Szukaj szkolenia

Zarządzanie dla brygadzistów

Kategoria szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi
online
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
  • Opcje szkoleniapewne szkolenie
  • Maksymalna liczba uczestników6

Zakres tematyczny szkolenia

Trening służy opanowaniu sztuki zarządzania, uczy i ćwiczy wszystkie jej elementy: ustanawianie celu, planowanie, przydzielanie zadań, kontrolę - jako porównanie wykonania z celem z nastawieniem na wykrycie różnic - oraz przygotowanie i wdrożenie środków korygujących w odpowiedzi na wykryte różnice. Trening/warsztat/szkolenie ukazuje i uczy jak osiągać produktywność czynności pracowników i skuteczność czynności własnych,. Warsztaty prowadzone są wg najnowszych technik uczenia ludzi dorosłych. Zaletą szkolenia jest jego bardzo dynamiczny przebieg i przemyślany dobór ćwiczeń, dzięki któremu uzyskujemy dużą skuteczność wpływania na zmiany zachowań uczestników.


Kierownik odpowiada za efektywność nadzorowanych pracowników, co za tym idzie, za produktywność całej organizacji!

Straty powstają w miejscu wykonywania pracy, zmniejszają produktywność całego przedsiębiorstwa. Badania wykazują, że straty najczęściej wynikają 
z nieumiejętności zarządzających. Kierownicy, to zwykle osoby z wykształceniem inicjatywą i talentem, jednakże wiedza często oparta o wielowątkowe studia i nosząca piętno interdyscyplinarności, nie zbiega się w  umiejętność zarządzania!

Warsztat, który Państwu proponujemy, ma na celu wyposażenie kierowników w jednolitąumiejętność zarządzania, co prowadzi do skutecznej praktyki, redukcji strat czasu i natychmiastowegowzrostu produktywności.

Trening/warsztat sprzyja najważniejszym koncepcjom zarządzania: kaizen, six  sigma, lean management, activity based costing, just in time.

 

Uzyskane umiejętności:

  • Kierownik posługuje się strukturą zarządzania cel-plan-przydzielanie zadań - kontrola
  • Kierownik analizuje proces pracy i rozkładać go na poszczególne czynności pracy. Rozpoznaje straty czasu i wykrywa ich przyczyny. Planuje i wdraża akcje korygujące dla eliminowania przyczyn strat
  • Kierownik posługuje się celami SMART. Rozkłada cele długoterminowe na cele krótkoterminowe. Umie tworzyć cele dla  poszczególnych czynności pracy
  • Kierownik efektywnie  komunikuje sie zarówno z pracownikiem, jak i zarządem
  • Kierownik rozumie przyczyny  nieporozumień, nie unika trudnych tematów, jest asertywny w komunikacji - umie komunikować nie wzbudzając agresji i jednocześnie osiągając założone cele
  • Kierownik porównuje wykonanie z celem.  Umie rozpoznać przyczynę ( braki w motywacji lub umiejętności) odpowiedzialną za różnicę. Zna sposoby motywowania.
  • Kierownik asertywnie konfrontuje się z pracownikami niewykonującymi zadań. Potrafi przeprowadzić rozmowy w odpowiedzi na różne trudne sytuacje

 

Program szkolenia:

1. Czym jest zarządzanie

Kroki zarządzania są powiązane!
Czym jest efektywność?
Zarządzanie innymi analogiczne do zarządzania sobą.

2. Zarządzanie jako system - gwarancja wyeliminowania strat czasu, praca ze zmniejszonym wysiłkiem i lepszymi efektami

Odkrycie porządku jako głównego warunku sukcesu zespołu  - efektywnego wykorzystania czasu i wysiłku członków zespołu. Odkrycie fenomenu efektywności zespołu przez eliminacje strat czasu. Straty jawne i ukryte

3. Tworzenie celu - głównego narzędzia zarządzania

Tworzenie celów SMART.
Hierarchia celów.
Rozkładanie celów głównych i długoterminowych na cele instrumentalne i dochodzenie aż do celów czynności
W jaki sposób cel motywuje?

4. Przydzielanie zadań - komunikacja

Przydzielanie zadań jest komunikacją!
Efektywna/asertywna komunikacja:
werbalna/niewerbalna
pytania zamknięte/otwarte,
aktywne słuchanie, parafraza, odzwierciedlanie
komunikaty typu \"ty\" i typu \"ja\".

 5. Kontrola porównanie wykonania z celem, wykrycie różnicy i znalezienie jej przyczyny

Przyczyny odpowiedzialne za różnice miedzy wykonaniem a celem.
Braki w umiejętności lub w motywacji jako przyczyny różnic.
Co to jest motywacja? Kara i nagroda w motywacji. Style poznawcze, co motywuje kogo?

 6. Działania korygujące w reakcji na różnicę

Konfrontacja - procedura egzekwowania  w sytuacji  niewykonania przez pracowników zleconych zadań

Różne postawy podwładnych, zachowania, emocje. Jak  asertywnie radzić sobie z nimi?

Certyfikaty

KM Studio - szkolenia

Metodologia

mini wykłady w Power Point
gry zespołowe i ćwiczenia w grupach
dyskusja na forum
odgrywanie ról
praca z kamerą i analiza uzyskanego materiału
mini filmiki szkoleniowe

Informacje dodatkowe

Informacje organizacyjne:
Ilość godzin szkolenia: 12 godzin / 2dni
Godziny szkolenia: 9:15-15:15
Miejsce szkolenia Łódź, ul Piotrkowska 125, KM Studio - szkolenia

Więcej informacji na temat szkolenia zarządzanie dla zwiększenia produktywności znajdziecie Państwo na stronie https://www.kmstudio.com.pl/szkolenia/szkolenie-zarzadzanie-produktywnoscia/

Lokalizacje i terminy

online
14.12.2020 - 15.12.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
online
28.12.2020 - 29.12.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
online
11.01.2021 - 12.01.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
online
11.02.2021 - 12.02.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
online
11.03.2021 - 12.03.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
online
12.04.2021 - 13.04.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
online
10.05.2021 - 11.05.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
online
14.06.2021 - 15.06.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
online
12.07.2021 - 13.07.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
online
12.08.2021 - 13.08.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
online
13.09.2021 - 14.09.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
online
14.10.2021 - 15.10.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
online
15.11.2021 - 16.11.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Rozmowa rekrutacyjna w praktyce / rozmowa kwalifikacyjna . Technika wywiadu kompetycyjnego.
KM Studio - szkolenia coaching
Do ustalenia
1 300,00 zł (1 056,91 netto)
Rozmowy okresowe z pracownikami - jak prowadzić rozmowy oceniające
KM Studio - szkolenia coaching
Do ustalenia
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie konfliktem - skuteczne rozwiązywanie konfliktów w zespole
KM Studio - szkolenia coaching
Do ustalenia
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie pracownikami i współpracownikami w praktyce
KM Studio - szkolenia coaching
Do ustalenia
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie produkcją
KM Studio - szkolenia coaching
Do ustalenia
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie produktywnością szkolenie dla kadry zarządzającej niższego szczebla
KM Studio - szkolenia coaching
Do ustalenia
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie działem zakupów prowadzenie projektów zakupowych i negocjacje
KM Studio - szkolenia coaching
Do ustalenia
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie zespołem handlowców
KM Studio - szkolenia coaching
Do ustalenia
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie zespołem handlowców - szkolenie zarządzanie zespołem handlowym
KM Studio - szkolenia coaching
Do ustalenia
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Coaching w zarządzaniu
KM Studio - szkolenia coaching
Do ustalenia
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Coaching menedżerski jako narzędzie w zarządzaniu
KM Studio - szkolenia coaching
Do ustalenia
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Mentoring czyli przekazywanie wiedzy poprzez siłę autorytetu
KM Studio - szkolenia coaching
Do ustalenia
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Feedback - przekazywanie informacji zwrotnej
KM Studio - szkolenia coaching
Do ustalenia
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Informacja zwrotna - czyli dawanie feedback-u
KM Studio - szkolenia coaching
Do ustalenia
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Leadership świadome przywództwo
KM Studio - szkolenia coaching
Do ustalenia
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Leadership - jak być prawdziwym liderem
KM Studio - szkolenia coaching
Do ustalenia
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Leadership - skuteczny warsztat świadomego przywództwa
KM Studio - szkolenia coaching
Do ustalenia
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Rozmowa rekrutacyjna w praktyce / rozmowa kwalifikacyjna . Technika wywiadu kompetycyjnego.
KM Studio - szkolenia coaching
Do ustalenia
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Rozmowa kwalifikacyjna - technika wywiadu kompetycyjnego.
KM Studio - szkolenia coaching
Do ustalenia
1 783,50 zł (1 450,00 netto)

Polecane szkolenia

Zarządzanie szkoleniami HR
HIGH5 Training Group
Do ustalenia
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Przywództwo na odległość w sytuacji stanu epidemii
Langas Group
Do ustalenia
online - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
553,50 zł (450,00 netto)
online - Praktyczne rozwiązania dla pracodawców - Tarcza Antykryzysowa
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
430,50 zł (350,00 netto)
online - Optymalizacja zatrudnienia w sytuacji kryzysowej
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
430,50 zł (350,00 netto)
Efektywne koordynowanie pracy zespołu on-line dla początkujących
Kompetea
Do ustalenia
307,50 zł (250,00 netto)
online - Czas pracy kierowców
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
Zarządzanie zespołem zdalnym rozporoszonym
Network Masters
Do ustalenia
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Zarządzanie procesem zmian w organizacji
Network Masters
Do ustalenia
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
online - Proces odchodzenia pracowników – czyli przygotowanie rozmowy zwalniającej oraz informacji dla pracowników
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
online - Dział HR w sytuacji kryzysowej – obszary, priorytety, zadania
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
430,50 zł (350,00 netto)
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW
VIDI Centrum Rozwoju Kadr
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
KIEROWANIE ZESPOŁEM - nowoczesne techniki kierowania i motywowania pracowników
VIDI Centrum Rozwoju Kadr
Do ustalenia
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
online - Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
online - Standardy pracy kierowniczej
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 217,70 zł (990,00 netto)
5% rabatu Zarządzanie zespołem wirtualnym i rozproszonym
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
789,66 zł (642,00 netto)
Strong Team - budowanie, wzmacnianie i rozwijanie zespołu (online)
VR Training
Do ustalenia
210,00 zł (170,73 netto)
Motywowanie i budowanie zaangażowania (online)
VR Training
Do ustalenia
210,00 zł (170,73 netto)
Rozwiązywanie umów o pracę w czasach COVID-19 - Szkolenie online
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
8 548,50 zł (6 950,00 netto)
2% rabatu SZKOLENIE ON-LINE: Kompetencje menedżera w czasach kryzysu
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
10% rabatu SZKOLENIE ON-LINE: Team work w czasie pracy zdalnej
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
5% rabatu Menadżer w nowoczesnej organizacji: delegowanie motywowanie rozmowy z pracownikami
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
online - Mobbing i dyskryminacja. Zmiany przepisów i najlepsze praktyki przeciwdziałania
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom I
HIGH5 Training Group
Do ustalenia
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Zarządzanie szkoleniami HR
HIGH5 Training Group
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Metody skutecznej rekrutacji i selekcji kandydatów z branży IT
HIGH5 Training Group
Do ustalenia
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Zwinne Zarządzanie Projektami HR na podstawie Agile i Scrum
HIGH5 Training Group
Do ustalenia
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Zarządzanie zespołem rozproszonym wirtualnym i wielokulturowym
HIGH5 Training Group
Do ustalenia
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Zarządzanie zmianą w organizacji
HIGH5 Training Group
Do ustalenia
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Komunikacja wewnętrzna w organizacji. Od przypadku do strategii
HIGH5 Training Group
Do ustalenia
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe