Szukaj szkolenia

Zarządzanie zespołem

Kategoria szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)

Zakres tematyczny szkolenia

Interaktywny warsztat, w którym Uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę oraz umiejętności kierowania zespołem pracowników, prowadzenia otwartej, opartej na szacunku i współpracy komunikacji w zespole, przekazywania trudnych informacji i niepopularnych decyzji, kierowania pracą zorientowaną na realizację celów biznesowych. Praktyczna część odnosi się do bogatych doświadczeń trenera, materiałów case study i gotowych narzędzi.

Cele szkolenia:
•    Podniesienie kompetencji managerskich
•    Podniesienie kompetencji w budowaniu satysfakcjonujących relacji z członkami zespołu
•    Zgłębienie wiedzy na temat psychologii funkcjonowania zespołu/grupy
•    Poszerzenie świadomości dot. własnych relacji z zespołem, a stylem zarządzania.
•    Podniesienie kompetencji udzielania informacji zwrotnej, pozytywnej i negatywnej
•    Podniesienie kompetencji udzielania pochwał podległym pracownikom

Korzyści dla uczestników:
•    Kształtowanie autorytetu lidera zespołu
•    Zwiększenie zaangażowania pracowników
•    Podniesienie efektywności pracy i skuteczności zespołu
•    Tworzenie kultury organizacyjnej dbającej o rozwój pracowników
•    Kreowanie standardów pracy kierowników i managerów
•    Reagowania na trudne sytuacje i konflikty
•    Znajomość stylów kierowania zespołem
•    Tworzenie partnerskich relacji w zespole

Program szkolenia:Ocena pracowników
1. Przygotowanie do rozmowy oceniającej
•    przygotowanie pracowników do rozmowy oceniającej
•    zebranie potrzebnych informacji i argumentów (co powinno się wiedzieć nim przystąpi się do rozmowy)
•    przygotowanie odpowiedniego miejsca do rozmowy oceniającej
2. Struktura rozmowy oceniającej
•    propozycja scenariusza rozmowy oceniającej (burza mózgów)
•    dobór sposobu prowadzenia rozmowy w zależności od doświadczenia i nastawienia pracownika (style komunikacyjne, narzędzia skutecznej komunikacji)
•    samoocena - kiedy i w jaki sposób z niej korzystać?
Uczestnicy na podstawie przygotowanych materiałów przygotowują plan przeprowadzenia realnej rozmowy odn. oceny pracownika.
3. MODEL ORKA
•    Warunki prowadzenia właściwej rozmowy motywującej
•    Pytania, które warto zadać  na każdym etapie użycia modelu ORKA
Uczestnicy w grupach 3 – osobowych korzystając ze swoich doświadczeń i obserwacji grają w grę korzystając z Modelu ORKA.

Udzielanie motywacyjnej informacji zwrotnej
1. Feedback. Zasady udzielania informacji zwrotnych o pracy, jako narzędzie menedżera
•    Model Pendeltona - model prowadzenia informacji zwrotnej
Uczestnicy zapoznanie z modelem udzielania informacji zwrotnej, ćwiczą rozmowę z obserwatorem. Otrzymują feedback od grupy i obserwatora.
Uczestnicy ćwicząc Model Pendeltona, realizują plan udzielania informacji zwrotnej zgodnej z modelem.

Mocne pytania
1.    Mocne i słabe pytania.
Praca grupowa, uczestnicy w roli pionków, stawiając wg nich właściwe pytania przemieszczają się po planszy. Dobre pytanie jest punktowane. Wygrywa drużyna z największą ilością poprawnie zbudowanych pytań.
2.    Wskaźniki mocnych  i słabych pytań.
W grupach 3-osobowych, bazując na doświadczeniach z gry, uczestnicy wypisują wszystkie wskaźniki dla pytań mocnych i słabych. Zapisują na flipcharcie uniwersalną „ściągawkę” gotową do użycia podczas rozmowy oceniającej.
Gra grupowa – ujawniająca obszary zasobne i  deficyty w obszarze właściwego stawiania pytań.

„Mission impossible” – gra menedżerska
1.    Poczuj się liderem – gra menedżerska na otwarcie szkolenia
Dynamiczna gra menedżerska pokazująca, jak ważna w zespole jest rola lidera i odpowiednie dobranie stylu przewodzenia do danej sytuacji. Ćwiczenie pokazuje wpływ lidera na efektywność zespołu i zdolność realizacji celu.
2.    Istota przywództwa Omówienie tematów: – cechy dobrego lidera – lider a menedżer – zadania lidera zespołu Uczestnicy najpierw opracowują listę własnych pomysłów, następnie jest ona uzupełniana poprzez prezentację trenera, po czym następuje finalna dyskusja – omówienie najważniejszych lub najbardziej kontrowersyjnych pomysłów i informacji.

Mapa ról i stylów zarządzania
1.    Style i role przywódcy Kwestionariusz, który pozwala ocenić liderów w poniższych obszarach: Zdolność do przyjmowania określonych ról
2.    Styl kierowania podwładnymi i organizacją
Kontynuacja testu „Mapa stylów i ról zarządzania” – ćwiczenie rozwijające umiejętność doboru menedżerów o różnych stylach przewodzenia do rożnych typów zadań menedżerskich.
3.    Problemy i wyzwania w pracy lidera Uczestnicy analizują studia przypadków najczęstszych problemów, z jakimi spotykają się liderzy w firmach komercyjnych. Opracowują listę rozwiązań przedstawionych problemów.
4.    Exposé lidera
Jedną z najważniejszych umiejętności lidera jest umiejętność wygłaszania expose. Uczestnicy będą uczyć się wykorzystywać to narzędzie w praktyce by komunikować na co zwracają uwagę, za co będą nagradzać, co jest dla nich najważniejsze, czego nie będą tolerować.
5.    Uszy von Thuna
•    W komunikacji „poczwórnej tuby” i „poczwórnego ucha” jakiekolwiek komunikaty nadawane i odczytywane mogą być w czterech płaszczyznach. Uczestnicy uczą się właściwego wykorzystania narzędzi  i modeli komunikacyjnych niezbędnych do pełnienia funkcji lidera.
6.    Kasyno – gra menedżerska
•    Przywódca jako twórca wybitnych zespołów. Gra Kasyno pozwala przećwiczyć kluczową umiejętność wyróżniająca: zdolność superszybkiego rozwiązywania problemów, które wykraczają poza przyjęty schemat, są nietypowe i zaskakujące.
•    Po grze analiza zadań lidera chcącego stworzyć wybitnie efektywny zespół

Grupa docelowa

Warsztaty skierowane do osób, które na co dzień zarządzają zespołami pracowniczymi i  które pragną poznać zasady skutecznego wpływania i realizowania stawianych celów. Menedżerowie, HRBP i Specjaliści realizujący cele i zadania w zespołach.

Certyfikaty

Certyfikaty WIK Consulting.

Metodologia

Aby zrealizować zakładane cele szkolenia nauka odbywać się będzie w oparciu o specyfikę nauczania dorosłych. Szkolenie będzie prowadzone aktywnymi metodami warsztatowymi, pozwalającymi uczestnikom zrozumieć, doświadczyć i ćwiczyć wybrane umiejętności.

Metoda warsztatowa zakłada maksymalny i aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych sposobów przekazywania wiedzy.
Swoją wyjątkową skuteczność zawdzięcza:•    uczeniu się przez doświadczenie
•    wytworzeniu osobistego zaangażowania

Warsztat bazuje na dynamice grupy i wykorzystaniu potencjału jej uczestników. Podczas szkolenia wykorzystywane będą następujące techniki:
•    ćwiczenia (np. gry, mini symulacje), wprowadzające do tematu,
•    większe struktury ćwiczeniowe - dłuższe symulacje integrujące szereg umiejętności,
•    krótkie wykłady, wprowadzające i podsumowujące zagadnienie

Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać drogą telefoniczną lub mailową kontakt:

Tel: +48 509 667798
Tel: +48 22 299 77 07
Fax: +48 22 379 64 83
mail: szkolenia@wikconsulting.pl
www.wikconsulting.pl

Lokalizacje

Warszawa woj. mazowieckie
sala szkoleniowa WIK Consulting ul. Łucka 13 Warszawa
darmowe
Warszawa woj. mazowieckie
sala szkoleniowa WIK Consulting
darmowe
Warszawa woj. mazowieckie
sala szkoleniowa WIK Consulting
darmowe
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Zarządzanie zmianą
WIK Consulting
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Dyskryminacja i mobbing-warsztaty dla Specjalistów HR i Komisji Antymobbingowych
WIK Consulting
Do ustalenia
800,00 zł (650,41 netto)
Komunikacja i współpraca w zespole
WIK Consulting
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Ewaluacja szkoleń - narzędzia oceny efektywności szkoleń
WIK Consulting
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Jak zbudować i wdrożyć skuteczną strategię rozwoju firmy wykorzystując Zrównoważoną Kartę Wyników
WIK Consulting
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Czas pracy po zmianach
WIK Consulting
Do ustalenia
800,00 zł (650,41 netto)
Komunikacja wewnętrzna – od przypadku do strategii
WIK Consulting
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Redaktor w firmie. Jak być dziennikarzem komunikacji wewnętrznej w organizacji?
WIK Consulting
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Twórcze rozwiązywanie konfliktów
WIK Consulting
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Jak skutecznie zarządzać firmą wykorzystując kluczowe wskaźniki efektywności (KPI)?
WIK Consulting
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Zarządzanie przez cele i KPI
WIK Consulting
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Jak wyprowadzić firmę z kryzysu? Opracowanie i wdrożenie strategii naprawczej
WIK Consulting
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Employer Branding
WIK Consulting
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Dokumentacja pracownicza
WIK Consulting
Do ustalenia
800,00 zł (650,41 netto)
Ochrona danych osobowych w kadrach i HRM
WIK Consulting
Do ustalenia
800,00 zł (650,41 netto)
Współpraca ze związkami zawodowymi cz. 2 - negocjacje
WIK Consulting
Do ustalenia
900,00 zł (731,71 netto)
Granice kontroli pracowników w świecie nowoczesnych technologii
WIK Consulting
Do ustalenia
800,00 zł (650,41 netto)
Zarządzanie zespołem rozproszonym czyli jak wzbudzać odpowiedzialność u pracowników na odległość?
WIK Consulting
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Coaching zespołu
WIK Consulting
Do ustalenia
800,00 zł (650,41 netto)
Delegowanie – droga do sukcesu menedżera
WIK Consulting
Do ustalenia
800,00 zł (650,41 netto)
Tworzenie oficjalnej korespondencji biznesowej I urzędowej
WIK Consulting
Do ustalenia
800,00 zł (650,41 netto)
Efektywność biznesowa szkoleń - jak to osiągnąć?
WIK Consulting
Do ustalenia
600,00 zł (487,80 netto)
Zarządzanie przez cele i KPI
WIK Consulting
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Kreatywność w projektowaniu innowacyjnych rozwiązań - design thinking
WIK Consulting
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Zarządzanie konfliktem - jak zarządzać trudnymi sytuacjami w zespole?
WIK Consulting
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Budowanie zaangażowania pracowników oraz kształtowanie wizerunku organizacji
WIK Consulting
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Korespondencja e-mailowa w biznesie
WIK Consulting
Do ustalenia
800,00 zł (650,41 netto)

Polecane szkolenia

Rekrutacja i selekcja pracowników - planowanie zasobów pracowniczych
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Do ustalenia
1 100,00 zł (894,31 netto)
Zarządzanie szkoleniami w świetle przepisów prawnych
Kompetea
Do ustalenia
750,00 zł (609,76 netto)
Zarządzanie wiekiem dla kadry zarządzającej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kontrola zarządcza w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kontrola zarzadcza w jednostkach sektora finansow publicznych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
400,00 zł (325,20 netto)
Motywowanie i ocenianie pracowników (AC)
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 480,00 zł (1 203,25 netto)
Coaching i monitoring - skuteczne narzędzia zarządzania jakością w call center 09-10.05 Warszawa Szkolenia HILLWAY
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
1 500,00 zł (1 219,51 netto)
Zarządzanie sobą poprzez cele
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Trening kompetencji menedżerskich
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Motywowanie pracowników I
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Budowa efektywnego zespołu
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kreatywne rozwiazywanie problemow - metody i techniki przydatne w zagadnieniach biznesowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Polityka szkoleniowa w jednostkach administracji publicznej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie projektami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie kryzysowe projektem unijnym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie czasem zawodowym i prywatnym
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Tworzenie biznesplanu
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie zasobami ludzkimi w pigułce
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Budowanie zespołu i zarządzanie poprzez cele
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie logistyczne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Lean Manufacturing - stop błędom i marnotrawstwu w twojej firmie
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie projektami - warsztaty
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie sytuacją kryzysową
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarzadzanie projektami
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie państwowym
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie procesami informowania i komunikowania w jednostce sektora publicznego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zarządzanie personelem
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe