Szukaj szkolenia

Zamknięcie roku 2020 w instytucjach kultury

Kategoria szkolenia: Rachunkowość/księgowość
online
28.10.2021 09:30-28.10.2021 14:30
688,80 zł (560,00 netto)

Zakres tematyczny szkolenia

Celem szkolenia jest  wyjaśnienie kontrowersji i problemów związanych z opracowywaniem i wdrażaniem polityki (zasad)  rachunkowości instytucji  kultury, zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2020 rok oraz sporządzaniem na ich podstawie sprawozdań finansowych. 
Omówione zostaną   m.in. doświadczenia związane ze  zmianami  w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu  działalności kulturalnej wprowadzonymi w latach  2016-2017  
    - sposobu rozliczania wyniku finansowego 
    - przychodów niezamortyzowanej części aktywów trwałych 
    - sposobu ewidencjonowania dotacji organizatora 
    - zasad tworzenia funduszu rezerwowego 
    - funkcjonowania centrów usług wspólnych 
    - obowiązków w zakresie JPK 
    - obowiązek sporządzania not podatkowych

Program szkolenia:

1.Wprowadzenie 
    - czy wprowadzono  zmiany w zasadach (polityce) rachunkowości  odnośnie: 
           a) zasad podziału i rozliczania wyniku finansowego 
           b) określania zasad ustalania proporcji i  prewskaźnika VAT 
           c) aktualizacji wzoru  stosowanych „dodatkowych informacji i objaśnień" - tu noty podatkowe 
        - wprowadzenie pojęcia „teren strzeżony" 
        - określenia „poziomu istotności" 
2. Przygotowanie ksiąg do zamknięcia roku
    - aktualizacja zakładowej polityki rachunkowości, statutu i regulaminów organizacyjnych 
    - czynności ewidencyjne prowadzone w ramach zamknięcia ksiąg rachunkowych 
    - przekształcenie sald kont w pozycje bilansowe 
    - procedura sporządzenia i zatwierdzania sprawozdania finansowego 
    - aktualizacja systemu  kontroli  zarządczej 
    - porządkowanie „majątku" - w tym zbywanie zbędnych składników mienia 
3. Zasady przygotowania przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji „rocznej" z uwzględnieniem specyfiki bibliotek i ośrodków 

kultury
    - odpowiedzialność za inwentaryzacje 
    - uproszenia w formach i częstotliwości  przeprowadzania  inwentaryzacji 
    - zasady organizacji  inwentaryzacji 
    - opracowanie i wdrożenie instrukcji i zarządzeń inwentaryzacyjnych 
    - powołanie komisji inwentaryzacyjnej, zespołów spisowych i kontrolera spisowego 
    - rola i uprawnienia  biegłego rewidenta 
    - dokumentacja inwentaryzacji i jej archiwizacja   
    - terminy inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów 
4.  Zasady sporządzania sprawozdania finansowego
    - wycena bilansowa aktywów i pasywów 
    - zdarzenia po dniu bilansowym (zasada 12-tu faktur) 
    - prezentacja uproszczeń o jakich mowa w art. 4 ust. 4 UoR (m.in.  rezygnacja z tworzenia rezerw,  ustalanie poziomu istotności) 
    - korekty roczne VAT i odpisów na ZFŚS 
    - wprowadzenie i dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 
    - bilans instytucji kultury 
    - rachunek zysków i strat 
    - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 
    - rachunek przepływów pieniężnych 
    - zatwierdzanie  sprawozdania finansowego i forma jej przedkładania organizatorowi  i dla Szefa KAS 
5. Prezentacja dotacji w księgach handlowych - przykłady ewidencji bilansowej 
6 .Sprawozdanie z działalności - ocena wykonania planu finansowego i rzeczowego instytucji kultury
    - plan finansowy wg wymogów prawa finansów publicznych 
7. Umowy cywilno-prawne - obowiązki płatnika w świetle najnowszych orzeczeń organów podatkowych 
    - koszty uzyskania przychodów - projekt interpretacji ogólnej umowy o dzieło i KUP  
    - propozycja „ozusowania" wszystkich umów cywilno-prawnych  
8. Obowiązki instytucji kultury w zakresie zatwierdzania sprawozdania finansowego oraz omówienie zasad sporządzania i składania deklaracji CIT-8  i CIT 8/0
9. Konsultacje
    - „Jednolity plik kontrolny" a instytucje kultury 
    - zasady stosowania kas fiskalnych w instytucjach kultury od 1 stycznia 2020 r i w latach następnych 
    -„SLIM VAT"- pakiet uproszczeń dla podatników VAT

Certyfikaty

certyfikat ukończenia szkolenia

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia: 560,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu 
- materiały szkoleniowe  
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby) 
 

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia  
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT  
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506

W przypadku pytań prosimy o kontakt

Anna Hoffmann tel. 91 489 64 55

Dorota Biskupska  tel. 91 466 90 97

Małgorzata Pawelec  tel. 91 434 29 79
 

Lokalizacje i terminy

online
25.01.2021 - 25.01.2021
602,70 zł (490,00 netto)
online
15.02.2021 - 15.02.2021
602,70 zł (490,00 netto)
online
04.03.2021 - 04.03.2021
602,70 zł (490,00 netto)
online
28.10.2021 - 28.10.2021
688,80 zł (560,00 netto)
online
18.11.2021 - 18.11.2021
688,80 zł (560,00 netto)
online
16.12.2021 - 16.12.2021
688,80 zł (560,00 netto)

Trenerzy biorący udział

Pozostałe szkolenia firmy

Umowy prawnoautorskie w praktyce. Zasady formułowania i wykonywania umów, w tym problematyka ich naruszeń. Warsztaty
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
811,80 zł (660,00 netto)
Opodatkowanie i oskładk. honorariów twórców, artystów w 2020 r. w świetle najnowszej interpretacji MF z 15.09.2020 r.
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
811,80 zł (660,00 netto)
INWENTARYZACJA 2020 r. w jednostkach sfery finansów publicznych
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Stosowanie 50 % KUP do honorarium autorskiego w ramach umów cywilnopr. i o pracę zgodnie z interpr. MF z 15.09.2020 r.
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
811,80 zł (660,00 netto)
Dotacje organizatora w księgach instytucji kultury - problematyczne kwestie
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Podatek VAT w instytucjach kultury.
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Rachunkowość w instytucjach kultury - kompendium wiedzy
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
492,00 zł (400,00 netto)
Eksploatacja utworów i naruszenia praw autorskich w Internecie. Praktyczne zagadnienia i wskazówki. Case study
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
811,80 zł (660,00 netto)

Polecane szkolenia

10% rabatu Zarządzanie katalogiem usług i finansami IT
eduFuturo
Do ustalenia
2 201,00 zł (1 789,43 netto)
Umowy prawnoautorskie w praktyce. Zasady formułowania i wykonywania umów, w tym problematyka ich naruszeń. Warsztaty
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
811,80 zł (660,00 netto)
5% rabatu Ceny transferowe-dokumentowanie transakcji z podmiotami powiązanymi 2017-2020.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Opodatkowanie i oskładk. honorariów twórców, artystów w 2020 r. w świetle najnowszej interpretacji MF z 15.09.2020 r.
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
811,80 zł (660,00 netto)
INWENTARYZACJA 2020 r. w jednostkach sfery finansów publicznych
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
10% rabatu Finanse dla niefinansistów
Langas Group
Do ustalenia
1 562,10 zł (1 270,00 netto)
10% rabatu Czytanie bilansu, wskaźników, rachunku zysków i strat, cash flow, ocena opłacalności projektów
Langas Group
Do ustalenia
1 316,10 zł (1 070,00 netto)
Stosowanie 50 % KUP do honorarium autorskiego w ramach umów cywilnopr. i o pracę zgodnie z interpr. MF z 15.09.2020 r.
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
811,80 zł (660,00 netto)
Dotacje organizatora w księgach instytucji kultury - problematyczne kwestie
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Podatek VAT w instytucjach kultury.
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Rachunkowość w instytucjach kultury - kompendium wiedzy
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
492,00 zł (400,00 netto)
Dotacje ze środków publicznych - udzielanie, wykorzystywanie, rozliczanie i kontrola wykorzystania - warsztaty (2 dni)
ACC Training and Consulting Group
Do ustalenia
1 402,20 zł (1 140,00 netto)
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
ACC Training and Consulting Group
Do ustalenia
602,70 zł (490,00 netto)
Specjalista ds. finansów publicznych (3 dni)
ACC Training and Consulting Group
Do ustalenia
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Budżet zadaniowy w sektorze publicznym
ACC Training and Consulting Group
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
Finanse publiczne w praktyce. Zasady gospodarki finansowej - dyscyplina finansów publicznych - kontrola zarządcza
ACC Training and Consulting Group
Do ustalenia
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
PROGRAM PŁATNIK krok po kroku - 2-dniowe warsztaty komputerowe. Certyfikowane szkolenie online.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
10% rabatu Controlling kosztów produkcji i tworzenie planu produkcji
Langas Group
Do ustalenia
1 808,10 zł (1 470,00 netto)
10% rabatu Finanse dla niefinansistów
Langas Group
Do ustalenia
1 562,10 zł (1 270,00 netto)
10% rabatu Czytanie bilansu, wskaźników, rachunku zysków i strat, cash flow, ocena opłacalności projektów
Langas Group
Do ustalenia
1 316,10 zł (1 070,00 netto)
10% rabatu Finanse dla zarządzających niefinansistów
Langas Group
Do ustalenia
1 562,10 zł (1 270,00 netto)
10% rabatu Finanse dla niefinansistów
Langas Group
Do ustalenia
1 562,10 zł (1 270,00 netto)
5% rabatu Cash Flow. 2-dniowe warsztaty komputerowe Excel z rachunku przepływów pieniężnych na bazie KSR nr 1.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
5% rabatu Protesty i procedura odwoławcza w Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
10% rabatu Inwentaryzacja roczna w podmiotach gospodarczych - 1-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
774,90 zł (630,00 netto)
10% rabatu Środki trwałe w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym - 2-dniowe.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Excel dla działów księgowych i analityków finansowych
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 217,70 zł (990,00 netto)
5% rabatu Naliczanie wynagrodzeń w praktyce -2-dniowe warsztaty i konsultacje.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 340,70 zł (1 090,00 netto)
5% rabatu Luka finansowa - dochodowość w projektach UE, w tym praktyczne aspekty wyliczania luki finansowej. 2-dniowe warsztaty.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Eksploatacja utworów i naruszenia praw autorskich w Internecie. Praktyczne zagadnienia i wskazówki. Case study
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
811,80 zł (660,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe