Szukaj szkolenia

PODATEK VAT W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM W 2021 ROKU. Trudne przypadki, praktyka, orzecznictwo, zmiany przepisów.

Kategoria szkolenia: Podatki
online
725,70 zł (590,00 netto)
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania
 • Maksymalna liczba uczestników12
Cele szkolenia:

Podczas szkolenia zostaną omówione zasady dokonywania transakcji w obrocie międzynarodowym opisane w programie. Prowadzący przedstawi wiele przykładów, które pozwolą Uczestnikom w pełni zrozumieć nawet bardzo złożone zagadnienia. Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenie pozwoli je dostosować do Państwa indywidualnych potrzeb. 

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

1. Harmonizacja warunków stosowania stawki 0% przy WDT w całej UE, zmiany dotyczące transakcji łańcuchowych:

 • omówienie przepisów unijnych obowiązujących od 1 stycznia 2020 r.,
 • nowe przesłanki materialne do stosowania stawki 0%,
 • jakich dokumentów pozwalających na zastosowanie stawki 0% wymagają przepisy unijne?
 • czy podatnik musi posiadać wszystkie dokumenty przewidziane w rozporządzeniu 282/2011 i w jakich terminach powinien je zgromadzić, żeby zastosować 0% stawkę VAT,
 • zmiana sposobu ustalania miejsca opodatkowania VAT dostaw w ramach transakcji z udziałem większej liczby podmiotów (tzw. transakcje łańcuchowe).

2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):

 • definicja WDT,
 • moment powstania obowiązku podatkowego,
 • zaliczki na poczet WDT (zasady rozliczania),
 • podstawa opodatkowania WDT,
 • warunki stosowania 0% stawki VAT,
 • szczególne przypadki WDT,
 • omówienie zmian wprowadzonych od 1 lipca 2020 r.

3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):

 • pojęcie WNT,
 • obowiązek podatkowy – znaczenie daty wystawienia faktury,
 • reguły rozliczania zaliczek na poczet WNT,
 • podstawa opodatkowania w WNT,
 • przemieszczenie towarów własnych jako WNT,
 • kurs po jakim należy przeliczać należności wyrażone w walucie obcej.

4. Konsekwencje wyroku TSUE dotyczącego korekt WNT:

 • czy po wyroku TSUE o sygn. C-895/19 można bez ograniczeń wykazywać podatek naliczony w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy dla WNT?
 • zakres wyroku – czy można się na niego powoływać tylko w przypadku WNT?
 • wyrok a możliwość żądania zwrotu zapłaconych od 2017 r. odsetek za zwłokę.

5. Pojęcie magazynu konsygnacyjnego (call-of-stock) i zasady wykorzystania tej instytucji.

6. Transakcje łańcuchowe na gruncie podatku VAT:

 • kiedy ma miejsce transakcja łańcuchowa,
 • pojęcie dostawy ruchomej,
 • znaczenie warunków Incoterms dla sposobu opodatkowania transakcji łańcuchowej,
 • nowe przepisy dotyczące transakcji łańcuchowych między podmiotami unijnymi obowiązujące od 1 lipca 2020 r.,
 • skutki zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2021 r.

7. Sposób rozliczenia transakcji trójstronnych:

 • miejsce dostawy w transakcjach wielostronnych,
 • obowiązki dokumentacyjne uczestników transakcji trójstronnej,
 • stosowanie procedury uproszczonej – warunki wykorzystania tej instytucji.

8. Opodatkowanie dostawy przez nabywcę towaru (dostawa z montażem):

 • nabywca towaru jako podatnik,
 • podstawa opodatkowania,
 • obowiązek podatkowy.

9. Eksport towarów:

 • definicja eksportu towarów,
 • eksport bezpośredni i pośredni,
 • obowiązek podatkowy,
 • zaliczki w eksporcie, wydłużenie od 1 stycznia 2021 r.
 • terminu na dokonanie dostawy,
 • podstawa opodatkowania,
 • dokumentowanie prawa do stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim.

10. Import i eksport usług:

 • pojęcie importu i eksportu usługi,
 • omówienie definicji podatnika stosowanej na potrzeby importu usług,
 • miejsce świadczenia usług transgranicznych – reguły ogólne,
 • szczególne przypadki określania miejsca świadczenia,
 • zasady powstawania obowiązku podatkowego w imporcie usług,
 • podstawa opodatkowania w imporcie usług,
 • usługi ciągłe w imporcie usług,
 • rozliczanie eksportu usług,
 • skutki wyroku TSUE z 18 marca 2021 r. (C 895/19).

11. Pakiet SLIM VAT 2 w zakresie obrotu międzynarodowego – zmiany mające wejść w życie pod koniec 2021 r.:

 • usunięcie 3-miesięcznego ograniczenia w odliczaniu VAT w przypadku importu usług,
 • dodanie przepisów określających sposób ujmowania korekt in minus w przypadku WNT i importu usług,
 • wyraźne określenie zasad rozliczania transakcji łańcuchowych, jeżeli transport organizuje pierwszy podmiot w łańcuchu,
 • wydłużenie terminu na wystawienie faktury przed świadczeniem albo otrzymaniem zaliczki.

12. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.

Informacje dodatkowe

Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym  na platformie on-line.

 • 09:50 – 10:00 Logowanie do platformy
 • 10:00 – 11:30 Zajęcia część I
 • 11:30 – 11:50 Przerwa
 • 11:50 – 13:20 Zajęcia część II
 • 13:20 – 13:50 Przerwa
 • 13:50 – 15:30 Zajęcia część III
 • 15:30 – 16:00 Panel dyskusyjny.

 

Cena promocyjna szkolenia on-line wynosi 590 zł. netto + 23% VAT i obejmuje:  

 • wysoki poziom merytoryczny szkolenia,  
 • uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach,  
 • obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF ,  
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF.   

Cena po okresie promocji: 690 + 23% VAT. 

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).  

SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.  

Szkolenia zamknięte – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).  

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dofinansowanych EFS - zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych PARP (BUR). 

Posiadamy certyfikat SUS 2.0 i wpis do RIS WUP.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, bardzo prosimy o kontakt pod nr telefonu: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053. 

Lokalizacje i terminy

online
14.07.2021 - 14.07.2021
725,70 zł (590,00 netto)
online
15.09.2021 - 15.09.2021
725,70 zł (590,00 netto)

Trenerzy biorący udział

Pozostałe szkolenia firmy

PODATEK AKCYZOWY W 2021 ROKU. Praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych zmian.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
Koszty reklamy, reprezentacji, promocji oraz imprez firmowych na gruncie VAT, PIT I CIT i orzecznictwa.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
Międzynarodowy obrót towarowy w podatku VAT - w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i orzecznictwo
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
787,20 zł (640,00 netto)
Odliczanie podatku VAT w transakcjach krajowych i międzynarodowych, sporne wydatki. Bieżąca praktyka i orzecznictwo.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)

Polecane szkolenia

Rewolucyjne zmiany w VAT
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
Zagadnienia podatku dochodowego od osób fizycznych
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
Zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
Nowe zasady opodatkowania importu usług
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
2021 rok - dokumentowanie, ewidencjonowanie oraz deklarowanie podatku od towarów i usług w świetle zmian
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
990,00 zł (804,88 netto)
Kurs Przygotowawczy dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
3 990,00 zł (3 243,90 netto)
Kurs Przygotowawczy dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
3 990,00 zł (3 243,90 netto)
Szkolenie online: Wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy od 2020 r – pakiet Quick fixes w podatku od towarów i usług
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
146,37 zł (119,00 netto)
Ulga na złe długi w podatku od towarów i usług - Krystian Łatka
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
146,37 zł (119,00 netto)
„Biała lista” podatników VAT 2020 – aktualne interpretacje, projekt nowelizacji - Mariusz Unisk
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
146,37 zł (119,00 netto)
VAT 2020/2021
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
306,27 zł (249,00 netto)
Podatek dochodowy od osób prawnych 2021 – Jacek Pyssa
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
306,27 zł (249,00 netto)
JPK-V7M, JPK-V7K - VAT po 1 października 2020 – szkolenie nagrane z udziałem Uczestników i pytaniami w dniu 28 paź 2020
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
244,77 zł (199,00 netto)
Zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych planowane na 2021 r.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
232,47 zł (189,00 netto)
VAT – 1 stycznia 2021 r. – nowe obowiązki dotyczące fakturowania, dokumentowania i deklarowania podatku od tow. i usług
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
232,47 zł (189,00 netto)
Zmiany w VAT w 2021 r. – Justyna Zając-Wysocka
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
249,00 zł (249,00 netto)
Polityka rachunkowości podatku VAT na rok 2021 w świetle wyników kontroli NIK
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
367,77 zł (299,00 netto)
CIT rewolucyjne systemowe zmiany w rozliczaniu podatku dochodowego od osób prawnych 2021 - Jarosław Włoch
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
306,27 zł (249,00 netto)
VAT w obrocie międzynarodowym w 2023 r.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
399,00 zł (399,00 netto)
Podatki 2022 dla praktyków: zmiany od 1 stycznia 2022 r. (POLSKI ŁAD) oraz problemy bieżące
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Kurs specjalisty podatku VAT 4 x 5 godz. - Justyna Zając-Wysocka i Jarosław Włoch
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
796,00 zł (647,15 netto)
Wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy od 2020 r – pakiet Quick fixes w podatku od towarów i usług - Krystian Łatka
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
119,00 zł (96,75 netto)
Redukcja obciążeń podatkowych – ulga B+R i IP BOX - Piotr Perkowski
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
299,00 zł (299,00 netto)
Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawna nie będącą podatnikiem CIT – kwiecień 2021 r.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
299,00 zł (243,09 netto)
Fakturowanie --- Justyna Zając Wysocka.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
249,00 zł (249,00 netto)
Pakiet ecommerce VAT--- Justyna Zając Wysocka
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
249,00 zł (249,00 netto)
VAT: 1 kwietnia 2021 r. – nowe obowiązki dotyczące dokumentowania, deklarowania i raportowania ewidencji w podatku
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
299,00 zł (243,09 netto)
Podatek od nieruchomości
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Do ustalenia
640,00 zł (520,33 netto)
PODATEK AKCYZOWY W 2021 ROKU. Praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych zmian.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
Estoński CIT – z praktykiem dla praktyków
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
306,27 zł (249,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe