Szukaj szkolenia

Zarządzanie zespołem zdalnym rozporoszonym

Kategoria szkolenia: Inne
online
1 353,00 zł (1 100,00 netto)

1.       Interaktywny warsztat online, prowadzony na żywo przez dedykowanego trenera

2.       Program może być skrócony / zmodyfikowany do realnych potrzeb uczestników

3.       Możliwość realizacji w różnym trybie godzinowym:

·         2h dziennie

·         4h dziennie

·         8h dziennie  
 

OPIS:

 • Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zespołem rozproszonym,
 • Nabycie wiedzy z zakresu podstawowych i zaawansowanych narzędzi do pracy z zespołami rozproszonymi,
 • Przygotowanie uczestników do zarządzania zespołami pracującymi zdalnie,

PROFIL UCZESTNIKA:
 

Szkolenie adresowane jest szczególnie do menedżerów, którzy przygotowują się do pracy z zespołem rozproszonym lub pracują w ten sposób i chcą udoskonalić swoją pracę.

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • Nauczysz się efektywnie komunikować z pracownikami w systemie pracy zdalnej,
 • Nauczysz się motywować pracowników do pracy, poprzez narzędzia do komunikacji online,
 • Dostaniesz konkretne wskazówki w zakresie delegowania i rozliczania zadań, kontroli i motywowania pracowników,
 • Nauczysz się dobierać styl zarządzania do konkretnego pracownika,
 • Będziesz potrafił udzielić pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej,
 • Będziesz potrafił rozpoznać i poradzić sobie z konfliktem w zespole rozproszonym,
 • Dostaniesz listę narzędzi do zarządzania zespołem i komunikacji z nimi w pracy na odległość.

PROGRAM SZKOLENIA:
 

1. PSYCHOLOGIA PRACY ZDALNEJ I W ZESPOLE ROZPROSZONYM:

 • Etapy zmiany i przechodzenia na styl pracy zdalnej i w zespole rozproszonym,
 • Znaczenie kontraktu w pracy zdalnej i w zespole rozproszonym,
 • Radzenie sobie z rozpraszaczami w pracy zdalnej i w zespole rozproszonym.

2. WYZNACZANIE CELÓW I ZADAŃ W ZESPOŁACH ROZPROSZONYCH:

 • Definicje kompetencji
 • Rodzaje kompetencji do weryfikacji podczas sesji AC/DC
 • Definiowanie kompetencji (słownik pojęć, wskaźniki, poziomy)
 • Najczęstsze błędy w definiowaniu kompetencji
 • Profil kompetencyjny - pożądany zestaw kompetencji na danym stanowisku
 • Definiowanie luk kompetencyjnych oraz przerostów kompetencji.

3. STYL ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM ROZPROSZONYM:

 • Przywództwo sytuacyjne wg Herseya i Blancharda
 • Ustalanie dojrzałości pracownika i dobór odpowiednich narzędzi do zarządzania

4. DELEGOWANIE ZADAŃ W PRACY ZDALNEJ:

 • Jak delegować zadania, by uniknąć nieporozumień?
 • Elementy skutecznego delegowania zadań
 • Delegowanie zadań a delegowanie uprawnień i odpowiedzialności
 • Rozliczanie zadań w pracy zdalnej
 • Kontrola a zaufanie

5. MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW NA ODLEGŁOŚĆ:

 • 8 głównych powodów, dla których pracownicy włączają się aktywnie w działanie wg. modelu Octalisys Framework®
 • Budowanie zaangażowania w oparciu o różnorodne motywatory
 • Identyfikacja motywatorów i dostosowanie działań do potrzeb organizacji
 • Udzielanie informacji zwrotnych na odległość

6. KOMUNIKACJA Z ZESPOLE ROZPROSZONYM:

 • Komunikacja synchroniczna i asynchroniczna
 • Narzędzia komunikacji synchronicznej (video konferencje, czaty, spotkania online, telefony itp.) oraz zalety i pułapki w tego typu komunikacji.
 • Narzędzia komunikacji asynchronicznej (dokumenty online, pliki współdzielone, email, ) oraz zalety i pułapki w tego typu komunikacji.
 • Dobre praktyki komunikacji w zespole rozproszonym
 • Dobór narzędzi pod kątem realizacji celów.
 • Angażowanie pracowników podczas komunikacji online.
 • „Wirtualna kawa”, „Minutki” – aktywności ułatwiające pracę w rozproszonych zespołach

7. KONFLIKTY Z ZESPOLE:

 • 5 dysfunkcji pracy zespołowej z zespole rozproszonych
 • Przezwyciężanie dysfunkcji pracy zespołowej
 • Efektywność pracy zespołu podczas konfliktu
 • Styl rozwiązywania konfliktów – test Thomasa Kilmana

8. PLAN DZIAŁAŃ WDROŻENIOWYCH:

 • Ułożenie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych

Lokalizacje i terminy

online
26.11.2020 - 27.11.2020
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Trening dla Trenerów – Train the Trener w świecie online
Network Masters
Do ustalenia
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Zarządzanie procesem zmian w organizacji
Network Masters
Do ustalenia
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Skuteczna komunikacja w zdalnym zespole
Network Masters
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
Efektywne prowadzenie spotkań w świecie online
Network Masters
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
Asertywna obsługa trudnego Klienta
Network Masters
Do ustalenia
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Zwiększenie kompetencji sprzedażowych
Network Masters
Do ustalenia
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Zarządzanie konfliktami w zdalnym zespole
Network Masters
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
Warunki handlowe INCOTERMS 2020
Network Masters
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
Konwencja CMR, ustawa Prawo przewozowe
Network Masters
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski
Network Masters
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)

Polecane szkolenia

SZKOLENIE ONLINE INTENSYWNY TRENING ROZWOJOWY SZKOLENIE REALIZOWANE W FORMIE WIDEOKONFERENCJI
Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Do ustalenia
1 900,00 zł (1 900,00 netto)
ANALIZA PRZYCZYN ŹRÓDŁOWYCH - ROOT CAUSE ANALYSIS - SZKOLENIE ONLINE
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 291,50 zł (1 050,00 netto)
Podstawy wymiarowania i tolerowania geometrycznego wg ISO - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Norma laboratoryjna 17025 - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
AUDITOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ZGODNEGO Z NORMAMI ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001-szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Mistrz produkcji i brygadzista - doskonalenie kompetencji osobistych - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Menadżer jakości- szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Analiza FMEA procesów produkcyjnych wg zunifikowanych wytycznych branży motoryzacyjnej-warsztaty aktualizacyjne
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Mapowanie strumienia wartości - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
ZARZĄDZANIE ZMIANĄ DLA LIDERÓW ZMIAN - SZKOLENIE ONLINE
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Specyficzne wymagania klientów – CSR-BMW- szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Auditor wewnętrzny w branży motoryzacyjnej - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Obsługa bazy IMDS - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Zarządzanie produkcją wyrobów z charakterystykami bezpieczeństwa - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Zarządzanie reklamacjami - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Instruowanie pracowników - Training Within Industry - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Specjalista ds. rozwiązywania problemów - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
2 398,50 zł (1 950,00 netto)
Wymagania IATF 16949:2016- szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 217,70 zł (990,00 netto)
ISO 14001:2015 – wymagania systemu zarządzania środowiskowego - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Metoda global 8D
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Wymagania BHP wg ISO 45001 - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 328,40 zł (1 080,00 netto)
Analiza systemów pomiarowych dla właściwości mierzalnych- szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 660,50 zł (1 350,00 netto)
Kontroler jakości - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Systemy zarządzania jakością w branży medycznej wg ISO 13485 - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Analiza błędu ludzkiego - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Analiza FMEA procesów - wg AIAG i VDA z wykorzystaniem oprogramowania IQ-RM Apis- szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
2 275,50 zł (1 850,00 netto)
Normowanie czasu pracy - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Analiza systemów pomiarowych - metoda R&R dla pomiarów niepowtarzalnych - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
2 644,50 zł (2 150,00 netto)
Minitab dla początkujących - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Core Tools - interpretacja wymagań dla audytorów wewnętrznych - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 328,40 zł (1 080,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe