Szukaj szkolenia

Szkolenie archiwalne
Szkolenie archiwalne

Zamknięcie roku w sp. z o.o. sp. komandytowej- sporządzanie sprawozdania rozliczenia ze wspólnikami.

Kategoria szkolenia: Rachunkowość/księgowość
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta., Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
20.12.2019 - 20.12.2019
499,00 zł

Zakres tematyczny szkolenia

I. Przygotowanie do sprawozdania finansowego1. Obowiązki kierownika jednostki2. Obowiązki osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych3. Wybór audytoraII. Analiza zapisów na kontach w aspekcie podatkowym i bilansowym1. Poprawne ustalenie wartości początkowej środka trwałego z zakupu, leasingu 3. Samochód w firmie a koszty podatkowe4. Koszty stanowiące i niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 5. Rozliczenie ze wspólnikami – charakterystyka, ujęcie w księgach 6. Koszty na przełomie roku, ewidencja, skutki podatkoweIII. Przygotowanie sprawozdania finansowego 1. Testy na utratę wartości składnika aktywów – przykłady, ewidencja1.1. Opisy aktualizujące należności – skutki podatkowe 1.2. Należności nieściągalne 1.3. Należności przedawnione1.4. Rzeczowe i trwałe aktywa jednostki 2. Sprawdzenie kręgu kosztów i ewidencja kosztów produkcji oraz jej rozliczenie3. Odpisy na zfśs –uzgodnienie sald 4. Tworzenie rezerw – przykłady, ewidencja, skutki podatkowe 5. Błędy istotne i nieistotne, przykłady, ewidencja, skutki podatkowe 6. Zdarzenia na przełomie roku7. Wycena w walucie obcej, w tym wg skorygowanej ceny nabycia 8. Lokaty na przełomie roku9. Inwentaryzacja – omówienie metod i terminów, skutki podatkowe niedoboru, nadwyżki, ujęcie w księgachV. Ustalenie wyniku finansowego i sporządzenie sprawozdania finansowego1. Ustalenie wyniku finansowego – przeksięgowanie sald kont 2. Wzory sprawozdań finansowych – załączniki do ustawy o rachunkowości – omówienie pozycji 3. Elementy sprawozdania finansowego – zasady sporządzania i omówienie pozycji 4. Bilans i Rachunek zysków i strat – zasady sporządzania i omówienie pozycji5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 6. Podział wyniku finansowego (przykłady rachunkowe, skutki podatkowe)7. Osoby odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdania finansowego i złożenie go w KRS8. Zamknięcie ksiąg rachunkowych9. Przekazanie sprawozdania finansowego odpowiednim organom 10. Projektowane zmiana w ustawie o rachunkowości dotycząca sprawozdań finansowych przedsiębiorcówVI. Deklaracje i informacje roczne obowiązki podatników1. Informacja dla wspólników 2. Zaliczki na poczet zysku wspólników nierozliczone na koniec roku – konsekwencje i prezentacja w sprawozdaniu3. Faktury wystawiane przez wspólników na sp. z o.o. sp. komandytowa i na odwrót – skutki podatkowe 4. Pożyczki udzielane przez wspólników sp. z o.o. sp. komandytowa – skutki podatkowe 5. Faktury za zarządzenie i reprezentację sp. z o.o. 6. Rozliczenie wspólników, opodatkowanie (stawki podatku), ustalenie podatku do zapłaty w przykładachVII.Dyskusja, odpowiedzi

Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, księgowych, głównych księgowych i dyrektorów finansowych, jak też potencjalnych wspólników spółki komandytowej.

Metodologia

Szkolenie prowadzone jest w sposób praktyczny. Ekspert zwraca uwagę na ewentualne błędy w ewidencji księgowej i podatkowej oraz przy konstrukcji sprawozdania finansowego. Szczególny akcent położony jest na wyjaśnienia organów podatkowych i zasady sporządzenia sprawozdania finansowego. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną przykłady, omówione zagadnienia problematyczne. Uczestnicy otrzymują: obszerną prezentację i materiały dodatkowe.

Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa:• -jednej osoby 499 plus 23% VAT, razem 613.77• -kolejnych osób - prosimy o kontaktPromocje i rabaty nie łączą się.Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanieOferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=213082. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowyCena obejmuje:• -uczestnictwo w szkoleniu• -serwis kawowy• -obiad• -materiały szkoleniowe• -certyfikat ukończeniaPłatności:• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.Miejsce szkolenia:• Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta,• Nazwa i adres zostanie Państwu przekazana w zaproszeniu.Zaproszenie zawiera:• temat szkolenia• miejsce• godziny realizacjiInformacje:• Tel. 601-955-320• Fax. (46)8332636• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl

Lokalizacje i terminy

Gdańsk woj. pomorskie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
03.10.2019 - 03.10.2019
Poznań woj. wielkopolskie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
08.10.2019 - 08.10.2019
Kraków woj. małopolskie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
09.10.2019 - 09.10.2019
Zielona Góra woj. lubuskie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
16.10.2019 - 16.10.2019
Warszawa woj. mazowieckie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
17.10.2019 - 17.10.2019
Łódź woj. łódzkie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
22.10.2019 - 22.10.2019
Wrocław woj. dolnośląskie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
29.10.2019 - 29.10.2019
Katowice woj. śląskie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
06.11.2019 - 06.11.2019
Kraków woj. małopolskie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
07.11.2019 - 07.11.2019
Szczecin woj. zachodniopomorskie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
12.11.2019 - 12.11.2019
Wrocław woj. dolnośląskie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
13.11.2019 - 13.11.2019
Bydgoszcz woj. kujawsko-pomorskie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
15.11.2019 - 15.11.2019
Łódź woj. łódzkie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
18.11.2019 - 18.11.2019
Gdańsk woj. pomorskie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
19.11.2019 - 19.11.2019
Kraków woj. małopolskie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
27.11.2019 - 27.11.2019
Gdańsk woj. pomorskie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
09.12.2019 - 09.12.2019
Warszawa woj. mazowieckie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
09.12.2019 - 09.12.2019
Poznań woj. wielkopolskie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
11.12.2019 - 11.12.2019
Kraków woj. małopolskie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
16.12.2019 - 16.12.2019
Katowice woj. śląskie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
17.12.2019 - 17.12.2019
Wrocław woj. dolnośląskie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
19.12.2019 - 19.12.2019
Bydgoszcz woj. kujawsko-pomorskie
Szkolenie jest realizowane w centrum konferencyjnym zlokalizowanym w centrum miasta.
20.12.2019 - 20.12.2019
Błąd serwera.

Polecane szkolenia

Podatek od nieruchomości 2020 - zmiany oraz aktualne orzecznictwo
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
29.01.2020 - 29.01.2020
520,00 zł
Zrównoważona Karta Wyników - Balanced Scorecard
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
hotel Topaz, Poznań, wielkopolskie
10.02.2020 - 11.02.2020
930,00 zł
Zarządzanie przez cele
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
10.02.2020 - 11.02.2020
930,00 zł
Zarządzanie zmianą
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Polonia, Kraków, małopolskie
10.02.2020 - 11.02.2020
880,00 zł
Tworzenie strategii rozwoju biznesu
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. Lompy 14, Katowice, śląskie
10.02.2020 - 11.02.2020
880,00 zł
5% rabatu Finanse dla niefinansistów
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*****Radisson Blu, Kraków, małopolskie
24.02.2020 - 25.02.2020
2 189,40 zł
PIT 2020 - Zerowy podatek dla młodych i obniżenie stawki podatku z 18% do 17%
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. Lompy 14, Katowice, śląskie
13.02.2020 - 13.02.2020
450,00 zł
Podatki dla kadry zarządzającej – kluczowe regulacje podatkowe w 2020 roku
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
31.01.2020 - 31.01.2020
520,00 zł
Optymalizacja finansowa i podatkowa Grupy Kapitałowej – Planowanie zdarzeń gospodarczych
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 123A, Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
30.03.2020 - 31.03.2020
1 350,00 zł
Ceny transferowe 2020 – aktualne obowiązki, dokumentowanie, raportowanie, wyłączenia i uproszczenia
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
30.01.2020 - 30.01.2020
700,00 zł
10% rabatu Zarządzanie płynnością finansową
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*** Europejski, Wrocław, dolnośląskie
16.03.2020 - 17.03.2020
2 189,40 zł
10% rabatu Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*** Europejski, Wrocław, dolnośląskie
02.03.2020 - 03.03.2020
2 189,40 zł
Kurs Przygotowawczy dla Ekspertów Księgowych i Doradców Podatkowych
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Hotel Villa Baltica, Sopot, pomorskie
28.09.2019 - 15.03.2020
Obowiązkowy Split payment. Rejestry VAT - biała lista podatników. Nowa matryca stawek PKWiU - zmiany przepisów 2020r.
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Focus, Gdańsk, pomorskie
27.01.2020 - 27.01.2020
510,00 zł
Kurs na Dyrektora Finansowego - praktyczne warsztaty przygotowujące do zawodu - kurs weekendowy (90H)
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
11.01.2020 - 01.03.2020
3 500,00 zł
Incoterms 2010 i ich wpływ na rozliczanie podatku VAT. W tym nowe reguły Incoterms 2020 obowiązujące od 1.1.2020 r.
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. Lompy 14, Katowice, śląskie
28.01.2020 - 28.01.2020
450,00 zł
Podatkowa księga przychodów i rozchodów
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Centrum miasta, Rzeszów, podkarpackie
05.02.2020 - 05.02.2020
450,00 zł
Faktura VAT 2020 - fakturowanie, prawa i obowiązki podatnika
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Focus, Gdańsk, pomorskie
28.01.2020 - 28.01.2020
510,00 zł
Podatek akcyzowy w 2020 r. - praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz planowanych nowelizacji
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. Lompy 14, Katowice, śląskie
29.01.2020 - 29.01.2020
450,00 zł
Różnice kursowe w księgach rachunkowych skutki podatkowe – ujęcie praktyczne
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Iness Hotel, Łódź, łódzkie
05.02.2020 - 05.02.2020
450,00 zł
VAT w obrocie międzynarodowym - WDT WNT Eksport i Import towarów Import usług - rewolucyjne zmiany od 2020r.
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Kur, Olsztyn, warmińsko-mazurskie
28.01.2020 - 28.01.2020
450,00 zł
Controlling i rachunkowość zarządcza
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. Lompy 14, Katowice, śląskie
27.01.2020 - 28.01.2020
880,00 zł
Analiza sprawozdań finansowych i wskaźników ekonomicznych
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. św. Józefa 1/3, Wrocław, dolnośląskie
27.01.2020 - 28.01.2020
1 143,90 zł
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
30.01.2020 - 31.01.2020
1 143,90 zł
Analiza decyzji menedżerskich
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
hotel Focus, Gdańsk, pomorskie
30.01.2020 - 31.01.2020
1 143,90 zł
Budżetowanie i kontrola kosztów
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
27.01.2020 - 28.01.2020
930,00 zł
Płynność i prognozowanie finansowe
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. Starowiślna 60, Kraków, małopolskie
27.01.2020 - 28.01.2020
880,00 zł
Wycena przedsiębiorstw i aktywów intelektualnych
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. św. Józefa 1/3, Wrocław, dolnośląskie
30.01.2020 - 31.01.2020
1 143,90 zł
Zarządzanie projektami i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
hotel Topaz, Poznań, wielkopolskie
30.01.2020 - 31.01.2020
930,00 zł
Finanse dla menedżerów i niefinansistów
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. Lopmy 14, Katowice, śląskie
30.01.2020 - 31.01.2020
880,00 zł
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe