Szukaj szkolenia

PRODUKT OPOWIEDZIANY HISTORIĄ. TECHNIKI STORYTELLINGU W SPRZEDAŻY BIZNESOWEJ

Kategoria szkolenia: Marketing
online
14.07.2022 09:00-14.07.2022 16:00
1 094,70 zł (890,00 netto)
 • Opcje szkoleniapewne szkolenie
 • Maksymalna liczba uczestników25

Twoja praca polega na sprzedaży produktów i usług?
Szukasz sposobu na wyróżnienie się spośród konkurencji? 
Pragniesz, aby Klienci zapamiętali Twój produkt i zaufali właśnie Tobie? 
 

Jako sprzedawcy wkładamy wiele wysiłku w opracowanie produktu, nadanie mu wyjątkowości oraz jego dystrybucję i samą sprzedaż.... Liczymy, że wiedza o produkcie, doświadczenie biznesowe oraz staranność pomogą nam skutecznie przekonać Klienta i tym samym - rozwiążą nasze problemy. 
Tymczasem nasi Klienci? Oni także zmagają się z codziennymi problemami: zawodowymi, osobistymi, zdrowotnymi. Oni także chcieliby zaoszczędzić czas, aby spędzić go z bliskimi. Dlaczego zatem tego nie wykorzystać?
Czasami tak bardzo skupiamy się na produkcie lub usłudze, że zapominamy o kliencie. Jednak nasz produkt lub usługa adresowane są zawsze do konkretnej grupy ludzi - z realnymi problemami, marzeniami i potrzebami. 
Techniki storytellingu, wychodzą naprzeciw sprzedawcom, pomagając im dotrzeć do klienta poprzez skupienie się na jego problemie, potrzebach oraz oferowanym rozwiązaniu i płynących z niego korzyściach. Dodatkowym atutem oferowanego kursu jest oparcie stosowania technik storytellingu na skutecznych metodach wszechstronnej analizy potrzeb naszego audytorium. 
Co jeszcze daje nam storytelling? 
Zazwyczaj nasi odbiorcy nie chcą po prostu słuchać o korzyściach.... 
Chcą je zobaczyć. 
Chcą poznać bohatera, który miał podobny cel, któremu przeszkodził podobny problem i który przez ten problem był bliski porażki. Jeszcze bardziej chcą natomiast zobaczyć, jak dzięki wdrożonemu rozwiązaniu osiągnął cel, przeszedł przemianę wewnętrzną i zyskał określone korzyści. Twoi Klienci chcą zobaczyć to z bardzo prostego powodu - ten bohater jest podobny do nich samych. 
A Twój produkt? 
To właśnie on powinien stanowić rozwiązanie problemu Twojego Klienta.

Cele szkoleniowe: 
C1: nabycie wiedzy i umiejętności definiowania problemu i celu przemówienia, 
C2: nabycie wiedzy i umiejętności skutecznego definiowania potrzeb audytorium, 
C3: nabycie umiejętności uporządkowania historii za pomocą modelu bajki, 
C4: nabycie umiejętności kreowania zmiany emocji dzięki strukturze podróży bohatera, 
C5: nabycie umiejętności kreacji konfliktu i bohatera stosownie do potrzeb audytorium, 
C6: nabycie umiejętności stosowania różne warianty struktur storytellingu, 
C7: nabycie umiejętności stosowania argumentacji: logos, pathos i ethos w konkretnej historii,
C8: nabycie umiejętności wkomponowania storytellingu w strukturę konkretnego przemówienia.

Efekty szkoleniowe: 
E1: uczestnik potrafi definiować problem i cel przemówienia zawierającego historię,
E2: uczestnik potrafi definiować potrzeby audytorium,
E3: uczestnik potrafi uporządkować swoją historię za pomocą modelu bajki, 
E4: uczestnik potrafi kreować zmianę emocji dzięki odpowiedniemu zastosowaniu struktury podróży bohatera, 
E5: uczestnik potrafi korelować konflikt i bohatera stosownie do potrzeb audytorium,
E6: uczestnik potrafi stosować różne warianty struktur storytellingu,
E7: uczestnik potrafi stosować argumentację logos, pathos i ethos w konkretnej historii, 
E8: uczestnik potrafi wkomponować storytelling w strukturę całego przemówienia.

Korzyści:
Główna korzyść, wyróżniająca oferowane szkolenie spośród innych dostępnych na rynku, to holistyczne podejście do technik storytellingu. Dzięki wykorzystaniu metody "piramidy przemówień", uczestnicy zrozumieją zależności storytellingu z celem wystąpienia, identyfikacją potrzeb audytorium/klienta oraz strukturą wypowiedzi perswazyjnej. Zrozumienie tych relacji przekłada się natomiast na:

 • klarowność celu i treści wystąpienia oraz samej historii,
 • przekaz dostosowany do potrzeb konkretnego audytorium,
 • wiarygodność dzięki spójności prezentowanej historii z celem wystąpienia.

Szczegółowe korzyści obejmują natomiast:

 • zrozumienie kluczowych składników każdej historii i umiejętność ich praktycznego zastosowania,
 • umiejętność przeprowadzenia uproszczonej i pełnej analizy potrzeb widowni,
 • usystematyzowanie historii za pomocą modelu bajki,
 • umiejętność skutecznego zaprojektowania zmiany emocji dzięki strukturze podróży bohatera,
 • umiejętność kreacji konfliktu i bohatera stosownie do potrzeb audytorium,
 • umiejętność dostosowania historii o produkcie do potrzeb audytorium,
 • umiejętność uatrakcyjnienia historii o produkcie,
 • analizę potencjału wykorzystania opowieści naszych klientów,
 • umiejętność wkomponowania historii w argumentację perswazyjną,
 • umiejętność zaprojektowania skutecznego wstępu i rozwinięcia dla wypowiedzi perswazyjnej zawierającej historię.

 

Grupa docelowa: 
Szkolenie to jest dedykowane przedsiębiorcom, którzy w swojej codziennej pracy, przemawiając 1:1 lub jednocześnie do wielu osób sprzedają swój produkt lub usługę oraz prowadzą jego kampanie marketingowe. W szczególności jest ono adresowane do osób chcących nauczyć się patrzeć na proces sprzedaży oczami swojego klienta, poprzez identyfikację jego potrzeb, problemów i korzyści. 
Dzięki oparciu technik storytellingu na celu, problemie i analizie potrzeb audytorium, przygotowane historie będą stanowić rzeczywistą możliwość zwiększenia skuteczności perswazji. Dlatego też zaproszenie na szkolenie kierowane jest do osób holistycznie patrzących na proces sprzedaży oraz samych wystąpień publicznych jako sposobu na ich efektywność.

Szkolenie przeprowadzi: Hanna Wiczanowska

PROGRAM

Czas trwania szkolenia: 09:00 do ok. 16:00 
 

 1. Energizer
 2. Moduł wprowadzający: Storytelling - z czym to się je?
  • Oddziaływanie storytellingu na nasz układ nerwowy.
  • Cztery składniki decydujące o powodzeniu naszej historii.
  • Model "STORY" według Presa Vasilieva.
  • Wprowadzenie do piramidy przemówień.
  • Jak gromadzić i przygotowywać historie?
 3. Rdzeń dobrej historii - cel wystąpienia i identyfikacja potrzeb widowni:
  • Cel ogólny i szczegółowy wystąpienia.
  • Budowanie więzi z widownią - akronim "PEWNI".
  • Szczegółowy model identyfikacji potrzeb widowni.
  • Analiza potrzeb widowni - studium przypadku.
 4. Aby historia była historią.... 
  • Temperatura konfliktu i zasady kreacji przeciwnika.
  • Wartości, jakimi kieruje sie klient.
  • Archetypy bohatera i marki - na czym zależy mi, a na czym klientowi?
  • Model bajki.
  • Model bajki w marketingu - analiza studium przypadków, różne możliwości wykorzystania.
 5. Bohater wyrusza w podróż - struktury skutecznej historii: 
  • Podróż bohatera - pełny wariant, wybrane odmiany, studium przypadku.
  • Uproszczone struktury podróży bohatera - studium przypadku.
 6. Historia o produkcie, czy o widowni?:
  • Model AIA a skuteczny storytelling.
  • Co wspiera cel historii?
  • Przydatne narzędzia storytellera.
  • A może historia Klienta? - studium przypadku.
 7. Storytelling w perswazji:
  • Logos, pathos i ethos w historii i w całym przemówieniu - studium przypadku.
  • Skuteczny wstęp (model 5 "W") oraz zapamiętane zakończenie (model "3 "P).
  • Storytelling w strukturze perswazyjnej.

PRELEGENCI:

 

Hanna Wiczanowska

Certyfikowany trener biznesu w ramach International Trainers & Facilitators Federation. Zaawansowany Srebrny Mówca (ACS) oraz Zaawansowany Brązowy Lider (ALB) według certyfikacji organizacji Toastmasters International. Jej kompetencjom zaufali między innymi: Jeronimo Martins Polska S.A., Jacobs S.A. (biuro w Krakowie), GlaxoSmithKline (biuro w Poznaniu), PSNC Future Labs Poznań, Maik Group Artur Maik, Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacja Strefa Szkoleń, Modra Sova Sp. z.o.o, Anna Krause. Ekspert Prawa Oświatowego, Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - Cognitus, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (w zakresie szkolenia, zarówno pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów, jak i prowadzenia zajęć w ramach Uniwersytetu Otwartego), stowarzyszenie Center for American Studies (w zakresie ogólnych szkoleń z wystąpień publicznych oraz szkoleń dedykowanych prawnikom), Fundacja Brama Epok, Stowarzyszenie MOST (w zakresie szkoleń dla NGO w ramach programu "Z prawem na TY"), Stowarzyszenie Aktywne Kobiety, Poznańska Kooperatywa Spożywcza Niezależne Zrzeszenie Studentów, Studenckie Forum Business Centre Club, Krajowa Reprezentacja Doktorantów. W roku akademickim 2020/2021 prowadziła dla dwóch grup (13 osób w każdej) nauczycieli akademickich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, warsztaty z zakresu wykorzystania technik wystąpień publicznych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w łącznym wymiarze 12 godzin. Zajęcia kontynuowane są w roku akademickim 2021/22, gdzie prowadzi ona zajęcia w wymiarze 30 godzin dla łącznie 5 grup z zakresu przemówień publicznych w dydaktyce oraz użycia perswazji w celu komercjalizacji wyników własnych badań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzi cykl szkoleń z zakresu wykorzystaniu technik storytellingu w dydaktyce, research pitch oraz podstaw wystąpień publicznych w łącznym wymiarze 44 godzin. Trener w ramach programu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie w ramach wydarzenia Academic Camps for Doctoral Candidates prowadziła szkolenie z wystąpień publicznych w pracy dydaktyków dla doktorantów z czterech kontynentów, odbywających studia doktoranckie w Polsce. W kwietniu 2020 r. Hanna Wiczanowska pełniła również funkcję trenera uczestników ogólnopolskiego konkursu "Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości" w zakresie przemówień i technik autoprezentacji oraz członka Kapituły tego konkursu, zarówno na szczeblu eliminacji regionalnych, jak i w finale ogólnopolskim. Ponadto była ona także szkoleniowcem z zakresu elevator pitches, podczas prestiżowych targów pracy i nauki - Work and Science Forum 2021, zorganizowanych pod auspicjami Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Od listopada 2020 r. realizuje szkolenia z wystąpień publicznych i storytellingu dla Uniwersytetu Otwartego, działającego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dotychczas w łącznym wymiarze 120 godzin. 
Podczas indywidualnych konsultacji przygotowywała swoją mentorowaną do współprowadzenia panelu dyskusyjnego o strategicznej filantropii w ramach konferencji BE BOLD oraz wygłoszenia prelekcji w ramach prestiżowej międzynarodowej Konferencji International Investment Summit w Londynie w 2019 r. W trakcie tej ostatniej konferencji występowali przedstawiciele tak szacownych organizacji, jak: Bill & Melinda Gates Foundation, UBS, Oxford University, czy Thomas Reuters Foundation. Hanna Wiczanowska pełniła także funkcję ekspertki z zakresu autoprezentacji i wystąpień publicznych, w książce Anny Diller „Rozwiń skrzydła. 10 kroków, aby zbudować markę osobistą”, na łamach której udziela czytelnikom (w szczególności kobietom planującym założyć własny biznes) wskazówek dotyczących skutecznej autoprezentacji biznesowej. W 2020 r. doprowadziła swojego mentorowanego do finału (osiem najlepszych osób) pięciu krajów nadbałtyckich w dwóch kategoriach konkursowych. 
W 2019 r. Hanna Wiczanowska zajęła trzecie miejsce w finale Konkursu Ewaluacji (krytycznej i motywującej oceny wystąpień publicznych) w obrębie pięciu krajów nadbałtyckich - w j. angielskim. Jest ona ponadto zdobywczynią trzeciego miejsca w finale Mistrzostw Polski w mowach improwizowanych w j. angielskim oraz finalistką (osiem najlepszych osób) w obrębie tych samych pięciu krajów nadbałtyckich, w j. angielskim. Przygotowując, wygłaszając i ewaluując przemówienia publiczne, korzysta z autorskich narzędzi, pozwalających na dywersyfikację doboru środków przekazu oraz technik udzielania informacji zwrotnej, w zależności od charakteru i celu przemówienia.

INFORMACJE:

 

Termin i Miejsce

Termin:

14 lipca 2022 

Miejsce:

szkolenie on-line 

 

Koszt 

Koszt udziału jednej osoby wynosi:

 • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 1 lipca
 • 990 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 2 lipca
 •  
 • Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formacie PDF, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

 

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 7 lipca 2022 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

 

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl 

Lokalizacje i terminy

online
14.07.2022 - 14.07.2022
1 094,70 zł (890,00 netto)

Trenerzy biorący udział

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.

Beata Kurpiewska
+48
Godziny kontaktu
8-16
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Szkolenie Social Media On-Line - Facebook, Instagram, Linkedin
Empemedia
Do ustalenia
750,30 zł (610,00 netto)
Szkolenie z Copywritingu - Jak pisać, żeby sprzedać?
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Do ustalenia
400,00 zł (325,20 netto)
Budowa i prowadzenie profili społecznościowych
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Do ustalenia
360,00 zł (292,68 netto)
ANALIZA DANYCH MARKETINGOWYCH
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
PROWADZENIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)

Polecane szkolenia

Techniki copywritingu, storytellingu, Content Marketingu i Social Sellingu jako skuteczne metody promocji
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
MARKETING HANDLOWY – PROJEKTOWANIE WSPARCIA SPRZEDAŻY – WEBINAR
V Financial Conferences
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
STRATEGIA I PLANOWANIE KAMPANII REKLAMOWYCH W INTERNECIE
V Financial Conferences
Do ustalenia
1 094,70 zł (890,00 netto)
WARSZTAT PR MANAGERA – MEDIA RELATIONS
V Financial Conferences
Do ustalenia
1 094,70 zł (890,00 netto)
Planowanie mediów w kampanii reklamowej
HIGH5 Training Group
Do ustalenia
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Personal branding – moja silna marka w praktyce PREMIUM
HIGH5 Training Group
Do ustalenia
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
ONLINE Trening medialny. Wystąpienia medialne i komunikacja z mediami.
HIGH5 Training Group
Do ustalenia
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
online - Social Media w marketingu i biznesie
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Szkolenie Social Media On-Line - Facebook, Instagram, Linkedin
Empemedia
Do ustalenia
750,30 zł (610,00 netto)
online - Skuteczna reklama na Facebooku
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
602,70 zł (490,00 netto)
Szkolenie ONLINE / Zdalne. Proaktywna sprzedaż telefoniczna produktów i usług
Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
10% rabatu Szkoła Copywritingu z Pawłem Tkaczykiem
Langas Group
Do ustalenia
1 270,00 zł (1 032,52 netto)
Skuteczna sprzedaż telefoniczna jak sprzedawać i prezentować produkty?
VIDI Centrum Rozwoju Kadr
Do ustalenia
1 094,70 zł (890,00 netto)
Szkolenie Content Marketing
IT Media S.C.
Do ustalenia
2 829,00 zł (2 300,00 netto)
Szkolenie z Copywritingu - Jak pisać, żeby sprzedać?
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Do ustalenia
400,00 zł (325,20 netto)
Szkolenie Digital Marketing
IT Media S.C.
Do ustalenia
2 829,00 zł (2 300,00 netto)
Szkolenie Social media - wizerunek marki i budowanie społeczności
IT Media S.C.
Do ustalenia
3 444,00 zł (2 800,00 netto)
Content Marketing: Jak zbudować wizerunek, pozyskać nowe leady i zwiększyć sprzedaż przy pomocy atrakcyjnych treści
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Visual Storytelling: Jak opowiadać historie, które skutecznie wypromują urzędy i instytucje publiczne
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
762,60 zł (620,00 netto)
10% rabatu Szkoła Copywritingu z Pawłem Tkaczykiem
Langas Group
Do ustalenia
1 562,10 zł (1 270,00 netto)
5% rabatu Inteligencja emocjonalna - szkolenie jednodniowe
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
390,00 zł (317,07 netto)
5% rabatu Inteligencja emocjonalna - szkolenie dwudniowe
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
5% rabatu Zarządzanie zmianą
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
490,00 zł (398,37 netto)
5% rabatu ZARZĄDZANIE ATMOSFERĄ
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
490,00 zł (398,37 netto)
5% rabatu ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
490,00 zł (398,37 netto)
10% rabatu EFEKTYWNA KOMUNIKACJA
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
390,00 zł (317,07 netto)
10% rabatu EFEKTYWNA KOMUNIKACJA – Jak się porozumieć?
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
90,00 zł (73,17 netto)
10% rabatu EFEKTYWNA KOMUNIKACJA – Jak się porozumieć?
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
90,00 zł (73,17 netto)
10% rabatu EFEKTYWNA KOMUNIKACJA – Mury w komunikacji interpersonalnej
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
90,00 zł (73,17 netto)
10% rabatu EFEKTYWNA KOMUNIKACJA – Budowanie lepszego porozumienia z innymi
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
90,00 zł (73,17 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe