Szukaj szkolenia

Zabezpieczanie Płatności i Formy Rozliczeń Umów Handlowych.

Kategoria szkolenia: Prawo ogólne
online
848,70 zł (690,00 netto)
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania
 • Maksymalna liczba uczestników12

Zakres tematyczny szkolenia


Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod nr telefonu: @22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053 @@Dlaczego ten temat zasługuje na szczególną uwagę: @Handlowcy, ukazują się starają się znaleźć najlepsze skutki ekonomiczne. , brak naprawionych problemów, które miały problemy po problemie, który naprawiony został naprawiony, w naprawie naprawy. Testy testowe, że sprawdzeni dostawcy narzędzi nie stosowali środków do realizacji umowy.             

W sytuacji, gdy włączają je do umowy, polegają jedynie na jednym, sprawdzonym wcześniej, ale niekoniecznie najlepszym i uzasadnionym kosztowo rozwiązaniu.  Nie można tu polegać na doświadczeniu, bo zmienia się prawo, procedury, ale także zwyczaje w tym zakresie. Naszym celem jest pokazanie, jak działać prawidłowo, argumentować to właściwymi uregulowaniami  i oszczędzić na opłatach z tego tytułu. Oszczędności bieżące i ograniczenie kosztownej odpowiedzialności w przyszłości są argumentami, za traktowaniem naszego szkolenia jako niezbędnej inwestycji. 

Cel szkolenia - dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy: 

 • uporządkują wiedzę w obszarze uwarunkowań prawno-zwyczajowych i organizacji procesu rozliczania transakcji handlowych,
 • zdobędą wiedzę na temat doboru rodzaju zabezpieczeń finansowych oraz skutecznego ich negocjowania z kontrahentem,
 • zdobędą wiedzę odnośnie zasad prowadzenia rozmów z bankami na temat zabezpieczeń finansowych, w szczególności w sytuacji różnych problemów.
 • zdobędą praktyczne umiejętności posługiwania się różnymi formami rozliczeń transakcji i zabezpieczeń finansowych,
 • nabędą umiejętności radzenia sobie z różnymi problemami przy składaniu dokumentów w banku, w ramach poszczególnych zabezpieczeń,
 • zdobędą praktyczne umiejętności negocjowania zabezpieczeń finansowych i ich kosztów,
 • nabędą kompetencje odnośnie samokształcenia się oraz zdobywania niezbędnej wiedzy o rozliczeniach umów, przepisach i ich aktualizacjach,
 • zdobędą kompetencje w zakresie fachowego porozumiewania się z uczestnikami procesu rozliczenia umowy, w tym z bankami,
 • zdobędą kompetencje rozstrzygania sporów wynikających z posługiwania się różnymi formami rozliczeń i zabezpieczeń. 

 

PROGRAM SZKOLENIA: 
 

 

1. ANALIZA SYMPTOMÓW ZŁEGO STANDINGU FINANSOWEGO PARTNERA. 

 • Rozpoznawanie symptomów złego standingu finansowego partnera i eliminowanie zagrożeń.
 • Opinie bankowe i raporty wywiadowni handlowych.
 • Analiza dokumentów udostępnianych przez partnera.
 • Dobór zabezpieczeń w zależności od oceny wiarygodności i zwyczajów płatniczych partnera.  

2. TERMIN PŁATNOŚCI W UMOWIE. 

 • Nowelizacja Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych i jej wpływ na odroczoną płatność.
 • Maksymalny termin płatności w zależności od prawa właściwego w umowie.
 • Maksymalny termin płatności w umowach krajowych.
 • Bezpieczny termin płatności nie zagrożony odsetkami.
 • Konsekwencje prawne niedotrzymania terminu płatności i ryczałt na odzyskiwanie należności.
 • Nowe rodzaje odsetek ze szczególnym uwzględnieniem odsetek w transakcjach handlowych.
 • Odsetki maksymalne i konsekwencje prawne ich przekroczenia. 

3. SPOSOBY ROZLICZEŃ Z PARTNEREM HANDLOWYM. 

 • Uregulowania prawne w zakresie sposobów rozliczeń umów.
 • Dokumentowe sposoby rozliczeń.
 • Zwyczaje handlowe UCP600 oraz URC522.
 • Zasady przygotowywania instrukcji negocjacyjnych w zakresie sposobów płatności.
 • Hierarchia preferencji w zakresie sposobów płatności dla sprzedającego i kupującego.
 • Rachunek zastrzeżony i powierniczy. 

4. SPOSOBY ZABEZPIECZEŃ UMÓW Z PARTNEREM HANDLOWYM. 

 • Uregulowania prawne w zakresie zabezpieczeń finansowych umów.
 • Zwyczaje bankowe dotyczące gwarancji URDG 758.
 • Zwyczaje dotyczące standy ISP98. 

5. AKREDYTYWA DOKUMENTOWA I PŁATNOŚĆ TYPU BPO. 

 • Istota akredytywy dokumentowej i sytuacje, w których może być korzystna lub należy jej unikać.
 • Najczęściej wykorzystywane rodzaje akredytywy i ich aktywne negocjowanie.
 • Akredytywa typu revolving credit i zasady jej odnawiania.
 • Obrona przed odrzucaniem dokumentów i procedura postępowania wobec banku.
 • Metody obniżania kosztów akredytywy.
 • Nowy rodzaj płatności BPO opracowany przez ICC i SWIFT oraz jego praktyczne zastosowania. 

6. INKASO DOKUEMNTOWE D/P i D/A. 

 • Inkaso D/A i D/P oraz związane z nimi zabezpieczenia.
 • Zasady stosowania inkasa bezpośredniego (direct).
 • Wykorzystanie inkasa spedytorskiego. 

7. GWARANCJE BANKOWE I UBEZPIECZENIOWE. 

 • Gwarancje bankowe i pozabankowe.
 • Poręczenie jako forma gwarancji, w tym awale.
 • Zastosowanie regwarancji.
 • Klauzule nieodwołalności, bezwarunkowości i płatności na pierwsze żądanie beneficjenta. 

8. WYKORZYSTANIE WEKSLI JAKO ZABEZPIECZENIA. 

 • Wykorzystanie weksli w zabezpieczeniach płatności oraz pułapki związane z wekslami.
 • Weksel własny a trata.
 • Zasady posługiwania się deklaracją wekslową.
 • Indosowanie weksli i płacenie wekslami (analiza ryzyk i klauzul wekslowych).
 • Zasady uzyskiwania kredytu dyskontowego z wykorzystaniem weksla. 

9. FAKTORING, FORFAITING I UBEZPIECZENIE KREDYTU KUPIECKIEGO. 

 • Porównanie warunków factoringu.
 • Faktoring pełny i częściowy – analiza problemu regresu w factoringu.
 • Ubezpieczenia kredytu kupieckiego.
 • Wykorzystanie forfaitingu. 

10. NIEKONWENCJONALNE FORMY ZABEZPIECZEŃ I UZGODNIENIA UMOWNE. 

 • Blokada rachunku bankowego.
 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie.
 • Zabezpieczanie płatności na bazie art. 777 kpc. jako alternatywa dla weksla.
 • Zastaw zwykły i rejestrowy według Ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
 • Formułowanie warunków kredytu kupieckiego.
 • Niebezpieczeństwa i pułapki wynikające z form zabezpieczeń płatności.
 • Pułapki wynikające z kosztów i prowizji oraz zabezpieczenia w tym zakresie w umowie.
 • Najskuteczniejsze formy rozliczeń i zabezpieczeń w różnych sytuacjach kontraktowych.
 • Formułowanie klauzul płatności w umowach krajowych i zagranicznych.
 • Wykorzystanie form rozliczeń w późniejszym dochodzeniu roszczeń i windykacji. 

 

Analiza przypadków (case study): 

 • praktyczna analiza zabezpieczeń finansowych umów oraz formularzy akredytyw w systemie SWIFT,
 • praktyczna analiza błędów popełnianych przy realizacji zabezpieczeń i negocjacjach z bankami,
 • praktyczna analiza błędów w dokumentach finansowych i wekslach.

 

Program nie stanowi harmonogramu i tematy są omawiane w różnej, aczkolwiek logicznej kolejności oraz rozwijane zgodnie z zainteresowaniem uczestników. W trakcie szkolenia odpowiedzi na pytania uczestników dokonywane są na bieżąco.  
Uczestnicy otrzymują komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.  
 

DODATKOWO! Konsultacje po szkoleniu przez Internet.  
Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na min. 10 dni przed jego terminem, na które trener udzieli odpowiedzi w czasie szkolenia.  
 

Grupa docelowa. 

Szkolenie odpowiedzialnych za wykonanie: kadry menedżerskiej, dyrektorów, pracowników działów i eksportu i eksportu i importu, finansów osób odpowiedzialnych za uzgodnione, rozliczenie sprzedaży i rozliczanie kosztów związanych z obsługą banków. 

Certyfikaty. 

Zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin w postaci elektronicznej (PDF).

Metodologia. 

Program jest realizowany w formie praktycznych warsztatów. Każdy problem omawiany jest z podaniem uzasadnienia prawnego, obowiązujących zwyczajów, a istotniejsze z nich są analizowane na przykładzie konkretnych umów. 
Informacje dodatkowe.

Informacje dodatkowe.

 

Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym  na platformie on-line.

 • 09:50 – 10:00 Logowanie do platformy
 • 10:00 – 13:00 Zajęcia część I
 • 13:00 – 14:00 przerwa na lunch
 • 14:00 – 16:00 Zajęcia części II

 

Cena promocyjna szkolenia on-line wynosi 690 zł. netto + 23% VAT i wynosi:

 • wysoki poziom merytoryczny szkolenia,
 • uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach,
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF. 

Cena po okresie promocji: 790 + 23% VAT. 

 

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030). 

SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.  

 

Szkolenia zamknięte – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dofinansowanych EFS - zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych PARP . 
Posiadamy certyfikat SUS 2.0 i wpis do RIS WUP. 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, bardzo prosimy o kontakt pod nr telefonu: 

(22) 853 35 23,tel. kom.: 607 573 053. 
 

Lokalizacje i terminy

online
14.09.2021 - 14.09.2021
848,70 zł (690,00 netto)
online
20.10.2021 - 20.10.2021
848,70 zł (690,00 netto)

Trenerzy biorący udział

Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Akredytywa Dokumentowa - Skuteczne zabezpieczenie płatności.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
Incoterms 2020. NOWA WERSJA REGUŁ MIĘDZYNARODOWEJ IZBY HANDLOWEJ (ICC) NIEZBĘDNYCH PRZY ZAWIERANIU UMÓW HANDLOWYCH.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
Specjalista ds. Umów Handlowych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 389,90 zł (1 130,00 netto)
Zakupy: Skuteczny Specjalista Działu Zakupów. Negocjacje warunki umowy proces zakupu.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Zawieranie Umów Zakupu.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Klauzule w Umowach Handlowych. Formułowanie Interpretacja Wykorzystanie.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
Handel Wewnątrzwspólnotowy Eksport Import.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
Jak Unikać Pułapek w Umowach i Formułować Niezbędne Zabezpieczenia.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
Incoterms 2020. Jak ustrzec się pułapek i niebezpieczeństw wprowadzając nowe terminy do umowy
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
Akredytywa eksportowa jak przygotować dokumenty, żeby bank zapłacił? Praktyczne warsztaty.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
Import i zakupy wewnątrzwspólnotowe. Profesjonalne zabezpieczenie interesów kupującego.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
Reklamacje - Dochodzenie i załatwianie reklamacji (B2B) w kraju i za granicą.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
Zawieranie umów handlowych. Jak zabezpieczyć interesy firmy i ograniczyć ryzyko przy zawieraniu umów handlowych?
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)

Polecane szkolenia

Umowy najmu w czasach kryzysu
Langas Group
Do ustalenia
Długoterminowa deklaracja dostawcy, EUR1, deklaracja na fakturze czyli POCHODZENIE TOWARÓW w praktyce
Perfect Mind Szkolenia
Do ustalenia
678,96 zł (552,00 netto)
TARYFIKACJA TOWARÓW - nadawanie kodów CN oraz korzystanie ze wspólnej taryfy celnej
Perfect Mind Szkolenia
Do ustalenia
678,96 zł (552,00 netto)
System INTRASTAT - aktualne uregulowania prawne z uwzględnieniem zmian
Perfect Mind Szkolenia
Do ustalenia
678,96 zł (552,00 netto)
Umowy na usługi i systemy IT (warsztaty)
eduFuturo
Do ustalenia
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Akredytywa Dokumentowa - Skuteczne zabezpieczenie płatności.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
Incoterms 2020. NOWA WERSJA REGUŁ MIĘDZYNARODOWEJ IZBY HANDLOWEJ (ICC) NIEZBĘDNYCH PRZY ZAWIERANIU UMÓW HANDLOWYCH.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
Specjalista ds. Umów Handlowych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 389,90 zł (1 130,00 netto)
Dobre Praktyki w Umowach IT
eduFuturo
Do ustalenia
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
Zakupy: Skuteczny Specjalista Działu Zakupów. Negocjacje warunki umowy proces zakupu.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Zawieranie Umów Zakupu.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Klauzule w Umowach Handlowych. Formułowanie Interpretacja Wykorzystanie.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
Kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny w praktyce spółki 2019 PREMIUM
HIGH5 Training Group
Do ustalenia
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Asystentka Zarządu i Rady Nadzorczej
HIGH5 Training Group
Do ustalenia
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Handel Wewnątrzwspólnotowy Eksport Import.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
Jak Unikać Pułapek w Umowach i Formułować Niezbędne Zabezpieczenia.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
10% rabatu Dokumentacja Biura Zarządu od A do Z, TWORZENIE, UAKTUALNIANIE, UDOSTĘPNIANIE, ARCHIWIZOWANIE, OBIEG DOKUMENTÓW SPÓŁKI
Langas Group
Do ustalenia
2 177,10 zł (1 770,00 netto)
10% rabatu Kompendium Biura Zarządu: KSH posiedzenia zarządu walne dokumentacja biura zarządu umowy i uchwały
Langas Group
Do ustalenia
2 177,10 zł (1 770,00 netto)
10% rabatu System zarządzania zgodnością dla biura zarządu i działów prawnych
Langas Group
Do ustalenia
1 562,10 zł (1 270,00 netto)
10% rabatu Prawo dla Działów Zakupów
Langas Group
Do ustalenia
2 300,10 zł (1 870,00 netto)
10% rabatu Specjalista ds. obsługi Biura Zarządu, OBSŁUGA FORMALNO-PRAWNA W BIURZE ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. I AKCYJNEJ
Langas Group
Do ustalenia
2 300,10 zł (1 870,00 netto)
Reklamacje w ujęciu B2B i B2C – nowelizacja przepisów od 01.01.2021
Kompetea
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
Prawne aspekty procesu rekrutacji i zatrudniania
Kompetea
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
Zarządzanie szkoleniami w świetle przepisów prawnych
Kompetea
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
Praktyki w zakresie działań antymobbingowych
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Reklamacje w przewozie i spedycji – włącznie z nowelizacją 2021 r.
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Incoterms 2020. Jak ustrzec się pułapek i niebezpieczeństw wprowadzając nowe terminy do umowy
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
TOP 10 - największe błędy w umowach IT
eduFuturo
Do ustalenia
367,77 zł (299,00 netto)
AGILE CONTRACT’S DESIGN ZWINNE PROJEKTOWANIE WARUNKÓW PRAWNYCH DLA WDROŻE
eduFuturo
Do ustalenia
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
10% rabatu Forum Biura Zarządu i Rady Nadzorczej 2021
Langas Group
Do ustalenia
2 177,10 zł (1 770,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe