Szukaj szkolenia

Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny ISO 45001:2018

Kategoria szkolenia: Inne
ONLINE, Kraków, małopolskie
28.04.2021 - 29.04.2021
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
 • Maksymalna liczba uczestników6

Zakres tematyczny szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z wymaganiami normy 45001 w zakresie wdrażania wymagań, doskonalenia i audytowania systemów zarządzania BHP.Harmonogram szkolenia

Dzień 1:

 • Odniesienia normatywne
 • Terminy i definicje
 • Kontekst organizacji:

  Zrozumienie organizacji i jej kontekstu

  Zrozumienie potrzeb i oczekiwań pracowników i innych zainteresowanych stron

 • Zakres systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Przywództwo i partycypacja pracowników

  Polityka BHP i higieny pracy
  Role, obowiązki i władze organizacyjne
  Konsultacje i uczestnictwo pracowników

 • Planowanie

  Działania mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom i możliwościom
  Cele w zakresie ochrony zdrowia pracujących i planowania ich realizacji

 • Wsparcie
 • Zasoby
  Kompetencje
  Świadomość
  Komunikacja
  Informacje udokumentowane
  Kontrola udokumentowanych informacji

 • Eksploatacja

  Planowanie operacyjne i kontrola
  Gotowość i reagowanie na sytuacje kryzysowe
  Ocena wyników

  Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena działania
  Audyt wewnętrzny
  Przegląd zarządzania

 • Doskonalenie

  Incydent, niezgodność i działania naprawcze
  Ciągłe doskonalenie

Dzień 2:

 • Najważniejsze definicje dotyczące audytu, niezgodności, działań poaudytowych
 • Zastosowanie normy ISO 19011 i innych dokumentów
 • Cykl PDCA w zastosowaniu do planowania audytów
 • Przebieg audytu
 • Zawiadomienie o audycie: kto sporządza, do czego służy i kogo dotyczy?
 • Przebieg spotkania otwierającego
 • Audytowanie – jak prawidłowo sprawdzić spełnienie wymagań normy?
 • Sporządzamy raport z audytu oraz karty niezgodności
 • Działania poaudytowe – planowanie, realizacja, sprawdzenie skuteczności
 • Egzamin

Grupa docelowa

 • Osoby zaczynające swoją przygodę z ISO 45001
 • Osoby, które szukają potwierdzenia uprawnień Audytora SZJ
 • Osoby pragnące pogłębić swoją wiedzę w zakresie Systemu Zarządzania BHP
 • Specjaliści ds. BHP szukający dodatkowych rozwiązań związanych doskonaleniem jakości w swojej firmie
 • Audytorzy Systemu Zarządzania BHP chcący szczegółowo poznać sposoby przeprowadzania audytów wraz z technikami audytowania

Certyfikaty

Szkolenie zakończone jest egzaminem. Po jego zdaniu Uczestnik otrzyma certyfikat upoważniający do pełnienia obowiązków pełnomocnika i audytora wewnętrznego systemu zarządzania BHP zgodnie z ISO 45001:2018.

Metodologia

Wykłady i konwersatorium przeplatane praktycznymi ćwiczeniami związanymi ściśle z dziedziną branży uczestników.

Lokalizacje i terminy

Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie
Jagiellońska 91A
05.12.2019 - 06.12.2019
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Łódź woj. łódzkie
Sienkiewicza 59
05.12.2019 - 06.12.2019
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Poznań woj. wielkopolskie
Grochowska 23
09.12.2019 - 10.12.2019
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Gdańsk woj. pomorskie
Budowlanych 23
09.01.2020 - 10.01.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Łódź woj. łódzkie
Sienkiewicza 59
13.01.2020 - 14.01.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie
Jagiellońska 91A
16.01.2020 - 17.01.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Poznań woj. wielkopolskie
Grochowska 23
20.01.2020 - 21.01.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Plac Inwalidów 10
23.01.2020 - 24.01.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Opole woj. opolskie
Powstańców Śląskich 26
27.01.2020 - 28.01.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Gdańsk woj. pomorskie
Budowlanych 23
06.02.2020 - 07.02.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Łódź woj. łódzkie
Sienkiewicza 59
10.02.2020 - 11.02.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie
Jagiellońska 91A
13.02.2020 - 14.02.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Poznań woj. wielkopolskie
Grochowska 23
17.02.2020 - 18.02.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Plac Inwalidów 10
20.02.2020 - 21.02.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Opole woj. opolskie
Powstańców Śląskich 26
24.02.2020 - 25.02.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Kraków woj. mazowieckie
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości, os. Strusia 1A
27.02.2020 - 28.02.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Gdańsk woj. pomorskie
Budowlanych 23
05.03.2020 - 06.03.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Łódź woj. łódzkie
Sienkiewicza 59
09.03.2020 - 10.03.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie
Jagiellońska 91A
12.03.2020 - 13.03.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Poznań woj. wielkopolskie
Grochowska 23
16.03.2020 - 17.03.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Plac Inwalidów 10
19.03.2020 - 20.03.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości, os. Strusia 1A
25.03.2020 - 26.03.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Opole woj. opolskie
Powstańców Śląskich 26
30.03.2020 - 31.03.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Gdańsk woj. pomorskie
Budowlanych 23
02.04.2020 - 03.04.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Łódź woj. łódzkie
Sienkiewicza 59
06.04.2020 - 07.04.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie
Jagiellońska 91a
16.04.2020 - 17.04.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Poznań woj. wielkopolskie
Grochowska 23
20.04.2020 - 21.04.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Plac Inwalidów 10
23.04.2020 - 24.04.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Opole woj. opolskie
Powstańców Śląskich 26
27.04.2020 - 28.04.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Gdańsk woj. pomorskie
Budowlanych 23
07.05.2020 - 08.05.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie
Jagiellońska 91a
11.05.2020 - 12.05.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Łódź woj. łódzkie
Sienkiewicza 59
11.05.2020 - 12.05.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
IKMJ
12.05.2020 - 13.05.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Poznań woj. wielkopolskie
Grochowska 23
18.05.2020 - 19.05.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Plac Inwalidów 10
18.05.2020 - 19.05.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Opole woj. opolskie
Powstańców Śląskich 26
25.05.2020 - 26.05.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Gdańsk woj. pomorskie
Budowlanych 23
04.06.2020 - 05.06.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Łódź woj. łódzkie
Sienkiewicza 59
15.06.2020 - 16.06.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości, os. Strusia 1A
18.06.2020 - 19.06.2020
1 500,00 zł (1 219,51 netto)
Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie
Jagiellońska 91a
18.06.2020 - 19.06.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Poznań woj. wielkopolskie
Grochowska 23
22.06.2020 - 23.06.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Plac Inwalidów 10
25.06.2020 - 26.06.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Opole woj. opolskie
Powstańców Śląskich 26
29.06.2020 - 30.06.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Plac Iwalidów
09.07.2020 - 10.07.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Opole woj. opolskie
Powstańców Śląskich
13.07.2020 - 14.07.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Łódź woj. łódzkie
Sienkiewicza
20.07.2020 - 21.07.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie
Jagiellońska
23.07.2020 - 24.07.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Gdańsk woj. pomorskie
Budowlanych
27.07.2020 - 28.07.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Plac Iwalidów
03.08.2020 - 04.08.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Gdańsk woj. pomorskie
Budowlanych
24.08.2020 - 25.08.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
IKMJ
25.08.2020 - 26.08.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Plac Iwalidów
10.09.2020 - 11.09.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Poznań woj. wielkopolskie
Grochowska
14.09.2020 - 15.09.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Opole woj. opolskie
Powstańców Śląskich
17.09.2020 - 18.09.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Gdańsk woj. pomorskie
Budowlanych
21.09.2020 - 22.09.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Łódź woj. łódzkie
Sienkiewicza
21.09.2020 - 22.09.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
IKMJ
24.09.2020 - 25.09.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie
Jagiellońska
24.09.2020 - 25.09.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Gdańsk woj. pomorskie
IKMJ
21.10.2020 - 22.10.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Łódź woj. łódzkie
IKMJ
22.10.2020 - 23.10.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Opole woj. opolskie
IKMJ
05.11.2020 - 06.11.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
IKMJ
09.11.2020 - 10.11.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Poznań woj. wielkopolskie
IKMJ
16.11.2020 - 17.11.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
ONLINE woj. małopolskie
ONLINE
16.11.2020 - 17.11.2020
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
IKMJ
23.11.2020 - 24.11.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Gdańsk woj. pomorskie
IKMJ
26.11.2020 - 27.11.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Łódź woj. łódzkie
IKMJ
26.11.2020 - 27.11.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie
IKMJ
03.12.2020 - 04.12.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Opole woj. opolskie
IKMJ
07.12.2020 - 08.12.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Gdańsk woj. pomorskie
IKMJ
10.12.2020 - 11.12.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Łódź woj. łódzkie
IKMJ
10.12.2020 - 11.12.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
IKMJ
14.12.2020 - 15.12.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
IKMJ
15.12.2020 - 16.12.2020
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
ONLINE woj. małopolskie
ONLINE
15.12.2020 - 16.12.2020
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
Online
14.01.2021 - 15.01.2021
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
Online
09.02.2021 - 10.02.2021
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
Online
22.02.2021 - 23.02.2021
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
Online
08.03.2021 - 09.03.2021
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
Online
24.03.2021 - 25.03.2021
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
ONLINE
12.04.2021 - 13.04.2021
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
ONLINE
28.04.2021 - 29.04.2021
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
ONLINE
17.05.2021 - 18.05.2021
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
ONLINE
25.05.2021 - 26.05.2021
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
ONLINE
10.06.2021 - 11.06.2021
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
ONLINE
24.06.2021 - 25.06.2021
1 353,00 zł (1 100,00 netto)

Pozostałe szkolenia firmy

Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny ISO 13485:2016
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
Online, Kraków, małopolskie
28.06.2021 - 29.06.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny ds .SZŚ wg ISO 14001
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
ONLINE, Kraków, małopolskie
26.04.2021 - 27.04.2021
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny ISO/IEC 27001
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
ONLINE, Kraków, małopolskie
19.05.2021 - 20.05.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
ISO/IEC 17025:2017. Odpowiedzialność i obowiązki Kierownictwa laboratorium i Audytora Wewnętrznego
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
ONLINE, Kraków, małopolskie
05.05.2021 - 07.05.2021
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Pelnomocnik i Audytor Wewnetrzny ZSZ wg ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
ONLINE, Kraków, małopolskie
22.06.2021 - 25.06.2021
2 091,00 zł (1 700,00 netto)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne dla Administratorów
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
ONLINE, Kraków, małopolskie
10.06.2021 - 11.06.2021
1 353,00 zł (1 100,00 netto)

Polecane szkolenia

Manager Industry 4.0 (studia podyplomowe - Kraków)
LUQAM Sp. z o.o. Sp. k.
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków, małopolskie
01.10.2020 - 30.06.2021
5 650,00 zł (5 650,00 netto)
Manager Industry 4.0 (studia podyplomowe - Warszawa)
LUQAM Sp. z o.o. Sp. k.
Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, Warszawa, mazowieckie
01.10.2020 - 30.06.2021
5 700,00 zł (5 700,00 netto)
TPm Champion. Utrzymanie ruchu w praktyce (studia podyplomowe - Kraków)
LUQAM Sp. z o.o. Sp. k.
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków, małopolskie
01.10.2020 - 30.06.2021
6 750,00 zł (6 750,00 netto)
Opracowywanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) Poziom 1
TARGET21 Sp. z o.o.
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
21.09.2020 - 21.09.2021
800,00 zł (650,41 netto)
Opracowywanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) Poziom 2
TARGET21 Sp. z o.o.
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
21.09.2020 - 21.09.2021
1 000,00 zł (813,01 netto)
Opracowywanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) Poziom 1+Poziom 2
TARGET21 Sp. z o.o.
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
21.09.2020 - 21.09.2021
1 500,00 zł (1 219,51 netto)
Opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Prac Transportowych (IBPT)
TARGET21 Sp. z o.o.
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
21.09.2020 - 21.09.2021
800,00 zł (650,41 netto)
Opracowywanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Planu BIOZ)
TARGET21 Sp. z o.o.
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
21.09.2020 - 21.09.2021
1 800,00 zł (1 463,41 netto)
Opracowywanie Oceny Ryzyka Zawodowego dla Zadania (ORZ dla Zadania)
TARGET21 Sp. z o.o.
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
21.09.2020 - 21.09.2021
600,00 zł (487,80 netto)
Skuteczny mentor
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
12.07.2021 - 13.07.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny ISO 13485:2016
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
Online, Kraków, małopolskie
28.06.2021 - 29.06.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Doskonalenie kompetencji kierowniczych
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
24.05.2021 - 25.05.2021
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Klient wymagający i trudne relacje z klientami
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
27.05.2021 - 28.05.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Komunikacja interpersonalna oparta na metodzie NVC
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
20.04.2021 - 21.04.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Techniki pamięciowe – jak zapamiętać 100 spraw?
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
20.04.2021 - 21.04.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Akademia Asystentki i Sekretarki
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
20.05.2021 - 21.05.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Jak dzielić się wiedzą, czyli co tak naprawdę jest ważne?
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
24.05.2021 - 25.05.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Zakupy nie tylko dla kupców
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
26.05.2021 - 26.05.2021
971,70 zł (790,00 netto)
Skuteczna obrona przed manipulacjami
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel, Kraków, małopolskie
11.05.2021 - 12.05.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
20.04.2021 - 21.04.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Asertywność jako metoda na zwiększenie efektywności własnej oraz skuteczności w relacjach z klientami
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
27.05.2021 - 28.05.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Jak uniknąć wypalenia zawodowego w swojej pracy?
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
20.04.2021 - 21.04.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Skuteczne techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
21.06.2021 - 22.06.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Savoir vivre w biznesie
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
26.04.2021 - 27.04.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Rozpoznaj osobowość oraz sposób myślenia swojego klienta i zwiększ własną skuteczność zawodową
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
03.06.2021 - 04.06.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny ds .SZŚ wg ISO 14001
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
ONLINE, Kraków, małopolskie
26.04.2021 - 27.04.2021
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny ISO/IEC 27001
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
ONLINE, Kraków, małopolskie
19.05.2021 - 20.05.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
ISO/IEC 17025:2017. Odpowiedzialność i obowiązki Kierownictwa laboratorium i Audytora Wewnętrznego
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
ONLINE, Kraków, małopolskie
05.05.2021 - 07.05.2021
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Pelnomocnik i Audytor Wewnetrzny ZSZ wg ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
ONLINE, Kraków, małopolskie
22.06.2021 - 25.06.2021
2 091,00 zł (1 700,00 netto)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne dla Administratorów
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
ONLINE, Kraków, małopolskie
10.06.2021 - 11.06.2021
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe