Szukaj szkolenia

Prawo własności intelektualnej w praktyce

Kategoria szkolenia: Prawo ogólne
Do ustalenia
1 580,00 zł

Zakres tematyczny szkolenia

Zapraszamy na naszą stronę internetową:

Prawo własności intelektualnej w praktyce>>>


Cele szkolenia:

 • Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z regulacjami prawa własności intelektualnej.
 • Praktyczne podejście ochrony własności intelektualnej.
 • Poszerzenie kompetencji w zakresie stosowania prawa.

 

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

1. Na poziomie wiedzy:

 • poszerzenie wiedzy w obszarze regulacji prawnych z zakresu prawa własności intelektualnej,
 • znajomość przepisów prawa krajowego, unijnego oraz międzynarodowego,
 • znajomość procedur ochrony na poziomie krajowym, regionalnym, międzynarodowym.

2. Na poziomie umiejętności:

 • oswojenie i rozumienie tekstu prawnego,
 • umiejętność generowania innowacji wolnych od praw osób trzecich,
 • umiejętność bezpiecznego korzystania z Internetu,
 • identyfikowanie szans/zagrożeń w zakresie prawa własności intelektaulnej.

3. Na poziomie postawy:

 • świadomość prawna w zakresie regulacji prawnych z obszaru szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej.

 

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do prawa własności intelektualnej.

 • Pojęcie własności intelektualnej.
 • Własność intelektualna a własność rzeczy.
 • Potrzeba ochrony innowacyjnych rozwiązań.
 • Innowacje a własność intelektualna.
 • Prawo autorskie a prawo własności przemysłowej.
 • Oznaczenia ® © ™.
 • CASE STUDY: POMYSŁ NA WYNALAZEK.

2. Źródła prawa własności intelektualnej.

 • Prawo polskie: ustawa o prawie autorskim, prawo własności przemysłowej, zwalczanie nieuczciwej konkurencji.
 • Prawo Unii Europejskiej.
 • Rozporządzenia i dyrektywy.
 • Ważniejsze regulacje międzynarodowe.
 • Rola orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE.
 • CASE STUDY: SPRAWA MAGILL.

3. Prawo autorskie.

 • Wiadomości podstawowe.
 • Pojęcie i przykłady utworów.
 • Utwory samoistne, inspirowane, zależne: problemy.
 • CASE STUDY: DOKUMENTACJA TECHNICZNA, CZY PODLEGA OCHRONIE?
 • Utwory pracownicze.
 • Dozwolony użytek.
 • CASE STUDY: KIEDY CYTAT JEST DOPUSZCZALNY?
 • Plagiat czy inspiracja?
 • Zadanie praktyczne: Rozpoznaj, co jest a co nie jest utworem..
 • Programy komputerowe i ich ochrona.
 • Ochrona baz danych.
 • Problem ochrony technicznych zabezpieczeń.
 • CASE STUDY: RIPOWANIE PIOSENEK, legalne czy nie?
 • CASE STUDY: SŁYNNE PLAGIATY.

4. Wprowadzenie do prawa własności przemysłowej.

 • Wiadomości podstawowe.
 • Patenty i wynalazki.
 • CASE STUDY: PATENT NA KOTY, PIESKI I SZCZURY.
 • Wzory użytkowe.
 • Wzory przemysłowe.
 • CASE STUDY: DYWAN CZY JAJECZNICA?
 • Znaki towarowe.
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa.
 • CASE STUDY: UJAWNIAĆ CZY NIE UJAWNIAĆ?
 • Dokumenty w firmie a ochrona danych osobowych.
 • Ochrona danych technicznych.
 • CASE STUDY: WIZERUNEK.
 • Prawo własności przemysłowej w  Internecie.
 • CASE STUDY: PIRACTWO DOMENOWE.
 • Ćwiczenie: CZY PODLEGA OCHRONIE?

5. Systemy ochrony praw własności intelektualnej.

 • Uwagi wprowadzające.
 • Urzędy odpowiedzialne za ochronę: UPRP, OHIM, EPO, WIPO.
 • Procedura ochrony na poziomie krajowym (procedura przed UP RP).
 • Ochrona w trybie wspólnotowym (postępowanie przed Europejskim Urzędem Patentowym czy OHIM w Alicante).
 • Międzynarodowe procedury ochrony  (zgłoszenia wynalazków w trybie PCT).
 • CASE STUDY: CIEKAWE PROCESY SĄDOWE.

6. Przykładowy model zarządzania własnością intelektualną (innowacjami)

 • Planowanie procesu generowania własności intelektualnej.
 • Organizowanie i wdrażanie procesu ochrony własności intelektualnej.
 • Kontrolowanie procesu zarządzania własnością intelektualną.
 • CASE STUDY: BEZPIECZEŃSTWO DOKUMENTÓW „FIRMOWYCH”.

7. Optymalizacja kosztów ochrony własności intelektualnej.

 • Koszty ochrony w trybie krajowym.
 • Koszty ochrony w trybie wspólnotowym.
 • Koszty postępowania międzynarodowego.
 • Problem wyboru optymalnej (ekonomicznie efektywnej) procedury ochronnej.

8. Znaczenie ochrony innowacyjnych rozwiązań i transfer technologii.

 • Rynkowa wartość patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych.
 • Możliwości komercyjnej eksploatacji własności intelektualnej.
 • Transfer technologii, czyli od koncepcji do biznesu.
 • CASE STUDY: DOBRE PRAKTYKI W TRENSFERZE TECHNOLOGII.

9. Odpowiedzialność za naruszenie prawa własności intelektualnej.

 • Uwagi ogólne o zasadach odpowiedzialności.
 • Roszczenia przysługujące uprawnionemu.
 • Odpowiedzialność za naruszenie prawa autorskiego.
 • Odpowiedzialność za naruszenie prawa własności przemysłowej.
 • Odpowiedzialność za działalność w Internecie.
 • CASE STUDY: PLIKI ŚCIĄGANE Z INTERNETU: LEGALNIE CZY NIE?

 

Wybrane opinie uczestników na temat szkolenia:

„Ciekawe szkolenie, które zdecydowanie pogłębiło wiedzę z tematu własności intelektualnej.”

„Aktywne uczestnictwo, rozmowy o konkretnych przykładach.”

„Ciekawe szkolenie przeprowadzone w małej grupie.

„Szkolenie przeprowadzone w profesjonalny sposób w miłej atmosferze."

„Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny. Trener ma dużą wiedzę z tematów pomocnych w szkoleniu."

 

Szkolenie prowadzi:

dr Aleksandra Nowak - Gruca

Doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo cywilne, ekonomista, rzecznik patentowy. Specjalizuje się w ochronie własności intelektualnej a także zarządzaniu wiedzą i kapitałem intelektualnym

Grupa docelowa

Szkolenie polecamy dla:

- kadry kierowniczej;
- specjalistów IT;
- inżynierów;
- projektantów;
- menadżerów;
- prawników;
- pracowników działów prawnych;
- właścicieli i pracowników agencji reklamowych, brandingowych;
- wszystkich zainteresowanych problemami ochrony IP.


Certyfikaty

Każdy uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia szkolenia AVENHANSEN.

Metodologia

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

Szkolenie prowadzone w oparciu o autorską metodę, w charakterze warsztatów. Wykorzystuję  technikę mini wykładu połączonego z prezentacją multimedialną, case studies, analizę tekstu prawnego, quizy i metody wspierających aktywizację procesu zdobywania wiedzy (zadania otwierające, ćwiczenia aktywizujące prawą półkulę mózgową). Dodatkowo pytania sokratejskie, dyskusja moderowana, "burza mózgów".

Informacje dodatkowe

W ramach szkolenia otwartego gwarantujemy Państwu:

• Miłą i fachową obsługę
• Profesjonalizm trenera
• Ciekawe materiały szkoleniowe
• Dyplomy ukończenia szkolenia
Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu)
• Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów poprzez profesjonalne forum szkoleniowe, stworzone specjalnie na tego rodzaju potrzeby.
• Możliwość wpływu na zakres i przebieg szkolenia akceptowalny przez wszystkich jego uczestników
(niektóre firmy twierdzą, że tylko one tak robią ale to nieprawda ... my działamy tak od samego początku).

Oferujemy również możliwość wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia:

Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:

• Dwie przerwy kawowe - w każdym dniu
• Smaczne obiady
• Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia). Hotel, w którym odbywa się szkolenie, znajduje się w ścisłym centrum. Możemy zaproponować również inne hotele na nocleg
• Pomoc Opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu - doradzamy, jak miło i efektywnie spędzić czas po szkoleniu
• Grupy do 10 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji


Lokalizacje

Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Biznesowe Tarasy
Kraków woj. małopolskie
Hotel ***** Radisson Blu
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Prawo autorskie w praktyce.
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Windykacja wierzytelności oraz egzekucja sadowa w praktyce - aspekty prawne
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Umowy handlowe w praktyce
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Postępowanie administracyjne według KPA (Limitowana Edycja)
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Ochrona danych osobowych
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Zasady dotyczące realizacji inwestycji w oparciu o polskie prawo budowlane
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Planowanie zamówień publicznych i sprawozdawczość - szkolenie dla Zamawiających
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Prawo zamówień publicznych w projektach unijnych
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Odpowiedzialność prawna za działania w Internecie
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Prawo autorskie w praktyce.
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Skuteczna windykacja należności oraz egzekucja komornicza od 01.01.2016 r.
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Zarządzanie reklamacjami - aspekty prawne
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Kodeks Pracy po nowelizacji z uwzględnieniem najnowszych zmian
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Nowe Prawo Wodne - zmiany od 1 stycznia 2018 rok
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Zatrudnianie cudzoziemców
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Trzynastka - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Współczesna kancelaria i archiwum zakładowe. Prawo archiwalne w praktyce
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Zmiany w prawie pracy 2018 i 2019 roku
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Sztuczna inteligencja (AI) nadludzie i prawo nowych technologii
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Prawo własności intelektualnej i mediów cyfrowych w gospodarce 4.0
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia

Polecane szkolenia

Prawo autorskie w praktyce.
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Windykacja wierzytelności oraz egzekucja sadowa w praktyce - aspekty prawne
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Planowanie przestrzenne w procesie inwestycyjnym - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Prawo pracy dla kadry kierowniczej
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Do ustalenia
Ochrona danych osobowych – nowe przepisy
Adept s.c.
Do ustalenia
Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego
Adept s.c.
Do ustalenia
Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
Adept s.c.
Do ustalenia
Nowa instrukcja kancelaryjna i EZD
Adept s.c.
Do ustalenia
Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy
Adept s.c.
Do ustalenia
Podstawy prawa pracy
Adept s.c.
Do ustalenia
Kodeks postępowania administracyjnego w świetle najnowszych zmian
Adept s.c.
Do ustalenia
Lista płac od podstaw
Adept s.c.
Do ustalenia
Prawo pracy na liście płac
Adept s.c.
Do ustalenia
Place od A do Z w 2011 szkolenie dla zaawansowanych
Adept s.c.
Do ustalenia
Nowa instrukcja kancelaryjna dla podmiotów oświatowych
Adept s.c.
Do ustalenia
Istota i praktyka funkcjonowania CEIDG
Adept s.c.
Do ustalenia
Zmiany w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Adept s.c.
Do ustalenia
Elektroniczne załatwianie spraw. Profil potwierdzony ePUAP.
Adept s.c.
Do ustalenia
Prawo autorskie i prawa pokrewne
Adept s.c.
Do ustalenia
Istota i praktyka ochrony danych osobowych i ich legalnego przetwarzania
Adept s.c.
Do ustalenia
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe