Szukaj szkolenia

Przystępnie o odpadach - kompendium dla przedsiębiorcy

Kategoria szkolenia: Ochrona środowiska
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
18.02.2020 - 18.02.2020
799,50 zł
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania

Zakres tematyczny szkolenia

Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych! - Dowiedz się jak uzyskać dofinansowanie

 

Program szkolenia:

 • Akty prawne regulujące problematykę gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie oraz wprowadzania na rynek opakowań, produktów w opakowaniach, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów i pojazdów,
 • Podmioty: wytwórcy, przetwarzający, pośrednicy, sprzedawcy odpadów – prawa i obowiązki,
 • BDO - rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami,
 • Wymagania dla miejsc magazynowania odpadów, monitoring, zabezpieczenie roszczeń, operat przeciwpożarowy i inne zmiany istotne dla prowadzących działalność polegającą na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów,
 • Transport odpadów – ogólne wymagania.
 • Działalność wymagająca zezwoleń - procedury administracyjne, oceny oddziaływania na środowisko – decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla działalności polegającej na gospodarowaniu odpadami
 • Katalog odpadów
 • Ewidencja odpadów – kto powinien prowadzić i jaką ewidencja powinna mieć formę
 • Sprawozdawczość odpadowa
 • Kontrole organów ochrony środowiska i innych służb – okoliczności, zakres, wymagania formalne oraz niezbędne dokumenty Analizy przypadków, dyskusja

 

Po tym szkoleniu będziesz wiedzieć m.in.:

 • jakie wymagania prawne musisz spełnić będąc wytwórcą odpadów lub podmiotem gospodarującym odpadami,
 • jakie jak uzyskać wymagane przepisami prawa decyzje administracyjne lub wpisy w odpowiednich rejestrach,
 • jak prowadzić ewidencję odpadów i komy wysyłać sprawozdania,
 • co należy zrobić, by zgodnie z prawem prowadzić rekultywację składowisk odpadów i terenów niekorzystnie przekształconych,
 • jakie decyzje administracyjne oraz inne uzgodnienia powinieneś uzyskać,
 • jak prawidłowo zakończyć rekultywację i zagospodarować odzyskany teren.

 

Po tym szkoleniu będziesz umieć m.in.:

 • prowadzić ewidencję odpadów powstających w Twojej firmie,
 • zweryfikować posiadane uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami oraz sporządzić podstawowe wniosku o udzielenie uprawnień,
 • sporządzać wymagane prawem sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą skutkującą powstawaniem odpadów, gospodarujących odpadami, wprowadzających na rynek opakowania, produkty, produkty w opakowaniach, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz pojazdy.

Certyfikaty

Imienne zaświadczenie o uczestnictwie.

Metodologia

Metody szkoleniowe: szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu połączonego z dyskusją i analizą przypadków. 

Informacje dodatkowe

 

Zasady naboru:
Szkolenie ma charakter otwarty. Dla rejestracji na szkolenie wymagane jest: 
- wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line lub
- przysłanie tradycyjnego, podpisanego formularza (skan mailem: biuro@cp.org.pl lub faks na numer: 32 723 28 14)


Cena zawiera:
- materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy,
- lunch,
- imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu.


Dodatkowo, bezpłatnie otrzymują Państwo: 
- możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentem w bezpośrednio po zakończeniu szkolenia,
- możliwość konsultacji e-mailowych z Prowadzącym przez kolejnych 14 dni po zakończeniu szkolenia.


Rabaty, promocje, dofinansowania:
- Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych
- 50% dla Członków Wspierających Stowarzyszenia "Polski Ruch CP" (w przypadku zgłoszenia uczestnika przez firmę)
- 25% dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia "Polski Ruch CP" (w przypadku zgłoszenia się jako osoba fizyczna)
- 10% dla absolwentów Szkół Czystszej Produkcji / Akademii Czystszej Produkcji
- 5% dla absolwentów naszych poprzednich szkoleń
- 5% dla drugiej i trzeciej osoby zgłoszonej na to szkolenie z tej samej firmy
- w przypadku zgłoszenia 4 lub więcej osób z tej samej instytucji: 25% rabatu

Uwaga: powyższe rabaty nie sumują się. Od ceny można odliczyć najwyższy spośród przysługujących danemu Uczestnikowi rabatów.

Lokalizacje i terminy

Zielona Góra woj. lubuskie
Park Naukowo - Technologiczny Nowy Kisielin - ul. A. Wysockiego 4
23.01.2020 - 23.01.2020
799,50 zł
Wrocław woj. dolnośląskie
Wrocław
18.02.2020 - 18.02.2020
799,50 zł

Trenerzy biorący udział

Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji

Adam Pieloch, Michał Jan Cichy
668 601
Godziny kontaktu
pn-pt 9.00-16.00
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Międzynarodowe przemieszczanie odpadów
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Żeliwna 38a, Katowice, śląskie
19.02.2020 - 19.02.2020
848,70 zł
Baza danych o odpadach (BDO) - aktualne wymagania oraz zmiany od 2020 r.
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
31.01.2020 - 31.01.2020
725,70 zł
Opakowania i odpady opakowaniowe opłata produktowa BDO - jakie są aktualne wymagania prawne i jak je spełnić?
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Katowice, Katowice, śląskie
27.02.2020 - 27.02.2020
738,00 zł
Warsztaty z kart charakterystyki, klasyfikacji mieszanin chem., kodów UFI oraz zgłaszania mieszanin stwarzających zagr.
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Katowice, Katowice, śląskie
12.03.2020 - 13.03.2020
1 476,00 zł
Rekultywacja składowisk odpadów i terenów niekorzystnie przekształconych
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Katowice, Katowice, śląskie
25.03.2020 - 25.03.2020
922,50 zł
System LUCID według ustawy VerpackG nowe obowiązki dla wprowadzających opakowania na terytorium Niemiec od 1.01.2019 r.
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Park Naukowo - Technologiczny, Nowy Kisielin - ul. A. Wysockiego 4, Zielona Góra, Zielona Góra, lubuskie
03.02.2020 - 03.02.2020
725,70 zł
Obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z przepisów rozporządzeń REACH i CLP - jak je spełnić?
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Katowice, Katowice, śląskie
02.04.2020 - 02.04.2020
799,50 zł
Raportowanie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE) - warsztaty przy komputerach
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
06.02.2020 - 06.02.2020
799,50 zł
Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
NOT Wrocław, ul. Piłsudskiego 74, Wrocław, śląskie
10.02.2020 - 10.02.2020
799,50 zł
Odpady w firmach - wymagania prawne najnowsze zmiany ewidencja sprawozdawczość gospodarka odpadami w praktyce
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Wrocław, dolnośląskie
29.01.2020 - 29.01.2020
799,50 zł
Podstawy raportowania KOBIZE oraz opłaty za korzystanie ze środowiska - praktyczne warsztaty
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Kraków, małopolskie
31.01.2020 - 31.01.2020
799,50 zł
Obowiązki przedsiębiorcy dotyczące ochrony środowiska – ABC uwarunkowań prawnych
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Okolice dworca PKP, Wrocław, dolnośląskie
17.02.2020 - 17.02.2020
799,50 zł
Raportowanie o uwolnieniach i transferach zanieczyszczeń oraz o transferach odpadów w ramach KRUiTZ (PRTR)
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Katowice, śląskie
30.01.2020 - 30.01.2020
725,70 zł
Przepisy prawne w ochronie środowiska - praktyczne kompendium dla firm
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Kraków, małopolskie
04.02.2020 - 04.02.2020
799,50 zł
Przepisy prawa krajowego i UE w zakresie F-gazów i SZWO z uwzgl. najnowszych zmian prawnych (w programie m.in.CRO i BDS)
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Park Technologiczny, ul. Żeliwna 38, Katowice, śląskie
12.02.2020 - 12.02.2020
799,50 zł

Polecane szkolenia

Międzynarodowe przemieszczanie odpadów
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Żeliwna 38a, Katowice, śląskie
19.02.2020 - 19.02.2020
848,70 zł
Baza danych o odpadach (BDO) - aktualne wymagania oraz zmiany od 2020 r.
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
31.01.2020 - 31.01.2020
725,70 zł
Opakowania i odpady opakowaniowe opłata produktowa BDO - jakie są aktualne wymagania prawne i jak je spełnić?
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Katowice, Katowice, śląskie
27.02.2020 - 27.02.2020
738,00 zł
Warsztaty z kart charakterystyki, klasyfikacji mieszanin chem., kodów UFI oraz zgłaszania mieszanin stwarzających zagr.
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Katowice, Katowice, śląskie
12.03.2020 - 13.03.2020
1 476,00 zł
Rekultywacja składowisk odpadów i terenów niekorzystnie przekształconych
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Katowice, Katowice, śląskie
25.03.2020 - 25.03.2020
922,50 zł
System LUCID według ustawy VerpackG nowe obowiązki dla wprowadzających opakowania na terytorium Niemiec od 1.01.2019 r.
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Park Naukowo - Technologiczny, Nowy Kisielin - ul. A. Wysockiego 4, Zielona Góra, Zielona Góra, lubuskie
03.02.2020 - 03.02.2020
725,70 zł
Obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z przepisów rozporządzeń REACH i CLP - jak je spełnić?
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Katowice, Katowice, śląskie
02.04.2020 - 02.04.2020
799,50 zł
Raportowanie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE) - warsztaty przy komputerach
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
06.02.2020 - 06.02.2020
799,50 zł
Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
NOT Wrocław, ul. Piłsudskiego 74, Wrocław, śląskie
10.02.2020 - 10.02.2020
799,50 zł
Odpady w firmach - wymagania prawne najnowsze zmiany ewidencja sprawozdawczość gospodarka odpadami w praktyce
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Wrocław, dolnośląskie
29.01.2020 - 29.01.2020
799,50 zł
Podstawy raportowania KOBIZE oraz opłaty za korzystanie ze środowiska - praktyczne warsztaty
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Kraków, małopolskie
31.01.2020 - 31.01.2020
799,50 zł
Obowiązki przedsiębiorcy dotyczące ochrony środowiska – ABC uwarunkowań prawnych
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Okolice dworca PKP, Wrocław, dolnośląskie
17.02.2020 - 17.02.2020
799,50 zł
Raportowanie o uwolnieniach i transferach zanieczyszczeń oraz o transferach odpadów w ramach KRUiTZ (PRTR)
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Katowice, śląskie
30.01.2020 - 30.01.2020
725,70 zł
Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Katowice, śląskie
06.02.2020 - 06.02.2020
922,50 zł
WARSZTATY SPORZĄDZANIA KART CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI I MIESZANIN (KLASYFIKACJA, OZNAKOWANIE, NOTYFIKACJA MIESZANIN)
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Zakopane, małopolskie
25.02.2020 - 28.02.2020
2 447,70 zł
NOWE OBOWIĄZKI ORGANÓW ADMINISTRACJI W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DZIKICH ZWIERZĄT; ZWALCZANIE ASF
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Zakopane, małopolskie
25.02.2020 - 28.02.2020
2 398,50 zł
OCHRONA POWIETRZA: OGRANICZANIE EMISJI DO POWIETRZA (Z UWZGLĘDNIENIEM LZO); WYMAGANIA PRAWNE, STOSOWANE TECHNOLOGIE
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Zakopane, małopolskie
10.03.2020 - 13.03.2020
2 447,70 zł
ZASADY OBLICZANIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ W POWIETRZU
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
CK Golden Floor Plaza (budynek Atlas Tower, dawne Millennium Plaza), Warszawa, mazowieckie
06.03.2020 - 06.03.2020
799,50 zł
Przepisy prawne w ochronie środowiska - praktyczne kompendium dla firm
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Kraków, małopolskie
04.02.2020 - 04.02.2020
799,50 zł
GOSPODARKA ODPADAMI W 2020 ROKU: PODSTAWOWE WYMAGANIA, DECYZJE NOWA EWIDENCJA ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ ODPADOWA W RAMACH BDO
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
CK Golden Floor Plaza (budynek Atlas Tower, dawne Millennium Plaza), Warszawa, mazowieckie
05.03.2020 - 05.03.2020
799,50 zł
OPŁATY ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA I GOSPODAROWANIA ODPADAMI
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
CK Golden Floor Plaza (budynek Atlas Tower, dawne Millennium Plaza), Warszawa, mazowieckie
06.03.2020 - 06.03.2020
799,50 zł
Przepisy prawa krajowego i UE w zakresie F-gazów i SZWO z uwzgl. najnowszych zmian prawnych (w programie m.in.CRO i BDS)
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Park Technologiczny, ul. Żeliwna 38, Katowice, śląskie
12.02.2020 - 12.02.2020
799,50 zł
Wymagania prawa żywnościowego dla audytorów
EcoMS Consulting Sp. z o.o.
Wrocław 101, Wrocław, dolnośląskie
04.02.2020 - 04.02.2020
861,00 zł
ZARZĄDZANIE CHEMIKALIAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE W OPARCIU O WYMAGANIA REACH I CLP- NOWE WYMAGANIA PRAWNE
EcoMS Consulting Sp. z o.o.
Wrocław 101, Wrocław, dolnośląskie
21.02.2020 - 21.02.2020
861,00 zł
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE DLA SPECJALISTÓW DS. OCHRONY ŚRODOWISKA
EcoMS Consulting Sp. z o.o.
Wrocław 101, Wrocław, dolnośląskie
19.03.2020 - 19.03.2020
861,00 zł
JAK SPEŁNIĆ OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE OPŁAT I SPRAWOZDAWCZOŚCI W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA I GOSPODAROWANIA ODPADAMI
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Hotel Czarny Potok, Zakopane, małopolskie
25.02.2020 - 28.02.2020
2 447,70 zł
PROJEKTOWANIE W GEOTECHNICE. Projektowanie posadowienia budowli na naturalnym i wzmocnionym podłożu.
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Hotel Czarny Potok, Zakopane, małopolskie
25.02.2020 - 28.02.2020
2 447,70 zł
POZWOLENIA WODNOPRAWNE: WARSZTATY SPORZĄDZANIA OPERATÓW WODNOPRAWNYCH
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Hotel Czarny Potok, Zakopane, małopolskie
12.05.2020 - 15.05.2020
2 447,70 zł
BADANIA ZANIECZYSZCZENIA POWIERZCHNI ZIEMI W ŚWIETLE PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA; ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
19.02.2020 - 19.02.2020
799,50 zł
REMEDIACJA ZANIECZYSZCZONEJ GLEBY I ZIEMI W PRAKTYCZNYM UJĘCIU: UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE, ASPEKTY TECHNICZNE
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Hotel Czarny Potok, Zakopane, małopolskie
10.03.2020 - 13.03.2020
2 447,70 zł
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe