Szukaj szkolenia

Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny ds .SZŚ wg ISO 14001

Kategoria szkolenia: Inne
Budowlanych, Gdańsk, pomorskie
04.06.2020 - 05.06.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)

Zakres tematyczny szkolenia

Kompleksowe szkolenie przygotowujące do wdrożenia i audytowania systemu zarządzania środowiskiem zgodnego z normą ISO 14001. Szkolenie daje uprawnienia do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. SZŚ i Audytora Wewnętrznego ISO 14001. Szczegółowe omówienie wymagań normy ISO 14001 pozwala na uczestnictwo w szkoleniu nawet osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z ISO. Będzie również świetnym przypomnieniem i poszerzeniem wiedzy dla osób już pracujących w SZŚ.

Grupa docelowa

Zapraszamy chętnych do samodzielnego wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001 (PN-N 14001) oraz osoby na stanowisko Pełnomocnika oraz/lub Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001.

 

Szczegółowe omówienie wymagań normy ISO 14001:2015 pozwala na uczestnictwo w szkoleniu nawet osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z ISO. Będzie również świetnym przypomnieniem i poszerzeniem wiedzy dla osób już pracujących w Systemie Zarządzania Środowiskowego.

Certyfikaty

Szkolenie zakończone jest egzaminem. Po jego zdaniu Uczestnik otrzyma certyfikat uprawniający do pełnienia obowiązków Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015. Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu wystawionego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. 

Metodologia

Wyklady przeplatane praktycznymi cwiczeniami zwiazanymi ściśle z dziedzina branzy uczestnikow

Harmonogram szkolenia:

Dzień 1: Podstawy Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015 – wykłady

 • Wymagana normy ISO 14001 – Wymagania dotyczące systemu oraz wymagania ogólne
 • Wymagana normy ISO 14001 – Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych (kontekst organizacji i analiza ryzyka)
 • Wymagana normy ISO 14001 – Polityka środowiskowa
 • Wymagana normy ISO 14001 – Planowanie
 • Wymagana normy ISO 14001 – Wdrażanie i funkcjonowanie
 • Wymagana normy ISO 14001 – Sprawdzanie
 • Wymagana normy ISO 14001 – Przegląd zarządzania

Dzień 1 c.d.: Pełnomocnik Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015

 • Konwersatorium: Powtórzenie wiadomości – terminy i definicje zawarte w ISO 14001
 • Wykład: Definiowanie i wymagania względem polityki środowiskowej
 • Ćwiczenia: Tworzenie polityki środowiskowej, kontekstu organizacji i analizy ryzyk
 • Ćwiczenia: Określenie i klasyfikacja aspektów środowiskowych
 • Wykład: Wyznaczanie celów i planów środowiskowych
 • Praktyczna budowa planów środowiskowych
 • Konwersatorium: Ocena spójności polityki z aspektami środowiskowymi
 • Wykład: Omówienie zagadnień z zakresu sterowania operacyjnego
 • Ćwiczenia: Tworzenie procedur sterowania operacyjnego dla konkretnych przykładów
 • Wykład: Monitorowanie i pomiary kluczowych charakterystyk
 • Wykład: Zakres i sposób przeprowadzania przeglądu zarządzania
 • Ćwiczenia: Przeprowadzenie przeglądu zarządzania wraz z określeniem działań doskonalących system

Dzień 2: Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015

 • Wykład: Definicja audytu, niezgodności i działań poaudytowych
 • Wykład: Cykl PDCA w zastosowaniu do planowania audytów
 • Ćwiczenia Planowanie audytów
 • Ćwiczenia: Zawiadomienie o audycie
 • Ćwiczenia: Spotkanie otwierające
 • Ćwiczenia: Obserwacje – definiowanie
 • Ćwiczenia: Raport i jego sporządzanie
 • Ćwiczenia: Działania poaudytowe
 • Egzamin

Lokalizacje i terminy

Gdańsk woj. pomorskie
02.12.2019 - 03.12.2019
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
03.12.2019 - 04.12.2019
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie
05.12.2019 - 06.12.2019
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Łódź woj. łódzkie
05.12.2019 - 06.12.2019
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Poznań woj. wielkopolskie
09.12.2019 - 10.12.2019
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
12.12.2019 - 13.12.2019
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Opole woj. opolskie
16.12.2019 - 17.12.2019
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Gdańsk woj. pomorskie
09.01.2020 - 10.01.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
09.01.2020 - 10.01.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Łódź woj. łódzkie
13.01.2020 - 14.01.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie
16.01.2020 - 17.01.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Poznań woj. wielkopolskie
20.01.2020 - 21.01.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
23.01.2020 - 24.01.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Opole woj. opolskie
27.01.2020 - 28.01.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
04.02.2020 - 05.02.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Gdańsk woj. pomorskie
06.02.2020 - 07.02.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Łódź woj. łódzkie
10.02.2020 - 11.02.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie
13.02.2020 - 14.02.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Poznań woj. wielkopolskie
17.02.2020 - 18.02.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
20.02.2020 - 21.02.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Opole woj. opolskie
24.02.2020 - 25.02.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
03.03.2020 - 04.03.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Gdańsk woj. pomorskie
05.03.2020 - 06.03.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Łódź woj. łódzkie
09.03.2020 - 10.03.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie
12.03.2020 - 13.03.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Poznań woj. wielkopolskie
16.03.2020 - 17.03.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
19.03.2020 - 20.03.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Opole woj. opolskie
30.03.2020 - 31.03.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Gdańsk woj. pomorskie
Budowlanych
02.04.2020 - 03.04.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Łódź woj. łódzkie
Sienkiewicza
06.04.2020 - 07.04.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
IKMJ
16.04.2020 - 17.04.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie
Jagiellońska
16.04.2020 - 17.04.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Poznań woj. wielkopolskie
Grochowska
20.04.2020 - 21.04.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Plac Inwalidów 10
23.04.2020 - 24.04.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Opole woj. opolskie
Powstańców Śląskich
27.04.2020 - 28.04.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Gdańsk woj. pomorskie
Budowlanych
07.05.2020 - 08.05.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie
Jagiellońska
11.05.2020 - 12.05.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Łódź woj. łódzkie
Sienkiewicza
11.05.2020 - 12.05.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Poznań woj. wielkopolskie
Grochowska
18.05.2020 - 19.05.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Plac Inwalidów 10
18.05.2020 - 19.05.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Opole woj. opolskie
Powstańców Śląskich
25.05.2020 - 26.05.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Gdańsk woj. pomorskie
Budowlanych
04.06.2020 - 05.06.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
IKMJ
04.06.2020 - 05.06.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Łódź woj. łódzkie
Sienkiewicza
15.06.2020 - 16.06.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie
Jagiellońska
18.06.2020 - 19.06.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Poznań woj. wielkopolskie
Grochowska
22.06.2020 - 23.06.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Plac Inwalidów 10
25.06.2020 - 26.06.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Opole woj. opolskie
Powstańców Śląskich
29.06.2020 - 30.06.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Plac Inwalidów
09.07.2020 - 10.07.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Opole woj. opolskie
Powstańców Śląskich
13.07.2020 - 14.07.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Łódź woj. łódzkie
Sienkiewicza
20.07.2020 - 21.07.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie
Jagiellońska
23.07.2020 - 24.07.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Gdańsk woj. pomorskie
Budowlanych
27.07.2020 - 28.07.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Plac Inwalidów
03.08.2020 - 04.08.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
06.08.2020 - 07.08.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Gdańsk woj. pomorskie
Budowlanych
24.08.2020 - 25.08.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Plac Inwalidów
10.09.2020 - 11.09.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Poznań woj. wielkopolskie
Grochowska
14.09.2020 - 15.09.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Opole woj. opolskie
Powstańców Śląskich
17.09.2020 - 18.09.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Gdańsk woj. pomorskie
Budowlanych
21.09.2020 - 22.09.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
21.09.2020 - 22.09.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Łódź woj. łódzkie
Sienkiewicza
21.09.2020 - 22.09.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie
Jagiellońska
24.09.2020 - 25.09.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)

Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości

Edyta
12 500
Godziny kontaktu
pn-pt od 8:00-16:00
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny ISO 45001:2018
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
Budowlanych 23, Gdańsk, pomorskie
04.06.2020 - 05.06.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
oferta promowana
WARSZTATY OTWARTE KAIZEN KRAKÓW- 10 zasad Kaizen i ich praktyczne zastosowanie w życiu i w biznesie
Fundacja Motiwator Aneta Wątor
Warszawa, Warszawa, dolnośląskie
20.06.2020 - 20.06.2020
499,00 zł (405,69 netto)

Polecane szkolenia

Pelnomocnik i Audytor Wewnetrzny ZSZ wg ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
IKMJ, Kraków, małopolskie
16.06.2020 - 19.06.2020
2 829,00 zł (2 300,00 netto)
ISO/IEC 17025:2017. Odpowiedzialność i obowiązki Kierownictwa laboratorium i Audytora Wewnętrznego
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
IKMJ, Kraków, małopolskie
01.06.2020 - 03.06.2020
2 583,00 zł (2 100,00 netto)
Profesjonalna asystentka/sekretarka
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Gdańsk, Gdańsk, pomorskie
09.06.2020 - 10.06.2020
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Specyficzne Wymagania Klienta BMW - CSR BMW
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
20.07.2020 - 20.07.2020
1 217,70 zł (990,00 netto)
Skuteczne zarządzanie reklamacjami w procesach produkcyjnych
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
15.06.2020 - 16.06.2020
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
SPECYFICZNE WYMAGANIA GRUPY VW
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Wrocław, dolnośląskie
22.06.2020 - 23.06.2020
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
METODA 6S (5S + SAFETy)
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Wrocław, dolnośląskie
26.08.2020 - 28.08.2020
1 790,00 zł (1 455,28 netto)
MAPOWANIE PROCESÓW W ORGANIZACJI
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Poznań, wielkopolskie
18.06.2020 - 19.06.2020
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
PEŁNOMOCNIK DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Poznań, wielkopolskie
27.08.2020 - 28.08.2020
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
PROCES I PODEJŚCIE PROCESOWE
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Poznań, wielkopolskie
29.08.2020 - 28.09.2020
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
AUDITOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA (ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001)
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Katowice, śląskie
24.09.2020 - 25.09.2020
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
INTEGRACJA I INTERPRETACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS/ISO 45000:2018
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Katowice, śląskie
24.09.2020 - 24.09.2020
990,00 zł (804,88 netto)
KONTROLA JAKOŚCI
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Wrocław, dolnośląskie
27.08.2020 - 28.08.2020
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
WYMAGANIA BRC PACKAGING
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Katowice, śląskie
25.09.2020 - 25.09.2020
990,00 zł (804,88 netto)
WYMAGANIA STANDARDU FSSC 22000 DLA PRODUCENTÓW OPAKOWAŃ
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Wrocław, dolnośląskie
18.06.2020 - 19.06.2020
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Od pracownika do lidera: nowa rola, funkcje, narzędzia pracy z zespołem
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
22.10.2020 - 23.10.2020
1 590,00 zł (1 292,68 netto)
Komunikacja interpersonalna oparta na metodzie NVC
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
01.06.2020 - 02.06.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Klient wymagający i trudne relacje z klientami
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
02.07.2020 - 03.07.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Jak dzielić się wiedzą, czyli co tak naprawdę jest ważne?
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
02.07.2020 - 03.07.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
MS Excel - poziom średnio zaawansowany
Edukey
Gdańsk - Centrum. Dokładna lokalizacja zostanie podana 7 dni przed szkoleniem., Gdańsk, pomorskie
18.06.2020 - 19.06.2020
650,00 zł (528,46 netto)
MS Excel - obsługa programu od podstaw
Edukey
Gdańsk - Centrum. Dokładna lokalizacja zostanie podana 7 dni przed szkoleniem., Gdańsk, pomorskie
04.06.2020 - 05.06.2020
595,00 zł (483,74 netto)
Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny ISO 45001:2018
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
Budowlanych 23, Gdańsk, pomorskie
04.06.2020 - 05.06.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Szkolenie doskonalące dla Audytorów Wewnętrznych ISO/IEC 17025
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
IKMJ, Kraków, małopolskie
27.08.2020 - 28.08.2020
2 091,00 zł (1 700,00 netto)
Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny ISO/IEC 27001
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
IKMJ, Kraków, małopolskie
24.06.2020 - 25.06.2020
2 091,00 zł (1 700,00 netto)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne dla Użytkowników
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
IKMJ, Kraków, małopolskie
16.06.2020 - 16.06.2020
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne dla Administratorów
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
IKMJ, Kraków, małopolskie
28.05.2020 - 29.05.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny ISO 13485:2016
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
Powstańców Śląskich, Opole, opolskie
29.06.2020 - 30.06.2020
2 091,00 zł (1 700,00 netto)
VDA 2 - Zapewnienie jakości dostaw oraz zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu (PPA/PPF)
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Katowice, Katowice, śląskie
01.06.2020 - 02.06.2020
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Wdrażanie wyrobów do produkcji i ich zatwierdzanie wg APQP i PPAP z wykorzystaniem Core Tools
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
29.06.2020 - 01.07.2020
2 275,50 zł (1 850,00 netto)
Analiza FMEA procesów produkcyjnych
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
16.06.2020 - 17.06.2020
1 590,00 zł (1 590,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe