Szukaj szkolenia

Prawo autorskie w praktyce.

10% rabatu
Kategoria szkolenia: Prawo pozostałe
Hotel**** Radisson Blu, Kraków, małopolskie
17.02.2020 - 18.02.2020
1 943,40 zł
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania
 • Maksymalna liczba uczestników10

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obszerną nowelizacją prawa autorskiego, w szczególności w obszarze zmian w zakresie dozwolonego użytku publicznego, możliwości korzystania z utworów osieroconych oraz niedostępnych w handlu, wprowadzenie wynagrodzenia dla twórców za tzw. wypożyczenia biblioteczne (public lending right), zniesienie opłat związanych z korzystaniem z utworów znajdujących się w domenie publicznej. W ramach szkolenia omówiona zostanie szczegółowo problematyka korzystania z cudzych dzieł oraz bezpiecznej eksploatacji utworów w Internecie.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

MODUŁ I. WPROWADZENIE DO PRAWA AUTORSKIEGO

Pojęcie „własności intelektualnej”

 1. ® © ™ - oznaczenia w obrocie.
 2. Case study: Seksmisja: ciemność, oj widzę ciemność
 3. Dyskusja moderowana: ACTA - prawda i mity


MODUŁ II. PODMIOT I PRZEDMIOT PRAWA AUTORSKIEGO

Pojęcie utworu

 1. „Idee czy sposób wyrażania” (uwagi o przedmiocie ochrony)
 2. Case Studies: „Ile utworu pozostało jeszcze w utworze?”
 3. Autorskie prawa osobiste
 4. Autorskie prawa majątkowe
 5. Case Studies: „Czy prawo autorskie chroni sztukę współczesną?”
 6. Podmiot ochrony (twórca czy pracodawca?)
 7. Case Studies: „Kto tu jest twórcą: żona, mąż czy pracodawca?”
 8. Prawa twórców: dualizm ochrony
 9. Ochrona programów komputerowych i sui generis ochrona baz danych
 10. Zadanie: Rozpoznaj utwory na tle przykładów w orzecznictwa


MODUŁ III. „GRANICE PRAWA AUTORSKIEGO”

 1. Dozwolony użytek chronionych utworów
 2. Dozwolony użytek prywatny
 3. Dozwolony użytek publiczny
 4. Case Studies:„Granice swobody wypowiedzi w materiałach promocyjnych”
 5. Dostęp do informacji publicznej a prawa autorskie
 6. Case Studies:„Ponowne korzystanie z materiałów informacyjnych”
 7. Wolne zasoby i licencje Creative Commons
 8. Case Studies:„Czy zawierałeś umowę na warunkach CC”
 9. Dwie strony medalu: Prawo autorskie a „ruchy wolnościowe”


MODUŁ IV. NARUSZENIE PRAWA AUTORSKIEGO I „SUROWE” ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

Pojęcie naruszenia prawa autorskiego.

 1. Autorskie prawa osobiste i majątkowe
 2. Case Study:„ Jaka wysokość odszkodowania?”
 3. Bezpośrednie wkroczenie w wyłączność eksploatacji
 4. Pośrednie naruszenie prawa autorskiego
 5. Case Study:„ Gazeta W i dodatek „Na Plażę”
 6. Internet a prawo autorskie
 7. Case Study:"Oświadczenia Facebooka"
 8. Naruszenie prawa autorskiego w Internecie
 9. Zadanie: pogrupuj roszczenia


MODUŁ V. WYKONYWANIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

 1. Pola eksploatacji i problem ich specyfikacji w kontraktach autorskich
 2. Case Study:„… na wszystkich polach eksploatacji”
 3. Pola eksploatacji w umowach dotyczących programów komputerowych
 4. Wynagrodzenie autorskie
 5. Zasady odpowiedzialności kontraktowej
 6. Autorskie dobra osobiste a umowy
 7. Organizacje zbiorowego zarządu
 8. Problem ochrony wizerunku
 9. Case Study:„Cofnięcie zgody na wykorzystywanie wizerunku”
 10. Zadanie: zredaguj zgodę na wykorzystanie wizerunku


MODUŁ VI. ZASADY REDAKCJI UMÓW AUTORSKICH, W TYM PUNKTY SZCZEGÓLNIE „NEWRALGICZNE”

 1. Case Study: „Nakazy i zakazy w kontraktach autorskich”
 2. Case Study: „Rachunek za dzieło”


MODUŁ VII. DUŻE ZMIANY W PRAWIE AUTORSKIM "W PIGUŁCE"

 1. Najważniejsze zmiany w prawie autorskim - przystępne podsumowanie
 2. Zmiany w obszarze dozwolonego użytku
 3. Nowe prawo cytatu
 4. Parodia, karykatura, pastisz
 5. Case Studies: "Ile mogę pożyczyć z cudzego dzieła?"


MODUŁ VIII. NOWY DOZWOLONY UŻYTEK EDUKACYJNY

 1. E-learning w świetle zmian.
 2. Case Studies: "O co chodzi z tą digitalizacją?"
 3. Tzw. incydentalny użytek utworów
 4. Nowe formy wynagrodzeń dla autorów
 5. Korzystanie z utworów sierocych
 6. Korzystanie z utworów niedostępnych w obrocie handlowym
 7. Portale społecznościowe, linkowanie oraz inne korzystanie formy korzystania z Internetu po zmianach


MODUŁ IX. WYKONYWANIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

 1. Pola eksploatacji i problem ich specyfikacji w kontraktach autorskich
 2. Case Study:„… na wszystkich polach eksploatacji”
 3. Pola eksploatacji w umowach dotyczących programów komputerowych
 4. Wynagrodzenie autorskie
 5. Zasady odpowiedzialności kontraktowej
 6. Autorskie dobra osobiste a umowy
 7. Organizacje zbiorowego zarządu
 8. Problem ochrony wizerunku
 9. Case Study:„Cofnięcie zgody na wykorzystywanie wizerunku”
 10. Zadanie: zredaguj zgodę na wykorzystanie wizerunk


MODUŁ X. REDAGOWANIE KONTRAKTÓW AUTORSKICH - UJĘCIE PRAKTYCZNE

 1. Zasady redakcji umów autorskich, w tym punkty szczególnie „newralgiczne”
 2. Case Study: „Nakazy i zakazy w kontraktach autorskich”
 3. Umowa o stworzenie utworu
 4. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych
 5. Umowa o korzystanie z utworu
 6. Case Study: „Rachunek za dzieło”
 7. Charakterystyka licencji występujących w obrocie
 8. Postanowienia w umowach związanych z wykorzystaniem utworów w kampaniach promocyjnych i informacyjnych, w tym w Internecie
 9. Zadanie 1: Zapoznaj się z treścią umowy i odpowiedz na pytania
 10. Zadanie 2: Proszę odnaleźć błędy w umowie
 11. Zadanie 3: Zasady redakcji kontraktów autorskich (prawda/fałsz)

MODUŁ XI. QUIZ I DYSKUSJA

Szkolenie polecamy dla:

 • kadry kierowniczej
 • projektantów
 • konstruktorów
 • projekt menadżerów
 • wszystkich zainteresowanych problematyką praw autorskich


Certyfikaty

Każdy uczestnik otrzymuje Ceryfikta ukończenia szkolenia AVENHANSEN.

Metodologia

Szkolenie prowadzone w oparciu o autorską metodę szkolenia, w charakterze warsztatów, przy wykorzystaniu techniki mini wykładu połączonego z prezentacją multimedialną, case studies, analizy tekstu prawnego, quizów i metod wspierających aktywizację procesu zdobywania wiedzy.

 

W ramach szkolenia otwartego gwarantujemy Państwu: 

• Miłą i fachową obsługę 
• Profesjonalizm trenera 
• Ciekawe materiały szkoleniowe 
• Dyplomy ukończenia szkolenia 
• Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu) 
• Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów poprzez profesjonalne forum szkoleniowe, stworzone specjalnie na tego 
rodzaju potrzeby. 
• Możliwość wpływu na zakres i przebieg szkolenia akceptowalny przez wszystkich jego uczestników 

Oferujemy również możliwość wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia: 

Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl 

Oraz: 

• Smaczne obiady i przerwy kawowe
• Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia). 
• Pomoc Opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu - doradzamy, jak miło i efektywnie spędzić czas po szkoleniu 
• Grupy do 10 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji 


 

Lokalizacje i terminy

Kraków woj. małopolskie
Hotel**** Radisson Blu
17.02.2020 - 18.02.2020
1 943,40 zł
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA
11.05.2020 - 12.05.2020
1 943,40 zł

Trenerzy biorący udział

Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

5% rabatu Prawo celne w praktyce
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel***Amber, Gdańsk, pomorskie
05.05.2020 - 05.05.2020
1 082,40 zł
10% rabatu Sztuczna inteligencja (AI) nadludzie i prawo nowych technologii
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel ***** Radisson Blu, Kraków, małopolskie
12.03.2020 - 13.03.2020
1 943,40 zł
Prawo własności intelektualnej i mediów cyfrowych w gospodarce 4.0
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
28.04.2020 - 29.04.2020
1 943,40 zł
10% rabatu Prawo dla Działu Zakupów. Skuteczne i bezpieczne zawieranie umów
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*****Radisson Blu, Kraków, małopolskie
09.03.2020 - 10.03.2020
1 820,40 zł

Polecane szkolenia

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH GOSPODARCZYCH – W ŚWIETLE „DUŻEJ NOWELIZACJI KPC
Centrum Szkoleń Eureka
Millenium, Warszawa, mazowieckie
21.02.2020 - 21.02.2020
736,77 zł
NOWE OBOWIĄZKI PEŁNOMOCNIKÓW PROCESOWYCH PO NOWELIZACJI PROCEDURY CYWILNEJ DOKONANEJ USTAWĄ Z DNIA 4 LIPCA 2019 ROKU
Centrum Szkoleń Eureka
Hotel Europejski, Kraków, małopolskie
16.03.2020 - 16.03.2020
736,77 zł
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ W STANIE PRAWNYM OD 21 SIERPNIA 2019 R I ZARZUT PRZEDAWNIENIA W PROCESIE CYWILNYM
Centrum Szkoleń Eureka
Millennium Plaza, Warszawa, mazowieckie
27.02.2020 - 27.02.2020
675,27 zł
NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO DOKONANA USTAWĄ Z 19 LIPCA 2019 R. – NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY.
Centrum Szkoleń Eureka
Sale omega, Poznań, wielkopolskie
20.02.2020 - 20.02.2020
736,77 zł
WPŁYW REFORMY KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO NA ZADANIA SEKRETARIATÓW SĄDOWYCH W PIONIE CYWILNYM
Centrum Szkoleń Eureka
Millenium, Warszawa, mazowieckie
25.02.2020 - 25.02.2020
613,77 zł
5% rabatu Prawo celne w praktyce
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel***Amber, Gdańsk, pomorskie
05.05.2020 - 05.05.2020
1 082,40 zł
10% rabatu Sztuczna inteligencja (AI) nadludzie i prawo nowych technologii
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel ***** Radisson Blu, Kraków, małopolskie
12.03.2020 - 13.03.2020
1 943,40 zł
Zmiany w prawach konsumenta i reklamacje - warsztaty prawne
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
22.05.2020 - 22.05.2020
910,20 zł
NOWE PODEJŚCIE- ZMIANY W WYMAGANIACH PRAWNYCH DOT. PRAC PRZY URZĄDZANIACH ENERGETYCZNYCH
EcoMS Consulting Sp. z o.o.
Wrocław 101, Wrocław, dolnośląskie
27.03.2020 - 27.03.2020
861,00 zł
Prawo własności intelektualnej i mediów cyfrowych w gospodarce 4.0
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
28.04.2020 - 29.04.2020
1 943,40 zł
IV Ogólnopolski Zjazd Rzeczników Prasowych Podmiotów Leczniczych Zakopane 23 - 25 luty 2020r.
FIC-Szkolenia Ignacy Chruszczyński
Zakopane, Zakopane, małopolskie
23.02.2020 - 25.02.2020
1 170,00 zł
Cło: Zmiany i Aktualności w Prawie i Procedurach Celnych w 2020 roku.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum ul. Roosevelta 20, Poznań, wielkopolskie
17.02.2020 - 17.02.2020
971,70 zł
Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
19.02.2020 - 21.02.2020
2 324,70 zł
5% rabatu Prawo wodne - kompendium obowiązujących przepisów [2-dniowe warsztaty praktyczne].
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
19.03.2020 - 20.03.2020
1 390,00 zł
5% rabatu Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 299 kodeksu spółek
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Poznań, wielkopolskie
27.03.2020 - 27.03.2020
690,00 zł
Kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny w praktyce spółki 2019 PREMIUM
HIGH5 Training Group
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
05.03.2020 - 06.03.2020
1 832,70 zł
5% rabatu Administrowanie budynkami użyteczności publicznej w praktyce -2 -dniowe warsztaty szkoleniowe.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
06.04.2020 - 07.04.2020
1 250,00 zł
10% rabatu Prawo dla Działu Zakupów. Skuteczne i bezpieczne zawieranie umów
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*****Radisson Blu, Kraków, małopolskie
09.03.2020 - 10.03.2020
1 820,40 zł
REFORMA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO dokonana ustawą z 4 lipca 2019 r.
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
02.03.2020 - 02.03.2020
540,00 zł
Prawo celne od podstaw
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Iness Hotel, Łódź, łódzkie
18.02.2020 - 18.02.2020
450,00 zł
Upoważniony przedsiębiorca AEO
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
05.03.2020 - 05.03.2020
520,00 zł
XX Krakowska Konferencja z cyklu NOWOCZESNE PRAWO AUTORSKIE i PRASOWE 2020
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Hotel Campanile*** ul. Św.Tomasza 34, Kraków, małopolskie
09.03.2020 - 11.03.2020
2 583,00 zł
Umowy prawnoautorskie w praktyce. Zasady formułowania i wykonywania umów, w tym problematyka ich naruszeń. Warsztaty
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Pałac Staszica (budynek PAN), ul. Nowy Świat 72, Warszawa, mazowieckie
25.03.2020 - 26.03.2020
1 476,00 zł
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe