Szukaj szkolenia

Zarządzanie gospodarką materiałową

Kategoria szkolenia: Transport i logistyka
Hotel Novotel, Katowice, śląskie
10.01.2022 - 11.01.2022
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania

Coraz więcej polskich przedsiębiorstw dostrzega potencjał związany z doskonaleniem swojej działalności w obszarze zarządzania gospodarką materiałową. Praktyka polskich i światowych firm dowodzi, że zmiany w obszarze zaopatrzenia przynoszą większe i niejednokrotnie trwalsze efekty, niż ma to miejsce po stronie sprzedaży.

Podniesienie kompetencji uczestników związanych z zarządzaniem gospodarką materiałową oraz zarządzaniem działaniami w zintegrowanym systemie zaopatrzenia. Szkolenie to ma umożliwić spojrzenie uczestnikom na ich procesy zachodzące w sferze gospodarki materiałowej z innej perspektywy, przez co odkryją oni obszary możliwych usprawnień i potencjał do dalszego rozwoju organizacji.

Program szkolenia:

Gospodarka materiałowa i jej zakres w przedsiębiorstwie. Współczesne uwarunkowania funkcjonowania gospodarki materiałowej

 • Zakres zadań gospodarki materiałowej
 • Zintegrowana gospodarka materiałowa w przedsiębiorstwie i jej organizacja
 • Z czego wynika praktyczna konieczność uwzględnienia kompleksowego podejścia do realizacji zadań gospodarki materiałowej?
 • Długofalowe decyzje w sferze gospodarki materiałowej
  • Cele gospodarki materiałowej i utrzymania zapasów w odniesieniu do: kosztów, obsługi dostaw, jakości, wsparcia innych obszarów w przedsiębiorstwie
  • Założenia w sferze zakupów materiałowych: kształtowanie zaopatrzenia, jakości zakupów, stosowania zasad logistyki oraz wpływ tych czynników na koszty utrzymywania zapasów

Kształtowanie sfery zaopatrzenia jako elementu zarządzania zintegrowaną gospodarką materiałową i zapasami

 • Formułowanie i wybór strategii zaopatrzenia przy uwzględnieniu różnych czynników i analizy otoczenia.
 • Aspekty strategicznego wyboru produktów zaopatrzeniowych
 • Plusy i minusy centralizacji i decentralizacji zakupów
 • Kształtowanie zarządzania materiałami z uwzględnieniem zarządzania logistycznego
 • Dobre praktyki w sferze zaopatrzenia i zakupów
 • Strategie cenowe dostawców. Analiza elementów składowych

Proces zakupu jako element kształtowania gospodarki materiałowej

 • Fazy i analiza procesu zaopatrzenia i zakupu
 • Efektywne podstawy kształtowania relacji z dostawcą
 • Proces oceny i wyboru dostawcy
 • Tworzenie bazy danych o dostawcach

Określanie wielkości (partii) zamówień (dostaw) – gra symulacyjna

 • Wprowadzenie do symulacji
 • Przeprowadzenie symulacji
 • Omówienie i wnioski z symulacji

Czynniki kształtujące poziom zapasów. Możliwości usprawnienia przepływu zapasów oraz wprowadzenia wariantów rozwiązań

 • Powody gromadzenia zapasów i czynniki zakłócające. Czynniki wpływające na wielkość zapasów
 • Selektywne zarządzanie produktami i podział zapasów według głównych wybranych kryteriów:
  • Funkcji zapasu
  • Wartości i ilości zapasu
  • Regularności zapotrzebowania
  • Znaczenia dla ciągłości wytwarzania i realizacji zamówień klientów
 • Koszty związane z zapasami i ich szacowanie (koszty gromadzenia zapasów, koszty utrzymania zapasów, koszty zdarzeń nadzwyczajnych, utracone przychody)
 • „Kule u nogi” – zapasy zalegające i możliwości ich zagospodarowania

Główne elementy związane ze sterowaniem zapasami:

 • Wytyczne do zarządzania grupami zapasów i potencjalne konflikty pomiędzy nimi
 • Metody wyznaczania wielkości partii dostawy (w tym nawiązanie do symulacji)
  • Poznanie głównych zasad podziału metod wyznaczania partii dostawy
  • Omówienie głównych metod pod kątem praktycznym
  • Możliwości alokacji nadwyżek zapasów – zasady i warunki
 • Ocena gospodarowania zapasami i możliwe analizy dotyczące usprawnień; mierniki i wskaźniki zapasów
  • podział mierników i wskaźników wykorzystywanych w ocenie zapasów,
  • wskaźniki rotacji zapasów magazynowych

Zarządzanie gospodarką magazynową

 • Rola magazynów w systemie zarządzania gospodarką materiałową. Zasady kształtowania gospodarki magazynowej
 • Powiązanie zarządzania zapasami z kształtowaniem gospodarki magazynowej
 • Nowoczesne formy organizacji i przebiegu operacji w gospodarce magazynowej
 • Możliwości planowania i harmonogramowania pracy magazynu
 • Grupy kosztów magazynowania
 • Zasady projektowania nowych magazynów, możliwości optymalizacji wielkości magazynów i rozmieszczenia poszczególnych stref funkcjonalnych w magazynie
 • Przebieg procesu magazynowego i jego etapy
  • Fazy procesu magazynowego i czynności magazynowe w poszczególnych fazach
  • wybór wariantu rozwiązania z możliwościami dobrania sprzętu do manipulacji w poszczególnych fazach procesu magazynowania
 • Metody wyznaczania miejsc składowych (stałe miejsca składowe, wolne miejsca składowe, podejście mieszane)
 • Przykładowe rozmieszczenie zapasów w strefie składowej (wg częstotliwości pobrań, grup odbiorców i ich zamówień)
 • Potrzeby informacyjne i przykłady związane z wyznaczaniem miejsc składowych
 • Szacowanie powierzchni składowej i sposoby lokowania produktów pod kątem usprawnienia procesów magazynowych

Kompleksowe planowanie dostaw w oparciu o koncepcję Planowania Potrzeb Materiałowych (ang. MRP)

 • Wprowadzenie do zastosowania kompleksowej metody PPM
  • wielkość zapasów bieżących i uwarunkowania towarzyszące
  • poziom zapasów bezpieczeństwa i jego znaczenie
  • wyznaczanie momentu złożenia zamówienia (kiedy zamówić?)
  • wpływ poziomu i założeń obsługi klienta na wielkość utrzymywanych zapasów.
 • Koncepcja PPM i jej elementy
 • Zasady wprowadzania koncepcji w przedsiębiorstwie
 • Potrzeby informacyjne związane z koncepcją PPM.

Podsumowanie.

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

Certyfikaty

Dyplom Effect Group

Metodologia

Prezentacja multimedialna, w której przedstawiono najważniejsze charakterystyki poruszanych zagadnień, dyskusje uczestników, analiza przypadków, przygotowywanie własnych przykładów, gra symulacyjna.

Informacje dodatkowe

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1 390 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Lokalizacje i terminy

Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Novotel
17.06.2021 - 18.06.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Hotel IBIS
26.08.2021 - 27.08.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Katowice woj. śląskie
Hotel Novotel
10.01.2022 - 11.01.2022
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, Konwencja CMR, prawo przewozowe – prawa i obowiązki stron, reklamacje
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Gdańsk, pomorskie
05.11.2021 - 05.11.2021
922,50 zł (750,00 netto)
Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
22.11.2021 - 22.11.2021
922,50 zł (750,00 netto)
Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty...
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Mercure, Gdańsk, pomorskie
18.11.2021 - 19.11.2021
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Gdańsk, pomorskie
04.11.2021 - 05.11.2021
1 660,50 zł (1 350,00 netto)
INCOTERMS 2020
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Gdańsk, pomorskie
04.11.2021 - 04.11.2021
922,50 zł (750,00 netto)
Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Poznań, wielkopolskie
18.11.2021 - 18.11.2021
971,70 zł (790,00 netto)
Zarządzanie zespołem logistycznym
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
28.10.2021 - 29.10.2021
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Controlling logistyki
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel, Kraków, małopolskie
18.11.2021 - 19.11.2021
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Metody redukcji kosztów zakupów w firmie
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
21.10.2021 - 22.10.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
22.11.2021 - 23.11.2021
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją magazynowaniem transportem i prognozowaniem
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
13.12.2021 - 14.12.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Operacyjne zarządzanie zakupami
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
29.11.2021 - 30.11.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel, Kraków, małopolskie
15.11.2021 - 16.11.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)

Polecane szkolenia

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, Konwencja CMR, prawo przewozowe – prawa i obowiązki stron, reklamacje
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Gdańsk, pomorskie
05.11.2021 - 05.11.2021
922,50 zł (750,00 netto)
Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
22.11.2021 - 22.11.2021
922,50 zł (750,00 netto)
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Progress Project Sp. z o.o.
Wrocław - Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
25.10.2021 - 26.10.2021
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Controlling w logistyce – kompendium wiedzy skutecznego menedżera
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum****, Poznań, wielkopolskie
08.11.2021 - 10.11.2021
1 940,00 zł (1 577,24 netto)
Gospodarka odpadami w tym odpadami opakowaniowymi w przedsiębiorstwie - najnowsze zmiany
Progress Project Sp. z o.o.
Wrocław - Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
21.10.2021 - 22.10.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Dystrybucja i planowanie dostaw
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
09.12.2021 - 10.12.2021
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM
Progress Project Sp. z o.o.
Wrocław - Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
21.10.2021 - 22.10.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Planowanie logistyczne
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Best Western Premier****, Kraków, małopolskie
08.11.2021 - 09.11.2021
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Zarządzanie procesami logistycznymi - zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
08.12.2021 - 10.12.2021
2 226,30 zł (1 810,00 netto)
Koszty i efektywność logistyki przedsiębiorstw
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
15.11.2021 - 16.11.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Wrocław Centrum****, Wrocław, dolnośląskie
21.10.2021 - 22.10.2021
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Negocjacje zakupowe umowy handlowe i zarządzanie dostawcami
Progress Project Sp. z o.o.
Wrocław - Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
20.10.2021 - 22.10.2021
2 324,70 zł (1 890,00 netto)
Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
24.11.2021 - 26.11.2021
2 226,30 zł (1 810,00 netto)
Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty...
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Mercure, Gdańsk, pomorskie
18.11.2021 - 19.11.2021
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
System INTRASTAT w pigułce – aktualności i zmiany
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
26.11.2021 - 26.11.2021
799,50 zł (650,00 netto)
Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Gdańsk, pomorskie
04.11.2021 - 05.11.2021
1 660,50 zł (1 350,00 netto)
INCOTERMS 2020
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Gdańsk, pomorskie
04.11.2021 - 04.11.2021
922,50 zł (750,00 netto)
Rentowność w transporcie drogowym
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
16.11.2021 - 16.11.2021
799,50 zł (650,00 netto)
Doskonalenie i optymalizacja procesu produkcyjnego w oparciu o metodologię Lean Manufacturing
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
22.11.2021 - 23.11.2021
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Poznań, wielkopolskie
18.11.2021 - 18.11.2021
971,70 zł (790,00 netto)
ADR 2021 przepisy w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Poznań, wielkopolskie
19.11.2021 - 19.11.2021
971,70 zł (790,00 netto)
Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel, Kraków, małopolskie
28.10.2021 - 29.10.2021
1 660,50 zł (1 350,00 netto)
Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel, Kraków, małopolskie
25.10.2021 - 27.10.2021
2 201,70 zł (1 790,00 netto)
Logistyka w przedsiębiorstwie - organizacja, uwarunkowania, analiza i optymalizacja procesów i operacji logistycznych
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
15.11.2021 - 17.11.2021
2 275,50 zł (1 850,00 netto)
Lean na magazynie – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel, Kraków, małopolskie
15.11.2021 - 16.11.2021
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Zarządzanie zespołem logistycznym
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
28.10.2021 - 29.10.2021
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Controlling logistyki
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel, Kraków, małopolskie
18.11.2021 - 19.11.2021
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Metody redukcji kosztów zakupów w firmie
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
21.10.2021 - 22.10.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Przygotowanie inwentaryzacji
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel, Kraków, małopolskie
17.11.2021 - 17.11.2021
971,70 zł (790,00 netto)
Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
22.11.2021 - 23.11.2021
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe