Szukaj szkolenia

Profesjonalny controlling personalny (HR) - 3 dniowy warsztat

Kategoria szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Do ustalenia
2 400,00 zł (1 951,22 netto)

Zakres tematyczny szkolenia

(kliknij temat szkolenia)

Dzień 1. Strategiczny controlling HR


 • Idea controllingu HR, jego zakres i funkcje
 • Cykl zarządczy z wykorzystaniem controllingu personalnego
 • Zadania i obowiązki komórek controllingu HR, controllerzy HR i ich zadania
 • Misja, wizja i strategia firmy punktem wyjścia do strategii zzl
 • Cele strategiczne HR, programy i inicjatywy HR skierowane na potrzeby biznesu
 • Obszar personalny w zrównoważonej karcie wyników (BSC)
 • Obecne oraz przyszłe cele i zadania w najważniejszych obszarach firmy a HR
 • Ocena obecnej strategii personalnej firmy, ocena integracji strategii firmy ze strategią personalną
 • Strategia personalna firmy a rynek pracy, marka organizacji jako pracodawcy
 • Bilans jakości systemu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
 • Bilans kapitału ludzkiego w organizacji
 • Kadrowa analiza SWOT i wnioskowanie do projektowania strategii zzl
 • Opracowanie ogólnego zarysu strategii zzl (wyznaczenie kierunków strategicznych) i projektowanie celów strategicznych
 • Wyznaczenie inicjatyw zzl wg. BalancedScore Card i ich biznesowe komunikowanie
 • 10 strategicznych inicjatyw zzl (niezależnych od organizacji) a projekty HR
 • Wybór najważniejszego projektu do realizacji (rangowanie projektów)
 • Controlling HR w służbie inicjatyw i projektów HR
 • Główne bariery efektywności i przedsiębiorczości wśród organizacji i pracowników
 • Model HPI jako podstawa zwiększania efektywności
 • Systemowe zarządzanie efektywnością pracy
 • Faktyczne możliwości realizacji strategii – kompetencje strategiczne menedżerów i pracowników
 • Przewagi konkurencyjne wynikające z potencjału kadrowego, przedsiębiorcze organizacje i pracownicy
 • Systemowe zarządzanie potencjałem pracowników
 • Kultura organizacyjna i wartości organizacyjne a konkurencyjność firmy
 • Modele kultury organizacyjnej i zestawy – jak kultura może wspierać strategię
 • Systemowe diagnozowanie kultury organizacyjnej wraz z przydatnymi narzędziami
 • Struktura kosztów pracy – ujęcie HR, księgowe i controlingowe (podobieństwa, różnice, zastosowanie)
 • Struktura przychodów z pracy - ujęcie HR, księgowe i controlingowe (podobieństwa, różnice, zastosowanie)
 • Badanie efektywności poprzez pryzmat stopy zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki (wskaźnik Human Capital ROI) oraz innych wskaźników rentowności zatrudnienia - koncepcja i zastosowanie
 • Benchmarki stopy zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki

 • Controlling funkcji HR w organizacji z wykorzystaniem podejścia procesowego.

   Controlling w procesach HR
    Etatyzacja i wynagradzanie w ujęciu controllingowym
   • Analizy stanu i struktury zatrudnienia, monitorowanie popytu i podaży pracowników
   • Benchmarki wynagrodzeniowea controlling personalny
     Oceny okresowe skierowane na wyniki pracy w ujęciu controllingowym
      Pomiar i ocena kompetencji w ujęciu controllingowym
       Zarządzanie wartościami a standardy pracy i ich wykorzystanie z controllingu personalnym
        Rozwiązywanie umów o pracę i outplacement w ujęciu controllingowym
       1. Założenia efektywnych form rozwiązywania umów o pracę, założenia efektywnego Outplacementu


         Prowadzenie analiz ilościowych w HR oraz wykorzystanie wskaźników controllingowych HR oraz benchmarków rynkowych.

          Zastosowanie wskaźników i metod analitycznych w HR
           Karta wskaźników dla firmy
            Szczegółowe wskaźniki i narzędzia analityczne dla poszczególnych funkcji HR, metodologia liczenia wskaźników, ich interpretacja oraz wykorzystanie – warsztat (prezentacja możliwości, przećwiczenie wybranych metod liczenia wskaźników i prowadzenia analiz wraz z interpretacją wyników) :
             Sposoby pomiaru danych do analizy wskaźnikowej, a ich wykorzystanie :
              Benchmarki w zakresie wskaźnikowego controllingu HR i ich wykorzystanie :
               Wnioskowanie co do kierunków zmian i udoskonaleń na podstawie analizy wskaźnikowej.

  Certyfikaty

  Uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia szkolenia

  Metodologia

  Szkolenia będą mieć głównie charakter warsztatowy

  Zaprezentowane i przećwiczone zostanąwybrane metodologie i narzędzia: HR STATEG ©, HR INDEX © i ANALYZER HR ©, które mogą być później stosowane przez uczestników w praktyce zawodowej w swoich organizacjach w następującym zakresie:

  Analiza strategiczna obszaru HR:
  - tabele do analizy strategicznej HR, wybrane tabele zostaną przeświczone
  - HR STRATEG - narzędzia do analizy strategicznej HR promowane w projektach doradczych

  Ankoeta jakościowej oceny HR:
  - kwestionariusze ankietowe, wybrane kwestionariusze zostaną przećwiczone
  - HR INDEX - narzędzia do analizy jakościowej wykorzystywane w badaniu ogólnopolskim praktyk HR

  Karta wskaźników i tabela analityczna HR:
  - wskaźniki HR, tabele analityczne formatki raportowe, wybrane wskaźniki i metody analiz zostaną przećwiczone
  - HR ANALIZER - narzędzia wskaźnikowe

  Informacje dodatkowe

  • Przy zgłoszeniu większej ilości osób proponujemy atrakcyjne rabaty
  • Płatność za udział realizowana jest po odbytym szkoleniu
  • W trakcie szkolenia Uczestnik otrzymuje poczęstunek w formie przerw kawowych oraz obiad
  • Pomagamy w rezerwacji noclegów
  • Program szkolenia wraz z opisem trenera dostępny jest na naszej stronie internetowej www.kompetea.pl
  Błąd serwera.

  Pozostałe szkolenia firmy

  Zarządzanie szkoleniami w świetle przepisów prawnych
  Kompetea
  Do ustalenia
  750,00 zł (609,76 netto)
  Warsztat kompetencji kierowniczych dla brygadzisty i mistrza produkcji
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 250,00 zł (1 016,26 netto)
  Controlling personalny - Controlling procesów HR
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 490,00 zł (1 211,38 netto)
  Controlling personalny - Strategiczny controlling HR
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 490,00 zł (1 211,38 netto)
  Controlling personalny - Karta wskaźników i analiza controllingowa w HR
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 490,00 zł (1 211,38 netto)
  HR Business Partner - budowanie efektywności biznesowej w firmie przez HR Business Partnera
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 490,00 zł (1 211,38 netto)
  HR Business Partner - współpraca z menedżerami i pracownikami na rzecz sukcesu firmy
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 790,00 zł (1 455,28 netto)
  Metodologie i narzędzia oceny w systemie okresowych ocen pracowniczych (SOOP)
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 390,00 zł (1 130,08 netto)
  Performance Management czyli jak prawidłowo zarządzać wynikami pracy
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 390,00 zł (1 130,08 netto)
  Praktyki prawa pracy w 2013r. - problemy i kontrowersje
  Kompetea
  Do ustalenia
  590,00 zł (479,67 netto)
  Przygotowanie planu ścieżek karier i programu zarządzania talentami
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 390,00 zł (1 130,08 netto)
  Rekrutacja kandydatów i ocena selekcyjna bazująca na wywiadzie behawioralnym
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 490,00 zł (1 211,38 netto)
  Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
  Kompetea
  Do ustalenia
  590,00 zł (479,67 netto)
  Zarządzanie kompetencjami - IV poziom przygotowanie narzędzi naboru pracowników opartych o model kompetencji
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 550,00 zł (1 260,16 netto)
  Doskonalenie umiejętności menadżerskich
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 250,00 zł (1 016,26 netto)
  Efektywne podejmowanie decyzji przez menadżera
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 290,00 zł (1 048,78 netto)
  Organizacja czasu pracy - efektywność osobista
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 190,00 zł (967,48 netto)
  Przywództwo i zarządzanie zespołem
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 290,00 zł (1 048,78 netto)
  Zarządzanie zespołem w oparciu o model 4ATMT Mix
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 390,00 zł (1 130,08 netto)
  Mój pierwszy zespół czyli jak przygotować się do roli kierownika
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 250,00 zł (1 016,26 netto)
  Warsztat doskonalenia kompetencji kierowniczych
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 250,00 zł (1 016,26 netto)
  Zarządzanie szkoleniami w organizacji
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 390,00 zł (1 130,08 netto)
  Czas pracy 2016 r.
  Kompetea
  Do ustalenia
  550,00 zł (447,15 netto)
  Prawne aspekty procesu rekrutacji i zatrudniania
  Kompetea
  Do ustalenia
  750,00 zł (609,76 netto)
  Zarządzanie różnorodnością pokolenia XYZ
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 290,00 zł (1 048,78 netto)
  PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE WYNAGRODZENIAMI - szkolenie 3 dniowe dla menedżerów i specjalistów HR
  Kompetea
  Do ustalenia
  2 400,00 zł (1 951,22 netto)
  Model kompetencji – przygotowanie i wdrożenie w organizacji
  Kompetea
  Do ustalenia
  1 490,00 zł (1 211,38 netto)

  Polecane szkolenia

  Rekrutacja i selekcja pracowników - planowanie zasobów pracowniczych
  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Do ustalenia
  1 100,00 zł (894,31 netto)
  Zarządzanie szkoleniami w świetle przepisów prawnych
  Kompetea
  Do ustalenia
  750,00 zł (609,76 netto)
  Zarządzanie wiekiem dla kadry zarządzającej
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Kontrola zarządcza w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Kontrola zarzadcza w jednostkach sektora finansow publicznych
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  400,00 zł (325,20 netto)
  Motywowanie i ocenianie pracowników (AC)
  AVENHANSEN Sp. z o.o.
  Do ustalenia
  1 480,00 zł (1 203,25 netto)
  Coaching i monitoring - skuteczne narzędzia zarządzania jakością w call center 09-10.05 Warszawa Szkolenia HILLWAY
  HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
  Do ustalenia
  1 500,00 zł (1 219,51 netto)
  Zarządzanie sobą poprzez cele
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Trening kompetencji menedżerskich
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Motywowanie pracowników I
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Budowa efektywnego zespołu
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Kreatywne rozwiazywanie problemow - metody i techniki przydatne w zagadnieniach biznesowych
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Polityka szkoleniowa w jednostkach administracji publicznej
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Zarządzanie projektami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Zarządzanie kryzysowe projektem unijnym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Zarządzanie czasem zawodowym i prywatnym
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Tworzenie biznesplanu
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Zarządzanie zasobami ludzkimi w pigułce
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Budowanie zespołu i zarządzanie poprzez cele
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Zarządzanie logistyczne
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Lean Manufacturing - stop błędom i marnotrawstwu w twojej firmie
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Zarządzanie projektami - warsztaty
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Zarządzanie sytuacją kryzysową
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Zarzadzanie projektami
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie państwowym
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Zarządzanie procesami informowania i komunikowania w jednostce sektora publicznego
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Zarządzanie personelem
  ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
  Do ustalenia
  Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
  zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe