Szukaj szkolenia

Szkolenie archiwalne
Szkolenie archiwalne

Onboarding – program adaptacji pracowniczej

Kategoria szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Hotel Scandic****, Wrocław, dolnośląskie
09.12.2019 - 10.12.2019
1 590,00 zł
 • Opcje szkoleniapewne szkolenie

Zakres tematyczny szkolenia

Onboarding – program adaptacji pracowniczej(kliknij temat szkolenia)

1. Znaczenie procesu adaptacji pracowników w procesie Zarządzania Zasobami Ludzkimi2. Onboarding jako kluczowy element wpływu na ilościowy proces kształtowania Kapitału Ludzkiego w organizacjach3. Zestaw koncepcji pojęciowych stosowanych w procesie adaptacji pracowników

▪ Ujęcie biologiczne▪ Ujęcie psychologiczne▪ Ujęcie funkcjonalne (prawne, organizacyjne)▪ Ujęcie płynności procesowej▪ Ujęcie ekonomiczne

4. Perspektywy procesu adaptacji pracowników wynikające z różnych poziomów w strukturze organizacyjnej5. Środowisko pracy –metody identyfikacji gotowości na przyjęcie nowego pracownika6. Symulacje wdrożeń onbordingowych stosowane w różnych etapach kultury organizacyjnej zgodnie z modelem Camerona i Quinna7. Adaptacja pracowników a aktualny model biznesowy organizacji8. Założenia programów „onboardingowych” w kształtowaniu wizerunku Pracodawcy

▪ Pracodawca pierwszego wyboru / kolejnego wyboru▪ Lider rynkowy / Ogon rynkowy▪ Solidny partner w budowaniu portfolio / „Przystanek na drodze kariery”▪ „Uniwersytet rynku pracy”/ dostawca know-how▪ Wartościowe miejsce pracy z którym się wiążę na lata

9. Proces adaptacji społeczno – zawodowej pracownika obejmującego nowe stanowisko pracy10. Elementy składowe procesu adaptacji w odniesieniu do treści pracy

▪ Cel stanowiska (uzasadnienie merytoryczne i ekonomiczne)▪ Wymagania stanowiskowe (okres próbny / okres pełnej aktywizacji)▪ Zadania stanowiska (kontekst ilościowy i jakościowy)▪ Uprawnienia stanowiskowe (początkowe i w pełnej wydajności stanowiska pracy)▪ Odpowiedzialność stanowiskowa▪ Opis stanowiska pracy a rzeczywisty zakres obowiązków▪ Wskaźniki i pomiar procesu wdrożenia pracownika w treść pracy (w czasie, w ilości obejmowanych zadań, w efektywności wymiarowanej/ niewymiarowanej)▪ Priorytetyzacja w przekazywaniu zadań stanowiskowych i obejmowaniu treści pracy▪ Przegląd podstawowych informacji niezbędnych do prawidłowego wdrożenia pracownika

11. Podmioty wspierające proces adaptacji w odniesieniu do relacji międzyludzkich

▪ Rola trenera▪ Rola Instruktora▪ Rola mentora▪ Rola coacha*▪ Rola facylitatora*

12. Struktura i sposób modelowania podmiotów wspierających proces adaptacji

▪ Rola i zadania opiekuna (bezpośredniego i pośredniego wspierającego)▪ Rola i zadania koordynatora procesu adaptacji▪ Specjalizacja wsparcia (zespół/ HR/ dedykowany HRBP)▪ Ewaluacja ilościowa i jakościowa procesu wsparcia bezpośredniego i pośredniego procesu adaptacji

13. Determinanty psychologiczne wpływające na proces (zwolnienia i przesunięcia wewnątrzorganizacyjne, powrót do pracy, pierwsza praca, fuzje i przejęcia, awans wewnątrzorganizacyjny, reorganizacje)14. Onboarding a moment cyklu ścieżki kariery pracownika zgodnie z modelem perspektywy egzystencjalnej etapów kariery15. Ryzyka psychospołeczne, wyzwania i bariery we wdrożeniach pracowników w procesach adaptacji16. Standaryzowane programy adaptacji (stagnacyjne/rozwojowe/efektywnościowe)

▪ Formalizowane programy adaptacji▪ Spontaniczne programy adaptacji▪ Alternatywne sposoby adaptacji pracowników

17. Etapy procesu adaptacji pracowniczej

▪ Zakres działań przed przyjęciem pracownika▪ Zakres działań po przyjęciu pracownika▪ Zakres działań w trakcie okresu adaptacji (harmonogramowanie)▪ Zakres działań na koniec procesu adaptacji▪ Podsumowanie procesu, agregacja i archiwizacja danych i informacji z procesu

18. Procedura adaptacji nowego pracownika w organizacji (tryb, role, modele, obszary informacyjne, ewaluacja, horyzont czasowy)19. Procesy onbordingu wielostanowiskowego/ grupowego/ sezonowego20. Zarządzanie procesem adaptacji pracowników – projektowanie modelu, centra odpowiedzialności (budżetowanie, odchylenia, ewaluacja, ROI, zarządzanie wiedzą, wskaźniki utrzymania, KPI)21. Profesjonalizacja roli działu HR w projektowaniu i wdrożeniu procesu adaptacji pracowników (specjalizacja a generalizacja funkcji personalnej)

▪ Partnerstwo działu HR z biznesem i realizacją celów strategicznych▪ Doskonalenie procesu i dostosowanie narzędzi do wymagań i potrzeb organizacji

22. Narzędzia przydatne w procesie adaptacji:

▪ Procedura adaptacji (zarządzenie, procedura)▪ List powitalny, mail powitalny▪ Ankieta wprowadzająca, ankieta kończąca▪ Kwestionariusz satysfakcji Kandydata▪ Kwestionariusz satysfakcji Opiekuna▪ Mapa drogowa procesu adaptacji▪ Tablica informacyjna o firmie▪ Dokument obiegowy „obiegówka”, lista kontrolna pierwszego dnia▪ Materiał powitalny „Witaj w firmie” + dystrybucja i propozycje wykorzystania z materiału▪ Materiał informacyjny dla Kandydata (w zakresie zasad funkcjonowania w organizacji, stanowiska pracy)▪ Ankieta satysfakcji z procesu adaptacji, karta rozmowy kontrolnej▪ Raport „exit interview”, raport analizy czynników krytycznych▪ Zestaw powitalny* dla nowego pracownika▪ Materiał stały/ aktualizowany▪ Zasady poufności wykorzystania materiału

23. Korzyści z właściwej adaptacji i wpływ na optymalizację procesów organizacyjnych

▪ Ocena przydatności nowych pracowników jako źródła nowej wiedzy w firmie▪ Kluczowe czynniki sukcesu wprowadzenia standaryzacji modelu onboardingu

24. IT w służbie procesu adaptacji pracowników (programy onboardingowe, ERP/ CRM, programy własne dedykowane)25. Perspektywy wdrożeń w organizacjach (wielkość organizacji, model biznesowy, wielkość budżetu, potencjał zespołu)

Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do osób które obecnie lub w przyszłości będą odpowiedzialne za projektowanie, optymalizację i/lub koordynację procesu adaptacji pracowników w organizacjach. Szczególnie polecane osobą pełniącym funkcję personalną lub zarządczą w organizacjach.

Certyfikaty

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Metodologia

 Cel szkolenia:Przygotowanie uczestników szkolenia do przyjęcia roli projektanta, zarządzającego oraz koordynatora procesu adaptacji pracowniczej w organizacjach (niezależnie od jej wielkości, profilu, sektora czy branży) oraz doskonalenie umiejętności własnych w tym zakresie. Korzyści ze szkolenia:Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:
 • ✓ Samodzielnie zaprojektować proces adaptacji pracowników w organizacji
 • ✓ Opracować program adaptacji wraz z dokumentacją adekwatną do potrzeb organizacji
 • ✓ Dokonać wyboru modelu adaptacji w kontekście potrzeb organizacyjnych
 • ✓ Przeprowadzić rozmowę powitalną oraz rozmowę podsumowującą (w różnych wariantach)
 • ✓ Wybrać właściwą ścieżkę wdrożenia w oparciu o diagnozę potencjału Pracownika
 • ✓ Koordynować przebieg procesu adaptacji i niezwłocznie reagować na odchylenia
 • ✓ Zdefiniować korzyści z procesu onboardingu i zaprezentować je w argumentacji podsumowującej proces
 • ✓ Określić wskaźniki pomiaru efektywności procesu adaptacji
 • ✓ Doskonalić oraz optymalizować proces adaptacji w zależności od wymagań środowiska wdrożenia
 • ✓ Zbudować profesjonalny wizerunek eksperta procesu adaptacji w oparciu o doświadczenia i obserwacje własne oraz wiedzę i umiejętności nabyte podczas warsztatu
Metody pracy:Szkolenie ma charakter warsztatowy, nakierowane będzie na transfer wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników. Wykorzystane formy pracy z grupą:
 • Mini wykłady
 • Prezentacje i instruktaże narzędziowe
 • Ćwiczenia indywidualne / grupowe
 • Analiza studiów przypadków
 • Rozwiązywanie zagadnień problemowych
 • Praca warsztatowa
 • Analiza dobrych praktyk
Prowadząca dostarczy użytecznych wzorów dokumentów i procedur postępowania do zastosowania przez uczestników w późniejszej praktyce zawodowe.

Informacje dodatkowe

 • Przy zgłoszeniu większej ilości osób proponujemy atrakcyjne rabaty
 • Płatność za udział realizowana jest po odbytym szkoleniu
 • W trakcie szkolenia Uczestnik otrzymuje poczęstunek w formie przerw kawowych oraz obiad
 • Pomagamy w rezerwacji noclegów
 • Program szkolenia wraz z opisem trenera dostępny jest na naszej stronie internetowej www.kompetea.pl

Lokalizacje i terminy

Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor
18.11.2019 - 19.11.2019
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Scandic****
09.12.2019 - 10.12.2019
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

HR Business Partner - współpraca z menedżerami i pracownikami na rzecz sukcesu firmy
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
11.12.2019 - 13.12.2019
Rekrutacja kandydatów i ocena selekcyjna bazująca na wywiadzie behawioralnym
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
12.12.2019 - 13.12.2019
„Narzędziownia HR” – najważniejsze procesy i narzędzia w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
16.12.2019 - 17.12.2019
Projektowanie systemów premiowania zwiększających ekonomiczną efektywność działania firmy
Kompetea
Warszawa, mazowieckie
12.12.2019 - 12.12.2019
Zarządzanie stresem i kontrola emocji w sytuacjach trudnych
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
16.12.2019 - 17.12.2019
Holilider HR- Zarządzanie kapitałem pracowniczym 3.0
Kompetea Sp. z o.o. Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
12.12.2019 - 13.12.2019
Rozmowa oceniająca
Kompetea
Warszawa, mazowieckie
16.12.2019 - 17.12.2019
Performance Management-zarządzanie wynikami pracy kwalifikacjami kompetencjami i zaangażowaniem pracowników
Kompetea
Warszawa, mazowieckie
12.12.2019 - 13.12.2019
Prawne aspekty procesu rekrutacji i zatrudniania
Kompetea
Warszawa, mazowieckie
13.12.2019 - 13.12.2019
Zarządzanie szkoleniami w świetle przepisów prawnych
Kompetea
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
12.12.2019 - 12.12.2019
Profilaktyka systemowa i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu–warsztat dla kadr zarządzających zespołami pracowniczymi
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
16.12.2019 - 17.12.2019
1 955,70 zł

Polecane szkolenia

Zarządzanie zasobami ludzkimi - HRM
WIK Consulting
sala szkoleniowa WIK Consulting ul. Łucka 13 Warszawa, Warszawa, mazowieckie
16.12.2019 - 17.12.2019
Kodeksy etyczne
WIK Consulting
sala szkoleniowa WIK Consulting ul. Łucka 13 Warszawa, Warszawa, mazowieckie
19.12.2019 - 19.12.2019
5% rabatu Nowoczesne narzędzia selekcji pracowników czyli rekrutacja w poszukiwaniu talentów
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel ***** Radisson Blu, Kraków, małopolskie
10.01.2020 - 10.01.2020
HR Business Partner - współpraca z menedżerami i pracownikami na rzecz sukcesu firmy
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
11.12.2019 - 13.12.2019
Rekrutacja kandydatów i ocena selekcyjna bazująca na wywiadzie behawioralnym
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
12.12.2019 - 13.12.2019
Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom III
HIGH5 Training Group
Sale szkoleniowe HIGH5 GROUP Sp. z o. o., Warszawa, mazowieckie
10.12.2019 - 11.12.2019
Obsługa reklamacji – kompetencje osobiste i aspekty prawne
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
12.12.2019 - 13.12.2019
Efektywne negocjacje i skuteczne budowanie relacji zawodowych. 2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel*** w centrum, Poznań, wielkopolskie
12.12.2019 - 13.12.2019
Zarządzanie konfliktem w zespole i efektywna komunikacja
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel ***** Radisson Blu, Kraków, małopolskie
16.12.2019 - 17.12.2019
HR BUSINESS PARTNER - ROLA I SPOSÓB DZIA
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
08.10.2019 - 26.12.2019
Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Centrum konferencyjne Golden Floor Plaza, Warszawa, mazowieckie
12.12.2019 - 13.12.2019
Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Flor, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
07.01.2020 - 07.01.2020
520,00 zł
Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków unijnych w oparciu o metodę PCM (Project Cycle Management) -2 dniowe warsztaty p
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
16.12.2019 - 17.12.2019
„Narzędziownia HR” – najważniejsze procesy i narzędzia w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
16.12.2019 - 17.12.2019
10% rabatu Dobre motywowanie czyli jak wpływać na zaangażowanie i efektywność pracowników. Akademia Lidera Moduł II
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Golden Floor Airport, Warszawa, mazowieckie
21.04.2020 - 21.04.2020
Jak realizować projekt współfinansowany ze środków UE by unikać niekwalifikowalności wydatków przekroczenia terminów i ustaloneg
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel*** w centrum, Kraków, małopolskie
12.12.2019 - 13.12.2019
Pisanie i rozliczanie wniosków unijnych Szkolenie Zamknięte
PERSPECTA
dolnośląskie
21.12.2019 - 22.12.2019
Negocjacje w biznesie Szkolenie Zamknięte
PERSPECTA
dolnośląskie
21.12.2019 - 22.12.2019
Motywacja pracowników media Szkolenie Zamknięte
PERSPECTA
dolnośląskie
21.12.2019 - 22.12.2019
Marketing internetowy i social media Szkolenie Zamknięte
PERSPECTA
dolnośląskie
21.12.2019 - 22.12.2019
Księgowość w firmie Szkolenie Zamknięte
PERSPECTA
dolnośląskie
21.12.2019 - 22.12.2019
Kreowanie i stylizacja wizerunku Szkolenie Zamknięte
PERSPECTA
dolnośląskie
21.12.2019 - 22.12.2019
Kreatywność w biznesie Szkolenie Zamknięte
PERSPECTA
dolnośląskie
21.12.2019 - 22.12.2019
Trener wewnętrzny w firmie produkcyjnej - podstawy
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
11.12.2019 - 11.12.2019
Projektowanie systemów premiowania zwiększających ekonomiczną efektywność działania firmy
Kompetea
Warszawa, mazowieckie
12.12.2019 - 12.12.2019
Zarządzanie Biurem i Sekretariatem Szkolenie Zamknięte
PERSPECTA
dolnośląskie
21.12.2019 - 22.12.2019
Akademia Płac
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Polonia, Kraków, małopolskie
16.12.2019 - 17.12.2019
880,00 zł
Zarządzanie stresem i kontrola emocji w sytuacjach trudnych
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
16.12.2019 - 17.12.2019
Ochrona danych osobowych w rekrutacji i zatrudnieniu
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o. Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. św. Józefa 1/3, Wrocław, dolnośląskie
17.01.2020 - 17.01.2020
510,00 zł
Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS, umów cywilnoprawnych
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o. Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Iness, Łódź, łódzkie
07.01.2020 - 07.01.2020
450,00 zł
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe