Szukaj szkolenia

Szkolenie archiwalne
Szkolenie archiwalne

Zarządzanie reklamacjami - aspekty prawne

5% rabatu
Kategoria szkolenia: Prawo ogólne
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
19.05.2020 - 19.05.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania

 

Wraz z przystąpieniem Polski do UE umocniła się pozycja konsumenta (kupującego) oraz wzrosła odpowiedzialność producenta za produkt wprowadzany do obrotu.
 Celem proponowanego szkolenia jest nabycie przez uczestników, praktycznych umiejętności w zakresie realizacji procedur reklamacyjnych i dochodzenia roszczeń w zakresie rękojmi, gwarancji i odpowiedzialności za szkody spowodowane przez produkty.
Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość dogłębnej analizy umów, kart gwarancyjnych stosowanych wobec swoich klientów, czy ogólnych warunków umów zarówno pod kątem ich zgodności z prawem jak i ochrony interesów firmy.
 


 

Program szkolenia:


MODUŁ I. REGULACJE PRAWNE REKLAMACJI

Po zakończeniu modułu, Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat podstaw prawnych regulujących kwestię reklamacji. Omawiane podczas szkolenia aspekty prawne znajdą swoje źródło w konkretnych przepisach powołanych ustaw.

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)
 3. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. 2007 nr 171, poz. 1206)
 4. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 nr 50, poz. 331 ze zm.)
 5. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. 2014, poz. 148)
 6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. 2001 nr 113, poz. 1214)

MODUŁ II. CO TO JEST REKLAMACJA?

Dzięki zdobytej wiedzy w ramach tego modułu każdy Uczestnik zapozna się z podstawowymi kwestiami dotyczącymi istoty reklamacji. Wyjaśnione zostanie samo pojęcie reklamacji oraz okoliczności jej stosowania.

 1. Pojęcie reklamacji
 2. Kto może złożyć reklamację?
 3. Czemu nie należy bać się reklamacji?
 4. Przyczyny reklamacji

MODUŁ III. ZMIANY OD 25 GRUDNIA 2014 R. W ZAKRESIE SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ

Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy zapoznają się z wprowadzonymi zmianami w zakresie sprzedaży konsumenckiej. Poruszane zagadnienia wyjaśnią najistotniejsze uregulowania przy zawieraniu umów, jak również procedurę reklamacyjną.

 1. Umowy i ich rodzaje
 2. Ogólne uregulowania przy zawieraniu umów z konsumentami
 3. Obowiązki przedsiębiorcy przy sprzedaży tradycyjnej
 4. Sprzedaż na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa
 5. Obowiązkowe informacje na stronie e-sklepów
 6. Obowiązkowe podanie numer telefonu przedsiębiorstwa
 7. Reklamacje i odpowiedzialność sprzedawcy
 8. Rękojmia z kodeksu cywilnego
 9. Procedura reklamacyjna
 10. Informacja o prawie odstąpienia od umowy + wzór formularza odstąpienia od umowy
 11. Istnienie i treść gwarancji
 12. Informacja o sposobach płatności
 13. Brak możliwości obciążania konsumentów dodatkowymi opłatami za zapłatę kartą kredytową
 14. Mniejsze płatności za korzystanie z infolinii

MODUŁ IV. PROCES REKLAMACJI W FIRMIE

Uczestnicy będą wiedzieli jak wygląda organizacja i proces reklamacyjny w firmie. Poznają także rodzaje reklamacji i ich definicje.

 1. Organizacja komórki ds. reklamacji
 2. Odpowiedzialność komórki ds. reklamacji
 3. Rodzaje reklamacji i ich definicje
 4. Karta gwarancyjna
 5. Organizacja i opis postępowania reklamacyjnego w firmie
 6. Zasady działania serwisantów

MODUŁ V. POZYCJA KONSUMENTA W PROCESIE REKLAMACJI

Po zakończeniu modułu, Uczestnicy dowiedzą się jak wygląda pozycja konsumenta w procesie reklamacji, jak wygląda tryb zgłaszania reklamacji oraz jakie prawa i obowiązki ma konsument.

 1. Prawa i obowiązki konsumenta
 2. Tryb zgłaszania reklamacji

MODUŁ VI. RZECZNIK PRAW KONSUMENTÓW W PROCESIE REKLAMACJI

Dzięki zdobytej wiedzy w ramach tego modułu Uczestnicy dowiedzą się kim jest Rzecznik Praw Konsumentów i jaka jest jego pozycja w procesie reklamacji. Omówione zostanie postępowanie przed Rzecznikiem oraz jego prawa i obowiązki.

 1. Prawa i obowiązki Rzecznika Praw Konsumenta
 2. Tryb postępowania przed Rzecznikiem Praw Konsumentów

MODUŁ VII. POSTĘPOWANIE POLUBOWNE W PROCESIE REKLAMACJI

Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy zapoznają się z istotą postępowania polubownego w procesie reklamacji. Omówiona zostanie także kwestia zawierania ugody z konsumentem na etapie rozpatrywania reklamacji.

 1. Ugoda z konsumentem na etapie rozpatrywania reklamacji
 2. Sądownictwo polubowne działające przy Inspekcji Handlowej

MODUŁ VIII. POSTĘPOWANIE SĄDOWE W ZAKRESIE REKLAMACJI

Uczestnicy będą wiedzieli jak wygląda postępowanie sądowe w zakresie reklamacji oraz jakie czynności są podejmowane na każdym jego etapie.

MODUŁ IX. ZAKAZANE KLAUZULE UMOWNE

W tej część szkolenia Uczestnicy dowiedzą się czym są zakazane klauzule umowne, oraz jakie znaczenie ma ich występowanie w umowie.

MODUŁ X. CASE STUDY

Dzięki zdobytej wiedzy w ramach tego modułu – każdy Uczestnik będzie znał praktyczne występowanie omawianych zagadnień w konkretnych stanach faktycznych.


 


 

Grupa docelowa

Szkolenie polecamy dla:

Szkolenie skierowane jest do każdej komórki zajmującej się reklamacją, niezależnie od branży i formy w jakiej ta reklamacja funkcjonuje.

Certyfikaty

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia AVENHANSEN.

Metodologia

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • Prezentacja Power Point
 • Interaktywny wykład
 • Warsztaty
 • Case study – analiza przypadku

Informacje dodatkowe

W ramach szkolenia otwartego gwarantujemy Państwu:

• Miłą i fachową obsługę
• Profesjonalizm trenera
• Ciekawe materiały szkoleniowe
• Dyplomy ukończenia szkolenia
Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu)
• Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów poprzez profesjonalne forum szkoleniowe, stworzone specjalnie na tego rodzaju potrzeby.
• Możliwość wpływu na zakres i przebieg szkolenia akceptowalny przez wszystkich jego uczestników

Oferujemy również możliwość wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia:

Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:

• Przerwy kawowe
• Smaczne obiady
• Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia).
• Pomoc Opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu - doradzamy, jak miło i efektywnie spędzić czas po szkoleniu
• Grupy do 10 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

 

Lokalizacje i terminy

Warszawa woj. mazowieckie
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA
14.01.2020 - 14.01.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
Radisson Blu Hotel
17.03.2020 - 17.03.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA
19.05.2020 - 19.05.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)

Trenerzy biorący udział

Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

5% rabatu Umowy handlowe - praktyczny warsztat sporządzania umów
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*****Radisson Blu, Kraków, małopolskie
28.09.2020 - 29.09.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)

Polecane szkolenia

Umowy na usługi i systemy IT (warsztaty)
eduFuturo
saleMordor.pl, Warszawa, mazowieckie
10.12.2020 - 10.12.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Zatrudnianie cudzoziemców - ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców spoza UE
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
16.11.2020 - 16.11.2020
910,20 zł (740,00 netto)
5% rabatu Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel *** w centrum, Poznań, wielkopolskie
28.09.2020 - 29.09.2020
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
5% rabatu Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) dla początkujących. Kompendium obowiązujących przepisów od podstaw – 1-dnio
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel*** w centrum, Poznań, wielkopolskie
09.10.2020 - 09.10.2020
725,70 zł (479,67 netto)
5% rabatu Postępowanie odwoławcze w praktyce w świetle obowiązujących przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) 1 d
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel *** w centrum, Kraków, małopolskie
15.10.2020 - 15.10.2020
848,70 zł (690,00 netto)
5% rabatu Kodeks Spółek Handlowych (KSH). Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Kraków, małopolskie
26.10.2020 - 27.10.2020
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
5% rabatu Kodeks Postępowania Administracyjnego KPA w świetle nowelizacji 2017-2019 oraz redagowanie aktów administracyjnych
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel***, Zakopane, małopolskie
17.11.2020 - 20.11.2020
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
Zasady technik prawodawczych
WIK Consulting
sala szkoleniowa WIK Consulting, Warszawa, mazowieckie
13.10.2020 - 13.10.2020
984,00 zł (800,00 netto)
5% rabatu Kodeks Postępowania Administracyjnego KPA w świetle nowelizacji 2017-2019 oraz redagowanie aktów administracyjnych
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel***, Kołobrzeg, zachodniopomorskie
29.09.2020 - 02.10.2020
2 693,70 zł (2 190,00 netto)
5% rabatu Kodeks Postępowania Administracyjnego KPA w świetle nowelizacji 2017-2019 oraz redagowanie aktów administracyjnych
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel***, Kołobrzeg, zachodniopomorskie
29.09.2020 - 02.10.2020
2 693,70 zł (2 190,00 netto)
Pochodzenie i status celny towarów w obrocie międzynarodowym.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
17.11.2020 - 17.11.2020
787,20 zł (640,00 netto)
Klasyfikacja taryfowa i korzystanie ze Wspólnotowej Taryfy Celnej
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
16.11.2020 - 16.11.2020
787,20 zł (640,00 netto)
VAT od transakcji międzynarodowych (towary i usługi), w tym zmiany od 1.01.2020.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
18.11.2020 - 18.11.2020
848,70 zł (690,00 netto)
Incoterms 2020. NOWA WERSJA REGUŁ MIĘDZYNARODOWEJ IZBY HANDLOWEJ (ICC) NIEZBĘDNYCH PRZY ZAWIERANIU UMÓW HANDLOWYCH.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Vienna House Easy, ul. Sokolska 24, Katowice, śląskie
07.10.2020 - 07.10.2020
971,70 zł (790,00 netto)
Akredytywa Dokumentowa - Skuteczne zabezpieczenie płatności.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Scandic, ul. Podwale Grodzkie 9, Gdańsk, pomorskie
29.09.2020 - 29.09.2020
971,70 zł (790,00 netto)
Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie książki obiektu budowlanego - warsztaty
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
29.10.2020 - 29.10.2020
725,70 zł (590,00 netto)
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
ODDK Sp.z o.o. Sp.k.
Internet, Sopot-Wyścigi, pomorskie
23.10.2020 - 23.10.2020
490,00 zł (398,37 netto)
Odpowiedzialność i OBRONA członków zarządu oraz kadry managerskiej - Wykazanie BRAKU WINY
POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA I GOSPODARKI RYNKOWEJ
online, warszawa, dolnośląskie
29.09.2020 - 29.09.2020
350,00 zł (284,55 netto)
Jak Unikać Pułapek w Umowach i Formułować Niezbędne Zabezpieczenia.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, Warszawa, mazowieckie
29.10.2020 - 29.10.2020
971,70 zł (790,00 netto)
Zabezpieczanie Płatności i Formy Rozliczeń Umów Handlowych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Styles Wrocław Centrum, pl. Konstytucji 3 maja 3, Wrocław, dolnośląskie
03.11.2020 - 03.11.2020
971,70 zł (790,00 netto)
Specjalista ds. Umów Handlowych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Styles Wrocław, pl. Konstytucji 3 Maja 3, Wrocław, dolnośląskie
01.10.2020 - 02.10.2020
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Audyt nieruchomości i obrót nieruchomościami - warsztaty praktyczne
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
23.11.2020 - 24.11.2020
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Wycena nieruchomości - operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu administracyjnym.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
04.12.2020 - 04.12.2020
725,70 zł (590,00 netto)
Zarządzanie najmem komercyjnym - szkolenie warsztatowe
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
28.09.2020 - 29.09.2020
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Prawo ochrony konkurencji - zagadnienia praktyczne
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
13.10.2020 - 13.10.2020
848,70 zł (690,00 netto)
Zakupy: Skuteczny Specjalista Działu Zakupów. Negocjacje warunki umowy proces zakupu.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, Warszawa, mazowieckie
05.10.2020 - 06.10.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Zawieranie Umów Zakupu.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Stare Miasto ul. Muranowska 2, Warszawa, mazowieckie
19.10.2020 - 20.10.2020
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Specjalista ds. Negocjacji Handlowych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Scandic, ul. Podwale Grodzkie 9, Gdańsk, pomorskie
01.10.2020 - 02.10.2020
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Klauzule w Umowach Handlowych. Formułowanie Interpretacja Wykorzystanie.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, Warszawa, mazowieckie
06.11.2020 - 06.11.2020
790,00 zł (790,00 netto)
Transport i Spedycja: Jak Zawierać Dobre Umowy w Transporcie i Spedycji?
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum, ul. Roosevelta 20, Poznań, wielkopolskie
12.10.2020 - 12.10.2020
971,70 zł (790,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe