Szukaj szkolenia

Szkolenie archiwalne
Szkolenie archiwalne

Podatek odroczony- wycena aktywów. Ujęcie praktyczne.

Kategoria szkolenia: Rachunkowość/księgowość
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta., Łódź, łódzkie
17.12.2019 - 17.12.2019
499,00 zł

Zakres tematyczny szkolenia

I. Zasady tworzenia podatku odroczonego 1. Podstawa prawa, ustawa o rachunkowości, o podatku dochodowym od osób prawnych i KSR 2 2. Osoby zobowiązane do tworzenia odpisu na podatek odroczony 3. Wynik bilansowy i podatkowy – różnice, implikacje 4. Co to są różnice przejściowe i trwałe? 5. Zasady tworzenia odpisu na aktywny podatek odroczony1.1.Wpływ stawek podatkowych na wysokość podatku odroczonego1.2. Wpływ podatku odroczonego na wynik finansowyII. Przykłady tworzenia odpisu na aktywny podatek odroczony 1. Wycena składników aktywów i pasywów skutkujących tworzeniem odpisu – przykłady księgowe i liczbowe 1.1. Wycena wg skorygowanej ceny nabycia 1.2. Wycena zdarzeń wyrażonych w walucie obcej – ujemne różnice kursowe 1.3. Zarachowanie odsetek od kredytów i pożyczek na koniec roku1.4. Niewypłaconych na dzień bilansowy wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło1.5. Stawki amortyzacyjne wg uor są większe od stawek w zał. 1 1.6. Weryfikacja stawek amortyzacyjnych 1.7. Istotna pozostałość1.8. Odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów 1.9. Odpisy aktualizujące należności 1.10.Leasing wg uor finansowy, wg pdop operacyjny 1.11.Kontrakty długoterminowe1.12.Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na koniec roku1.13.Utworzenie rezerw na naprawy gwarancyjne, 1.14.Utworzenie rezerw na świadczenia na rzecz pracowników 1.15.Inne2. Strata podatkowa możliwa do odliczenia a odpis na aktywny podatek odroczony 3. Błędy za lata poprzednie 4. Ewidencja rachunkowa odpisu na aktywny podatek odroczony 5. Likwidacja odpisu na podatek odroczony, ewidencja III. Rezerwa na podatek odroczony 1. Zasady tworzenia rezerwy na podatek odroczony3. Wycena aktywów i pasywów na koniec roku – przykłady 3.1. Wycena otrzymanej zaliczki3.2. Polisa za odszkodowanie, a brak wpływu środków3.3. Zarachowanie odsetek od należności 3.4. Naliczenie odsetek od udzielonych pożyczek na moment bilansowy3.5. Zarachowanie odsetek od lokat, które nie skończyły się na dzień bilansowy3.6. Wycena zdarzeń w walucie obcej – dodatnie różnice kursowe 3.7. Stawki amortyzacyjne wg uor większe od stawek z zał. 1 pdop3.8. Kontrakty długoterminowe – wycena na koniec roku3.6. Inne 4. Ewidencja rachunkowa rezerwy na podatek odroczony 5. Błędy z lat poprzednich skutkujące utworzeniem rezerwy na podatek odroczony6. Rozwiązywanie rezerwy na podatek odroczony, ewidencjaIV. Prezentacja podatku odroczonego w sprawozdaniu finansowym 1. Zasady kompensowania odpisu na aktywny podatek odroczony i rezerwy2. Podatek odroczony w elementach sprawozdania finansowego 

Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się ewidencją księgową i podatkową w firmie, jak też do pracowników odpowiedzialnych za wycenę składników aktywów i pasywów i utworzenie podatku odroczonego. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną przykłady liczbowe oraz ewidencja rachunkowa wyceny składników aktywów i pasywów (w tym według skorygowanej ceny nabycia) i ich ujęcie w księgach rachunkowych. Na szkoleniu otrzymują Państwo prezentację i materiały dodatkowe.

Metodologia

Efektem szkolenia jest nabycie i ugruntowanie wiedzy z zakresu powstania i tworzenia podatku odroczonego. Wiele przykładów liczbowych zilustruje prezentowaną problematykę. Udział w szkoleniu z doświadczonym trenerem na pewno nie pozostawi postawionych pytań bez odpowiedzi.

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:• -jednej osoby 499 plus 23% VAT, razem 613.77• -kolejnych osób - prosimy o kontaktPromocje i rabaty nie łączą się.Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanieOferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=213082. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowyCena obejmuje:• -uczestnictwo w szkoleniu• -serwis kawowy• -obiad• -materiały szkoleniowe• -certyfikat ukończeniaPłatności:• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.Miejsce szkolenia:• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.Zaproszenie zawiera:• temat szkolenia• miejsce• godziny realizacjiInformacje:• Tel. 601-955-320• Fax. (46)8332636• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

Lokalizacje i terminy

Katowice woj. śląskie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
02.09.2019 - 02.09.2019
Wrocław woj. dolnośląskie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
03.09.2019 - 03.09.2019
Gdańsk woj. pomorskie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
09.09.2019 - 09.09.2019
Bydgoszcz woj. kujawsko-pomorskie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
10.09.2019 - 10.09.2019
Szczecin woj. zachodniopomorskie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
23.09.2019 - 23.09.2019
Łódź woj. łódzkie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
27.09.2019 - 27.09.2019
Szczecin woj. zachodniopomorskie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
03.10.2019 - 03.10.2019
Wrocław woj. dolnośląskie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
08.10.2019 - 08.10.2019
Zielona Góra woj. lubuskie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
09.10.2019 - 09.10.2019
Bydgoszcz woj. kujawsko-pomorskie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
16.10.2019 - 16.10.2019
Łódź woj. łódzkie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
17.10.2019 - 17.10.2019
Gdańsk woj. pomorskie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
21.10.2019 - 21.10.2019
Katowice woj. śląskie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
29.10.2019 - 29.10.2019
Gdańsk woj. pomorskie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
07.11.2019 - 07.11.2019
Wrocław woj. dolnośląskie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
12.11.2019 - 12.11.2019
Katowice woj. śląskie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
13.11.2019 - 13.11.2019
Poznań woj. wielkopolskie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
15.11.2019 - 15.11.2019
Szczecin woj. zachodniopomorskie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
19.11.2019 - 19.11.2019
Kraków woj. małopolskie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
26.11.2019 - 26.11.2019
Katowice woj. śląskie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
02.12.2019 - 02.12.2019
Wrocław woj. dolnośląskie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
09.12.2019 - 09.12.2019
Bydgoszcz woj. kujawsko-pomorskie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
11.12.2019 - 11.12.2019
Gdańsk woj. pomorskie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
11.12.2019 - 11.12.2019
Zielona Góra woj. lubuskie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
16.12.2019 - 16.12.2019
Łódź woj. łódzkie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
17.12.2019 - 17.12.2019
Błąd serwera.

Polecane szkolenia

Podatek od nieruchomości 2020 - zmiany oraz aktualne orzecznictwo
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
29.01.2020 - 29.01.2020
520,00 zł
Zrównoważona Karta Wyników - Balanced Scorecard
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
hotel Topaz, Poznań, wielkopolskie
10.02.2020 - 11.02.2020
930,00 zł
Zarządzanie przez cele
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
10.02.2020 - 11.02.2020
930,00 zł
Zarządzanie zmianą
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Polonia, Kraków, małopolskie
10.02.2020 - 11.02.2020
880,00 zł
Tworzenie strategii rozwoju biznesu
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. Lompy 14, Katowice, śląskie
10.02.2020 - 11.02.2020
880,00 zł
5% rabatu Finanse dla niefinansistów
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*****Radisson Blu, Kraków, małopolskie
24.02.2020 - 25.02.2020
2 189,40 zł
PIT 2020 - Zerowy podatek dla młodych i obniżenie stawki podatku z 18% do 17%
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. Lompy 14, Katowice, śląskie
13.02.2020 - 13.02.2020
450,00 zł
Podatki dla kadry zarządzającej – kluczowe regulacje podatkowe w 2020 roku
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
31.01.2020 - 31.01.2020
520,00 zł
Optymalizacja finansowa i podatkowa Grupy Kapitałowej – Planowanie zdarzeń gospodarczych
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 123A, Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
30.03.2020 - 31.03.2020
1 350,00 zł
Ceny transferowe 2020 – aktualne obowiązki, dokumentowanie, raportowanie, wyłączenia i uproszczenia
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
30.01.2020 - 30.01.2020
700,00 zł
10% rabatu Zarządzanie płynnością finansową
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*** Europejski, Wrocław, dolnośląskie
16.03.2020 - 17.03.2020
2 189,40 zł
10% rabatu Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*** Europejski, Wrocław, dolnośląskie
02.03.2020 - 03.03.2020
2 189,40 zł
Kurs Przygotowawczy dla Ekspertów Księgowych i Doradców Podatkowych
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Hotel Villa Baltica, Sopot, pomorskie
28.09.2019 - 15.03.2020
Obowiązkowy Split payment. Rejestry VAT - biała lista podatników. Nowa matryca stawek PKWiU - zmiany przepisów 2020r.
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Focus, Gdańsk, pomorskie
27.01.2020 - 27.01.2020
510,00 zł
Kurs na Dyrektora Finansowego - praktyczne warsztaty przygotowujące do zawodu - kurs weekendowy (90H)
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
11.01.2020 - 01.03.2020
3 500,00 zł
Incoterms 2010 i ich wpływ na rozliczanie podatku VAT. W tym nowe reguły Incoterms 2020 obowiązujące od 1.1.2020 r.
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. Lompy 14, Katowice, śląskie
28.01.2020 - 28.01.2020
450,00 zł
Podatkowa księga przychodów i rozchodów
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Centrum miasta, Rzeszów, podkarpackie
05.02.2020 - 05.02.2020
450,00 zł
Faktura VAT 2020 - fakturowanie, prawa i obowiązki podatnika
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Focus, Gdańsk, pomorskie
28.01.2020 - 28.01.2020
510,00 zł
Podatek akcyzowy w 2020 r. - praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz planowanych nowelizacji
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. Lompy 14, Katowice, śląskie
29.01.2020 - 29.01.2020
450,00 zł
Różnice kursowe w księgach rachunkowych skutki podatkowe – ujęcie praktyczne
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Iness Hotel, Łódź, łódzkie
05.02.2020 - 05.02.2020
450,00 zł
VAT w obrocie międzynarodowym - WDT WNT Eksport i Import towarów Import usług - rewolucyjne zmiany od 2020r.
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Kur, Olsztyn, warmińsko-mazurskie
28.01.2020 - 28.01.2020
450,00 zł
Controlling i rachunkowość zarządcza
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. Lompy 14, Katowice, śląskie
27.01.2020 - 28.01.2020
880,00 zł
Analiza sprawozdań finansowych i wskaźników ekonomicznych
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. św. Józefa 1/3, Wrocław, dolnośląskie
27.01.2020 - 28.01.2020
1 143,90 zł
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
30.01.2020 - 31.01.2020
1 143,90 zł
Analiza decyzji menedżerskich
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
hotel Focus, Gdańsk, pomorskie
30.01.2020 - 31.01.2020
1 143,90 zł
Budżetowanie i kontrola kosztów
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
27.01.2020 - 28.01.2020
930,00 zł
Płynność i prognozowanie finansowe
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. Starowiślna 60, Kraków, małopolskie
27.01.2020 - 28.01.2020
880,00 zł
Wycena przedsiębiorstw i aktywów intelektualnych
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. św. Józefa 1/3, Wrocław, dolnośląskie
30.01.2020 - 31.01.2020
1 143,90 zł
Zarządzanie projektami i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
hotel Topaz, Poznań, wielkopolskie
30.01.2020 - 31.01.2020
930,00 zł
Finanse dla menedżerów i niefinansistów
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. Lopmy 14, Katowice, śląskie
30.01.2020 - 31.01.2020
880,00 zł
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe