Szukaj szkolenia

PLATFORMA EPUAP 2 I JEJ MIEJSCE W OBIEGU DOKUMENTÓW W URZ

Kategoria szkolenia: Administracja publiczna
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
23.04.2021 - 23.04.2021
307,50 zł (290,00 netto)

Zgodnie z nowelizacją KPA z dn. 1 czerwca 2017 roku, każdy organ administracji publicznej zobligowany na mocy ustawy o informatyzacji do posiadania Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) w korespondencji z innymi urzędami administracji publicznej, zobligowany jest do wysyłania i odbierania pism drogą elektroniczną na podstawie art. 39 2 KPA

Zakres tematyczny: funkcjonowanie Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz zasady pracy z dokumentacją przesyłaną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP).

Cel szkolenia: Zapoznanie się z nową wersją ePUAP, nabycie umiejętności udostępniania usług administracji publicznej dla petenta.

Adresaci: Szkolenie skierowane jest w szczególności do burmistrzów, wójtów, sekretarzy, osób decyzyjnych zainteresowanych wdrażaniem usług administracyjnych świadczonych drogą elektroniczną, informatyków, redaktorów Biuletynu Informacji Publicznej oraz wszystkich pracowników realizujących zadania publiczne wynikające z ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

Program szkolenia ( nowy, ulepszony program o aktualne moduły!):

I. Obowiązki podmiotów realizujących zadania publiczne- podstawa prawna

1. Doręczanie dokumentów elektronicznych – w jakich sytuacjach ma zastosowanie poczta elektroniczna, a w jakich elektroniczna skrzynka podawcza;
2. Zakres niezbędnych informacji do opublikowania na stronach podmiotowych Biuletynów Informacji Publicznej;
3. Kiedy stosujemy podpis kwalifikowany
4. Sporządzanie pism w formie dokumentów elektronicznych;
5. Sporządzanie kopii pism otrzymanych w postaci elektronicznej;
6. Wymiana dokumentów pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne.

II. ePUAP2 – platforma w praktyce
1. Widok ekranu spraw i opis sprawy
2. Podział na dwie strefy i funkcjonalności z nim związane
3. Opis zdarzenia i spraw z nim związanych
4. ePUAP2- proces zakładania konta
5. ePUAP2 – bezpłatna skrzynka podawcza;
6. Odbieranie dokumentów
7. Tworzenie, wypełnianie i podpisywanie nowego dokumentu
8. Profil Zaufany (Uzyskanie, podpisywanie, zarządzanie, unieważnianie)
9. Załączanie dokumentów ze dysku i lokalnego składu
10. Wysyłanie dokumentów
11. Wysyłanie dokumentów poprzez folder „Robocze”
12. Wysyłanie testowe
13. Mass mailing
14. Przenoszenie dokumentów między skrytkami
15. Wysyłanie dokumentów do osób prywatnych oraz firm, kancelarii komorniczych i innych jednostek nie posiadających konta instytucji
16. Przekazywanie dokumentów wg właściwości
17. Sporządzanie kopii roboczej
18. Przeglądanie raportów
19. Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów
Wyszukiwanie wzorów w CRD (Standardowe, Zaawansowane, Pełnoekranowe)
Przeglądanie wzorów w CRD
Szczegóły wzoru
20. Sposoby identyfikacji użytkowników systemów teleinformatycznych (podpis elektroniczny, profil zaufany)
21. Rejestr zdarzeń (wyszukiwanie operacji)

III. ESP- Operacje
1) Operacje na składzie
Ustawienia i zarządzanie składem
Tworzenie nowego składu
Usuwanie i eksport składu
Przypinanie, usuwanie skrytki w składzie
Ustawianie powiadomień z poziomu składu
Ustalanie preferowanych składów

IV. ePUAP2 – Panel „Zarządzanie”
1) Wysyłanie zaproszeń do organizacji
Konto „Gość”, a „Administrator”- różnice
Nadawanie uprawnień Gościa i Administratora w systemie
Zaproszenie do organizacji osoby posiadającej konto na EPUAP2 i nie posiadającej konta
2) Zmiana uprawnień z poziomu zakładki „Uprawnienia” (Nadawanie i odbieranie uprawnień Gościa i Administratora)

V. Panel „Administrowanie”
1) Zakładka „Usługi i ustawienia”
Przeglądanie zapotrzebowania i dodawanie opisu usługi
2) Zakładka „Budowanie usług”
Podgląd opublikowanych Kart Spraw
Utworzenie Karty Sprawy
3) Zakładka „Skrytki”
Formatka „Przeglądanie UPO” (Jak wyszukać zaginione UPO)
Formatka „Awaryjne pobieranie”
a) Konfiguracja skrytek (ESP, Domyślna oraz pozostałe)
Konfiguracja zakładek: „Ogólne”, „Tryb pracy”, „Powiadomienia”, „Ustawienia szczegółowe”, „Ustawienia transmisji”, „Schematy i reguły”
4) Zakładka „Formularze”
Import oraz budowa formularza
5) Zakładka „Wzory lokalne”
Import oraz dodanie nowego wzoru

Grupa docelowa

Adresaci: 
Szkolenie skierowane jest w szczególności do burmistrzów, wójtów, sekretarzy, osób decyzyjnych zainteresowanych wdrażaniem usług administracyjnych świadczonych drogą elektroniczną, informatyków, redaktorów Biuletynu Informacji Publicznej oraz wszystkich pracowników realizujących zadania publiczne wynikające z ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

Certyfikaty

Zaświadczenie 

Metodologia

Wykład + praktyczne zajęcia na laptopach

Informacje dodatkowe

Cel szkolenia: 
Zapoznanie się z nową wersją ePUAP, nabycie umiejętności udostępniania usług administracji publicznej dla petenta.
Koszt szkolenia: 350pln netto/os.+ 23% VAT
Rabat: 10% przy zgłoszeniu 2-3 osób!

Cena obejmuje:

  • Trenera eksperta w temacie szkolenia
  • Wsparcie po szkoleniowe Trenera
  • Certyfikat ukończenia szkolenia
  • Klimatyzowaną salę szkoleniową
  • Kompleksowe materiały szkoleniowe
  • Serwis kawowy
  • Lunch
  • Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych
  • Grupy do 15 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

Szkolenie EPUAP 2 w praktyce – warsztaty organizujemy również w formie zamkniętej.

Lokalizacje i terminy

On-line woj. dolnośląskie
On-line
28.12.2020 - 28.12.2020
356,70 zł (290,00 netto)
On-line woj. mazowieckie
On-line
14.01.2021 - 14.01.2021
356,70 zł (290,00 netto)
On-line woj. lubelskie
On-line
08.02.2021 - 08.02.2021
356,70 zł (290,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Warszawa
15.02.2021 - 15.02.2021
430,50 zł (350,00 netto)
On-line woj. małopolskie
On-line
25.02.2021 - 25.02.2021
356,70 zł (290,00 netto)
Gdańs woj. pomorskie
Gdańs
26.02.2021 - 26.02.2021
430,50 zł (350,00 netto)
Katowice woj. śląskie
Katowice
05.03.2021 - 05.03.2021
430,50 zł (350,00 netto)
On-line woj. śląskie
On-line
08.03.2021 - 08.03.2021
356,70 zł (290,00 netto)
Lublin woj. lubelskie
Lublin
19.03.2021 - 19.03.2021
430,50 zł (350,00 netto)
On-line woj. podkarpackie
On-line
29.03.2021 - 29.03.2021
356,70 zł (290,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
Kraków
16.04.2021 - 16.04.2021
430,50 zł (350,00 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
Wrocław
23.04.2021 - 23.04.2021
307,50 zł (250,00 netto)
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA
SUKCES Centrum Rozwoju
Kraków, Kraków, małopolskie
26.04.2021 - 28.04.2021
1 094,70 zł (890,00 netto)
WARSZTATY ARCHIWISTYCZNE: PORZĄDKOWANIE, ARCHIWIZOWANIE I EWIDENCJONOWANIE DOKUMENTACJI
SUKCES Centrum Rozwoju
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
21.04.2021 - 21.04.2021
430,50 zł (290,00 netto)
KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY II STOPNIA
SUKCES Centrum Rozwoju
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
21.04.2021 - 23.04.2021
1 094,70 zł (750,00 netto)
PRZEKAZYWANIE AKT W SYSTEMIE ARCHIWUM DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ 2021
SUKCES Centrum Rozwoju
on-line, on-line, dolnośląskie
19.04.2021 - 19.04.2021
356,70 zł (350,00 netto)
ARCHIWUM ZAKŁADOWE – PRZYGOTOWANIE DO KOMPLEKSOWEJ OPIEKI NAD ARCHIWUM ZAKŁADOWYM LUB SKŁADNICĄ AKT
SUKCES Centrum Rozwoju
online, online, śląskie
21.04.2021 - 21.04.2021
356,70 zł (350,00 netto)

Polecane szkolenia

KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA
SUKCES Centrum Rozwoju
Kraków, Kraków, małopolskie
26.04.2021 - 28.04.2021
1 094,70 zł (890,00 netto)
Dostęp do informacji publicznej – zasady i ograniczenia
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
21.04.2021 - 21.04.2021
922,50 zł (750,00 netto)
WARSZTATY ARCHIWISTYCZNE: PORZĄDKOWANIE, ARCHIWIZOWANIE I EWIDENCJONOWANIE DOKUMENTACJI
SUKCES Centrum Rozwoju
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
21.04.2021 - 21.04.2021
430,50 zł (290,00 netto)
KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY II STOPNIA
SUKCES Centrum Rozwoju
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
21.04.2021 - 23.04.2021
1 094,70 zł (750,00 netto)
5% rabatu Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników - Warsztaty
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
14.06.2021 - 14.06.2021
725,70 zł (590,00 netto)
5% rabatu Archiwizacja Dokumentacji
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
21.05.2021 - 21.05.2021
725,70 zł (590,00 netto)
5% rabatu Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
26.04.2021 - 26.04.2021
725,70 zł (590,00 netto)
Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
14.05.2021 - 14.05.2021
725,70 zł (590,00 netto)
5% rabatu ABC Finansów publicznych w praktyce - Kompendium aktualnych przepisów. Szkolenie w Zakopanem.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Zakopane, Zakopane, małopolskie
20.04.2021 - 23.04.2021
2 693,70 zł (1 740,00 netto)
PRZEKAZYWANIE AKT W SYSTEMIE ARCHIWUM DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ 2021
SUKCES Centrum Rozwoju
on-line, on-line, dolnośląskie
19.04.2021 - 19.04.2021
356,70 zł (350,00 netto)
5% rabatu Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) – kompendium najnowszych zmian – 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
22.04.2021 - 23.04.2021
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
5% rabatu Zarządzanie Zespołem w Administracji Publicznej - Certyfikowane szkolenie online.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
online, online, dolnośląskie
26.04.2021 - 27.04.2021
1 094,70 zł (890,00 netto)
10% rabatu Finanse publiczne w praktyce. Certyfikowane szkolenie online.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
26.04.2021 - 27.04.2021
1 340,70 zł (1 090,00 netto)
Obieg i archiwizacja dokumentów w systemie EZD
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Online, Online, dolnośląskie
17.05.2021 - 17.05.2021
270,00 zł (270,00 netto)
5% rabatu Zarządzanie Projektami w Administracji Publicznej - Certyfikowane szkolenie online.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
22.04.2021 - 23.04.2021
1 340,70 zł (1 090,00 netto)
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Online, Online, podkarpackie
11.05.2021 - 11.05.2021
160,00 zł (160,00 netto)
ARCHIWUM ZAKŁADOWE – PRZYGOTOWANIE DO KOMPLEKSOWEJ OPIEKI NAD ARCHIWUM ZAKŁADOWYM LUB SKŁADNICĄ AKT
SUKCES Centrum Rozwoju
online, online, śląskie
21.04.2021 - 21.04.2021
356,70 zł (350,00 netto)
Korygowanie list płac i dokumentów rozliczeniowych do ZUS
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Online, Online, zachodniopomorskie
20.04.2021 - 20.04.2021
320,00 zł (320,00 netto)
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Online, Online, lubuskie
04.05.2021 - 04.05.2021
160,00 zł (160,00 netto)
10% rabatu Budżet zadaniowy w jednostkach sektora finansów publicznych. Certyfikowane szkolenie online.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
online, online, dolnośląskie
18.05.2021 - 19.05.2021
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
5% rabatu Odpowiedzialność majątkowa urzędników administracji publicznej 2021 - 2-dniowe warsztaty praktyczne online.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
11.05.2021 - 12.05.2021
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
5% rabatu Kontrola Zarządcza i Zarządzanie Ryzykiem - 2-dniowe warsztaty praktyczne online.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
06.05.2021 - 07.05.2021
1 090,00 zł (1 090,00 netto)
5% rabatu Zdalne zarządzanie projektami z wykorzystaniem PRINCE2, PMBoK, AGILE. 2-dniowe warsztaty szkoleniowe online.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
06.05.2021 - 07.05.2021
1 820,40 zł (1 480,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe