Szukaj szkolenia

Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych 2007-2013 i 2014-2020 - 3-dniowe warsztaty konsultacyjne w

Kategoria szkolenia: Rachunkowość/księgowość
Do ustalenia
2 100,00 zł

Zakres tematyczny szkolenia

Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych 2007-2013 i 2014-2020 - 3-dniowe warsztaty konsultacyjne w Hotelu Mercure*** w Zakopanem (wyżywienie i zakwaterowanie w cenie)


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


 Cel szkolenia:Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z istotą pomocy publicznej oraz zasadami jej udzielania na gruncie przepisów prawa polskiego i UE. Uczestnicy będą w stanie poprawnie określić czy dany projekt można zakwalifikować lub wykluczyć jako projekt podlegający przepisom o pomocy publicznej. Ponadto nabędą praktyczną wiedzę w jaki sposób obliczyć poprawnie wartość pomocy oraz planowanego wkładu własnego oraz jak rozliczyć pomoc publiczną po zakończeniu projektu. Szkolenie będzie zawierało szereg praktycznych indywidualnych i grupowych ćwiczeń oraz analizę studiów przypadku. Korzyści dla użytkowników:-Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę w zakresie pomocy publicznej w programach finansowanych z Funduszy Strukturalnych oraz praktyczne umiejętności związane z eliminacją zagrożeń zwrotu środków publicznych. 
-Podczas szkolenia omówione zostaną również instrumenty pomocowe, z których najczęściej korzystają przedsiębiorcy.
-Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom na zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach.
-Jeżeli, mają Państwo taką potrzebę istnieje możliwość omówienia, wyjaśnienia lub konsultacji konkretnej sytuacji wynikającej z Państwa praktyki zawodowej.


Trener:Specjalizacja trenerska:Fundusze Unii Europejskiej ? tworzenie, zarządzanie i rozliczanie projektów.
Pomoc publiczna.
Programy i strategie rozwoju lokalnego i regionalnego.

Kompetencje:Wykształcenie wyższe (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii, Akademia Rolnicza w Poznaniu, magister inżynier rolnictwa, Uniwersytet Stanowy w Wisconsin, La Crosse, USA Certyfikat).
Trener kluczowy certyfikowany Europejskiego Funduszu Społecznego od marca 2007r.
Ekspert powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego w dziedzinach: wsparcie pośrednie przedsiębiorstw, pomoc publiczna i działalność inwestycyjna przedsiębiorstw. 
Znajomość technik prezentacji i wystąpień publicznych.
Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Doświadczenie zawodowe:Ekspert ds pomocy publicznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Pile, Kaliszu i Koninie trener kluczowy.
Towarzystwo Społeczno-Gospodarcze Dwa Mosty (Lokalna Grupa Działania) ? Wiceprezes Zarządu.
Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie ? kierownik Zespołu Doradztwo i Szkolenia. Wybrane projekty:Udział jako trener w projekcie szkolenia konsultantów Punktów Konsultacyjnych w zakresie Pomoc Publiczna oraz Przygotowanie projektów UE , 03/2009 do 01/2010.
Udział jako trener w projekcie Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów ?Fundusze Europejskie ? Skorzystajmy z tej szansy? 02-03/2009.
Udział jako trener w projekcie Turystyka Wspólna Sprawa, województwo kujawsko-pomorskie, 09/2006.
Szkolenie dla pracowników Ministerstwa Skarbu Państwa na temat pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację, 10/2006.
Szkolenie dla przedstawicieli Instytucji Otoczenia Biznesu w Wielkopolsce w ramach Projektu Phare 2003, 09/2006.
Zarządzanie projektem ?Innowacja i tradycja kluczem rozwoju obszarów wiejskich? w ramach Programu Leader +, SPO ROL (III/2007-III/2008) Zarządzanie projektem doradczo-szkoleniowym ?Rozwój usług dla MSP poprzez utworzenie sieci ośrodków wspierania przedsiębiorczości w Wielkopolsce?, współfinansowanym ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2005 r.
Zarządzanie projektem Wielkopolska Sieć Innowacji w zakresie dotyczącym ARR SA w Koninie - partnera projektu, realizowanym w ramach działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjny Rozwoju Regionalnego (2005).
Zarządzanie projektem T2MT (Territory Management Methods and Tools) w zakresie dotyczącym ARR SA w Koninie ? partnera projektu, realizowanym w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG II 3 (2004-2005).
Ekspert kluczowy w Programie ?Rozwój Zasobów Ludzkich i Promocja Przedsiębiorczości? Phare 2001? woj. Lubuskie ? podprojekt 2 pn. ?Promocja przedsiębiorczości?.
Zarządzanie siecią siedmiu Punktów Konsultacyjno ? Doradczych w latach 2001-2004 -Współtworzenie koncepcji projektu obejmującego opracowanie 31 powiatowych Programów Ograniczania Bezrobocia i Rozwoju Przedsiębiorczości w województwie wielkopolskim. Program szkolenia:Dzień I

Moduł 1
Powitanie, przedstawienie trenera i uczestników
Omówienie celów szkolenia
Akty prawne RP i UE oraz dokumenty regulujące udzielanie pomocy publicznej
Podstawowe definicje i pojęcia związane z pomocą publiczną
Formy i cele pomocy publicznej

Moduł 2
Istota pomocy publicznej w kontekście przepisów traktatowych
Przesłanki dotyczące możliwości wystąpienia pomocy publicznej i ich interpretacja
Działalność gospodarcza w Polsce i w UE

Moduł 3
Definicja MSP
-powiązania przedsiębiorstw
-przedsiębiorstwa partnerskie
-niezależność przedsiębiorstwa

Moduł 4
Ustalanie statusu MSP
-analiza danych historycznych finansowych MSP
-roczne jednostki robocze
-utrata statusu MSP


Dzień 2

Moduł 5
Pomoc Publiczna w POKL:
-Pomoc na subsydiowane zatrudnienie
-Pomoc na wyposażenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych
-Pomoc na zakup usług doradczych dla MSP

Moduł 6
Pomoc Publiczna w POKL
Pomoc de minimis:
-Istota pomocy de minimis
-Przeznaczenie pomocy de minimis w POKL

Moduł 7
Pomoc Publiczna w POKL
Pomoc na szkolenia – i:
-intensywność pomocy
-obliczanie wysokości wkładu własnego wnoszonego w postaci gotówki, w postaci wynagrodzeń oraz mieszanej
Rozliczanie pomocy publicznej w ramach POKL

Moduł 8
Pomoc publiczna w RPO (wykluczenie pomocy; występowanie pomocy)
Pomoc na projekty w zakresie kultury
Pomoc na projekty w zakresie edukacji

Dzień 3

Moduł 9
Pomoc publiczna w RPO (wykluczenie pomocy; występowanie pomocy)
Pomoc na projekty w zakresie wsparcia instytucji otoczenia biznesu
Pomoc dla funduszy pożyczkowych i poręczeniowych

Moduł 10
Pomoc publiczna w RPO (wykluczenie pomocy; występowanie pomocy)
Pomoc na projekty w zakresie służby zdrowia
Pomoc na projekty w zakresie turystyki

Moduł 11
Obowiązki podmiotów udzielających i otrzymujący pomoc publiczną
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis
Zaświadczenie o udzielone pomocy de minimis
Analiza kwalifikowalności przedsiębiorcy (przedsiębiorcy i sektory wykluczone, działalność główna, działalność dodatkowa)

Moduł 12

Sprawozdawczość i monitoring pomocy publicznej
Obowiązki sprawozdawcze
Systemy sprawozdawczości
Wypełnianie sprawozdań:
-Obowiązki dotyczące archiwizacji dokumentów
-Zwrot pomocy publicznej
-Kontrole w związku z udzieloną pomocą publiczną
Pomoc publiczna w latach 2014-2020

Podsumowanie warsztatów
Doświadczenie eksperta prowadzącego:
Trener posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów obejmujących różne formy pomocy publicznej oraz pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tematyce pomocy publicznej dla takich podmiotów jak: beneficjenci projektów, beneficjenci pomocy publicznej, konsultanci, członkowie komisji oceny projektów – pracownicy wojewódzkich urzędów pracy i urzędów marszałkowskich. Ponadto od 2006 roku bierze udział w ocenie projektów w zakresie możliwości wystąpienia pomocy publicznej oraz przygotowuje opinie dotyczące możliwości wystąpienia pomocy publicznej jako ekspert strony w postępowaniu przed sądem. Informacje organizacyjne:Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

-szkolenie trwa 3 dni (24h);
-zajęcia odbywają się w godzinach 09.00 -17.00 w każdym dniu szkolenia;
-ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób. Inwestycja:2100 zł netto (+23% VAT) 
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje również:
 • 3 noclegi w Hotelu Mercure Kasprowy*** w Zakopanem w pokoju 2-osobowym (za dopłatą możliwość rezerwacji pokoju 1-osobowego)
 • pełne wyżywienie od kolacji w dniu 23 kwietnia 2013 do obiadu w dniu 26 kwietnia 2013
 • parking dla Uczestników szkolenia
 • możliwość korzystania z atrakcji oferowanych przez hotel:
  - basen kryty
  - sauna fińska
  - czytelnia
  - business corner – z dostępem do komputerów i internetu
  - chillout corner – miejsce do wypoczynku przy lekturze ciekawej prasy
  - guest relation corner – na spotkania biznesowe przy kawie
  - internet dostępny w każdym pokoju oraz w części konferencyjnej i ogólnodostępnej
Szczegółowa agenda wydarzenia:
Dzień I (23.04.2013r.):
Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie (doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00).
Kolacja.
Czas wolny (basen, sauna, czytelnia).

Dzień II (24.04.2013r.):
Śniadanie.
Udział w szkoleniu w godzinach 09.00-17.00.
W programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe o godz. 11.00 i 15.00 oraz 2-daniowy obiad o godz. 13.00.
Czas wolny - zachęcamy do zwiedzania malowniczej i cichej okolicy oraz do skorzystania z atrakcji dostępnych w hotelu.
Kolacja.

Dzień III (25.04.2013r.):
Śniadanie.
Udział w szkoleniu w godzinach 09.00-17.00.
W programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe o godz. 11.00 i 15.00 oraz 2-daniowy obiad o godz. 13.00.
Czas wolny - zachęcamy do zwiedzania malowniczej i cichej okolicy oraz do skorzystania z atrakcji dostępnych w hotelu.
Kolacja.

Dzień IV (26.04.2013r.):
Śniadanie.
Udział w szkoleniu w godzinach 09.00-17.00.
W programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe o godz. 11.00 i 15.00 oraz 2-daniowy obiad o godz. 13.00.
Podsumowanie wydarzenia, wręczenie dyplomów Uczestnikom szkolenia, wyjazd z ośrodka. Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy wypełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia dostępną w formacie pdf  lub word  a  następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (061 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu.

 Kontakt:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
ul. Puszkina 35
62-030 Luboń

Godziny pracy biura:      Pn-Pt 07.30 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 8 102 194           
tel. (61) 6 115 034           
tel. 508 393 926        
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl

Uwaga:

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pllub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.


Grupa docelowa

Grupa docelowa:Szkolenie skierowane jest zarówno do beneficjentów pomocy publicznej (przedsiębiorców, jednostek publicznych itp.) jak i do projektodawców i przedstawicieli instytucji udzielających pomocy publicznej w ramach realizowanych projektów. Ponadto jest ono interesujące dla przedstawicieli samorządów, planujących wdrożenie własnych programów pomocowych skierowanych do lokalnych przedsiębiorstw.

Certyfikaty

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Metodologia

Metodologia:Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.
Szkolenie zostało zaprojektowane w ramach programu partnerskiego Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER & Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST.
 

Lokalizacje

Zakopane woj. małopolskie
Hotelu Mercure***
Zakopane woj. małopolskie
Hotelu Mercure***

Pozostałe szkolenia firmy

Profesjonalny Kurs Rozliczania Projektów Unijnych - warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Rozliczanie Inwestycyjnych Projektów Unijnych w ramach RPO i POIi
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Zamówienia publiczne w projektach unijnych - jak prawidłowo przeprowadzić procedurę. Warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Specjalista ds. rozliczania księgowania i realizacji projektów unijnych - 3 dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Profesjonalny Kurs Rozliczania Projektów Unijnych - warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Certyfikowany Kurs Rozliczania i Kontroli Projektów Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) prakt
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Specjalista ds. rozliczania księgowania i realizacji projektów unijnych - 3 dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Prawo Pracy 2013 - Najnowsze zmiany - Kompendium obowiązujących przepisów. 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Zamówienia publiczne w praktyce kadry zarządzającej. 3-dniowe warsztaty konsultacyjne .
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Zarządzanie Projektami Unijnymi i ich Skuteczna Promocja - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych 2007-2013 i 2014-2020 - 3-dniowe warsztaty konsultacyjne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Specjalista ds. rozliczania księgowania i realizacji projektów unijnych - 3 dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Program Operacyjny Infrastruktura i
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Program Operacyjny Infrastruktura i
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Profesjonalny Kurs Rozliczania Projektów Unijnych - warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Specjalista ds. rozliczania księgowania i realizacji projektów unijnych - 3 dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Certyfikowany Kurs Rozliczania i Kontroli Projektów Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) prakt
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Nowa perspektywa finansowa i nowe zasady dofinansowania projektów innowacyjnych dla przedsiębiorstw i jednostek badawczo-rozwojo
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Prawo Pracy w praktyce - Najnowsze zmiany - Kompendium obowiązujących przepisów. 2-dniowe szkolenie warsztatowe.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Podatek VAT 2014 - Kompendium obowiązujących przepisów w praktyce. 3-dniowe warsztaty obejmujące aktualne zmiany.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Specjalista ds. rozliczania księgowania i realizacji projektów unijnych - 3 dniowe warsztaty praktyczne. Hotel Mercure*** - Zako
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Controlling i zarządzanie działem finansowym w praktyce - 2-dniowe interdyscyplinarne warsztaty kompetencyjne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia

Polecane szkolenia

Ocena projektów inwestycyjnych
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Windykacja handlowa czyli jak skutecznie rozmawiac z dluznikiem
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Finanse dla niefinansistów
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne warsztaty z metod obliczeniowych w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Organizacja systemu rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Egzekucja - jak skutecznie i niedrogo przeprowadzić postępowanie egzekucyjne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zabezpieczenia wierzytelności – szkolenie dla banków
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Elektroniczne księgi wieczyste
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Faktury VAT - kompendium wiedzy o fakturowaniu
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Telewindykacja - skuteczne odzyskiwanie należności za pomocą telefonu
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Obsługa kas fiskalnych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Skuteczna windykacja wierzytelności
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Windykacja wierzytelności powstałych z tytulu wynajmu lokali komercyjnych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczna analiza rachunku przepływów pieniężnych
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Profesjonalny Kurs Rozliczania Projektów Unijnych - warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Skuteczna windykacja przez telefon (telewindykacja) 19-20.02 Warszawa
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
Rozliczanie Inwestycyjnych Projektów Unijnych w ramach RPO i POIi
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Zamówienia publiczne w projektach unijnych - jak prawidłowo przeprowadzić procedurę. Warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Specjalista ds. rozliczania księgowania i realizacji projektów unijnych - 3 dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Profesjonalny Kurs Rozliczania Projektów Unijnych - warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Certyfikowany Kurs Rozliczania i Kontroli Projektów Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) prakt
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Specjalista ds. rozliczania księgowania i realizacji projektów unijnych - 3 dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Prawo Pracy 2013 - Najnowsze zmiany - Kompendium obowiązujących przepisów. 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
ABC Kadrowca - od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zamówienia publiczne w praktyce kadry zarządzającej. 3-dniowe warsztaty konsultacyjne .
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe