Szukaj szkolenia

Zarządzanie różnorodnością w praktyce

Kategoria szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
28.06.2021 - 29.06.2021
1 955,70 zł (1 590,00 netto)

CEL I PROGRAM SZKOLENIA

Zarządzanie różnorodnością staje się jednym z najbardziej pożądanych standardów w firmach i instytucjach. Ważne jest aby wdrożenie polityki różnorodności było dobrze przygotowane – jako zorganizowany i usystematyzowany proces, jako cały system prawnie, społecznie i biznesowo uzasadnionych działań.

Cel szkolenia:

Przyswojenie praktycznej wiedzy jak tworzyć i rozwijać w firmie strategię diversity & inclusion (D&I), która ma charakter proefektywnościowy i nie jest postrzegana jako „sztuka dla sztuki”.

Korzyści:

Uzyskanie przez uczestników praktycznych, bardzo konkretnych informacji oraz narzędzi, które pozwalają samodzielnie rozpocząć działania w obszarze różnorodności.

PROGRAM SZKOLENIA

 

Różnorodność i zarządzanie różnorodnością

 • Właściwe rozumienie pojęcia
 • Różnice indywidualne
 • Kontekst prawny zarządzania różnorodnością – najważniejsze informacje
 • Prawny obowiązek zarządzania różnorodnością?
 • Charakterystyka pojęcia dyskryminacji
 • Praktyka sądowa w kontekście różnorodności w miejscu pracy – ważne przykłady
 • Obiektywne, najważniejsze uzasadnienia dla zarządzania różnorodnością
 • Badania i ankiety w kontekście zarządzania różnorodnością – jak wykorzystywać dane i narzędzia

 

Zarządzanie różnorodnością jako zorganizowany i usystematyzowany proces – strategia diversity

 • Cztery najistotniejsze obszary strategii diversity w praktyce firm w Polsce: płeć, wiek, pochodzenie, sprawność
 • Podejścia do zarządzania różnorodnością – omówienie trzech różnych przykładów

 

Korzyści dla firmy oraz dla pracowników

 • Wzrost zaangażowania – wzrost efektywności
 • Ułatwienie rekrutacji do firmy
 • Przewaga wizerunkowa – budowanie lepszej pozycji firmy na rynku lokalnym/ krajowym
 • Łatwość wdrożenia nowych technologii/ nowych rozwiązań – lepsza gotowość organizacji na zmiany w otoczeniu
 • Zbudowanie lub odnowienie pozytywnych relacji
 • Dowartościowanie w otoczeniu – korzyść indywidualna
 • Możliwość znalezienia przyjaznego miejsca pracy
 • Możliwość wymiany doświadczeń
 • Możliwość edukacji i rozwoju

 

Zarządzanie wiekiem jako przykład praktycznego podejścia do kwestii różnorodności

 • Najważniejsze wyzwanie dla HR na najbliższe 10 lat – zachowanie potencjału kompetencji i wiedzy w organizacji
 • Właściwa definicja zarządzania wiekiem
 • Zarządzanie wiekiem – z punktu widzenia osób zarządzających firmą, z punktu widzenia zatrudnionych, z punktu widzenia rynku pracy
 • Rodzaje pokoleń – pojęcia X, Y, Z i inne
 • Kategoria wieku – pojęcie psychologiczne
 • Uzasadnienie zarządcze zarządzania wiekiem
 • Uzasadnienie demograficzne – niekorzystne prognozy demograficzne i ich wpływ na zatrudnienie i wydajność
 • Mity związane z zarządzaniem wiekiem
 • Co daje równe traktowanie ze względu na wiek?
 • Podejście 50+ i inne rozwiązania
 • Mocne i słabe strony grupy 50+ w pracy
 • Jak to robią inni – 3 przykłady
 • Kompleksowe podejście, podejście selektywne
 • System szkoleń wewnętrznych i mentoring – omówienie dobrego wdrożenia polityki zarządzania wiekiem (z praktyki eksperta)
 • Przykład zapisów (regulamin pracy, procedura szkoleń i rozwoju) odnoszących się do zarządzania wiekiem
 • Przykład kompleksowej ankiety dla kadry kierowniczej – zarządzanie różnorodnością międzypokoleniową

 

Wdrożenie polityki różnorodności

 • Jak zmierzyć różnorodność w firmie – przykłady rozwiązań od najprostszych do zaawansowanych (Diversity & Inclusion audit)
 • Ankieta dotycząca różnorodności w zarządzaniu ludźmi i pracą – przykład dokumentu
 • Powołanie zespołu D&I i powiązanie z celami biznesowymi
 • Dlaczego nam jest trudniej wdrażać różnorodność – ważne informacje o specyfice kulturowej (wyniki badań w środowisku pracy)
 • Zasada małych kroków – jak racjonalizować zarządzanie różnorodnością
 • Zacznijmy od ….. omówienie studium przypadku
 • Uwzględnienie celów strategicznych firmy – omówienie przypadku
 • Kluczowa rola kierowników w procesie
 • Rekomendacje dla kadry kierowniczej – jak motywować pracowników w zróżnicowanym środowisku pracy
 • Rola mentorów w zespołach (sposoby ich wyłaniania)
 • Sygnalizowanie problemów/ polityka zgodności w obszarze D&I
 • Zestaw KPI w obszarze zarządzania różnorodnością

 

Podsumowanie – wdrożenie strategii zarządzania różnorodnością – propozycja dokumentu

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 16:00, drugi dzień: 9:00 – 15:00

Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla kadry kierowniczej/ zarządzającej – odpowiedzialnej za politykę zasobów ludzkich i dla menedżerów i pracowników HR

 

Certyfikaty

Dyplom Effect Group

Metodologia

 • Wykład w oparciu o przykłady praktyczne
 • Analizy przypadków
 • Dyskusja i omawianie przykładów z praktyki zawodowej uczestników
 • Omawianie sytuacji problemowych i propozycje rozwiązań do zastosowania w praktyce
 • Informacje dodatkowe

  Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1590 zł. PLN + 23% VAT

  Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

  Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

  Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

  Szkolenia zamknięte

  Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

  Lokalizacje i terminy

  Warszawa woj. mazowieckie
  Hotel IBIS
  26.04.2021 - 27.04.2021
  1 955,70 zł (1 590,00 netto)
  Wrocław woj. dolnośląskie
  Hotel Novotel
  28.06.2021 - 29.06.2021
  1 955,70 zł (1 590,00 netto)
  Zapisz się na szkolenie
  Błąd serwera.

  Pozostałe szkolenia firmy

  Lean management w działach HR
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
  21.06.2021 - 22.06.2021
  1 832,70 zł (1 490,00 netto)
  Zarządzanie utalentowanymi pracownikami
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
  08.07.2021 - 09.07.2021
  1 832,70 zł (1 490,00 netto)
  Czas pracy kierowców oraz pakiet mobilności
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel Novotel, Poznań, wielkopolskie
  15.09.2021 - 15.09.2021
  799,50 zł (650,00 netto)
  Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
  08.07.2021 - 09.07.2021
  1 783,50 zł (1 450,00 netto)
  Zarządzanie szkoleniami
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
  17.06.2021 - 18.06.2021
  1 832,70 zł (1 490,00 netto)
  Projektowanie Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych. Rozmowa Oceniająca/Rozwojowa
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
  26.08.2021 - 27.08.2021
  1 832,70 zł (1 490,00 netto)
  Onboarding czyli efektywne procesy adaptacji i wdrożenia nowych pracowników (blue collars & white collars)
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
  07.07.2021 - 07.07.2021
  1 045,50 zł (691,06 netto)
  Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z Y X Baby Boomers
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel, Warszawa, mazowieckie
  16.06.2021 - 16.06.2021
  1 045,50 zł (850,00 netto)
  Systemy wynagradzania i premiowania – optymalizacja. Przykłady rozwiązań – dobre praktyki i narzędzia
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel, Kraków, małopolskie
  22.09.2021 - 23.09.2021
  1 955,70 zł (1 590,00 netto)
  Controlling personalny w firmie. Optymalizacja zasobów i procesów pracy w organizacji.
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel Novotel, Katowice, śląskie
  05.07.2021 - 06.07.2021
  2 029,50 zł (1 650,00 netto)
  Standardy pracy kierowniczej. Ograniczanie ryzyka w zarządzaniu
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
  27.10.2021 - 28.10.2021
  1 832,70 zł (1 490,00 netto)
  Mobbing i dyskryminacja. Zmiany przepisów i najlepsze praktyki przeciwdziałania
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
  07.07.2021 - 07.07.2021
  971,70 zł (790,00 netto)
  Assessment Center/Development Center – podstawowe zasady efektywnego procesu AC/DC
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel Novotel, Poznań, wielkopolskie
  08.07.2021 - 09.07.2021
  1 906,50 zł (1 550,00 netto)
  HR Biznes Partner – budowanie i wdrażanie modelu w organizacji
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel Novotel, Gdańsk, pomorskie
  13.10.2021 - 14.10.2021
  1 832,70 zł (1 490,00 netto)

  Polecane szkolenia

  NTG/ZZZ - Szkolenie-Zarządzanie zespołem
  NT Group Sp. z o.o.
  NT Group Pomorska 65, Łódź, łódzkie
  19.07.2021 - 20.07.2021
  1 180,80 zł (960,00 netto)
  Obsługa Trudnego Klienta / Pacjenta
  NT Group Sp. z o.o.
  NT Group Pomorska 65, Łódź, łódzkie
  22.06.2021 - 23.06.2021
  1 180,80 zł (960,00 netto)
  Lean management w działach HR
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
  21.06.2021 - 22.06.2021
  1 832,70 zł (1 490,00 netto)
  Zarządzanie utalentowanymi pracownikami
  Effect Group Sp. z o.o.
  Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
  08.07.2021 - 09.07.2021
  1 832,70 zł (1 490,00 netto)
  Komunikacja i współpraca w zespole
  WIK Consulting
  online, online, mazowieckie
  08.07.2021 - 09.07.2021
  1 490,00 zł (1 490,00 netto)
  Skuteczny Lider Zespołu - zarządzanie i przywództwo
  Grupa Szkoleniowa SOLBERG
  CK ADGAR, warszawa, mazowieckie
  17.06.2021 - 18.06.2021
  1 550,00 zł (1 100,00 netto)
  Coaching menedżerski jako narzędzie w zarządzaniu
  KM Studio - szkolenia coaching
  Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
  21.06.2021 - 22.06.2021
  1 599,00 zł (1 300,00 netto)
  Coaching w zarządzaniu
  KM Studio - szkolenia coaching
  Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
  21.06.2021 - 22.06.2021
  1 599,00 zł (1 300,00 netto)
  Feedback - przekazywanie informacji zwrotnej
  KM Studio - szkolenia coaching
  Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
  28.06.2021 - 29.06.2021
  1 599,00 zł (1 300,00 netto)
  Informacja zwrotna - czyli dawanie feedback-u
  KM Studio - szkolenia coaching
  Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
  28.06.2021 - 29.06.2021
  1 599,00 zł (1 300,00 netto)
  Leadership - skuteczny warsztat świadomego przywództwa
  KM Studio - szkolenia coaching
  Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
  12.07.2021 - 13.07.2021
  1 599,00 zł (1 300,00 netto)
  Leadership - jak być prawdziwym liderem
  KM Studio - szkolenia coaching
  Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
  12.07.2021 - 13.07.2021
  1 599,00 zł (1 300,00 netto)
  Leadership świadome przywództwo
  KM Studio - szkolenia coaching
  Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
  12.07.2021 - 13.07.2021
  1 599,00 zł (1 300,00 netto)
  Mentoring w organizacji
  KM Studio - szkolenia coaching
  Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
  05.07.2021 - 06.07.2021
  1 599,00 zł (1 300,00 netto)
  Mentoring - jak być skutecznym mentorem
  KM Studio - szkolenia coaching
  Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
  05.07.2021 - 06.07.2021
  1 599,00 zł (1 300,00 netto)
  Mentoring czyli przekazywanie wiedzy poprzez siłę autorytetu
  KM Studio - szkolenia coaching
  Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
  05.07.2021 - 06.07.2021
  1 599,00 zł (1 300,00 netto)
  Motywowanie pracowników i współpracowników
  KM Studio - szkolenia coaching
  Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
  21.06.2021 - 22.06.2021
  1 599,00 zł (1 300,00 netto)
  Motywowanie pracowników w celu budowania zaangażowania pracowników
  KM Studio - szkolenia coaching
  Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
  21.06.2021 - 22.06.2021
  1 599,00 zł (1 300,00 netto)
  Motywowanie pracowników - podstawowe narzędzie w pracy managera
  KM Studio - szkolenia coaching
  Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
  21.06.2021 - 22.06.2021
  1 599,00 zł (1 300,00 netto)
  Rozmowa rekrutacyjna w praktyce / rozmowa kwalifikacyjna . Technika wywiadu kompetycyjnego.
  KM Studio - szkolenia coaching
  Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
  24.06.2021 - 25.06.2021
  1 599,00 zł (1 056,91 netto)
  Rozmowy kwalifikacyjne - techniki wywiadu kompetycyjnego.
  KM Studio - szkolenia coaching
  Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
  24.06.2021 - 25.06.2021
  1 599,00 zł (1 056,91 netto)
  Rozmowy okresowe z pracownikami - jak prowadzić rozmowy oceniające
  KM Studio - szkolenia coaching
  Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
  14.06.2021 - 14.06.2021
  1 599,00 zł (1 300,00 netto)
  Rozmowy okresowe z pracownikami. Rozwojowe rozmowy oceniające
  KM Studio - szkolenia coaching
  Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
  14.06.2021 - 14.06.2021
  1 599,00 zł (1 300,00 netto)
  Zarządzanie dla brygadzistów
  KM Studio - szkolenia coaching
  Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
  14.06.2021 - 15.06.2021
  1 599,00 zł (1 300,00 netto)
  Szkolenie dla brygadzistów - zarządzanie produktywnością szkolenie dla kadry zarządzającej niższego szczebla
  KM Studio - szkolenia coaching
  Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
  14.06.2021 - 15.06.2021
  1 599,00 zł (1 300,00 netto)
  Zarządzanie dla brygadzistów liderów mistrzów
  KM Studio - szkolenia coaching
  Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
  14.06.2021 - 15.06.2021
  1 599,00 zł (1 300,00 netto)
  Zarządzanie konfliktem - skuteczne rozwiązywanie konfliktów w zespole
  KM Studio - szkolenia coaching
  Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
  14.06.2021 - 15.06.2021
  1 599,00 zł (1 300,00 netto)
  Zarządzanie konfliktem - strategia, opanowanie, ekologiczne rozwiązania
  KM Studio - szkolenia coaching
  Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
  14.06.2021 - 15.06.2021
  1 599,00 zł (1 300,00 netto)
  Zarządzanie pracownikami i współpracownikami w praktyce
  KM Studio - szkolenia coaching
  Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
  21.06.2021 - 22.06.2021
  1 599,00 zł (1 300,00 netto)
  Zarządzanie zasobami ludzkimi
  KM Studio - szkolenia coaching
  Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
  21.06.2021 - 22.06.2021
  1 599,00 zł (1 300,00 netto)
  Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
  zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe