Szukaj szkolenia

Zamówienia publiczne do 30 000 euro - jak legalnie i oszczędnie realizować wydatki publiczne przy minimum formalności?

Kategoria szkolenia: Zamówienia publiczne
POZNAŃ (CENTRUM), Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta 20, Poznań, wielkopolskie
26.02.2020 - 26.02.2020
590,00 zł

Adresaci szkolenia

 • Pracownicy instytucji zamawiających zobowiązani do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, osoby nadzorujące zamówienia publiczne i wydatkowanie funduszy unijnych, kontrolerzy i audytorzy.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy dającej możliwość efektywnego i bezpiecznego formalnie udzielania zamówień publicznych wyłączonych spod rządów ustawy Pzp. Prowadzący szkolenie przedstawi uczestnikom regulacje prawne dotyczące zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro oraz przykłady z praktyki na udzielanie takich zamówień.

UWAGA! 11 września 2019 r. Sejm uchwalił nową ustawę Prawo zamówień publicznych, która wprowadza zmiany w zakresie udzielania zamówień o wartości poniżej 30 000 euro, w tym przewiduje obowiązek ogłaszania w Biuletynie Zamówień Publicznych zamówień o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r. Szkolenie uwzględnia zmiany wprowadzane nową ustawą.

UWAGA! 9 września 2019 r. weszły w życie zmienione wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020. Zmiany dotyczą m.in. procedur rozeznania rynku oraz zasady konkurencyjności i mają na celu uproszczenie i przyspieszenie wydatkowania funduszy unijnych a także zwiększenie ich konkurencyjności.

Metoda

Wykład prowadzony w oparciu o treść przepisów oraz przykłady z praktyki (prezentacja multimedialna). Ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników problemów z dziedziny zamówień publicznych. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Program szkolenia

1. Regulacje prawne mające zastosowanie do zamówień o wartości do 30 000 euro:

 • definicja zamówienia publicznego, rodzaje zamówień – nie wszystkie wydatki zamawiającego stanowią zamówienia publiczne,
 • zasady szacowania wartości zamówień wynikające z ustawy Pzp, w tym:
  • praktyczne skutki wytycznych UZP dotyczących odróżniania części zamówienia od odrębnego zamówienia, wartość zamówienia finansowanego z różnych źródeł,
  • czy zastosowanie art. 6a może prowadzić do wyłączenia części zamówienia spod rządów ustawy,
  • problem z prawidłowym oszacowaniem wartości robót dotyczących jednego przedsięwzięcia budowlanego ale odrębnych obiektów budowlanych,
  • problem zamówienia nieplanowanego - czy jest odrębnym zamówieniem czy częścią większego zamówienia,
  • jak ustalić wartość zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania dla niektórych części zamówienia,
  • czy kody CPV mają znaczenie dla ustalenia wartości zamówienia.
 • zasady gospodarki finansowej z ustawy o finansach publicznych,
 • sposoby zawierania umów z Kodeksu cywilnego:
  • oferta i jej przyjęcie,
  • przetarg,
  • negocjacje,
 • zasady kwalifikowalności wydatków w projektach unijnych, w tym zasada konkurencyjności dla zamówień o wartości powyżej 50 000 zł netto,
 • sprawozdanie roczne o udzielonych zamówieniach publicznych (konieczność uwzględnienia łącznej wartości udzielonych zamówień do 30 000 euro).

2. Analiza przykładowych regulaminów udzielania zamówień o wartości do 30 000 euro, w tym:

 • sposób sformalizowania zamówień ze względu na ich wartość – wprowadzenie pośrednich progów kwotowych,
 • upublicznianie zamówień ,
 • komunikacja z wykonawcami,
 • określenie warunków zamówienia,
 • forma umowy.

3. Konsekwencje nieprawidłowości:

 • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • korekty finansowe w projektach unijnych.

Cena szkolenia

590 zł - cena szkolenia zawiera:

 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • certyfikaty dla uczestników szkolenia,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce  i program szkolenia jest  dostosowany do Państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Lokalizacje i terminy

Katowice woj. śląskie
KATOWICE (Centrum), Vienna House Easy Katowice **** ul. Sokolska 24​
07.02.2020 - 07.02.2020
590,00 zł
Poznań woj. wielkopolskie
POZNAŃ (CENTRUM), Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta 20
26.02.2020 - 26.02.2020
590,00 zł
Warszawa woj. mazowieckie
WARSZAWA (Centrum), Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25 (budynek Atrium Tower)
02.03.2020 - 02.03.2020
590,00 zł
Lublin woj. lubelskie
Hotel Mercure Lublin (Centrum) Al. Racławickie 12
24.03.2020 - 24.03.2020
590,00 zł
Kielce woj. świętokrzyskie
Kielce
25.03.2020 - 25.03.2020
590,00 zł
Wrocław woj. dolnośląskie
Wrocław, Hotel Scandic **** ul. Piłsudskiego 49-57
06.05.2020 - 06.05.2020
590,00 zł
Katowice woj. śląskie
KATOWICE (Centrum), Vienna House Easy Katowice **** ul. Sokolska 24​
21.05.2020 - 21.05.2020
590,00 zł
Poznań woj. wielkopolskie
POZNAŃ (CENTRUM), Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta 20​
26.05.2020 - 26.05.2020
590,00 zł
Rzeszów woj. podkarpackie
Rzeszów
26.05.2020 - 26.05.2020
590,00 zł
Warszawa woj. mazowieckie
WARSZAWA (Centrum), Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25 (budynek Atrium Tower)
08.06.2020 - 08.06.2020
590,00 zł

Trenerzy biorący udział

ACC Training and Consulting Group

Marzena Płużańska
22
Godziny kontaktu
pn-pt od 8:00-16:00
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Zamówienia publiczne w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian. Elektronizacja, RODO (3 dni)
ACC Training and Consulting Group
GDAŃSK (centrum), Dobry Hotel centrum konferencyjne, biurowiec Neptun, Aleja Grunwaldzka 229., Gdańsk, pomorskie
22.04.2020 - 24.04.2020
1 450,00 zł
Jak startować w przetargach po elektronizacji zamówień publicznych?
ACC Training and Consulting Group
Wrocław, Hotel Scandic **** ul. Piłsudskiego 49-57, Wrocław, dolnośląskie
27.02.2020 - 27.02.2020
590,00 zł
ABC Zamówień publicznych z uwzględnieniem elektronizacji oraz RODO – szkolenie dla początkujących (2 dni)
ACC Training and Consulting Group
Wrocław, Hotel Scandic **** ul. Piłsudskiego 49-57, Wrocław, dolnośląskie
10.03.2020 - 11.03.2020
990,00 zł
Zamówienia publiczne z uwzględnieniem najnowszych zmian. Elektronizacja, RODO – szkolenie dla zaawansowanych (2 dni)
ACC Training and Consulting Group
POZNAŃ (CENTRUM), Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta 20, Poznań, wielkopolskie
27.02.2020 - 28.02.2020
990,00 zł
Specjalista ds. zamówień publicznych z uwzględnieniem elektronizacji oraz RODO – kurs (3 dni)
ACC Training and Consulting Group
KATOWICE (Centrum), Vienna House Easy Katowice **** ul. Sokolska 24​, Katowice, śląskie
11.03.2020 - 13.03.2020
1 450,00 zł
Zamówienia publiczne finansowane z funduszy unijnych z uwzględnieniem elektronizacji oraz RODO
ACC Training and Consulting Group
Hotel Mercure Lublin (Centrum) Al. Racławickie 12, Lublin, lubelskie
26.03.2020 - 27.03.2020
990,00 zł
Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych - rewolucyjne zmiany. Analiza porównawcza z obecnie obowiązującymi regulacjami.
ACC Training and Consulting Group
Wrocław, Hotel Scandic **** ul. Piłsudskiego 49-57, Wrocław, dolnośląskie
25.02.2020 - 26.02.2020
990,00 zł
Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych - rewolucyjne zmiany. Analiza porównawcza z obecnie obowiązującymi regulacjami.
ACC Training and Consulting Group
Rzeszów, Gdańsk, pomorskie
09.03.2020 - 10.03.2020
990,00 zł

Polecane szkolenia

Zamówienia publiczne w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian. Elektronizacja, RODO (3 dni)
ACC Training and Consulting Group
GDAŃSK (centrum), Dobry Hotel centrum konferencyjne, biurowiec Neptun, Aleja Grunwaldzka 229., Gdańsk, pomorskie
22.04.2020 - 24.04.2020
1 450,00 zł
Jak startować w przetargach po elektronizacji zamówień publicznych?
ACC Training and Consulting Group
Wrocław, Hotel Scandic **** ul. Piłsudskiego 49-57, Wrocław, dolnośląskie
27.02.2020 - 27.02.2020
590,00 zł
ABC Zamówień publicznych z uwzględnieniem elektronizacji oraz RODO – szkolenie dla początkujących (2 dni)
ACC Training and Consulting Group
Wrocław, Hotel Scandic **** ul. Piłsudskiego 49-57, Wrocław, dolnośląskie
10.03.2020 - 11.03.2020
990,00 zł
Zamówienia publiczne z uwzględnieniem najnowszych zmian. Elektronizacja, RODO – szkolenie dla zaawansowanych (2 dni)
ACC Training and Consulting Group
POZNAŃ (CENTRUM), Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta 20, Poznań, wielkopolskie
27.02.2020 - 28.02.2020
990,00 zł
Specjalista ds. zamówień publicznych z uwzględnieniem elektronizacji oraz RODO – kurs (3 dni)
ACC Training and Consulting Group
KATOWICE (Centrum), Vienna House Easy Katowice **** ul. Sokolska 24​, Katowice, śląskie
11.03.2020 - 13.03.2020
1 450,00 zł
Zamówienia publiczne finansowane z funduszy unijnych z uwzględnieniem elektronizacji oraz RODO
ACC Training and Consulting Group
Hotel Mercure Lublin (Centrum) Al. Racławickie 12, Lublin, lubelskie
26.03.2020 - 27.03.2020
990,00 zł
Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych - rewolucyjne zmiany. Analiza porównawcza z obecnie obowiązującymi regulacjami.
ACC Training and Consulting Group
Wrocław, Hotel Scandic **** ul. Piłsudskiego 49-57, Wrocław, dolnośląskie
25.02.2020 - 26.02.2020
990,00 zł
Maraton Prawa zamówień publicznych - kurs przygotowujący do stosowania nowej ustawy
ApexNet
Hotel Astor, Jastrzębia Góra, pomorskie
29.06.2020 - 03.07.2020
3 308,70 zł
Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych - rewolucyjne zmiany. Analiza porównawcza z obecnie obowiązującymi regulacjami.
ACC Training and Consulting Group
Rzeszów, Gdańsk, pomorskie
09.03.2020 - 10.03.2020
990,00 zł
5% rabatu Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – przygotowanie do respektowania przepisów. Przejrzysta analiza nowych rozwiązań
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Poznań, wielkopolskie
17.02.2020 - 18.02.2020
1 190,00 zł
5% rabatu Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem elektronizacji
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
19.02.2020 - 21.02.2020
1 290,00 zł
5% rabatu Zamówienia publiczne: Poprawność SIWZ i oferty/wniosku w świetle orzecznictwa - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
20.02.2020 - 21.02.2020
1 250,00 zł
5% rabatu Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Szczecin, zachodniopomorskie
20.02.2020 - 21.02.2020
990,00 zł
5% rabatu Umowy w systemie zamówień publicznych - przygotowanie zawieranie zmiany rozwiązywanie unieważnienie [2-dniowe warsztaty
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
12.03.2020 - 13.03.2020
1 090,00 zł
5% rabatu Zamówienia publiczne do 30 000 euro z uwzględnieniem elektronizacji i koncepcji nowej ustawy PZP -2-dniowe warsztaty
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Wrocław, dolnośląskie
27.02.2020 - 28.02.2020
1 250,00 zł
5% rabatu Zamówienia Publiczne dla Wykonawców - Jak Przygotować Konkurencyjną Ofertę Przetargową? 2-dniowe warsztaty praktyczne
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Katowice, śląskie
17.02.2020 - 18.02.2020
1 350,00 zł
5% rabatu Zamówienia publiczne sektorowe w praktyce - Kompendium wiedzy z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. Wybitny trener
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
17.02.2020 - 18.02.2020
1 250,00 zł
27 kroków do idealnego przetargu poniżej progów UE według nowej ustawy Prawo zamówień publicznych
ApexNet
Hotel Scandic Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
18.02.2020 - 19.02.2020
1 223,85 zł
5% rabatu Zamówienia publiczne dla zaawansowanych z uwzględnieniem elektronizacji i koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Kraków, małopolskie
20.02.2020 - 21.02.2020
1 190,00 zł
5% rabatu Zamówienia publiczne i umowy na roboty budowlane w świetle elektronizacji i koncepcji nowej ustawy PZP- 2-dniowe
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Kraków, małopolskie
27.02.2020 - 28.02.2020
990,00 zł
5% rabatu Prawo zamówień publicznych w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów - trzydniowe warsztaty praktyczne
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel***, Zakopane, małopolskie
31.03.2020 - 03.04.2020
1 990,00 zł
5% rabatu Zamówienia publiczne w projektach unijnych - jak prawidłowo przeprowadzić procedurę. Warsztaty praktyczne
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
06.04.2020 - 07.04.2020
1 190,00 zł
5% rabatu Zamówienia publiczne na usługi i dostawy informatyczne w praktyce. 2-dniowe szkolenie z uwzględnieniem nowelizacji
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
23.04.2020 - 24.04.2020
1 190,00 zł
5% rabatu Zamówienia publiczne w praktyce - 2-dniowe szkolenie z uwzględnieniem elektronizacji i koncepcji nowej ustawy PZP.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Kraków, małopolskie
27.04.2020 - 28.04.2020
990,00 zł
5% rabatu ABC Zamówień Publicznych z uwzględnieniem elektronizacji i koncepcji nowej ustawy PZP - 3-dniowe warsztaty praktyczne
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel***, Zakopane, małopolskie
03.03.2020 - 06.03.2020
1 990,00 zł
5% rabatu ABC Zamówień Publicznych z uwzględnieniem elektronizacji i koncepcji nowej ustawy PZP - 3-dniowe warsztaty praktyczne
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel***, Kołobrzeg-Dźwirzyno, zachodniopomorskie
27.04.2020 - 30.04.2020
2 190,00 zł
5% rabatu Zamówienia publiczne w Jednostkach Służby Zdrowia - 2-dniowe warsztaty z uwzględnieniem elektronizacji
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
23.06.2020 - 24.06.2020
1 250,00 zł
5% rabatu Zamówienia publiczne: Nieprawidłowości i uchybienia w procesie przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Kraków, małopolskie
24.08.2020 - 25.08.2020
1 190,00 zł
5% rabatu Elektronizacja i problemy w realizacji zamówień publicznych z uwzględnieniem koncepcji nowej ustawy PZP - 2-dniowe
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Katowice, śląskie
23.03.2020 - 24.03.2020
1 190,00 zł
5% rabatu Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – Kompleksowa analiza aktualnych rozwiązań w odniesieniu do nowych przepisów. 3
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Gdańsk, pomorskie
24.03.2020 - 27.03.2020
2 190,00 zł
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe