określić wskaźniki pomiaru efektywności procesu adaptacji
 • ✓ Doskonalić oraz optymalizować proces adaptacji w zależności od wymagań środowiska wdrożenia
 • ✓ Zbudować profesjonalny wizerunek eksperta procesu adaptacji w oparciu o doświadczenia i obserwacje własne oraz wiedzę i umiejętności nabyte podczas warsztatu
Metody pracy:Szkolenie ma charakter warsztatowy, nakierowane będzie na transfer wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników. Wykorzystane formy pracy z grupą:
 • Mini wykłady
 • Prezentacje i instruktaże narzędziowe
 • Ćwiczenia indywidualne / grupowe
 • Analiza studiów przypadków
 • Rozwiązywanie zagadnień problemowych
 • Praca warsztatowa
 • Analiza dobrych praktyk
Prowadząca dostarczy użytecznych wzorów dokumentów i procedur postępowania do zastosowania przez uczestników w późniejszej praktyce zawodowe.

Informacje dodatkowe

 • Przy zgłoszeniu większej ilości osób proponujemy atrakcyjne rabaty
 • Płatność za udział realizowana jest po odbytym szkoleniu
 • W trakcie szkolenia Uczestnik otrzymuje poczęstunek w formie przerw kawowych oraz obiad
 • Pomagamy w rezerwacji noclegów
 • Program szkolenia wraz z opisem trenera dostępny jest na naszej stronie internetowej www.kompetea.pl

Lokalizacje i terminy

Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor
18.11.2019 - 19.11.2019
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Scandic****
09.12.2019 - 10.12.2019
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

HR Business Partner - współpraca z menedżerami i pracownikami na rzecz sukcesu firmy
Kompetea
Hotel Scandic****, Wrocław, dolnośląskie
20.11.2019 - 22.11.2019
Rekrutacja kandydatów i ocena selekcyjna bazująca na wywiadzie behawioralnym
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
12.12.2019 - 13.12.2019
Zarządzanie szkoleniami w organizacji
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
05.12.2019 - 06.12.2019
PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE WYNAGRODZENIAMI - szkolenie 3 dniowe dla menedżerów i specjalistów HR
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
13.11.2019 - 15.11.2019
Model kompetencji – przygotowanie i wdrożenie w organizacji
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
07.11.2019 - 08.11.2019
Efektywna komunikacja menedżerska
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
05.12.2019 - 06.12.2019
System Okresowych Ocen Pracowniczych
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
28.11.2019 - 29.11.2019
„Narzędziownia HR” – najważniejsze procesy i narzędzia w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
16.12.2019 - 17.12.2019
Opisy stanowisk pracy – warsztat dedykowany optymalizacji zatrudnienia oraz doskonalenia jakości pracy
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
09.12.2019 - 10.12.2019
Wartościowanie stanowisk pracy
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
18.11.2019 - 19.11.2019
Budowanie zaangażowania pracowników
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
04.11.2019 - 05.11.2019
Projektowanie strategii HR zorientowanych na rozwój innowacyjności i wzrost zaangażowania pracowników
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
18.11.2019 - 19.11.2019
Projektowanie systemów premiowania zwiększających ekonomiczną efektywność działania firmy
Kompetea
Warszawa, mazowieckie
12.12.2019 - 12.12.2019
Skuteczy leadership - warsztat z przywództwa
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
05.12.2019 - 06.12.2019
Zarządzanie stresem i kontrola emocji w sytuacjach trudnych
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
03.12.2019 - 04.12.2019
Rozwiązywanie sporów konfliktów i trudnych sytuacji w praktyce menadżera
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
18.11.2019 - 19.11.2019
Holilider HR- Zarządzanie kapitałem pracowniczym 3.0
Kompetea Sp. z o.o. Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
05.12.2019 - 06.12.2019
Rozmowa oceniająca
Kompetea
Warszawa, mazowieckie
16.12.2019 - 17.12.2019
Performance Management-zarządzanie wynikami pracy kwalifikacjami kompetencjami i zaangażowaniem pracowników
Kompetea
Warszawa, mazowieckie
05.11.2019 - 06.11.2019
Prawne aspekty procesu rekrutacji i zatrudniania
Kompetea
Warszawa, mazowieckie
13.12.2019 - 13.12.2019
Zarządzanie szkoleniami w świetle przepisów prawnych
Kompetea
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
12.12.2019 - 12.12.2019

Polecane szkolenia

Zarządzanie strategiczne. Symulacja STRATEGIC MANAGEMENT
HIGH5 Training Group
Sale szkoleniowe HIGH5 GROUP Sp. z o. o., Warszawa, mazowieckie
28.11.2019 - 29.11.2019
Zarządzanie zmianą
WIK Consulting
sala szkoleniowa firmy WIK Consulting, Warszawa, mazowieckie
09.12.2019 - 10.12.2019
Zarządzanie zasobami ludzkimi - HRM
WIK Consulting
sala szkoleniowa WIK Consulting ul. Łucka 13 Warszawa, Warszawa, mazowieckie
16.12.2019 - 17.12.2019
Etyka w służbie cywilnej
WIK Consulting
sala szkoleniowa WIK Consulting ul. Łucka 13 Warszawa, Warszawa, mazowieckie
28.11.2019 - 28.11.2019
Wartościowanie i opisy stanowisk pracy
WIK Consulting
sala szkoleniowa WIK Consulting, Warszawa, mazowieckie
04.11.2019 - 05.11.2019
Budowa i zarządzanie systemem ocen pracowniczych
WIK Consulting
sala szkoleniowa WIK Consulting ul. Łucka 13 Warszawa, Warszawa, mazowieckie
18.11.2019 - 19.11.2019
Zarządzanie zespołem
WIK Consulting
sala szkoleniowa WIK Consulting, Warszawa, mazowieckie
02.12.2019 - 03.12.2019
Zarządzanie projektami HR
WIK Consulting
sala szkoleniowa WIK Consulting ul. Łucka 13 Warszawa, Warszawa, mazowieckie
09.12.2019 - 10.12.2019
Etyka w biznesie
WIK Consulting
sala szkoleniowa WIK Consulting ul. Łucka 13 Warszawa, Warszawa, mazowieckie
31.10.2019 - 31.10.2019
Kodeksy etyczne
WIK Consulting
sala szkoleniowa WIK Consulting ul. Łucka 13 Warszawa, Warszawa, mazowieckie
19.12.2019 - 19.12.2019
Zarządzanie kompetencjami
WIK Consulting
sala szkoleniowa WIK Consulting ul. Łucka 13 Warszawa, Warszawa, mazowieckie
14.11.2019 - 15.11.2019
Zarządzanie projektem
WIK Consulting
sala szkoleniowa WIK Consulting, Warszawa, mazowieckie
05.12.2019 - 06.12.2019
Budowanie zespołu i komunikacja w grupie
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*** Quality Silesian, Katowice, śląskie
09.12.2019 - 10.12.2019
Komunikacja wewnętrzna - biuletyn firmowy
WIK Consulting
sala szkoleniowa WIK Consulting, Warszawa, mazowieckie
28.11.2019 - 29.11.2019
Controlling personalny
WIK Consulting
sala szkoleniowa WIK Consulting ul. Łucka 13 Warszawa, Warszawa, mazowieckie
04.11.2019 - 05.11.2019
5% rabatu Nowoczesne narzędzia selekcji pracowników czyli rekrutacja w poszukiwaniu talentów
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel ***** Radisson Blu, Kraków, małopolskie
28.10.2019 - 28.10.2019
Komunikacja i współpraca w zespole
WIK Consulting
sala szkoleniowa WIK Consulting ul. Łucka 13 Warszawa, Warszawa, mazowieckie
07.11.2019 - 08.11.2019
Zarządzanie przez cele i KPI
WIK Consulting
sala szkoleniowa WIK Consulting ul. Łucka 13 Warszawa, Warszawa, mazowieckie
21.11.2019 - 22.11.2019
Event Manager – organizator imprez
WIK Consulting
sala szkoleniowa WIK Consulting ul. Łucka 13 Warszawa, Warszawa, mazowieckie
07.11.2019 - 08.11.2019
POCZĄTKUJĄCY MENEDŻER - czyli jak stać się liderem zespołu
WITALNI-SZKOLENIA
Opole, opolskie
23.10.2019 - 24.10.2019
KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE - czyli jak być szefem od którego nie odchodzą pracownicy?
WITALNI-SZKOLENIA
Sala konferencyjna Witalni - A. Ostrowskiego 7 lok. 311, Wrocław, dolnośląskie
26.11.2019 - 27.11.2019
HR Business Partner - współpraca z menedżerami i pracownikami na rzecz sukcesu firmy
Kompetea
Hotel Scandic****, Wrocław, dolnośląskie
20.11.2019 - 22.11.2019
Rekrutacja kandydatów i ocena selekcyjna bazująca na wywiadzie behawioralnym
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
12.12.2019 - 13.12.2019
Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom III
HIGH5 Training Group
Sale szkoleniowe HIGH5 GROUP Sp. z o. o., Warszawa, mazowieckie
07.11.2019 - 08.11.2019
Zarządzanie szkoleniami w organizacji
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
05.12.2019 - 06.12.2019
Trening wystąpień publicznych
WIK Consulting
sala szkoleniowa WIK Consulting ul. Łucka 13 Warszawa, Warszawa, mazowieckie
14.11.2019 - 15.11.2019
Agencja zatrudnienia – jak założyć rozwijać i unikać błędów
WIK Consulting
sala szkoleniowa WIK Consulting, Warszawa, mazowieckie
28.10.2019 - 28.10.2019
PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE WYNAGRODZENIAMI - szkolenie 3 dniowe dla menedżerów i specjalistów HR
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
13.11.2019 - 15.11.2019
Rozmowa kwalifikacyjna w oparciu o kompetencje
WIK Consulting
sala szkoleniowa WIK Consulting ul. Łucka 13 Warszawa, Warszawa, mazowieckie
28.10.2019 - 29.10.2019
Model kompetencji – przygotowanie i wdrożenie w organizacji
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
07.11.2019 - 08.11.2019
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe