Szukaj szkolenia

Szkolenie archiwalne
Szkolenie archiwalne

Zamknięcie roku 2019 w aspekcie podatkowym i rachunkowym.

Kategoria szkolenia: Rachunkowość/księgowość
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta., Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
16.12.2019 - 17.12.2019
898,00 zł

Zakres tematyczny szkolenia

ZAMKNIĘCIE ROKU W ASPEKCIE RACHUNKOWYM I PODATKOWYMDzień pierwszyI. Jednostki zobligowane do sporządzenia sprawozdania finansowego1. Podmioty zobligowane do sporządzenia sprawozdania finansowego – załączniki do ustawy o rachunkowości2. Obowiązki kierownika jednostki – przygotowanie do zamknięcia 3. Wybór audytoraII. Koszty i przychody w księgach – problematyczne aspekty – czas na analizę zapisów na kontach w aspekcie podatkowym i bilansowym1. Różnice kursowe 1.1. Transakcje powodujące nie powodujące powstania różnic kursowych w prawie podatkowym1.2. Rozliczanie podróży służbowych – wybrane problemy w przykładach2. Poprawne ustalenie wartości początkowej środka trwałego z zakupu, leasingu 3. Samochód w firmie a koszty podatkowe4. Koszty kreujące i nie kreujące kosztów wytworzenia środka trwałego w zestawieniu 5. Rozliczenie budowy środka trwałego6. Weryfikacja stawek podatkowych 7. Koszty finansowania dłużnego w najnowszych interpretacjach – wzór EBITDA8. Usługi wyłączne z kosztów uzyskania przychodów – omówienie interpretacji i wzoru EBITDA9. Koszty na przełomie roku, ewidencja, skutki podatkoweIII. Sprawozdanie finansowe – czynności 1. Testy na utratę wartości składnika aktywów – przykłady, ewidencja1.1. Opisy aktualizujące należności – skutki podatkowe 1.2. Należności nieściągalne 1.3. Należności uprawdopodobnione1.4. Należności przedawnione2. Sprawdzenie kręgu kosztów 2.1. Ewidencja kosztów produkcji2.2. Rozliczenie kosztów produkcji3. Odpisy na zfśs – ewidencja, przykłady, skutki podatkowe3.1. Osoby uwzględniane w opisie na zfśs3.2. Wysokość odpisu na zfśś w 2019 r. i uzgodnienie sald 3.3. Aspekty problemowe, w tym zmiany w 2019 r. 4. Tworzenie rezerw – przykłady, ewidencja, skutki podatkowe 5. Błędy istotne i nieistotne, przykłady, ewidencja, skutki podatkowe 6. Poziom istotności – przykłady7. Data uznania przychodu podatkowego, korekta przychodu na przełomie roku8. Zaliczki dla kontrahentów– skutki podatkowe w wyjaśnieniach organów podatkowych9. Sprawy sporne i sądowe - ewidencja, przykłady, zadania prawnikówIV. Inwentaryzacja1. Metody inwentaryzacji2. Dotrzymanie terminów inwentaryzacji3. Prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji 4. Niedobór zawiniony i niezawiniony a koszt uzyskania przychodów5. Kradzież składnika majątku - skutki podatkowe, ewidencja6. Niedobory a podatek VAT (skutki)7. Odszkodowanie za utracone składniki8. Kompensata niedoborów (warunki, skutki, przykłady, ewidencja)9. Ujęcie niedoborów i nadwyżek w księgach rachunkowych Dzień drugiV. Wycena składników aktywów i pasywów 1. Ewidencja i wycena aktywów i pasywów1.1. Skorygowana cena nabycia (liczenie przykłady ewidencji i wyceny)1.2. Lokaty na przełomie roku (liczenie odsetek przykłady, ewidencja)1.3. Wycena zobowiązań i należności, też w walutach (przykłady)1.6. Wycena pozostałych składników aktywów i pasywów2. Wycena składników aktywów i pasywów - brak kontynuacji (przykłady)3. Podatek odroczony – zasady tworzenia, ewidencja, przykładyVI. Ustalenie wyniku finansowego i sporządzenie sprawozdania finansowego1. Ustalenie wyniku finansowego – przeksięgowanie sald kont 2. Wzory sprawozdań finansowych – załączniki do ustawy o rachunkowości – omówienie pozycji 3. Elementy sprawozdania finansowego – omówienie pozycji dla rodzajów podmiotów4. Bilans i Rachunek zysków i strat – zasady sporządzania i możliwe nieprawidłowości5. Sprawozdanie z działalności jednostki 5.1. Osoby odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdania z działalności jednostki5.2. Elementy sprawozdania finansowego jednostek mikro, małych i prowadzących pełną rachunkowości 6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego – zmiany w ustawie o rachunkowości7. Podział wyniku finansowego (przykłady rachunkowe, skutki podatkowe)8. Zamknięcie ksiąg rachunkowych9. Przekazanie sprawozdania finansowego odpowiednim organom10. Projektowane zmiana w ustawie o rachunkowości dotycząca sprawozdań finansowych przedsiębiorcówVII. Deklaracje i informacje roczne obowiązki podatników1. Rodzaje deklaracji i informacji2. Terminy złożenia3. CIT-8 – ustalenie podstawy opodatkowania VIII. Odpowiedzialność głównego księgowego i kierownika jednostki

Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się ewidencją księgową i podatkową w firmie, jak też do pracowników odpowiedzialnych za wycenę składników aktywów i pasywów, tworzenie rezerw, odpisów z tytułu utraty, podatku odroczonego, a przede wszystkim do głównych księgowych i księgowych.

Metodologia

Szkolenie prowadzone jest w sposób praktyczny. Ekspert zwraca uwagę na ewentualne błędy w ewidencji księgowej i podatkowej oraz przy konstrukcji sprawozdania finansowego. Szczególny akcent położony jest na wyjaśnienia organów podatkowych i zasady sporządzenia sprawozdania finansowego. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną przykłady, omówione zagadnienia problematyczne. Poruszone zostaną m.in. unormowania zawarte w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji środków trwałych, Standardzie nr 11 Środki trwałe. Uczestnicy otrzymują prezentację oraz materiały dodatkowe (interpretacje organów podatkowych, wyroki NSA i inne).

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:• -jednej osoby 898 plus 23% VAT, razem 1104.54• -kolejnych osób - prosimy o kontaktPromocje i rabaty nie łączą się.Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanieOferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=213082. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowyCena obejmuje:• -uczestnictwo w szkoleniu• -serwis kawowy• -obiad• -materiały szkoleniowe• -certyfikat ukończeniaPłatności:• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.Miejsce szkolenia:• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.Zaproszenie zawiera:• temat szkolenia• miejsce• godziny realizacjiInformacje:• Tel. 601-955-320• Fax. (46)8332636• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

Lokalizacje i terminy

Szczecin woj. zachodniopomorskie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
08.10.2019 - 09.10.2019
Katowice woj. śląskie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
21.10.2019 - 22.10.2019
Wrocław woj. dolnośląskie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
06.11.2019 - 07.11.2019
Kraków woj. małopolskie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
12.11.2019 - 13.11.2019
Łódź woj. łódzkie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
12.11.2019 - 13.11.2019
Zielona Góra woj. lubuskie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
18.11.2019 - 19.11.2019
Katowice woj. śląskie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
25.11.2019 - 26.11.2019
Gdańsk woj. pomorskie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
02.12.2019 - 03.12.2019
Słupsk woj. pomorskie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
05.12.2019 - 06.12.2019
Bydgoszcz woj. kujawsko-pomorskie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
16.12.2019 - 17.12.2019
Błąd serwera.

Polecane szkolenia

Podatek od nieruchomości 2020 - zmiany oraz aktualne orzecznictwo
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
29.01.2020 - 29.01.2020
520,00 zł
Zrównoważona Karta Wyników - Balanced Scorecard
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
hotel Topaz, Poznań, wielkopolskie
10.02.2020 - 11.02.2020
930,00 zł
Zarządzanie przez cele
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
10.02.2020 - 11.02.2020
930,00 zł
Zarządzanie zmianą
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Polonia, Kraków, małopolskie
10.02.2020 - 11.02.2020
880,00 zł
Tworzenie strategii rozwoju biznesu
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. Lompy 14, Katowice, śląskie
10.02.2020 - 11.02.2020
880,00 zł
5% rabatu Finanse dla niefinansistów
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*****Radisson Blu, Kraków, małopolskie
24.02.2020 - 25.02.2020
2 189,40 zł
PIT 2020 - Zerowy podatek dla młodych i obniżenie stawki podatku z 18% do 17%
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. Lompy 14, Katowice, śląskie
13.02.2020 - 13.02.2020
450,00 zł
Podatki dla kadry zarządzającej – kluczowe regulacje podatkowe w 2020 roku
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
31.01.2020 - 31.01.2020
520,00 zł
Optymalizacja finansowa i podatkowa Grupy Kapitałowej – Planowanie zdarzeń gospodarczych
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 123A, Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
30.03.2020 - 31.03.2020
1 350,00 zł
Ceny transferowe 2020 – aktualne obowiązki, dokumentowanie, raportowanie, wyłączenia i uproszczenia
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
30.01.2020 - 30.01.2020
700,00 zł
10% rabatu Zarządzanie płynnością finansową
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*** Europejski, Wrocław, dolnośląskie
16.03.2020 - 17.03.2020
2 189,40 zł
10% rabatu Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*** Europejski, Wrocław, dolnośląskie
02.03.2020 - 03.03.2020
2 189,40 zł
Kurs Przygotowawczy dla Ekspertów Księgowych i Doradców Podatkowych
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Hotel Villa Baltica, Sopot, pomorskie
28.09.2019 - 15.03.2020
Obowiązkowy Split payment. Rejestry VAT - biała lista podatników. Nowa matryca stawek PKWiU - zmiany przepisów 2020r.
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Focus, Gdańsk, pomorskie
27.01.2020 - 27.01.2020
510,00 zł
Kurs na Dyrektora Finansowego - praktyczne warsztaty przygotowujące do zawodu - kurs weekendowy (90H)
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
11.01.2020 - 01.03.2020
3 500,00 zł
Incoterms 2010 i ich wpływ na rozliczanie podatku VAT. W tym nowe reguły Incoterms 2020 obowiązujące od 1.1.2020 r.
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. Lompy 14, Katowice, śląskie
28.01.2020 - 28.01.2020
450,00 zł
Podatkowa księga przychodów i rozchodów
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Centrum miasta, Rzeszów, podkarpackie
05.02.2020 - 05.02.2020
450,00 zł
Faktura VAT 2020 - fakturowanie, prawa i obowiązki podatnika
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Focus, Gdańsk, pomorskie
28.01.2020 - 28.01.2020
510,00 zł
Podatek akcyzowy w 2020 r. - praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz planowanych nowelizacji
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. Lompy 14, Katowice, śląskie
29.01.2020 - 29.01.2020
450,00 zł
Różnice kursowe w księgach rachunkowych skutki podatkowe – ujęcie praktyczne
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Iness Hotel, Łódź, łódzkie
05.02.2020 - 05.02.2020
450,00 zł
VAT w obrocie międzynarodowym - WDT WNT Eksport i Import towarów Import usług - rewolucyjne zmiany od 2020r.
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Kur, Olsztyn, warmińsko-mazurskie
28.01.2020 - 28.01.2020
450,00 zł
Controlling i rachunkowość zarządcza
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. Lompy 14, Katowice, śląskie
27.01.2020 - 28.01.2020
880,00 zł
Analiza sprawozdań finansowych i wskaźników ekonomicznych
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. św. Józefa 1/3, Wrocław, dolnośląskie
27.01.2020 - 28.01.2020
1 143,90 zł
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
30.01.2020 - 31.01.2020
1 143,90 zł
Analiza decyzji menedżerskich
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
hotel Focus, Gdańsk, pomorskie
30.01.2020 - 31.01.2020
1 143,90 zł
Budżetowanie i kontrola kosztów
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
27.01.2020 - 28.01.2020
930,00 zł
Płynność i prognozowanie finansowe
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. Starowiślna 60, Kraków, małopolskie
27.01.2020 - 28.01.2020
880,00 zł
Wycena przedsiębiorstw i aktywów intelektualnych
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. św. Józefa 1/3, Wrocław, dolnośląskie
30.01.2020 - 31.01.2020
1 143,90 zł
Zarządzanie projektami i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
hotel Topaz, Poznań, wielkopolskie
30.01.2020 - 31.01.2020
930,00 zł
Finanse dla menedżerów i niefinansistów
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. Lopmy 14, Katowice, śląskie
30.01.2020 - 31.01.2020
880,00 zł
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe