Szukaj szkolenia

Windykacja wierzytelności oraz egzekucja sadowa w praktyce - aspekty prawne

Kategoria szkolenia: Prawo ogólne
Do ustalenia
880,00 zł

Zakres tematyczny szkolenia

Zapraszamy na naszą stronę internetową:

Windykacja wierzytelności oraz egzekucja sadowa w praktyce - aspekty prawne>>>


Ważnym elementem szkolenia jest omówienie obszernej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego (weszła w życie w dniu 3 maja 2012 r.) w zakresie dotyczącym aspektów procesowych związanych ze skutecznym odzyskiwaniem należności.

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane ze sprawnym i skutecznym funkcjonowaniem działu windykacji (lub: osoby zajmującej się windykacją) w przedsiębiorstwie, w którym procesy egzekwowania należności prowadzone są we własnym zakresie, bez wsparcia podmiotów zewnętrznych (kancelaria prawna, firma windykacyjna etc.).


Korzyści dla uczestników

Zapoznanie i utrwalenie mechanizmów skutecznej windykacji w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych. Szkolenie obejmuje zagadnienia związane za sprawnym i skutecznym funkcjonowaniem działu windykacji (lub: osoby zajmującej się windykacją) w przedsiębiorstwie, w którym procesy egzekwowania należności prowadzone są we własnym zakresie, bez wsparcia podmiotów zewnętrznych (kancelaria prawna, firma windykacyjna etc.). Przedstawione zostaną najistotniejsze uregulowania dotyczące zobowiązań i obrotu wierzytelnościami ze szczególnym odniesieniem do nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego w zakresie zmian w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym.

Omówienie aspektów dotyczących dochodzenia należności od dłużników mieszkających bądź mających siedzibę poza granicami kraju.Program szkolenia

 1. Wierzytelność i roszczenia w strukturze zobowiązaniowego stosunku prawnego - analiza podstawowych pojęć
  • definicja wierzytelności (wierzytelności wymagalne i przeterminowane)
  • odpowiedzialność a dług
  • stosunek zobowiązaniowy
  • przedawnienie w prawie cywilnym
 2. Rodzaje zabezpieczeń osobistych - istota oraz zakres stosowania w praktyce
  • poręczenie cywilne
  • weksel własny
  • poręczenie wekslowe
  • gwarancja bankowa
  • przelew wierzytelności na zabezpieczenie
  • przystąpienie do długu
  • zgoda dłużnika na dobrowolne poddanie się egzekucji
 3. Rodzaje zabezpieczeń rzeczowych - istota oraz zakres stosowania w praktyce
  • kaucja
  • zastaw
  • hipoteka
  • przewłaszczenie
 4. Obrót wierzytelnościami - dopuszczalność stosowania oraz skutki prawne
  • cesja wierzytelności
  • szczególne rodzaje cesji - forfaiting, factoring
 5. Dochodzenie roszczeń zagranicą w praktyce
  • Doręczanie dokumentów
  • Koszty doręczeń
  • Przeprowadzanie dowodów
 6. Specyfika prowadzenia egzekucji prowadzonej w krajach związanych z Polską umowa bilateralnymi
 7. Europejski Tytuł Egzekucyjny i Europejski Nakaz Zapłaty
  • Terytorialny i czasowy zakres stosowania
  • Skutki wydania zaświadczenia
  • Odmowa wykonania egzekucji i ochrona dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym.
 8. Czynności windykacyjne podejmowane przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego
  • kontakty oraz negocjacje z dłużnikiem
  • windykacja polubowna
  • monitoring należności i sposoby przerwania biegu przedawnienia
 9. Poszukiwanie majątku przez wierzyciela
  • zapytanie do ksiąg wieczystych i wydziału geodezji
  • zapytanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców
  • wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności
 10. Postępowanie przedsądowe w celu odzyskania długu
  • wezwanie do zapłaty
  • mediacja
  • zapis na sąd polubowny
 11. Droga postępowania sądowego
  • istota sprawy cywilnej oraz właściwość sądu
  • postępowania odrębne
   • postępowanie nakazowe
   • postępowanie upominawcze
   • postępowanie uproszczone
  • postępowanie zabezpieczające
 12. Odpowiedzialność karna dłużnika
  • przestępstwa oszustwa
  • przestępstwa na szkodę wierzyciela - zmiana w zakresie art. 300 § 2 kodeksu karnego.
 13. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego, jako etap przymusowego dochodzenia należności
  • pojęcie egzekucji
  • podstawa egzekucji
   • tytuł wykonawczy - czy nowe brzmienie przepisu zmienia istotę tytułu wykonawczego?
   • tytuł egzekucyjny
   • klauzula wykonalności
   • wniosek egzekucyjny
  • majątek dłużnika
   • poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika
  • skarga na czynności w przypadku zaniechania czynności
  • sytuacja wierzyciela w razie zbiegu egzekucji
  • zmiana art. 801 kpc – fakultatywny charakter wezwania komornika
  • wyjawienie majątku
  • nowy wymiar grzywny w sytuacji odmowy udzielenia informacji komornikowi oraz w sytuacji niewłaściwego zachowania się osoby, która przeszkadza w podejmowanych czynnościach
  • egzekucja z nieruchomości – opis i oszacowanie, licytacja, ogłoszenia o licytacji

 

Wybrane opinie uczestników na temat szkolenia:

 

"Ciekawie przygotowane materiały i dobrze przeprowadzone szkolenie."

"Konkretny Trener z doświadczeniem praktycznym."


Szkolenie prowadzi:

Marcin Owsianka

Czynny prawnik. Specjalista z zakresu postępowania administracyjnego oraz prawa egzekucyjnego i postępowania cywilnego. Pracował w instytucjach związanych z obrotem gospodarczym i administracją celną.
SZKOLENIA

Grupa docelowa

Szkolenia polecamy dla

- przedsiębiorców,
- pracowników działów windykacji oraz działów prawnych,
- właścicieli firm mających problem ze skutecznym odzyskaniem należności.

Certyfikaty

Certyfikat ukończenia szkolenia AVENHANSEN

Metodologia

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia

- interaktywny wykład
- prezentacja PP
- indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe
- case study
- analiza dokumentów

Lokalizacje

Kraków woj. małopolskie
Hotel *** w centrum
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Prawo własności intelektualnej w praktyce
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Umowy handlowe w praktyce
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Postępowanie administracyjne według KPA (Limitowana Edycja)
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Ochrona danych osobowych
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Zasady dotyczące realizacji inwestycji w oparciu o polskie prawo budowlane
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Planowanie zamówień publicznych i sprawozdawczość - szkolenie dla Zamawiających
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Prawo zamówień publicznych w projektach unijnych
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Odpowiedzialność prawna za działania w Internecie
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Prawo autorskie w praktyce.
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Skuteczna windykacja należności oraz egzekucja komornicza od 01.01.2016 r.
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Zarządzanie reklamacjami - aspekty prawne
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Kodeks Pracy po nowelizacji z uwzględnieniem najnowszych zmian
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Nowe Prawo Wodne - zmiany od 1 stycznia 2018 rok
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Zatrudnianie cudzoziemców
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Trzynastka - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Współczesna kancelaria i archiwum zakładowe. Prawo archiwalne w praktyce
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Zmiany w prawie pracy 2018 i 2019 roku
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Sztuczna inteligencja (AI) nadludzie i prawo nowych technologii
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Prawo własności intelektualnej i mediów cyfrowych w gospodarce 4.0
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia

Polecane szkolenia

Planowanie przestrzenne w procesie inwestycyjnym - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Prawo pracy dla kadry kierowniczej
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Do ustalenia
Prawo własności intelektualnej w praktyce
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
Ochrona danych osobowych – nowe przepisy
Adept s.c.
Do ustalenia
Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego
Adept s.c.
Do ustalenia
Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
Adept s.c.
Do ustalenia
Nowa instrukcja kancelaryjna i EZD
Adept s.c.
Do ustalenia
Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy
Adept s.c.
Do ustalenia
Podstawy prawa pracy
Adept s.c.
Do ustalenia
Kodeks postępowania administracyjnego w świetle najnowszych zmian
Adept s.c.
Do ustalenia
Lista płac od podstaw
Adept s.c.
Do ustalenia
Prawo pracy na liście płac
Adept s.c.
Do ustalenia
Place od A do Z w 2011 szkolenie dla zaawansowanych
Adept s.c.
Do ustalenia
Nowa instrukcja kancelaryjna dla podmiotów oświatowych
Adept s.c.
Do ustalenia
Istota i praktyka funkcjonowania CEIDG
Adept s.c.
Do ustalenia
Zmiany w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Adept s.c.
Do ustalenia
Elektroniczne załatwianie spraw. Profil potwierdzony ePUAP.
Adept s.c.
Do ustalenia
Prawo autorskie i prawa pokrewne
Adept s.c.
Do ustalenia
Istota i praktyka ochrony danych osobowych i ich legalnego przetwarzania
Adept s.c.
Do ustalenia
Umowa o pracę a cywilnoprawne formy zatrudnienia
Adept s.c.
Do ustalenia
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe